Menu

Waterspiegelplein makeover

Het GWL-terrein boven de Waterleliegracht was een stuk steniger uitgevallen dan ooit bedoeld. Dat leidde een jaar of vijf geleden tot de oprichting van de werkgroep Groene Vingers. Het Waterspiegelplein stond hoog op de lijst van plekken die wel wat groener konden. Het ontwerp was al vijf jaar geleden gemaakt door Stadsdeelontwerper Peter Ulle samen met GWL-bewoners. Maar tussen droom en daad zat nog een lange weg, het Stadsdeel (toen nog Westerpark) had ook aangegeven geen geld te hebben voor verwezenlijking van de plannen. Maar onlangs is het er dan toch van gekomen, op kosten van de koepelvereniging werd plm. 450 m2 bestrating weggehaald en vervangen door vruchtbare aarde. Dat is ongeveer de helft van het plein.
Waarna in het weekend van 17 en 18 mei bewoners aan het planten sloegen. Onder aanvoering van professionele hoveniers werd in rap tempo het plein vergroend.
Bij de keus van de planten is rekening gehouden met een aantal punten:
* ook in de winter groen
* verschillende bloeiperioden
* aantrekkelijk voor vlinders en bijen
* onderhoudsarm

Met het opknappen van het sportveld vorig voorjaar, het vergroenen van het Watertorenplein een paar weken geleden en dan nu het Waterspiegelplein heeft het deel van het GWL boven de gracht een flinke facelift gehad.

Hier staat een fotoreportage>>>
Hier staat de videoclip>>>
Artikel in de Staatskrant>>>

Publicatiedatum: 25 mei 2014

bloemetjes en bijtjes festival

16, 17 en 18 mei organiseert Filmhuis Cavia i.s.m. een aantal andere groenliefhebbers uit de Staatsliedenbuurt een groen buurtweekend.
Vanwege al het groen en de bijen in de buurt noemen we het: het Bloemetjes en Bijtjes festival!
Denk aan…films en documentaires over groen in de buurt, tuinieren, bijen!
Groenprojecten uit de buurt presenteren zich. Lekker eten….

Al jaren zijn veel buurtbewoners in de Staatsliedenbuurt bezig met buurt(gevel)tuinen, moestuinieren, bijen in de buurt, een gezondere lucht en groen voor de kinderen. Dit weekend wil Filmhuis Cavia met deze bewoners aandacht schenken aan onze groene buurt.

Het programma zal begin mei bekend gemaakt worden via de website www.filmhuiscavia.nl

Publicatiedatum: 5 mei 2014

bijnenfilm

Van regisseur Markus Imhoof draait er een boeiende Docu over bijen. De moeite waard,ook al ben je niet echt in bijen als beestjes geïnteresseerd maar wel in duurzaamheid in het algemeen.
More Than Honey
De film draait in Kriterion
http://www.morethanhoney-film.nl/

Andreas Strübin
Waterkeringweg 163

Publicatiedatum: 17 april 2013

fruitbomen zijn weer gesnoeid

Afgelopen zaterdag waren 10 vrijwilligers druk in de weer, samen met begeleider Gerrit. Duidelijk te merken was dat onze fruitbomen al zo’n 13 jaar oud zijn: ze worden steeds groter en de gesnoeide takken zijn elk jaar dikker. De meegebrachte lange ladders waren hard nodig, want er werd tot grote hoogtes geklommen en enorme capriolen werden uitgehaald om bij de bovenste takken te komen. Sommige bomen zaten zo onder de waterloten dat de vrijwilligers meer dan een half uur met zo’n boom bezig waren. En als je dan weet dat er zo’n 70 hoogstamfruitbomen op het GWL terrein staan… De stapel takken die Hassan en Nasr (de opvolger van Piet) maandag hebben afgevoerd was dan ook fors.

Dankzij het jaarlijkse snoeien zien onze fruitbomen er prima uit. Nu maar hopen dat het mooie weer doorzet, zodat de bloesem zich kan ontwikkelen en de GWL bijen aan het werk kunnen.

