Menu

Meerjaren Onderhouds Planning (MOP)

Voor alle koopblokken is door PWV Wonen een Meerjarenbegroting 1998-2007 gemaakt. Daarin is een hoeveelhedenstaat opgenomen. Die is interessant, omdat daarin is terug te vinden wie de oorspronkelijke leveranciers van de verschillende onderdelen zijn. Hier vind je, als voorbeeld, de hoeveelhedenstaat van Blok 12.

PWV Wonen heeft in maart en september 1999 Onderhoudsadviezen geschreven. Daar worden schilderwerk, kitwerk, beglazing, dakbedekking, daktuinen, hydrofoor en grijswater systeem en de mechanische ventilatie beschreven. In aparte bijlagen zijn alle Drywood systemen en het benodigde onderhoud beschreven. Deze Onderhoudsadviezen, die gelden voor alle blokken op het terrein, zijn in te zien bij de buurtbeheerder. Zo niet, dan kan contact worden opgenomen met het bestuur van Blok 12.