Menu

LED verlichting

De VvE van Blok 2C nam in 2009 een voorstel aan om LED-verlichting te laten plaatsen in de openbare ruimten.

Voorstel vervanging TL door LED-TL in de algemene ruimten

Inleiding

Tijdens de ALV van 29 mei 2007 is een voorstel aangenomen om een energiebesparingonderzoek van de algemene ruimtes uit te voeren. Het ging daarbij zowel om het energieverbruik van de verlichting in de algemene ruimten en van de hydrofoor installatie. De TC heeft offertes aangevraagd bij twee bureaus en de firma Efficiënt Energie de opdracht verstrekt. De kosten voor het onderzoek bedroegen 1.600,-. In maart en april van 2008 is het onderzoek uitgevoerd.

Resultaat

Uit het onderzoek blijkt dat we al een relatief laag energieverbruik hebben. Wel is er een mogelijkheid om dit verbruik nog met ± 50% te verminderen, waarmee een forse kostenbesparing valt te realiseren. Ook de CO2-uitstoot wordt met ± 50% verminderd.

Ons gebouw is voorzien van TL-verlichting. We kunnen hierbij drie typen verlichting onderscheiden:

  1. Constante verlichting; verlichting die 24 uur per dag brand (o.a. berging).
  2. Daglichtgeregelde verlichting, deze verlichting wordt geschakeld via een lichtsensor welke op de buitengevel gemonteerd is.
  3. Nood/avondverlichting, deze verlichting werkt net als de verlichting zoals hierboven beschreven echter deze armaturen hebben ook de functie als noodverlichting. Als de netspanning om wat voor reden wegvalt, schakelen deze armaturen vanzelf aan.

Onderstaande tabel geeft een specificatie van de nu aanwezige verlichting.
Tabel 1 Huidige TL-verlichting van algemene ruimtes

Type TL

Type TL (Watt)

Brandduur / dag

Verbruik / jaar (kWh)

Constante verlichting

18, 36

24 uur

8.620

Daglicht geregeld

18, 36, 58

10 uur

18.557

Nood/avondverlichting

8

10 of 24 uur

3.241

Door de huidige TL-verlichting te vervangen door LED-TL verlichting (huidige armaturen kunnen gebruikt worden) kunnen we veel besparen, zowel op elektriciteitsverbruik als op de aanschafkosten van de lampen zelf. Voor de “Nood verlichting” zijn er op dit moment nog geen geschikte LED-TL vervangers. De verwachting is dat deze in de loop van 2009 wel op de markt beschikbaar zullen komen.
LED-TL heeft een levensduur (fabrieksspecificaties) van 50.000 branduren tegen 12.000 branduren voor normale TL-verlichting.

In de onderstaande twee tabellen is toegelicht wat het vervangen van de huidige TL-verlichting door LED-TL betekent.

Tabel 2 Elektriciteitsverbruik van LED-TL verlichting

Type LED-TL

Type TL (Watt)

Verbruik (kWh/jaar)

Energie-besparing tov huidige TL

Constante verlichting

18, 36

3.879

Daglicht geregeld

18, 36, 58

9.742

Totaal

13.621

Tabel 3 Kosten en verbruik van LED-TL

Type LED-TL bij:

Investering 1

Verbruik (kWh/jaar)

besparing (euro/jaar) 2

Constante verlichting

3.879

€ 861

Daglicht geregeld

9.742

€ 2.163

Nood/avondverlichting

nog niet mogelijk

Totaal

1 dit zijn de totale kosten; aanschaf, montage en ombouw.

2 o   p basis van huidige elektriciteitsprijs van € 0,222 per kWh

De terugverdientijd van de investering van bijna € 11.000 is daarmee ongeveer 3,5 jaar. Indien over een periode van 10 jaren gekeken wordt kom je tot de volgende cijfers voor kosten en besparingen.

Tabel 4 Schatting kosten* TL versus LED-TL over periode van 10 jaar

Type:

Kosten TL

Kosten LED-TL

Besparing LED versus TL

Constante verlichting

€ 19.618

€ 10.754

Daglicht geregeld

€ 41.797

€ 30.351

Totaal

* uitgaande van de huidige elektriciteitsprijs van € 0,222 per kWh, aantal branduren (50.000), geschatte brandduur per dag (10 uur en 24 uur), aanschafkosten van lampen en installatiekosten van LED lampen

* er is geen rekening gehouden met kosten voor arbeid voor verdere vervanging van lampen of onderhoud. Deze kosten zullen voor LED-TL lager zijn dan voor TL ivm circa 4 maal minder vervanging.

Voorstel bestuur

Het bestuur stelt voor de huidige TL-verlichting (uitgezonderd de noodverlichting) te vervangen door LED-TL’s. De investering is € 11.000,=.