Menu

Lebo weer zeer boeiend

LEES HIER het concept-verslag
met boeiende, controversiële en geruchtmakende onderwerpen.
Meepraten, ideeën… de volgende Lebo is 28 november.

Publicatiedatum: 13 oktober 2019

Lebo

Lebo:
nieuwe datum voor het Leefbaarheidsoverleg (Lebo):
28 november 2019 : 19.30 – ca. 20.30 uur
Groepsruimte blok 5
Waterspiegelplein 58

De onderwerpen zijn gericht op onze leefomgeving, sociale samenhang, signalen van onrust of ongenoegen, wensen voor verbetering, ideeën en plannen.

4x per jaar zitten daarvoor o.a het koepelbestuur, de buurtbeheerder, de gebiedsmakelaar, de wijkagent, en vertegenwoordigers van de woningbouwverenigingen van het GWL samen met buurtbewoners bij elkaar.
Bewoners worden nadrukkelijk uitgenodigd aan te schuiven en mee te praten.
Meer uitleg over het leefbaarheids-overleg vind je hier op onze Gwl-website

Alle verslagen van het Lebo zijn te vinden op onze Gwl-website: onder archief

Publicatiedatum: 10 oktober 2019

lebo met boeiende agenda

Meedenken, meedoen, iets te melden?
Kom naar het LEBO en neem je buur mee.
De koffie staat klaar.

Iedereen is van harte welkom.
De agenda vind je hier.
Zijn er punten die je interesse hebben en waarover je mee wil praten? Denk mee en doe mee.
Alle info over het lebo vind je hier op de GWL-website.

Graag tot ziens op 5 september.
Groepsruimte blok 5
Waterspiegelplein 58
19.30 – ca. 20.45 uur

Publicatiedatum: 31 augustus 2019

highlights uit het lebo

De highlights zijn deze keer: het concept-verslag van 16 mei 2019 en is hier te lezen / downloaden.

Nieuwe datum voor het Leefbaarheidsoverleg (Lebo):
5 september 201919.30 – ca. 20.30 uur
Groepsruimte blok 5
Waterspiegelplein 58

Meer info over het Lebo.

Publicatiedatum: 29 mei 2019

lebo

Het Lebo ‘leeboo’ is het leefbaarheidsoverleg van het GWL-terrein.

De onderwerpen zijn gericht op onze leefomgeving, sociale samenhang, signalen van onrust of ongenoegen, wensen voor verbetering, ideeën en plannen.

4x per jaar zitten daarvoor o.a het koepelbestuur, de buurtbeheerder, de gebiedsmakelaar, de wijkagent, en (helaas steeds minder) vertegenwoordigers van de woningbouwverenigingen van het GWL.
Bewoners worden nadrukkelijk uitgenodigd aan te schuiven en mee te praten.

AFGELAST – De eerstvolgende Lebo & schouw van  25 april 2019 IS AFGELAST

Alle verslagen van het Lebo zijn te vinden op onze GWL-website: onder archief

Publicatiedatum: 22 april 2019

lebo en schouw afgelast

Het bestuur laat weten dat de geplande schouw en het leefbaarheidsoverleg van 25 april niet doorgaan.

De reden is dat het bestuur het erg druk heeft en dit niet op tijd georganiseerd kreeg. Bovendien zijn er veel mensen op vakantie in deze periode.

Wel zal er een schouw worden gelopen door bestuursleden met verantwoordelijken van de gemeente op 29 april.

Wanneer u punten heeft die u onder de aandacht wil brengen, kunt u die uiterlijk 28 april mailen. Geef dan goed aan waarover het gaat, en welke lokatie het precies betreft:
redactie@gwl-terrein.nl

Nieuwe datum voor het Leefbaarheidsoverleg (Lebo):
16 mei: 19.30 – ca. 20.30 uur
Groepsruimte blok 5
Waterspiegelplein 58

Publicatiedatum: 22 april 2019

Lebo-verslag en…

In de vorige nieuwsbrief stonden er al veel verslagen uit het Leefbaarheidsoverleg (Lebo).
Het concept verslag is nu ook beschikbaar.

