Menu

tijdelijke buurtregisseur

De huidige buurtregisseur voor het GWL-terrein, Sander Blomme, neemt binnenkort afscheid van de wijk. De komende twee weken werkt hij zijn opvolger in. Per half april neemt Peter de Korte het buurtregisseurschap voor drie maanden over.
Er loopt een sollicitatieprocedure voor een nieuwe vaste buurtregisseur.

Peter is bereikbaar via politiebureau Houtmankade, per mail ( peter.de.korte@amsterdam.politie.nl ) of per mobiel: 06-1222 65 23

Publicatiedatum: 25 maart 2010

steeds meer auto-inbraken rond het GWL

De buurtbeheerder en de buurtregisseur van politie vragen Uw aandacht bij het volgende probleem.
Er is een stijgende tendens in de hoeveelheid auto-inbraken op het terrein.
Het laatste slachtoffer was de eigenaar van een invalidenwagentje aan de Waterpoortweg,van het voertuig was het raam ingeslagen.

De volgende gegevens zijn verstrekt door Daphne Janssen van de politie Amsterdam-Amstelland: Het probleem is bij ons(politie) eind 2008 naar voren gekomen. Er is een stijging geweest van het aantal inbraken in auto’s op het GWL-terrein,het bedrijven terrein en in de  parkeergarage van Q-park.
Wij hebben ervoor gezorgd dat het Stadsdeel borden heeft geplaatst, de borden waar u een foto van heeft ontvangen. Deze borden zijn op 3 plaatsten geplaatst, begin van Slingerlandtstraat(vanaf de Haarlemmerweg), begin Vredenhofweg(ook vanaf de Haarlemmerweg)en bij de van Hogendorpstraat. Deze borden zijn geplaatst om ervoor te zorgen, wie er zijn auto parkeert, zijn auto leeg en op slot achterlaat.
Ook zijn wij als politie heel erg druk bezig om daders op heterdaad te pakken. Er zijn speciale burgerteams ingezet in de parkeergarage van Q-park en in de omgeving van de van Slingerlandtstraat en alle omliggende straatjes.

 
Een aantal tips:
1.    Laat het dashboardkastje open staan, dieven zien dan dat daar niks in zit.
2.    Laat geen mobiele telefoons, laptops, kleding en tassen achter in de auto.
3.    Haal je autoradio en navigatiesysteem altijd uit de auto.
4.    Zelfs als computerapparatuur niet in het zicht ligt, kunnen dieven deze ‘zien’ met behulp van hun    eigen mobiel omdat de bluetooth een signaal afgeeft.
5.    Verwijder het rondje, wat afkomstig is van je navigatiesysteem, van je voorraam.
6.    Parkeer de auto in het zicht en op goed verlichte plaatsen.
7.    Zet een goedgekeurd alarmsysteem op je auto.
 
Komt er bezoek bij de buurtbewoners dan is het fijn als zij deze tips ook mee geven aan hun bezoek.
 
Wij hopen dat bewoners reageren en met goede ideeën komen om dit probleem aan te pakken!
Buurtbeer zal Uw suggesties doorspelen, U kunt in het beheerderhuisje ook geplastificeerde kaartjes of de gele hangkaart voor de achteruitkijkspiegel halen in het kader van de actie niets erin niets eruit.

Ben Wustenhoff beheerder GWL-terrein
Sander Blomme wijkregisseur van politie Amsterdam-Amstelland

Publicatiedatum: 25 maart 2010

de GWL voorjaars gevelgroenactie verloopt voorspoedig


Er gaat dit voorjaar een groene golf door het GWL heen. Op verschillende plekken gaan er staalkabels langs de gevels met daaraan mooie klimplanten, het buurtbeheerdershuisje wordt vergroend en ook de zijgevel van buurthuis de waterval wordt onherkenbaar.
Daarnaast kunnen GWL-bewoners zoals ieder jaar ook een geveltuin aanvragen. Die worden door afdeling Groen van het Stadsdeel aangelegd.

