Menu

plaatjes en praatjes van bewoners

Het Gwl-krokushofje mèt sneeuwklokjes naast blok11, grenzend aan de Van Hallstraat is weelderig, populair en veel gefotografeerd.
Er is ook vreugde over de eerste kroki in de berm langs de Waterleliegracht, maar eigenlijk is het wel magertjes hier in vergelijking met het Krokushofje. Waarom eigenlijk… Hondjes? Maaien?… wie-o-wie begrijpt dit? Vertel!
En zijn de anemonen al gesignaleerd? Show! redactie@gwl-terrein.nl
De plank op de brug ligt er al sinds december, er zit een gat in de brug (???). Hassan heeft al een aantal MOR meldingen gedaan.
En hoe is het met De Motorclub? Tijdens het eerstkomende Lebo  25 april worden we bijgepraat.

Publicatiedatum: 2 maart 2019

kind op GWL

We zijn weer op zoek naar kinderen die iets willen vertellen over hun leven op het GWL-terrein. Over hoe het hier is om te spelen, of er veel vriendjes en vriendinnetjes zijn, over hobby’s, of ze later hier ook willen wonen, of ze wel eens kattenkwaad uithalen, en zo verder. Met een leuk fotootje erbij. Zo leren we GWL’ers beter kennen. Geef jezelf of je kind op (redactie@gwl-terrein.nl) en verover een prachtige plek in de nieuwsbrief!

Lees hier nog eens over de Gwl-kinderen Raf, Levi en Arwen, die eerder in de nieuwsbrief stonden.

Publicatiedatum: 2 maart 2019

berichten uit het Lebo

Afgelopen donderdag was het wederom een drukbezocht LeefbaarheidsOverleg (Lebo).
Waar kwamen de vele bezoekers voor, wilde Marjo Kroese, de voorzitter nog weten. Kort gezegd, op de agenda stonden allerlei punten en hot items die veel bewoners belangrijk vinden, en daarmee was het, zoals een aantal lieten weten, ook een goede aanleiding om (weer) eens naar het Lebo te komen.
In deze nieuwsbrief alvast vers van de pers, veel high lights uit het Lebo, zoals
-fietsnietjes, ja, nee, of…
-verdere vergroening
-hekken en hagen
-nieuws van de Motorclub

-en last minute op de agenda: Een AED op het GWL-terrein.
Een bewoner die het initiatief neemt en de buurt veiliger wil maken: bij een hartstilstand is binnen 6 minuten een AED nodig. De enige beschikbare is in Cradam tijdens openingstijden. Dit wordt verder uitgezocht om met een voorstel te kunnen komen.

Volgende Lebo vooraf gegaan door een schouw: 25 april

Publicatiedatum: 2 februari 2019

superleuk vrijwilligersbaantje!

We hadden in de zomer weer een schitterend feest! En rap in elkaar gedraaid, want er waren geen voorbereidingen getroffen. Dat willen we dit jaar anders doen! Wie wil meehelpen aan de organisatie is van harte welkom. Het kost niet veel tijd vooraf, er zijn vooral handen uit de mouwen nodig rond het feest zelf. Meld je aan voor het allersuperleukste vrijwilligersbaantje uit de buurt:
redactie@gwl-terrein.nl

Publicatiedatum: 2 februari 2019

berichten uit de motorclub

De motorclub heten ze en hij doet goed werk. Om de overlast van brommers en scooters op het terrein tegen te gaan, heeft de club donderdag op het Leefbaarheidsoverleg een aantal maatregelen gepresenteerd die wellicht zouden kunnen helpen de overlast tegen te gaan. En de meeste zijn met applaus onthaald.

Als eerste alvast even dit: het terrein is echt verboden terrein voor brommende brommers en scooters. Dus ook voor brommers en scooters, en motoren, van bewoners! Vanaf de rand van het terrein mag je met je scooter het terrein op wandelen, maar brommen is echt niet toegestaan. Er zijn net iets te veel mensen al van hun sokken gereden.

Het koepelbestuur gaat dus eerst bewoners informeren dat het dus niet is toegestaan om te brommen, onder andere met flyers. Mogelijk wordt het verbod ook in huurcontracten opgenomen. Maar er wordt ook gekeken of er plekken zijn waar je je brommer of scooter goed kunt stallen. Er zal met de eigenaren worden gesproken wat een goede oplossing is, en met de verkeerscoördinator van het stadsdeel, een expert op dit gebied, wordt gekeken hoe we de eigenaren kunnen helpen. Die gaat ook kijken hoe en waar verbods- en toegangsborden kunnen worden geplaatst.

