Menu

digitale Lebo

Beste medebewoners van het GWL -terrein,
We nodigen jullie weer van harte uit voor het leefbaarheidsoverleg (Lebo) van dinsdag 23 maart a.s. 20.00- 21.30 uur
De agenda is nog niet bekend en  hier concept-notulen van de vorige keer (24 september 2020).
Heb je nog iets aan te vullen op de agenda? Wil je een uitnodiging, laat het weten: koepelbestuur@gwl-terrein.nl,
De schouw vindt een aantal dagen later plaats, in klein committee, de opmerkingen uit het Lebo worden meegenomen,
en later vindt er een terugrapportage plaats.
Graag tot ziens en spreeks op het Lebo!
Groet, Marjo Kroese
namens het GWL koepelbestuur
Publicatiedatum: 23 maart 2021

Lebo en ALV

De verslagen van beide vergaderingen 10 december (Lebo) en 15 december (ALV) komen binnenkort op de website en in de volgende nieuwsbrief van 7 februari.

Publicatiedatum: 3 januari 2021

lebo

De eerstvolgende Lebo is gepland op 19 november 2020.
plaats, tijd en uitnodiging volgen nog.

lees hier de conceptnotulen van 25 september 2020

 

Publicatiedatum: 19 november 2020

lebo en buurtschouw

Donderdag 24 september was er een digitaal Lebo.
De concept notulen kun je hier lezen.

Voor de buurtschouw zijn er onderwerpen ingediend door bewoners.
De schouw (met bestuur en stadsdeel) vindt 8 oktober plaats.

Publicatiedatum: 3 oktober 2020

Lebo

De buurtschouw die we dit jaar nog zouden houden, zal  vanwege het Corona virus digitaal plaatsvinden. Daarom:

Heb je een wens/klacht/opmerking/vraag
over de openbare ruimte en
het groen op het GWL terrein? 

Laat het ons dan tot 15 september a.s. weten via koepelbestuur@gwl-terrein.nl

Wij bespreken jullie inbreng met onze contactpersoon van het stadsdeel. In de volgende nieuwsbrief van 4 oktober laten we jullie via de GWL nieuwsbrief weten wat er met jullie inbreng is gebeurd of nog gaat gebeuren.

Het Lebo van 24 september vindt vanwege Corona digitaal plaats. De agenda volgt nog. Wil je meedoen? Meld je dan alvast aan bij marjo.kroese@gmail.com

————————————————-

————————————————-

Meepraten, ideeën… 
De nieuwe datum
 voor het Leefbaarheidsoverleg (Lebo): 24 september

Groepsruimte blok 5
Waterspiegelplein 58

De onderwerpen zijn gericht op onze leefomgeving, sociale samenhang, signalen van onrust of ongenoegen, wensen voor verbetering, ideeën en plannen.

4x per jaar zitten daarvoor o.a het koepelbestuur, de buurtbeheerder, de gebiedsmakelaar, de wijkagent, en vertegenwoordigers van de woningbouwverenigingen van het GWL samen met buurtbewoners bij elkaar.
Bewoners worden nadrukkelijk uitgenodigd aan te schuiven en mee te praten.
Meer uitleg over het leefbaarheids-overleg vind je hier op onze Gwl-website

Alle verslagen van het Lebo zijn te vinden op onze Gwl-website: onder archief

Publicatiedatum: 26 maart 2020

Publicatiedatum: 24 september 2020

Lebo en buurtschouw digitaal

bericht van het GWL koepelbestuur:

De buurtschouw die we dit jaar nog zouden houden, zal  vanwege het Corona virus digitaal plaatsvinden. Daarom:

Heb je een wens/klacht/opmerking/vraag
over de openbare ruimte en
het groen op het GWL terrein? 

Laat het ons dan tot 15 september a.s. weten via koepelbestuur@gwl-terrein.nl

Wij bespreken jullie inbreng met onze contactpersoon van het stadsdeel. In de volgende nieuwsbrief van 4 oktober laten we jullie via de GWL nieuwsbrief weten wat er met jullie inbreng is gebeurd of nog gaat gebeuren.

