Menu

leefbaarheidsoverleg

“Voor een keertje maar ben ik voorzitter van het Lebo”, meldde Martin Hopman op 16 november in de groepsruimte van het ouderenblok. Martin, die ook de Algemene Ledenvergadering en de bestuursvergaderingen van het GWL-terrein voorzit is door de thuishaven teruggefloten, hij zou te vaak van huis zijn. GWL-bewoner met wat tijd over: Grijp je kans en bied je aan voor het LEBO-voozitterschap.
Wanneer die vergaderingen zijn? Op woensdagavond om half acht, vijf à zes keer per jaar. Ze beginnen om half acht, en onder de strakke leiding van Martin Hopman lukte het om de vergadering om negen uur af te ronden. Dit werd vooral door de aanwezige professionals (lees: niet-bewoners maar lieden die uit hoofde van hun werk op de vergadering zijn genood) op prijs gesteld. Van die professionals had  buurtregisseur Leo Dieker zich afgemeld. In januari geeft hij het stokje over. In deze nieuwsbrief wordt u binnenkort uitgebreid bericht over zijn opvolger.
Van de besproken punten viel er eentje op: ergernis over het feit dat het gras de laatste keer zo onzorgvuldig is gemaaid. “Er zijn bandensporen te zien en er zijn ook beschadigingen”, merkte een van de aanwezigen op.
Verder werden allerhande zaken besproken waar de oplettende nieuwsbrieflezer al van op de hoogte is. Bijvoorbeeld de gelukte vergroening bij blok 16 en de metalen platen die bij het sportveld liggen om ratten tegen te houden.
Buurtcoördinator Petrina Groesbeek gaf na de vergadering nog door dat mensen die overlast van bedrijven ervaren kunnen klagen bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht. Daarom hier nog maar eens een keer het telefoonnummer van (DMB) 020-551 3456.

Publicatiedatum: 27 november 2011

leefbaarheidsoverleg

Elf bewoners van ons terrein, plus de buurtbeheerder, buurtregisseur en wijkcoördinator troffen elkaar op woensdagavond 19 februari in de gemeenschappelijke ruimte van het ouderenblok. (Blok 5). Vanaf half acht werd er onder het genot van koffie, thee en koekjes bijgepraat, of noem het vergaderd, over de leefbaarheid op ons terrein.
Bij deze tweemaandelijkse bijeenkomst waren dit keer ook twee buurtbewoners uit blok 1 aanwezig die deze meetings nooit eerder bezochten. Ze kwamen vooral vanwege het onderwerp dat deze avond het meeste aandacht kreeg: het abattoir. Zij ondervinden daar nog steeds veel hinder van, hoewel de geluidsoverlast wel is opgeschoven van vijf uur tot zeven uur ’s morgens.
Ook bij andere zaken bleken de nieuwkomers een duit in het zakje te kunnen doen. Een van hen wilde wel informeren naar de meest geschikte afdekzeilen voor de zandbakken, een punt dat al vele malen ter vergadering kwam. En ook bood deze persoon aan samen met anderen met Nuon in de slag te willen om een milieuvriendelijkere energievoorziening te entameren nu dit bedrijf de warmtekrachtkoppeling de das om heeft gedaan. Immers: we zijn een ecowijk en willen dat blijven, sterker nog, we moeten een voorbeeld zijn, was de teneur onder de vergadertijgers.
De nutstuinvereniging kwam met een verzoek voor een gereedschapskast, die bij voorkeur bij de handkarren naast het beheerdershuisje komt.
Spontaan ontstond er nu al een plannetje voor volgend jaar oud en nieuw: een gezamenlijke kerstboomverbranding of gemeenschappelijk vuurwerk, om vandalisme tegen te gaan en gemeenschapszin te kweken. En zo kwamen er nog een hoop onderwerpjes ter tafel, in de eerste plaats natuurlijk de onderwerpen die op de agenda stonden. Wie meer wil weten leze het verslag en kan natuurlijk op een volgende vergadering komen.
Tja, wie weet word jij, beste lezer, wel het verse gezicht van het voorjaar-leefbaarheidoverleg (lebo in de volksmond). Die volgende meeting is namelijk een bijzondere en kan nu meteen in de agenda’s gezet worden: 20 april wordt om 17.00 uur een buurtschouw gehouden waar door alle aanwezigen goed wordt gekeken welke bomen nou precies gesnoeid moeten worden, welke heggen te hoog zijn en welke fietsnietjes wellicht overbodig zijn etc. Aansluitend worden er broodjes gegeten en reeds om half zeven is dan de vergadering. Die vast eerder afgelopen zal zijn dan deze, dat was om 22.00 uur precies.

