Menu

Lebo weer live

Dinsdag 21 september 20-21.30 uur is er weer een LEBO, als vanouds live in de vergaderruimte van Blok5, Waterspiegelplein 58.

De agenda
1. Welkom en voorstelrondje
2. Agenda wijzigingen./aanvullingen
3. Concept-verslag van Lebo 22 juni j.l.
4. Groenbeheerplan, stand van zaken (en in dat kader verslag bezoek stadsdeelbestuurder Carolien de Heer)
5. Buurtbeheer, Hassan en ervaringen tot nu toe met veranderde werktijden
6. Burendag 23 september
7. GWL 2030
8. Rondvraag 

hier concept-notulen 22juni

Publicatiedatum: 4 september 2021

Lebo verslag / aankondiging buurtschouw

LEBO – Het was een klein bezochte digitale Lebo. Door omstandigheden kon er wat later dan 20.07 uur niet meer ingelogd worden waardoor een aantal mensen helaas benadeeld waren.
Het werd duidelijk dat op de ALV van 13 april het onderwerp ‘voortbestaan buurtbeheer’ opnieuw op de agenda staat. (zie hiervoor ook in deze nieuwsbrief ‘voortgang buurtbeheer’)
Het lebo concept-verslag 23 maart: Lees hier

BUURTSCHOUW – De jaarlijkse buurtschouw is op 15 april om 14 uur op het GWL terrein.
I.v.m. de corona-maatregelen, loopt het bestuur met een klein committee en zonder bewoners.
Inbreng voor de buurtschouw: als je punten hebt met betrekking tot de openbare ruimte, de veiligheid, de vergroening of het ecologische karakter van de wijk kun je dat laten weten tm 12 april: info@gwl-terrein.nl zodat die punten mee genomen kunnen worden tijdens de schouw.
Bijvoorbeeld losliggende stenen kunnen altijd via buurtbeheerder Hassan of via een M.O.R-melding gedaan worden.
Terugkoppeling van de schouw vindt zsm plaats via deze nieuwsbrief

Aanwezig bij de schouw: Van Noor, gwl-koepelbestuur / Juul Backerra, gwl-koepelbestuur / Hassan Ziani, buurtbeheerder / Saida El Mhassani, buurtregisseur / Jaap Broekema, groenvoorziening / Cees Venderbos, wijkagent.

Publicatiedatum: 3 april 2021

digitale Lebo

Beste medebewoners van het GWL -terrein,
We nodigen jullie weer van harte uit voor het leefbaarheidsoverleg (Lebo) van dinsdag 23 maart a.s. 20.00- 21.30 uur
De agenda is nog niet bekend en  hier concept-notulen van de vorige keer (24 september 2020).
Heb je nog iets aan te vullen op de agenda? Wil je een uitnodiging, laat het weten: koepelbestuur@gwl-terrein.nl,
De schouw vindt een aantal dagen later plaats, in klein committee, de opmerkingen uit het Lebo worden meegenomen,
en later vindt er een terugrapportage plaats.
Graag tot ziens en spreeks op het Lebo!
Groet, Marjo Kroese
namens het GWL koepelbestuur
Publicatiedatum: 23 maart 2021

Lebo en ALV

De verslagen van beide vergaderingen 10 december (Lebo) en 15 december (ALV) komen binnenkort op de website en in de volgende nieuwsbrief van 7 februari.

Publicatiedatum: 3 januari 2021

lebo

De eerstvolgende Lebo is gepland op 19 november 2020.
plaats, tijd en uitnodiging volgen nog.

lees hier de conceptnotulen van 25 september 2020

 

Publicatiedatum: 19 november 2020

lebo en buurtschouw

Donderdag 24 september was er een digitaal Lebo.
De concept notulen kun je hier lezen.

Voor de buurtschouw zijn er onderwerpen ingediend door bewoners.
De schouw (met bestuur en stadsdeel) vindt 8 oktober plaats.

Publicatiedatum: 3 oktober 2020

Lebo

De buurtschouw die we dit jaar nog zouden houden, zal  vanwege het Corona virus digitaal plaatsvinden. Daarom:

Heb je een wens/klacht/opmerking/vraag
over de openbare ruimte en
het groen op het GWL terrein? 

Laat het ons dan tot 15 september a.s. weten via koepelbestuur@gwl-terrein.nl

Wij bespreken jullie inbreng met onze contactpersoon van het stadsdeel. In de volgende nieuwsbrief van 4 oktober laten we jullie via de GWL nieuwsbrief weten wat er met jullie inbreng is gebeurd of nog gaat gebeuren.

Het Lebo van 24 september vindt vanwege Corona digitaal plaats. De agenda volgt nog. Wil je meedoen? Meld je dan alvast aan bij marjo.kroese@gmail.com

————————————————-

————————————————-

Meepraten, ideeën… 
De nieuwe datum
 voor het Leefbaarheidsoverleg (Lebo): 24 september

Groepsruimte blok 5
Waterspiegelplein 58

De onderwerpen zijn gericht op onze leefomgeving, sociale samenhang, signalen van onrust of ongenoegen, wensen voor verbetering, ideeën en plannen.

4x per jaar zitten daarvoor o.a het koepelbestuur, de buurtbeheerder, de gebiedsmakelaar, de wijkagent, en vertegenwoordigers van de woningbouwverenigingen van het GWL samen met buurtbewoners bij elkaar.
Bewoners worden nadrukkelijk uitgenodigd aan te schuiven en mee te praten.
Meer uitleg over het leefbaarheids-overleg vind je hier op onze Gwl-website

Alle verslagen van het Lebo zijn te vinden op onze Gwl-website: onder archief

Publicatiedatum: 26 maart 2020

Publicatiedatum: 24 september 2020

Lebo en buurtschouw digitaal

bericht van het GWL koepelbestuur:

De buurtschouw die we dit jaar nog zouden houden, zal  vanwege het Corona virus digitaal plaatsvinden. Daarom:

Heb je een wens/klacht/opmerking/vraag
over de openbare ruimte en
het groen op het GWL terrein? 

Laat het ons dan tot 15 september a.s. weten via koepelbestuur@gwl-terrein.nl

Wij bespreken jullie inbreng met onze contactpersoon van het stadsdeel. In de volgende nieuwsbrief van 4 oktober laten we jullie via de GWL nieuwsbrief weten wat er met jullie inbreng is gebeurd of nog gaat gebeuren.

Het Lebo van 24 september vindt vanwege Corona digitaal plaats. De agenda volgt nog. Wil je meedoen? Meld je dan alvast aan bij marjo.kroese@gmail.com

Publicatiedatum: 5 september 2020