Menu

Rioolwerkzaamheden

Het GWL-terrein is bijna af.
Stichting ECOplan (de verzamelde woningbouwverenigingen die de wijk bouwden) is bezig zichzelf op te heffen, er moeten nog wat laatste (herstel)werkzaamheden worden verricht. Zo is Blok 2C aan de Haarlemmerweg vanaf het begin geteisterd door overstromende riolering. Dat ligt aan onvoldoende capaciteit van de riolering vanuit het blok naar de rioleringsbuis in de straat. Na een nogal langdurig proces, gaat IJmere (ECOplan) de situatie structureel aan passen. En zo zijn dan na een dikke tien jaar de werkzaamheden aan de riolering begonnen.

Hierna is ECOplan nog niet helemaal klaar met Blok 2C. Aan de betonnen zuilen, die vanaf de gevel de lucht in steken, moet ook nog een gevellijn bevestigd worden. Het enorme hekwerk dat destijds geplaatst is moest, na een door bewoners gewonnen procedure, worden verwijderd. Sindsdien wordt er gehakketakt over een nieuwe, subtielere afwerking van de gevel. Het overleg met IJmere lijkt nu vruchten af te gaan werpen. Mogelijk dat binnen enkele maanden de nieuwe gevellijn geplaatst gaat worden.

Publicatiedatum: 14 oktober 2009

Duurzame buur? Ambitiedocument Food Center

Het Food Center Amsterdam wordt in de toekomst toegankelijk voor het publiek, de monumentale Centrale Markthal op het terrein wordt grondig gerestaureerd en er komen woningen. Het terrein wordt duurzaam ontwikkeld en er wordt klimaatneutraal gebouwd.

Dat hebben wethouder Maarten van Poelgeest (wethouder Ruimtelijke Ordening), Dirk de Jager (portefeuillehouder stadsdeel Westerpark) en Erik Fischer (voorzitter Verenigde bedrijven Food Center) afgesproken in het concept- Ambitiedocument Herstructurering Food Center Amsterdam. Het Food Center is nu nog een afgesloten bedrijventerrein van ongeveer 21,5 hectare waar uitsluitend bedrijven zijn gevestigd die gericht zijn op de verwerking en groothandel van voedsel. Wethouder Van Poelgeest: “Het Food Center terrein is nu nog een stuk stad verborgen achter hoge muren, dat gaat veranderen. Een groot deel wordt openbaar toegankelijk. De Centrale Markthal moet de publiekstrekker worden. We bieden marktpartijen de uitdaging om met goede ideeën hiervoor te komen.”

Schriftelijke inspraak kan van 19 oktober tot 29 november gestuurd worden naar inspraakfoodcenter@westerpark.amsterdam.nl.
Meer over de plannen weten? Hier vind je het ambitiedocument.
Op 9 november 19.30 is er een inspraakavond op het Marcanti College.

Publicatiedatum: 14 oktober 2009

Maandag informatie-avond over bus naar station Sloterdijk


Na een eerdere informatie-avond waarbij bewoners bezwaar maakten tegen met name de keerlus van de bus in de Van der Hoopstraat, de Groen van Prinstererstraat en de J.M. Kemperstraat wordt er nu een nieuwe route gepresenteerd.
De beoogde bus maakt een ruimere slinger: via de Haarlemmerweg, de Nassaukade en het Frederik Hendrikplantsoen keert hij weer terug via de Van Hallstraat. Op de hoek van Hallstraat/Haarlemmerweg komt een halte waar de bus wacht op passagiers uit tram 10.

Tegenstanders hebben zich reeds uitgesproken middels een pamflet en beroepen zich op verkeersdrukte, luchtvervuiling en geluidsoverlast.
Daar staat tegenover dat het een merkwaardige situatie is dat het Stadsdeel vlakbij een treinstation ligt dat niet met het openbaar vervoer bereikbaar is en dat ook bezoekers aan de vele evenementen in het Westerpark vanaf Station Sloterdijk geen goede aansluiting hebben.

Maandag 12 oktober 20.00
De Koperen Knoop
Van Limburg Stirumstraat 133

Publicatiedatum: 10 oktober 2009

Morgen in de Cliffordstudio: Trudy Kuiper (Dibbes) met: Joppe Konijn

Samen met zijn vader heeft Joppe Konijn een prachtig cadeau bedacht voor zijn moeder, want morgen is ze jarig. Een mondharmonica! ‘Het is ons geheim’, zegt Papa Konijn.
‘Mag ik het cadeau even zien’, vraagt Kikker. ‘Nee, het is
een geheim’, zegt Joppe. ‘Alleen kijken’, zegt Kikker.
Maar als Joppe de mondharmonica laat zien, wil Kikker er
opeens óók op spelen. ‘Maar je bent nat, dan wordt de mondharmonica vies’, zegt Joppe.
‘Vies, ben ik vies’, schreeuwt Kikker boos en weg is hij.
Zal het geheim wel geheim blijven…?

