Menu

poll elektraverbruik onderdeel van complottheorie

De poll naar het elektraverbruik van het GWL-terrein op de website geeft een geruststellend beeld: maar liefst 77% van de invullers heeft een laat tot zeer laag stroomverbruik. Precies wat je in een ECOwijk mag verwachten natuurlijk. Dat ene gezin met een zeer hoog stroomverbruik kan de biezen wel pakken. Met pek en veren de wijk uit? (adres bij de redactie bekend)
Maar… (en hier komt de geruchtenmachine goed op gang), wat is dit voor ECOwijk als op een dergelijke poll maar 30 mensen reageren? Terwijl de poll over parkeren er toch 65 trok? Kwade tongen beweren voorts dat grote stroomverbruikers zijn bedreigd als zij de poll zouden invullen omdat daarmee de goede naam van de wijk zou worden aangetast. Anderen beweren dat de harde ECO’s moedwillig sjoemelen met de Kilowatts.
Wat er waar is van de verhalen is niet helder. Het wordt tijd dat de zwijgende meerderheid een eind maakt aan de martelende onzekerheid. En dat kan heel simpel: massaal invullen die poll!

Publicatiedatum: 2 december 2009

waterspiegelplein overhoop

De werkzaamheden om het Reve-monument op het Waterspiegelplein af te maken zijn begonnen. De komende twee weken gaat het gebeuren. Eerst wordt een driehoek uit de bestaande bestrating verwijderd,vervolgens komen er gele stenen voor in de plaats. De punt van de driehoek wijst naar het geboortehuis van de schrijver aan de overkant van de Van Hallstraat.

Publicatiedatum: 2 december 2009

verslag van de ALV van de Koepelvereniging

Dinsdag 17 november hield de Koepelvereniging van het GWL (waarin alle gebouwen zijn vertegenwoordigd) haar halfjaarlijkse algemene ledenvergadering.
Naast een verantwoording van gedane zaken en een visie op komende zaken, werd ook de jaarbegroting gepresenteerd en goedgekeurd. Daarnaast kwamen er nog een aantal onderwerpen ter tafel die extra aandacht vroegen.
Het bestuur vroeg toestemming om ter vervanging van de bestaande glazen wijkborden een nieuwe wegbewijzering te laten maken. De bedoeling is om op zes plaatsen waar men de wijk in kan nieuwe borden te plaatsen. Daarop komt een duidelijke plattegrond, de straatnamen en ook de huisnummering en plaats van de ingang. En natuurlijk een ‘u staat hier’ aanduiding.

Een voorstel van het bestuur om het huidige aantal uren van de buurtbeheerder (32) te verminderen werd na discussie teruggetrokken. Het bestuur kreeg de opdracht duidelijker neer te zetten waaruit de taken van buurtbeheer dan wel zouden blijven bestaan en op welke wijze het vrij te komen geld besteed zou worden.

Ook op de agenda het thema ‘optoppen’. Vorig jaar had de Koepelvereniging besloten dat zij door de statuten alleen gemachtigd was het milieuvriendelijke en duurzame karakter van eventuele plannen te beoordelen. Het bestuur vroeg zich gegeven de ontwikkelingen in de richting van twee tegengestelde kampen af of dat standpunt niet aangepast diende te worden. Het voorstel was om als bestuur actiever en meer bemiddelend te gaan optreden. De gedachte was tot een werkgroep te komen met daarin voor- en tegenstanders, een stedenbouwkundige en een Koepelbestuurslid, die samen de lijnen bepalen, waarna architect Kees Christiaanse een daarop gebaseerde stedenbouwkundige visie zou maken.
Er waren voor dit onderwerp diverse bewoners naar de vergadering gekomen en de discussie was regelmatig heftig.  Het bestuursvoorstel werd uiteindelijk aangepast. Er komt een commissie met daarin voor- en tegenstanders. Die commissie gaat de gevoeligheden, wenden, mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart brengen.
Zo spoedig mogelijk wordt verslag uitgebracht en als die rapportage er is wordt er een aparte ledenvergadering over het onderwerp uitgeroepen.

Publicatiedatum: 21 november 2009

nieuwe poll: hoe energiezuinig is het GWL?