Publicatiedatum: 22 januari 2011

kindervoorstellingen in De Ruimte (Cliffordstudio)

Zondag 3 oktober 2010 om 14.00 uur
Muziek is twee geluiden tegelijk van de groep: ‘Toren van Geluid’
Alles draait bij deze voorstelling om een groot bed met
een heleboel geheime vakjes! Wat zal dáár allemaal inzitten?
En alles maakt geluid, overal is muziek te horen. Dat klinkt spannend!
Meneer Witjes en mevrouw Fortez gaan op reis naar overal!  Naar de maan,
en nog verder zelfs. Het bed kan vliegen! En het kan varen!
Leeftijd: 2 t/m 5 jaar

Zondag 17 oktober 2010 om 14.00 uur
Kees en Koos met de voorstelling: ‘Sambal bij? ‘
Nadat het is misgegaan met het Vulkanisch Restaurant, de Onderwaterbistro en Brasserie Het
Luchtkasteel besluiten de zussen Joost en Daan nog één poging te wagen om iets te gaan doen
dat niet kan mislukken: een Chinees! Maar hoe word je Chinees?
En hoe kan een oprechte dierenvriend in de keuken de scepter zwaaien? Onder Joost’s bezielende leiding ontwikkelt de keuken zich tot een dierenparadijs: de kreeft die niet in de soep wil, wordt liefdevol opgevangen; rattenfamilies vinden asiel; zelfs kakkerlakken verdienen, na een vrolijk lied over hun treurig lot, een veilig plekje! Maar dan slaat de geldnood toe. Joost wil de beesten redden, Daan het restaurant. Kan dat nog wel goed aflopen?
Leeftijd: 4 t/m 10 jaar

De Ruimte in de Cliffordstudio
Cliffordstraat 38
Tel. 020-4881010
Kinderen                € 5,00 (met stadspas € 4,00)
Volwassenen        € 7,50 (met stadspas € 5,00)

Publicatiedatum: 18 oktober 2010

MET SPOED: de GWL voorjaars gevelgroenactie


Dit jaar willen we proberen op een heleboel plekken in de wijk de boel op te fleuren.
Natuurlijk is het ook weer de bedoeling dat iedereen bij zijn eigen flat kijkt waar een (kleine of juist heel grote) geveltuin zou kunnnen komen.
Maar daarnaast komt er dit voorjaar ook een gecoordineerde acctie. De groene vingers comissie van de koepel heeeft een ronde door de wijk gemaakt en voor een aantal blokken een voorstel geformuleerd om op bepaalde plekken iets te ondernemen. Het is dan aan de bewoners of besturen van die blokken om daar wel of niet aan mee te doen.
Het plan is om op 25 april (samen met de Nutstuinenvereniging) een gevelplantdag te houden.
Afdeling Groen van het Stadsdeel heeft toegezegd de geveltuinen voor die tijd versneld te willen aanleggen als het GWL met een gezamenlijke aanvraag komt. En dat wordt kort dag, over drie weken moeten de aanvragen binnen zijn.

Wat zijn de stappen:

Publicatiedatum: 14 maart 2010

flyer buurtbeheer

In alle portieken hangt sinds kort een nieuwe flyer met daarop o.a. de taken en aanwezigheid van de buurtbeheerder. Daarnaast staat er ook informatie op over de Koepelvereniging en het Leefbaarheidsoverleg. Ook een paar nuttige noodnummers ontbreken niet.
Nou heeft lang niet iedere GWL-bewoner een gezamenlijk trappenhuis. De mensen met hun eigen voordeur kunnen de flyer hier downloaden. Print hem uit en hang hem ergens op waar je hem snel terug kunt vinden als je dringend een van de telefoonnummers nodig hebt.

En dat gekke plaatje dat er ook op staat? Dat is een zogenaamde QR-code. Niet veel meer dan een barcode. De informatie in een QR-code kan wisselend zijn. In het Westerpark hangen er een heleboel op de gebouwen. Scan je zo’n plaatje met je telefoon, dan wordt er een webpagina opgeroepen met informatie over het betreffende gebouw. Scan je de code op de flyer van de buurtbeheerder, dan verschijnen zijn contactgegevens op je telefoon. Met de optie die te bewaren of het telefoonnummer direct te bellen.
Voor alle soorten telefoons is een gratis QR-reader beschikbaar. Als je een zo’n klein programma (een app voor de Iphoners) op je telefoon zet (en internet hebt) dan werkt het verder vanzelf.
Hier vind je een goede reader.

Publicatiedatum: 10 februari 2010