Moeten we ook zo’n groot spandoek ophangen met daarop duidelijk de boete vermeld, zoals bij de onderdoorgang van het Centraal Station? De meningen waren verdeeld. Wel lelijk toch, zo’n enorm ding. Aan de andere kant: je maakt wel goed duidelijk dat scooters en brommers niet zijn gewenst. Camera’s ophangen? Een stap te ver, vond menigeen.

Er zijn helaas ook veel scooters en brommers die het terrein gebruiken als doorgangsroute en er lekker op losscheuren. Hun aanspreken is vaak lastig, laat staan ze aanhouden. Wat wel kan, en mag: kenteken fotograferen en doorgeven aan wijkagent Tim van der Velde: tim.van.der.velde@amsterdam.politie.nl. Die maakt er dan direct werk van. Er zijn al dikwijls boetes uitgedeeld en die zijn niet mals.

Wat ook kan helpen: hekken plaatsen op vooral de doorgaande routes. Of heggen. Nadeel: weer vervelend voor gehandicaptenvervoer, mensen met kinderwagens enzovoort. Ook wekt het terrein een afgesloten indruk, terwijl het de bedoeling was dat het GWL-terrein open (zichts)lijnen heeft met de rest van de buurt. Wie een goed idee heeft, mag zich melden!

Publicatiedatum: 2 februari 2019

nieuwsjaarsborrel & hightea, toespraak en… de bokaal

Elsbeth Horneman stond zondag 6 januari op de nieuwjaarsborrel van het GWL-terrein in café-restaurant Amsterdam klaar met haar fototoestel om voor deze nieuwsbrief de winnaar van de GWL-bokaal te fotograferen, maar wat bleek… ze is zelf de winnaar! Volkomen overdonderd en schaterend van het lachen ontving ze de bokaal uit handen van Koepelvoorzitter Marjo Kroese.

Elsbeth coördineert al tijden deze nieuwsbrief, een arbeidsintensief werkje. Zeker toen er vele technische problemen optraden bij de verzending. Elke week verzamelt Elsbeth onderwerpen, bedenkt ze originele invalshoeken en geeft nooit op tot er weer een heerlijke nieuwsbrief is te maken die stipt elke eerste zondag van de maand – en dus ook vandaag – in de postbus valt. Zelf trekt ze er dikwijls ook op uit om verslag te doen van evenementen op het terrein. Wij van de piepkleine nieuwsbriefredactie, die Elsbeth een beetje ondersteunen, zijn dan ook apetrots dat Elsbeth de GWL-bokaal heeft gewonnen. En wij weten: dik verdiend!

Marjo memoreerde in de nieuwjaarsspeech dat er veel is gebeurd het afgelopen jaar. Het begon met een drukbezochte en geanimeerde avond over erfpacht. Dat bleek achteraf niet nodig, maar wel goed te weten dat GWL’ers elkaar weten te vinden op dit soort thema’s. We zijn een prachtige speeltuin rijker geworden die intensief wordt gebruikt. De groenvoorziening wordt beter onderhouden. Het terrein had het zwaar deze zomer, maar heeft het toch goed doorstaan dankzij de inzet van Hassan en vele bewoners. Er zijn nieuwe plannen voor meer en beter groen overal op het terrein. We zijn begonnen met het project Groene Zonnedaken op alle GWL-blokken, een hele klus die veel arbeid vergt maar zo’n sympathiek doel heeft: overal groene daken en zonnepanelen! En natuurlijk waren daar het jaarlijkse zomerfeest, het voetbaltoernooi, de appelplukdag, de schoonmaakdagen enzovoort.

Er zijn ook ergernissen. Bijvoorbeeld over de brommers die over het terrein scheuren, en over te weinig fietsnietjes. Dat pakt het GWL-bestuur dit jaar graag op. Er is een heuse motorclub opgericht om het probleem met de brommers te tackelen, in samenwerking met de buurtagent. We kijken naar waar er fietsnietjes kunnen worden bijgezet, zonder het hele terrein er direct mee te plaveien. Vul de enquête in, in deze nieuwsbrief! Goed nieuws: er komen waarschijnlijk al dit jaar bijen- en wormenhotels bij op het terrein.