Het Lebo van 24 september vindt vanwege Corona digitaal plaats. De agenda volgt nog. Wil je meedoen? Meld je dan alvast aan bij marjo.kroese@gmail.com

Publicatiedatum: 5 september 2020

Lebo

Het GWL koepelbestuur heeft besloten om nog geen ‘fysiek’ Lebo te plannen, omdat we voorlopig nog niet in Blok 5 onder de woongroep voor ouderen willen vergaderen en bovendien de ruimte daar te klein is voor een grote groep mensen. We denken bovendien dat er geen echt urgente zaken zijn die een overleg op korte termijn nodig maken. Maar ondertussen lijkt het ons wel goed om contact met iedereen te houden en van jullie te horen of jullie wensen, zorgen, klachten of leuke ideeën hebben rond leefbaarheid in brede zin op het GWL terrein.
Daarom  willen we je het volgende vragen:
Heb je een vraag, zorg, klacht, wens of idee over de leefbaarheid op het GWL-terrein? Laat het ons tot 18 juni weten via de mail info@gwl-terrein.nl

We verzamelen alles wat binnenkomt en proberen vragen etc. te beantwoorden.Dat zullen we doen via de nieuwsbrief van 5 juli. Mocht er naar aanleiding van jullie input reden zijn om alsnog een digitale bijeenkomst te organiseren, horen jullie daar ook van.
We zien jullie reacties dus graag tegemoet via het adres info@gwl-terrein.nl

Publicatiedatum: 5 juli 2020

Lebo: wensen en ideeën via mail

Bewoners, belanghebbenden en bestuur konden (alweer vanwege Corona) niet bij elkaar komen voor het Leefbaarheids-overleg (Lebo) en de schouw. Om die reden heeft het bestuur via rondschrijven en nieuwsbrief de bewoners opgeroepen ideeën en wensen te mailen naar het bestuur.

ONDERWERPEN:

Brommers in de wijk
Hondenpoep
AED
Onderhoud van de grasborders
Schouw

Download hier het volledige lebo-verslag

Publicatiedatum: 5 juli 2020

Lebo: wensen / ideeën e.d. via email

Het GWL koepelbestuur heeft besloten om nog geen ‘fysiek’ Lebo te plannen, omdat we voorlopig nog niet in Blok 5 onder de woongroep voor ouderen willen vergaderen en bovendien de ruimte daar te klein is voor een grote groep mensen. We denken bovendien dat er geen echt urgente zaken zijn die een overleg op korte termijn nodig maken. Maar ondertussen lijkt het ons wel goed om contact met iedereen te houden en van jullie te horen of jullie wensen, zorgen, klachten of leuke ideeën hebben rond leefbaarheid in brede zin op het GWL terrein.
Daarom  willen we je het volgende vragen:
Heb je een vraag, zorg, klacht, wens of idee over de leefbaarheid op het GWL-terrein? Laat het ons tot 18 juni weten via de mail info@gwl-terrein.nl

We verzamelen alles wat binnenkomt en proberen vragen etc. te beantwoorden.Dat zullen we doen via de nieuwsbrief van 5 juli. Mocht er naar aanleiding van jullie input reden zijn om alsnog een digitale bijeenkomst te organiseren, horen jullie daar ook van.
We zien jullie reacties dus graag tegemoet via het adres info@gwl-terrein.nl

Marjo Kroese,
namens het bestuur van de GWL koepelvereniging

Publicatiedatum: 16 juni 2020

Lebo

Meepraten, ideeën… 
De nieuwe datum
voor het Leefbaarheidsoverleg (Lebo):

Datum en tijd ivm Corona-virus tot nader order uitgesteld

Groepsruimte blok 5
Waterspiegelplein 58

De onderwerpen zijn gericht op onze leefomgeving, sociale samenhang, signalen van onrust of ongenoegen, wensen voor verbetering, ideeën en plannen.

4x per jaar zitten daarvoor o.a het koepelbestuur, de buurtbeheerder, de gebiedsmakelaar, de wijkagent, en vertegenwoordigers van de woningbouwverenigingen van het GWL samen met buurtbewoners bij elkaar.
Bewoners worden nadrukkelijk uitgenodigd aan te schuiven en mee te praten.
Meer uitleg over het leefbaarheids-overleg vind je hier op onze Gwl-website

Alle verslagen van het Lebo zijn te vinden op onze Gwl-website: onder archief

Publicatiedatum: 26 maart 2020