Het volgende Lebo is gecombineerd met een schouw:
25 april vanaf 17.00 uur een schouw vanuit het buurtbeheerdershuisje en aansluitend Lebo in Blok 5 (met broodjes enzo)

Publicatiedatum: 2 maart 2019

berichten uit het Lebo

Afgelopen donderdag was het wederom een drukbezocht LeefbaarheidsOverleg (Lebo).
Waar kwamen de vele bezoekers voor, wilde Marjo Kroese, de voorzitter nog weten. Kort gezegd, op de agenda stonden allerlei punten en hot items die veel bewoners belangrijk vinden, en daarmee was het, zoals een aantal lieten weten, ook een goede aanleiding om (weer) eens naar het Lebo te komen.
In deze nieuwsbrief alvast vers van de pers, veel high lights uit het Lebo, zoals
-fietsnietjes, ja, nee, of…
-verdere vergroening
-hekken en hagen
-nieuws van de Motorclub

-en last minute op de agenda: Een AED op het GWL-terrein.
Een bewoner die het initiatief neemt en de buurt veiliger wil maken: bij een hartstilstand is binnen 6 minuten een AED nodig. De enige beschikbare is in Cradam tijdens openingstijden. Dit wordt verder uitgezocht om met een voorstel te kunnen komen.

Volgende Lebo vooraf gegaan door een schouw: 25 april

Publicatiedatum: 2 februari 2019

berichten uit het Lebo

Afgelopen donderdag 22 november was het een lekker volle leb0-tafel met veel voorstellen en plannen. Binnenkort verschijnen de concept notulen op de site. Hieronder alvast wat onderwerpen de besproken werden.
Brommer-overlast: Hierover ligt een discussie-stuk op tafel van een van de bewoners. Wijkagent Tim van de Velde reageert alvast op een aantal vragen. Het belangrijkste is de mogelijkheid om van een kenteken een foto te maken en dit door te sturen naar Tim. (dit werkte al eerder deze maand). Er wordt ter vergadering besloten een brommer/motorgroep op te richten om alle voorstellen en mogelijkheden te onderzoeken en met voorstellen te komen in het volgende Lebo. Twee bewoners en Tim nemen zitting en er wordt nog een brommer-rijder bijgevraagd.
En let wel: door fietsers wordt ook hard gereden op het terrein!
Fietsnietjesplan: Op verschillende plekken op het terrein is er een tekort aan fietsnietjes, waardoor er meer kans is op diefstal omdat de fietsen niet vastgezet kunnen worden. Studenten van de politie-academie deden een enquete in blok2.
Er zijn voor- en tegenstanders van extra nietjes. Besluit: Jaap Broekema, van de gemeente, wordt gevraagd een ontwerp te schetsen waar deze nietjes zouden kunnen komen. Mensen kunnen vervolgens via de nieuwsbrief op dit plan reageren. Er komt dan ook een Google-enquête en de bedoeling is om in het volgende Lebo de knoop door te hakken.
Voorstel nieuw groenplan: Louis van Tilborgh en Maddy Wattel hebben zich ingespannen om voor mislukte perkjes en verrommelde stroken op het terrein een nieuw plan van aanpak te maken. Download hier het complete plan.

Zonnepanelen: Volgende week donderdag 29 november 20.00 uur op de ALV, is er meer info en een presentatie van De Dakdokters. Iedereen is welkom als toehoorder.

Volgend Lebo: 31 januari 19.30 uur

Publicatiedatum: 24 november 2018

highlights uit het Lebo

Het was een redelijk goed bezocht Lebo, wat fijn is. Want daar moet je zijn als je mee wilt praten over de leefbaarheid van de wijk en wat daarvoor gewenst is en gedaan moet worden.

Belangrijk om nu te weten:
Grof vuil: Het gemeentebeleid is veranderd in die zin dat grof vuil overal langs de rand van de stoep/straat neergezet mag/moet worden. De tegels die vroeger de ‘wegzet plekken’ aangaven zijn dan ook weggehaald.
Uiteraard blijft het voor het aanzien van de wijk wel belangrijk om je grof vuil op de juiste dag neer te zetten. Dit betekent ook voor de bewoners van het binnenterrein, dat alle bewoners hun vuil daar dienen te plaatsen en op het juiste moment: dinsdagavond na 21 u/woensdagochtend voor 7 uur

De nieuwe fietsopgangen vanaf de Van Hallstraat naar het Waterspiegelplein zijn zo gemaakt om in het kader van verkeersveiligheid de vaart uit het fietsende of (verboden) brommende verkeer halen.

Brommers en motoren blijven een terugkerend probleem en ergernis, om niet te spreken van de reacties die je krijgt als je mensen wijst op het verbod.
Dus voor het geval dat het bij sommigen onbekend is:
er mag niet gebromd of gemoterd worden, ook niet door bewoners.
Heb je ideeën hoe dit aan te pakken? Lees het artikel hieronder en reageer.

Tram 5. Met weemoed hebben we afscheid genomen van lijn 10, een veel stillere lijn dan de huidige 5.
We zullen nog zeker een jaar moeten wachten tot ook lijn 5 beschikt over stillere trams.

Het totale concept-verslag kun je hier downloaden

Publicatiedatum: 29 september 2018