Jacqueline Commandeur heeft na vele jaren het bestuur verlaten en laat een gat achter. Dat ziet het bestuur graag opgevuld. Bestuurslid zijn is leuk en vooral dankbaar werk, kost wel wat maar niet razendveel tijd. Meld je aan! Niets leuker dan iets voor je buurt te doen en de rest van het bestuur bestaat uit leuke mensen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via redactie@gwl-terrein.nl

De !!heerlijke hightea-/ borrelhapjes!! zijn verzorgd door Samen Sterk Vrouwen West

Publicatiedatum: 6 januari 2019

alweer een dak vol met zonnepanelen

In 2013 liep Noortje van Kleef bij Bouwmarkt-buurman Praxis binnen en stelde de vraag hun dak beschikbaar te stellen voor zonnepanelen.
De korte versie van de uitkomst van dit geniale idee is, dat veel GWL-bewoners en andere buren uit het postcodegebied, zo eigenaar konden worden van een of meerdere zonnepanelen. Zij wekken daarmee nu al jaren groene stroom op. De investering is groen, duurzaam, en rendabel!
De vele zonuren van afgelopen zomer (het effect van global-warming) hebben de opbrengst opgevoerd en is een blijvende reden om meer daken te zoeken en te vergroenen.

Meer daken en buren in Amsterdam werden door Noortje en haar projectbureau, coöperatie Ecostroom gezocht en gevonden; zoals het Huijgens College in Oud-west, WOW-Hostel Amsterdam in Nieuw-west, Bouwmaat in Noord en weer terug bij onze buren aan de overkant: het dak van de Gashouder in het Westerpark.

Het dak van de Gashouder
De Westergasfabriek, waar ooit gas uit steenkolen werd geproduceerd voor de stadsverlichting van Amsterdam, heeft het dak van de Gashouder uit 1902, beschikbaar gesteld voor zonnepanelen! Op 6 september was de feestelijke opening van de ± 1000 panelen, waar initiatiefnemer Noortje / en de coöperatie Ecostroom, alsook veel (Gwl-)buren en (verse) eigenaren van zonnepanelen aanwezig waren.

Op het GWL-terrein is er ook een initiatief om de daken die er nog grijs bij liggen te vergroenen.
De opening van de zonnepanelen op de Gashouder en onze Gwl–ambitie om een extra vergroenings-slag te maken was reden om thee te gaan drinken met Noortje, met als resultaat dit artikel.

Bij bewoners/eigenaren bestaat angst voor daklekkages. Wat kun je daarover zeggen?
NvK: Dat is ook begrijpelijk. Àls er in het verleden lekkages zijn geweest waardoor je twijfelt over vergroening van je dak, wacht dan een periode een aantal forse buien af. Als het droog blijft onder het dak is het goed gerepareerd.
Een goed bouwkundig overzicht en advies, alsook een overeenstemming met de uitvoerder en akkoord van alle partijen is van belang.
Het moet achteraf niet gaan leiden tot ruzies. Je hebt over het algemeen al twee VVE-vergaderingen nodig om tot besluitvorming te komen.

Jullie zijn geen spelers bij het project van de vergroening van de daken op het GWL-terrein, maar je volgt het wel.
Heb je nog een advies voor onze bewoners?

NvK: Het is een ingewikkelde maar mooie opgave om klimaat neutraal te worden op gebieds-niveau. Pak het heel pragmatisch aan, blok voor blok, werp geen barrières op: dus ook als je je eigen dak niet beschikbaar stelt kan je wel eigenaar worden van panelen op andere daken. (red: dit is -met een uitzondering- anders bij de huidige voorwaarden bij vergroening op het GWL-terrein)  Zet alle zeilen bij en benader de woningcorporaties: ‘je bent hier partner, dit is onze ambitie, doe mee, stap erin’.

Nog iets?
NvK: Ik heb het ook al bij de opening op het dak van de Gashouder gezegd: wij zijn hier geland in een groene buurt. Het is gaaf dat de Praxis naast het Gwl-terrein ligt en dat wij meteen de groene early-adopters in de wijk troffen, dat was ons geluk. Wij blijven groene projecten maken en het is gaaf dat het hier zo goed landt. De mensen in deze buurt snappen het, dat is een voordeel, een fijn gevoel!

Vergroening daken op het Gwl-terrein
In ons project op het GWL-terrein werken stadsdeel West, Zon op Nederland en de GWL-koepelvereniging
nauw samen. Dat heeft geleid tot het volgende (stand van zaken 10 juni 2018):
– De woningcorporaties staan positief tegenover verduurzamen van de woonblokken.
We zijn/gaan in gesprek over hoe we dat in gezamenlijkheid kunnen doen;
– Informele peilingen en reacties bij verscheidene blokken en op publicaties in
nieuwsbrief en op website hebben een positief resultaat;
– Stadsdeel West heeft geld vrijgemaakt voor een haalbaarheidsonderzoek;
– Nauwe samenwerking projectleider Zon op Nederland en projectleider GWL-koepel.

In de volgende nieuwsbrief verschijnt weer verdere info over vergroening en zonnepanelen op onze eigen daken.
Lees hier alle info die er al eerder verschenen is in de Gwl-nieuwsbrief  en op de website.