Heb je nog een kaal stuk GWLmuur rond je huis liggen en zou het leuk zijn dat  te veranderen in een mooie bloemenzee? Vul dan nog snel het onderstaande aanvraagformulier in.
We gaan als GWL gezamenlijk aanvragen en die formulieren moeten voor 1 april binnen zijn. Snel invullen dus en gooi het formulier vervolgens in de bus bij de buurtbeheerder of op Haarlemmerweg 237C.

download het aanvraagformulier

Vragen en contact: groen@gwl-terrein.nl
Hier de brochure met veel gestelde vragen over gevelbegroeiing van de Koepel
Hier een uitgebreide brochure Geschikte planten en gevelgroen
 

Publicatiedatum: 25 maart 2010

GWL is proefkonijn voor gescheiden plastic inzameling

Afgelopen donderdag: daar waren ze opeens, vier knaloranje containers rond het GWL-terrein. Waren ze voor het gescheiden inzamelen van sinasappelschillen of alvast voor koninginnedag? Niets daarvan, het was de Plasric Hero die zijn intrede deed.
Heel Nederland moet plastic-afval gaan scheiden en Amsterdam gaat dat doen door gescheiden inzameling. Er worden als proef in Amsterdam zes conatiners neergezet, waarvan twee in de Baarsjes en vier rond het GWL-terrein. De proef duurt ruim een half jaar.
En nou maar kijken hoe milieuvriendelijk die Ecowijk is.
Het is nog best een klus om het goefd te doen, want niet alles mag zomaar in de bak. Piepschuimbakjes horen er niet in, evenals van de metalllic chipszakjes en verpakkingen met veel papier erop.
Stadsdeelwethouder Rolf Steenwinkel, zelf oud-bewoner van het GWL-terrein verrichtte de feestelijke opening door de eerste zak in de container te gooien.

Publicatiedatum: 14 maart 2010

adieu stadsdeel Westerpark

Het wordt druk komend weekend: StadsdeelWesterpark verdwijnt, maar gaat niet uit als een nachtkaars. Vrijdag, zaterdag en zondag zijn er feesten en evenementen op allerlei plaatsen.
Voor iedereen en gratis toegankelijk zaterdag door  het hele Stadsdeel activititen en zondag de allerlaatste Westerparkse zondag. Het programma is te uitgebreid om op te sommen. Ook op het GWL-terrein wordt meegedaan. In café Amsterdam vindt een groots ontbijt plaats voor 250 dak- en thuislozen uit het Stadsdeel.
En in Het Magazijn wordt een tentoonstelling geopend van Peter Schrijner, die een speciale Westerpark jubileumpostzegel heeft ontworpen:
Om 16.00 start vanaf het Van Limburg Stirumplein een rondleiding langs kunstetalages in de Staatsliedenbuurt  met ‘beelden van een stadsdeel’. De tour wordt afgesloten in Het Magazijn, waar om 16.45 uur een feestelijke openingsreceptie is ter gelegenheid van de fototentoonstelling van Peter Schrijner. Speciaal voor het 20 jarig jubilieum ontwierp Peter Schrijnder een postzegel voor het Westerpark, in vijf verschillende kleuren. Ook andere jubileumwerken van hem zijn in Het Magazijn te bewonderen. De opening zal worden opgeluisterd door operazangeres Quirine Melssen die tijdens een miniconcert Spaanse liederen van Granados zal zingen onder begeleiding van pianist Thomas Alexander. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Publicatiedatum: 14 maart 2010

MET SPOED: de GWL voorjaars gevelgroenactie


Dit jaar willen we proberen op een heleboel plekken in de wijk de boel op te fleuren.
Natuurlijk is het ook weer de bedoeling dat iedereen bij zijn eigen flat kijkt waar een (kleine of juist heel grote) geveltuin zou kunnnen komen.
Maar daarnaast komt er dit voorjaar ook een gecoordineerde acctie. De groene vingers comissie van de koepel heeeft een ronde door de wijk gemaakt en voor een aantal blokken een voorstel geformuleerd om op bepaalde plekken iets te ondernemen. Het is dan aan de bewoners of besturen van die blokken om daar wel of niet aan mee te doen.
Het plan is om op 25 april (samen met de Nutstuinenvereniging) een gevelplantdag te houden.
Afdeling Groen van het Stadsdeel heeft toegezegd de geveltuinen voor die tijd versneld te willen aanleggen als het GWL met een gezamenlijke aanvraag komt. En dat wordt kort dag, over drie weken moeten de aanvragen binnen zijn.