Leeftijd: 4 t/m 8 jaar
Zondag 11 oktober 2009 om 14.00 uur
Cliffordstraat 38 (zijstraat Van Hallstraat) – 1051 GV Amsterdam – Tel. 4881010

Publicatiedatum: 10 oktober 2009

astmafilm van GWLbodem

Van de week in het nieuws/op Nova: onderzoek wijst uit dat jaarlijks 4000 kinderen accuut worden opgenomen in het ziekenhuis met een astma-aanval. En dat terwijl het toch in zo’n 3950 gevallen makkelijk te voorkomen was geweest als de medicatie goed was toegepast en de ouders alert waren geweest op de signalen van een naderende aanval.
Laat nou vorige week ook een premiere hebben plaatsgevonden in Het Ketelhuis. Van de instructievideo Astma – medicatie 3-5 jaar. In die film wordt stap voor stap de medicatie behandeld en voorlichting gegeven over het tijdig voorkomen van aanvallen. (te zien in Hart van Nederland, Jeugdjournaal, Migrantentv, Parool…)

Kinderverpleegkundige en GWL-bewoner Marja Schavemaker zag de ellende op haar afdeling in het Lucas Andreas ziekenhuis en besloot actie te ondernemen. Samen met buurman/regisseur Diego Pos maakte zij de film, die in vijf talen beschikbaar is, Nederlands, Engels, Turks, Berbers en Marokkaans-Arabisch. Tenslotte is in haar ziekenhuis zo’n 80% van de patiënten van niet-Nederlandse origine. En hoe leg een Marokkaanse moeder die amper Nederlands spreekt uit dat je het inhalatieapparaat niet met een theedoek mag afdrogen omdat het dan statisch geladen wordt en de medicijnen op het apparaat neerslaan en niet in de longen komen…

In Het Ketelhuis werd de eerste DVD in ontvangst genomen door de directeur-generaal van met ministerie van VWS.
Meer over dit project op www.astmaproject.nl

Publicatiedatum: 2 oktober 2009

optoppen, uitbouwen, daktuinen?

Een aantal bewoners van het eerste uur is actief om het GWL terrein mooier, meer van deze tijd en functioneler te maken. Een initiatief betreft het aanbrengen van een extra verdieping, gecombineerd met, daktuinen, gevelbegroeiing, extra groene verdiepingen en evt. aanbouw van veranda’s. Maandagavond 5 oktober en dinsdagavond 6 oktober bent u uitgenodigd om meer van hun plannen te vernemen (vanaf 20.00 uur tot 21.30 uur in het buurtbeheerdershuisje).
Afgelopen zomer op 8 juni 2009 is een informatieavond gehouden over het optoppen. De architect heeft op deze avond technische uitleg gegeven van zijn plannen, maar wij als initiatiefnemers hebben die avond te weinig ons gezicht kunnen laten zien. Graag willen we jullie nu met onze visie kennis laten maken.
Lees verder

Publicatiedatum: 2 oktober 2009

films over Ruigoord

In het Amsterdams Historisch Museum (AHM) zijn vanaf 5 oktober 2009 8 korte films van buurtbewoner Mary Benjamins te zien in het kader van de expositie The Sixties NOW.
De films vormen samen met 34 schilderijen van Van der Vegt een eerbetoon aan kunstenaarsdorp Ruigoord.  De geschilderde portretten van typerende Ruigoorders  (o.a. Simon Vinkenoog, Aja Waalwijk, Diana Ozon) zijn te zien als ‘collectieve biografie” van Ruigoord.  De gefilmde portretten (o.a. Theo Kley, Montje Joling, Rudolph Stokvis) geven voor de eerste keer zicht op wat de filmmaker sinds 2005 in Ruigoord achter de schermen met camera vastlegde. Haar uiteindelijke doel is een lange documentaire over het transformatieproces waar Ruigoord nu in zit, met de oprukkende industrie en de stopzetting van de subsidie.
 
Voor diegenen voor wie Ruigoord te ver weg is om zomaar op een zondagmiddag te bezoeken, wil Mary Benjamins een tipje van de sluier oplichten van wat er verscholen zit in het riet. Ook omdat Ruigoord, zoals het nu is, er over een tijdje misschien niet meer is.http://www.marybenjamins.nl/actueel.html

Publicatiedatum: 2 oktober 2009

zondag a.s. in Het Magazijn: meneer Zwoei

BRISK maakte eerder een aantal succesvolle kinderconcerten en familiematinees. Meneer Zwoei  is het nieuwe programma voor kinderen van 6-10 jaar en hun ouders.
Het publiek doet mee. Iedereen moet aan de slag. In de muziek gebeuren hilarische dingen. Michiel Mensingh schreef muziek voor blokfluitkwartet en kinderen, en bij hem verandert een fuga in funk en rap met een stevige beat uit een gettoblaster. Bij Saskia Coolen pakken de spelers elkaars instrumenten af, en in haar bewerkingen van Vivaldi krijgt het alledaagse een muzikale betekenis.Deze voorstelling vol muziek, humor, verdriet en slapstick gaat over dingen die voor kinderen heel herkenbaar zijn: aangeven en uitvoeren, gehoorzaamheid, je zin niet krijgen en toch iets heel moois samen doen.Meneer Zwoei woont in een atelier vol fluiten. Er worden vier poppen bezorgd om op die fluiten te spelen, en die komen tot leven door de muziek. Maar het probleem is: ze spelen niet wat meneer Zwoei wil, en hij kan dat niet veranderen … Op een dag staat er een kist in het atelier. Maar hoe moet die kist open? En is Het Ding dat erin zit de oplossing voor zijn problemen?

Entree 6 euro
www.hetmagazijn.eu

Publicatiedatum: 2 oktober 2009

leefbaarheidsoverleg woensdag 7 oktober

In het Leefbaarheidsoverleg worden dagelijkse beheerzaken op het gwl-terrein besproken. Iedere bewoner kan daarbij aanschuiven.
Vaste deelnemers zijn buurtbeheerder Ben, de buurtregisseur van politie Marco Buis, Jos Blijleven (teamchef groen) namens het stadsdeel en iemand namens de Koepelvereniging. Op woensdag 7 november is er om 20.00 uur weer Leefbaarheidsoverleg in de recreatieruimte van de woongroep voor ouderen, Waterspiegelplein 58. Op de agenda staan onder andere de volgende punten:

Publicatiedatum: 2 oktober 2009