Publicatiedatum: 17 april 2013

wil jij ook een gratis 4Gb GWL usbstick?

Dat kan. Het enige dat je moet doen is naar de presentatieavond van het GWL-masterplan komen. Daar worden de stickjes, met daarop het interactieve concept-masterplan, uitgedeeld. De presentatie bevat veel meer dan alleen voorstellen voor de wijk, het is tegelijk ook een geschiedschrijving en een naslagwerk waarin allerlei originele documenten over de beginperiode van de wijk zijn opgenomen.

En het staat vol met interessante weetjes:

Hoe had de wijk er ook uit hebben kunnen zien?

Als niet het ontwerp van Kees Christiaanse was uitgekozen, maar dat van Mecanoo, dan was het GWL een totaal andere wijk geworden. Het voorstel van Mecanoo is opgenomen in het masterplan.

Bijen avant la lettre
Sinds vorig jaar hebben we bijenkorven op het dak van blok 1 staan. Eén van de milieukundige adviezen bij het bedenken van de wijk was het plaatsen van bijenkorven. Waar? Op het dak van blok 1…

Geen rode bloemen in de Waterleliegracht
Uit een notitie over technisch beheer: ‘De gekozen beplanting voor de gracht heeft geen rode bloeiwijze i.v.m. de kleurstelling van de bebouwing.’

8 april: presentatie van het totaalplan. Op deze avond wordt het concept-masterplan als overkoepelend voorstel gepresenteerd.
23 april: op deze avond komen de grotere plekken aan bod
13 mei: op deze avond komen de hagen aan bod en de kleinere plekken
Hier kun je de uitgebreidere uitnodiging bekijken.
Het concept-masterplan komt ook als download beschikbaar.

Publicatiedatum: 31 maart 2013

van stedelijk groen naar een ecologisch paradijs in hartje Amsterdam

Studenten van de Universiteit Wageningen hebben de afgelopen tijd een onderzoek verricht op het GWL naar de ecologie van de wijk. Hier een samenvatting van hun bevindingen in eigen woorden:
De afgelopen weken hebben wij het GWL-terrein verkend om op zoek te gaan naar al het moois wat er groeit, bloeit en leeft. In totaal hebben we maar liefst 227 plantensoorten en 29 diersoorten waargenomen, waaronder ook een aantal zeldzame planten. Er is gebleken dat ten noorden van de wijk een strook ligt van groene gebieden die onderdeel zijn van de ecologische corridor in Amsterdam waarvan soorten zouden kunnen overkomen naar het GWL-terrein. Om de vestiging van nieuwe soorten te faciliteren, kunnen er aanpassingen in het beheer of in de inrichting van de wijk gedaan worden, zodat er leefgebieden ontstaan die nog niet in de wijk aanwezig zijn. Hierdoor heeft de wijk de potentie om zelf deel uit te gaan maken van de ecologische corridor.

Ook is gekeken naar de visie van bewoners op het groen in de wijk, met behulp van een enquête. Gebaseerd op de resultaten van de enquête en het ecologisch onderzoek kunnen een aantal aanpassingen worden aangeraden om zowel de ecologische identiteit van het terrein te verbeteren als de visie van de bewoners te benaderen.

Aanpassingen in het beheer omvatten voornamelijk minder maaien en snoeien door het stadsdeel en het uit handen geven van enkele beheerstaken aan de wijkbewoners. Door de hagen anders en op andere momenten te snoeien kunnen de hagen tot bloei komen en worden broedvogels niet verstoord. Het laten staan van de ondergroei zorgt voor een vollere haag, meer schuilplaatsen voor dieren en het bevordert de vestiging van interessante plantensoorten. Uit de resultaten van de enquête blijkt ook dat er draagvlak is voor groenbeheer door GWL-bewoners. Taken die door de bewoners uitgevoerd kunnen worden zijn onder andere harken, schoffelen of het bouwen en plaatsen van schuilkasten voor dieren, zoals een bijenhotel, egelkasten of vleermuiskasten. Een andere maatregel die makkelijk door bewoners uitgevoerd kan worden en bijdraagt aan het versterken van het ecologische karakter van de wijk, is het verspreiden van zaden en wortelstokken, zodat men niet hoeft te wachten tot nieuwe soorten zich spontaan vestigen.