Het GWL-terrein is een duurzame wijk. Bij de bouw is veel rekening gehouden met energiegebruik. Door een heel scala van maatregelen (stadsverwarming, goede isolatie, kleine ramen op het noorden, etc.) was het streven het energiegebruik per woning bijna 50% lager te laten uitvallen dan dat van de gemiddelde Nederlandse woning.
Veel meer dan bij het gebruik van warmte (stadsverwarming, goede isolatie, strenge of zachte winter) geeft het elektriciteitsgebruik een beeld van de energiezuinigheid van de bewoners.
Het gemiddelde stroomgebruik van een Nederlands gezin is 3500 Kwh per jaar. Hoe scoort het GWL-terrein op stroomgebruik?
(Ja, wij GWL-ers zijn natuurlijk helemaal niet gemiddeld en ook het aantal bewoners per woning maakt uit, maar met z’n allen geven we toch een redelijk beeld).
Invullen dus die poll! (Waar lag ook alweer dat jaaroverzicht???)

Voor de stadsverwarming geldt als landelijk gemiddelde trouwens 35 Gj.

Publicatiedatum: 21 november 2009

optop-poll afgesloten

Dat de discussie over optoppen en aanbouwen het GWL niet onberoerd laat mag wel blijken uit het record aantal deelnemers aan de poll: maar liefst 165 mensen hebben hem ingevuld. En dat op een abonneebestand van plm. 250 lezers van de nieuwsbrief…
Het zal direct duidelijk zijn, tweederde van de respondenten is tegen optoppen en aanbouwen.

Publicatiedatum: 21 november 2009

zeppelinfilm in premiere op IDFA

De nieuwe film van GWL-bewoonster Ditteke Mensink gaat zondag in première op het IDFA. Hanneke Groenteman schreef over de film:
Eén van de sensaties van het IDFA dit jaar (Documentaire Festival, 19/29 november) zal de film FAREWELL zijn, van Ditteke Mensink. In 1929 reist de journaliste Lady Grace Drummond-Hay als eerste vrouw mee op een zeppelintocht rond de wereld. Ze schrijft over de toestanden aan boord, het in puin liggende Europa en het opkomende communisme. Ze houdt een dagboek bij en daarin schrijft ze de wisselende gevoelens voor haar ex-geliefde, die ook aan boord is. En…alles is toen al gefilmd, prachtig archiefmateriaal! Ditteke Mensink heeft jaren besteed aan het opdiepen van deze beelden en teksten.

Bekijk de trailer

De film is 3 x op het IDFA te zien, 12 december in filmtheater Rialto in Amsterdam (met nagesprek door Peter van Ingen) en komt in maart op de televisie.
Tuschinski 1 zo 22-11 14:30
Pathé de Munt di 24-11 22:15
Tuschinski 6 wo 25-11 15:45

Publicatiedatum: 21 november 2009

olifantenjacht: GWL schiet mis

Met 3625 euro aan toezeggingen in de pocket was ik gisteren bij de veiling van elephantparade in de Zuiveringshal. Een avondvullend programma met diner, champagne, een veiling van 108 olifanten en gastoptredens van sterren als Lee Towers, Joke Bruijs, Gerard Cox en Rob de Nijs. Vind dat maar eens in de ecowijk! Mijn disgenoten waren een vlaamse kunstenaar (Hannes D’haese, goed voor 3 beschilderde olifanten), een ondernemer uit het Gooi met zijn vrouw die net zijn transportbedrijf had verkocht en nu zijn tijd sleet met het aflopen van dit soort festiviteiten en een vijftal dames uit Frankrijk, Italie en Nederland die werkten voor een Amsterdamse multinational.
Uiteraard was ik met mijn buurtinitiatief de onbetwiste darling van de tafel. Ik kreeg veel goede adviezen zoals ‘je moet in het begin bieden als de mensen nog niet dronken zijn’ en ‘neem een onbekende Thaise kunstenaar, die zijn goedkoper’. Tips waar jezelf – als eenvoudige ecobewoner – nooit op zou komen. Ik werd helemaal de held van de tafel toen duidelijk werd dat er van mijn budget nog 19% btw af moest en ik eigenlijk maar 2900 euro te bieden had. Aaaah wat sneu! De biedingen begonnen vanaf 1800 euro, dus mijn piekmomenten zaten vooral in de eerste 20 seconden van het veilingproces. En dan moest je nog oppassen dat de veilingmeester niet plotseling met 1000 euro omhoog ging in plaats van 500 euro. De olifanten gingen gemiddeld voor zo’n 7500 euro weg. Het topstuk was een olifant van Corneille die voor 43.000 euro de deur uitging. De tatoo-olifant van Henk Schiffmacher (foto) verkastte voor 15.000 euro. Ik had zelf mijn zinnen  gezet op de olifant van Ernst Voss met een panorama van de Dam in Amsterdam. Deze ging voor een onverteerbaar lage 7500 euro weg. Als we de actie twee weken eerder waren gestart, had ie nu veilig achter het hek van de Watertoren gestaan. Of bij het monument van Gerard Reve rond de herdenking van zijn geboortedag. Of bij het paard (twee zielen, een gedachte) en met kerst natuurlijk aan de voet van de kerstboom in cafe-restaurant Amsterdam. Een volgende keer dan maar.
Dat kunstwerk komt er.