Wat zijn de stappen:

Publicatiedatum: 14 maart 2010

weg gepland door park

De gemeente Amsterdam heeft een ontwerpstructuurvisie Amsterdam 2040 opgesteld. Daarin staan op hoofdlijnen de geplande ruimtelijke ontwikkelingen tot 2040 beschreven.
De ontwerpvisie ligt op dit moment ter inzage in de Zuiderkerk (zelf heb ik twee exemplaren gekocht dus geintersseerden mogen ook bij mij komen
kijken)

Onderdeel van de structuurvisie is de noord-zuid doorsnijding van het Westerpark door het doortrekken van de Bos en Lommerweg. (zie bijgevoegde kaart, p 179 van de ontwerpstructuurvisie). Deze weg is gepland door de daar liggende volkstuincomplexen nut en genoegen en sloterdijkermeer.
Het gaat zoals gezegd om een ontwerpstructuurvisie; het plan moet nog worden vastgesteld door de gemeente raad. Dit is voorzien in september van dit jaar. Tot 19 mei kunnen zienswijzen worden ingediend op het ontwerpplan en het bijbehorende MER.
Momenteel ben ik bezig met de oprichting van een actiecomitee met als hoofddoelstelling het schrappen van de voorgenomen doorsnijding van het park uit de structuurvisie.
Daarvoor gaan we een website inrichten, met daarop de relevante informatie, een petitielijst starten, de pers benaderen etc.
Wie doet/denkt er mee?

Richard Zwiers

Publicatiedatum: 14 maart 2010

Een nieuw lid voor de kascommissie van de Koepelvereniging gevraagd

De kascommissie van de koepelvereniging controleert elk jaar de financiële boeken van de koepelvereniging. We kijken daarbij of het huishoudboekje klopt, de inkomsten en uitgaven goed verantwoord zijn en de bestedingen passen binnen het mandaat van het bestuur. Daarbij zijn we aan de éne kant soms de luis in de pels van het bestuur, maar aan de andere kant proberen we op een positief kritische wijze mee te denken hoe we de financiën met elkaar nog transparanter kunnen maken.

De commissie bestaat momenteel uit twee leden, maar om continuïteit te borgen zoeken we versterking met een derde lid! De minimale tijdsbesteding is beperkt tot één à twee avonden in het vroege voorjaar. We zoeken een GWL bewoner (M/V) met affiniteit voor de buurt. Enig inzicht in een financiële administratie is handig, maar niet strikt noodzakelijk. Een dosis gezond verstand, kritisch blik en pragmatisme is meer dan welkom.

Wil je meer weten of jezelf aanmelden, mail of bel dan met Felix Jan van den Bos, lid van de kascommissie, op felix-jan@chello.nl of 06 – 4627 8444. Ook als je iemand wilt tippen, spreken we je graag!

Publicatiedatum: 14 maart 2010

international affairs

Ook deze week weer internationaal nieuws. De stroom rondleidingen gaat gestaag door. Afgelopen week hadden we de TU Delft met een internationaal gezelschap op visite, volgende week komt een groep Amerikaanse landschapsarchitecten weer een week later Franse burgemeesters.

In een gerenommeerd Duits achitectenblad DETAIL (engelstalig) over duurzaam bouwen komt het GWL-terrein uitgebreid aan bod. Lees hier het artikel. Daarnaast heeft DETAIL ook de GWLfilm op haar site gezet.

Vul de enquete in
Geoffery Heuline van van de Universiteit van Tours heeft in veel GWL-brievenbussen zijn enquete over mobiliteit gedaan. Heb je de enquete ontvangen, maar nog niet ingeleverd, doe dat alstjeblieft alsnog. Geoffrey kan zijn afstudeerscriptie niet schrijven als er te weinig respons is. Graag dus de enquete invullen en daarna in de brievenbus gooien bij het buurtbeheerdershuisje.
Mensen die geen enquete in de brievenbus hebben gekregen, maar toch mee willen doen kunnen de enquete hier downloaden.

Publicatiedatum: 14 maart 2010