Al met al zijn er vele mogelijkheden om het GWL-terrein groener, gevarieerder en ecologischer te maken. Wij hopen dat jullie onze adviezen in de praktijk zullen brengen en dat het GWL-terrein zal veranderen in ecologisch paradijs in Amsterdam.

Caspara, Marly, Erik-Jan, Rutger, Isabelle en Ramona
(De powerpointpresentatie van hun onderzoek staat hier)
(Het gehele rapport staat hier)

Publicatiedatum: 13 januari 2013

van stedelijk groen naar een ecologisch paradijs in hartje Amsterdam

Studenten van de Universiteit Wageningen hebben de afgelopen tijd een onderzoek verricht op het GWL naar de ecologie van de wijk. Hier een samenvatting van hun bevindingen in eigen woorden:
De afgelopen weken hebben wij het GWL-terrein verkend om op zoek te gaan naar al het moois wat er groeit, bloeit en leeft. In totaal hebben we maar liefst 227 plantensoorten en 29 diersoorten waargenomen, waaronder ook een aantal zeldzame planten. Er is gebleken dat ten noorden van de wijk een strook ligt van groene gebieden die onderdeel zijn van de ecologische corridor in Amsterdam waarvan soorten zouden kunnen overkomen naar het GWL-terrein. Om de vestiging van nieuwe soorten te faciliteren, kunnen er aanpassingen in het beheer of in de inrichting van de wijk gedaan worden, zodat er leefgebieden ontstaan die nog niet in de wijk aanwezig zijn. Hierdoor heeft de wijk de potentie om zelf deel uit te gaan maken van de ecologische corridor.

Ook is gekeken naar de visie van bewoners op het groen in de wijk, met behulp van een enquête. Gebaseerd op de resultaten van de enquête en het ecologisch onderzoek kunnen een aantal aanpassingen worden aangeraden om zowel de ecologische identiteit van het terrein te verbeteren als de visie van de bewoners te benaderen.

Aanpassingen in het beheer omvatten voornamelijk minder maaien en snoeien door het stadsdeel en het uit handen geven van enkele beheerstaken aan de wijkbewoners. Door de hagen anders en op andere momenten te snoeien kunnen de hagen tot bloei komen en worden broedvogels niet verstoord. Het laten staan van de ondergroei zorgt voor een vollere haag, meer schuilplaatsen voor dieren en het bevordert de vestiging van interessante plantensoorten. Uit de resultaten van de enquête blijkt ook dat er draagvlak is voor groenbeheer door GWL-bewoners. Taken die door de bewoners uitgevoerd kunnen worden zijn onder andere harken, schoffelen of het bouwen en plaatsen van schuilkasten voor dieren, zoals een bijenhotel, egelkasten of vleermuiskasten. Een andere maatregel die makkelijk door bewoners uitgevoerd kan worden en bijdraagt aan het versterken van het ecologische karakter van de wijk, is het verspreiden van zaden en wortelstokken, zodat men niet hoeft te wachten tot nieuwe soorten zich spontaan vestigen.

Al met al zijn er vele mogelijkheden om het GWL-terrein groener, gevarieerder en ecologischer te maken. Wij hopen dat jullie onze adviezen in de praktijk zullen brengen en dat het GWL-terrein zal veranderen in ecologisch paradijs in Amsterdam.