Jan-willem Kluit

Publicatiedatum: 13 november 2009

optoppen

Er zijn vergaande plannen om de blokken 4, 11, 13 en 15 op te toppen, mogelijk dat andere blokken gaan volgen. Optoppen betekent het maken van een extra verdieping op de bestaande bebouwing om een extra kamer aan je woning toe te voegen. Dit heeft grote gevolgen voor onder andere de lichtinval en lichtbeleving, het uitzicht en de privacy van de omliggende blokken. Kijk maar eens naar buiten door het raam van je onderburen, dit wordt na optoppen jouw nieuwe uitzicht! Bovendien doet optoppen afbreuk aan het oorspronkelijke strakke ontwerp van onze wijk en zullen we minimaal 1 jaar bouwactiviteiten in onze autovrije wijk hebben. Daarom zijn wij tegen deze plannen. Als jij dat ook bent, laat dit dan horen op de ALV van onze koepelvereniging van 17 november, waar optoppen op de agenda staat. Het agendapunt staat om 21.00 uur op de agenda. Hiermee kun je ons steunen tegen de optop-plannen. Locatie: recreatieruimte ouderenblok aan het Waterspiegelplein 58. Tot dan! 

Nico Dekker, bewoner blok 12.

Publicatiedatum: 13 november 2009

Reve-monument maakt doorstart: Waterspiegelplein op de schep

Op 14 december aanstaande is het twee jaar geleden dat tegenover het geboortehuis van Gerard Reve een monument werd onthuld ter nagedachtenis aan de Amsterdamse schrijver. Het gedenkteken staat op het Waterspiegelplein.

Het monument is gemaakt door Margriet Kemper en bestaat uit een eenvoudige, zwarte straatlantaarn, met drie luikjes die elk een inkijkje bieden in het leven van de schrijver. In het oorspronkelijke ontwerp zou bovendien een driehoek in de bestrating letterlijk het geboortehuis verbinden met het gedenkteken.

Om budgettaire redenen is die driehoek er destijds niet gekomen. Maar nu twee jaar later, op de geboortedag van Gerard Reve (14 december) zal het kunstwerk eindelijk afgerond zijn.

Geen olifant, maar een gele driehoek. In het kader van de discussie wie nou bepaalt welke kunst er op het GWL-terrein komt: in dit geval het Stadsdeel. Zonder raadpleging van de GWL-bewoners trouwens…

Publicatiedatum: 13 november 2009

olifantenliefhebbers: bedankt

De olifant is er niet gekomen, maar in een paar dagen zoveel mensen in de wijk bij elkaar krijgen die enthousiast meededen met een spontaan plan, dat is ook heel wat waard. En wat nu niet lukt, dat lukt wellicht een volgende keer wel.
In ieder geval heeft het debat over kunst in de wijk zich spontaan ontsponnen.
Als initiatiefnemers bruisen we alweer van nieuwe ideeën. Wat te denken van een ‘grachtengordel’ langs de Waterleliegracht, bestaande uit anderhalve meter hoge delftsblauw-porceleine grachtenpanden (sponsoring KLM)? Of een opdracht voor locale kunstenaars om kale GWL-baksteenmuren te lijf te gaan met huilende zigeunermeisjes?

Paul van der Linden, Jan Willem Kluit, Diego Pos

Publicatiedatum: 13 november 2009