Publicatiedatum: 29 september 2018

gastvrij1051: foto-expo en interview-special

Fot0-expo Gastvrij 1051 werd 31 mei geopend door de directeur van de OBA Amsterdam, Martin Berendse
Edith Andriesse, mede-organisator van Gastvrij 1051 en organisator van deze foto-expo, sprak met Rob Godfried, de fotograaf die het project heeft vastgelegd en is o.a. ook buddy van ongedocumenteerde vluchtelingen van “We Are Here” en buddy van fotograaf Khalil Perro, werkzaam voor online tijdschrift Majella, dat de achtergronden van de vluchtelingen en hun verhalen belicht, voorbij de waan van de dag. Khalil Perro heeft tijdens de opening gefotografeerd. De foto’s in dit bericht zijn van zijn hand.
Zij gaf het woord aan Gwl-bewoner en kersvers  (dag 1) coalitie-leider van de gemeenteraad Amsterdam, Rutger Groot Wassink met o.a. vluchtelingenbeleid in zijn portefeuille. Rutger heeft het project als buurtbewoner op afstand gevolgd (vraagt zich af waarom hij eigenlijk niet actief is geweest) en spreekt zijn bewondering en sympathie uit voor dit soort bewoners- en buurtinitiatieven en hoopt op navolging.
Edith interviewde daarna de aanwezige 1051-statushouders Almayra, Dawit, Aminata en Abubeker: hoe gaat het nu, met jou, met wonen, werken, taal en inburgring. Eigenlijk gaat het ze heel redelijk. Ze zijn druk met werk, school en stages. (op 20 juni om 18.00 lang interview van Edith met Aminata, zie aankondging hieronder).
Live muziek was er van Kaser Omar Najjar, een Syrische statushouder uit Bos en Lommer.
De expo is nog te zien tm 31 juli
OBA Van Hallstraat 615, gratis toegankelijk tijdens openingstijden

Maak kennis met de uit Sierra Leone afkomstige Aminata Kanu, een van de tien jonge statushouders die binnen het project GASTVRIJ 1051 werd opgevangen door bewoners van het GWL-terrein (postcode 1051). In de bibliotheek hangt een documentaire fotoreeks van Rob Godfried over dit project waarop Amanita ook te zien is. In het kader van de Dag van de Vluchteling zal ze vertellen over haar achtergrond, vluchtverhaal en inburgering.
Journaliste Edith Andriesse (een van de initiatiefnemers van Gastvrij 1051) zal haar interviewen.
20 juni om 18.00 in de OBA van Hallstraat 615.
gratis toegang, (de bieb biedt een hapje en drankje aan).

Publicatiedatum: 16 juni 2018

groeten van de Waterleliegracht

In 2006 werd er voor het eerst een stadsdichter in Amsterdam aangesteld door stadsdeel Centrum. Als reactie daarop vond stadsdeel Westerpark dat het ook recht had op een stadsdichter en zo werd Hans Kloos, inwoner van het stadsdeel en dichter aangesteld. Voor het Gwl-terrein schreef hij:

De groeten van de Waterleliegracht
aan het kind van Martinus Nijhoff

Ik wil een dag gaan stromen
– ik voel mij tomeloos –
langs grote hangende bomen,
beweging onder het kroos.

De kracht komt van beneden
uit de zwarte spiegelgrond.
Ik zie het stenen heden
verdwijnen in mijn mond –

verwekt in krassen op een tekentafel
door een piekerend architect
ben ik een troebel kind, een waterrafel,
een droom die onophoudelijk lekt

– ik zal het licht weerkaatsen
zonder haast en zonder schroom
mensen op mij laten schaatsen
tot aan de wijde wereldzoom.

Maar telkens als ik even buiten
mijn betonnen oevers dreig,
zie ik handen ramen sluiten,
gaat de wind steeds harder fluiten

naar mij, fantoombron van de wijk

Hans Kloos heeft geen gelegenheidsgedichten willen schrijven maar hij wilde een portret maken van het stadsdeel aan de hand van specifieke plekken in het stadsdeel, wat de geschiedenis is van die plek en wat hem onderscheid van andere plekken.
William Rodenburg, heeft ervoor gezorgd dat de gedichten gebundeld werden, inclusief een CD-rom, voor de vrijwilligers van stadsdeel Westerpark als afscheid van het stadsdeel.
De gedichten zijn gepubliceerd op de deelsite www.hamskloos.nl
De bundel is verschenen in 2010 en verspreid onder de vele vrijwilligers die betrokken waren bij Stadsdeel Westerpark.
NUR 306 / ISBN 978 90 794 3232 5

Publicatiedatum: 29 mei 2018