Caspara, Marly, Erik-Jan, Rutger, Isabelle en Ramona
(De powerpointpresentatie van hun onderzoek staat hier)

Publicatiedatum: 23 december 2012

uit het leefbaarheidsoverleg

Eens in de zes weken wordt er op het GWL-terrein gesproken over de leefbaarheid op het terrein. Deze LEBO’s zijn toegankelijk voor alle bewoners. U heeft vast wel eens op de prikborden zien hangen…. De notulen verschijnen op onze site, en soms valt er in deze nieuwsbrief een verslag te lezen. Is dat een reden om dan maar niet te gaan? Nee natuurlijk niet. Want dan mis je de heerlijke koekjes die gastvrouw Jo Heespelink bij de koffie/thee serveert. En dan kan je je eigen ei minder makkelijk kwijt over zaken die in je buurt spelen. Ook leer je je buurtgenoten niet beter kennen. En je ontmoet de gasten van gemeente en verschillende externe organisaties niet.
De afgelopen keer had je vanuit de eerste hand van Tim v.d. Velde het avontuur kunnen horen over de reden dat buurtbeheerder Hassan Ziani een pluim kreeg van de politie (zie eerdere nieuwsbrief). Ook had je Piet Bijl kunnen ontmoeten die een verhandeling gaf over openbare verlichting van de gemeente. Hij was er speciaal omdat er een probleem is bij de Waterleliegracht waar een lantaarnpaal al vijftien jaar in een tuin staat, maar die de gemeente nu pas op is gevallen.
Ook had je imker Geert Kerckhoven van Bee-care kunnen ontmoeten. Hij zal voorlichtingsbijeenkomsten in het buurtbeheerdershuisje geven. Drie keer aan mensen die zich al hebben opgegeven. Voor geïnteresseerde bewoners van het terrein zou dan in april een soortgelijke bijeenkomst komen, inclusief excursie naar de bijenkorven op het dak van blok 1. Informatie volgt nog.

Publicatiedatum: 23 december 2012

aliens op het dak???


Waren dat Aliens van de week daar op dat grasdak van blok1?
Nee, het waren de imkers en de cameraman van AT5 die e aankomst van nieuwe migranten op het GWL-terrein aan het voorbereiden waren. Twee bijenvolken waren verzameld en gingen nu kennismaken met hun nieuwe buurt. Nog ongewis van het feit dat ze in een ecowijk terecht waren gekomen werden de beestjes geïnstalleerd in hun kersverse onderkomens.

Eén van de twee volken hield het echter al snel voor gezien en vloog er vandoor. Ze zijn alweer opgevolgd door een ander volk dat de GWL-gastvrijheid beter waardeert.

Publicatiedatum: 22 juni 2012

biologisch imkeren op het GWL-terrein

Bijen en andere bestuivers zijn onmisbaar voor de bevruchting en op die manier ook voor de voortplanting van veel bloemen, planten, bomen, …
Ze verspreiden nieuw leven en zorgen ervoor dat dit ieder jaar weer door kan gaan.
Bijen worden al een aantal jaar getroffen door de “Bijensterfte” en de bestuivers van de natuur en onze voedselproductie komen in de problemen. BeeCare wil ervoor zorgen dat de bijen in Amsterdam op lange termijn meer kans op overleven hebben door ze naast de traditionele imkermethode ook op een zo natuurlijk mogelijke manier te houden. Er zijn internationale voorbeelden waarbij de bijen in de stad beter overleven dan op het platteland dus dit is de uitgelegen plaats om de bijen terug dichter naar de natuurlijke selectie te brengen zodat ze op lange termijn beter kunnen omgaan met de verschillende factoren uit hun omgeving.

Beecare probeert op verschillende plaatsen in Westerpark bijenkorven te plaatsen op plekken waar de bijen in optimale omstandigheden kunnen overleven. Een van die plekken is het GWL-terrein.Daar is veel groen en zijn van voorjaar tot najaar bloeiende planten. De honingbij heeft een range van een paar kilometer en kan dus ook ‘grazen’ in het Westerpark.
De gedachte is om op een rustige plek op een dak op het GWL-terrein twee korven met honingbijen te plaatsen.
Bijen steken in princiepe niet, alleen als ze (of het nest) worden aangevallen. Een bij die steekt overleeft dat niet.

Lees meer over de plannen van BeeCare>>>

Publicatiedatum: 1 april 2012