Menu

Masterplanberichten


Stadsdeel trekt 45.000 euro uit voor Waterleliegracht

19-02-2016
‘Naar een schone en aantrekkelijke Waterleliegracht in hartje Amsterdam’, zo luidde de subtitel van het rapport van de Wetenschapswinkel Wageningen. Het rapport was geschreven op verzoek van de koepelvereniging om helder te krijgen wat er voor nodig was om de al jaren kwakkelende waterpartij een nieuw leven te geven.
In dat rapport stonden keuzes die gemaakt konden worden en wat dat betekende aan kosten en aan onderhoud. Het stadsdeel bracht de eerst fase tot uitvoering, de gracht werd gebaggerd.
Maar daarna gebeurde er niet veel meer, er was geen geld voor herinrichting en ondertussen is de gracht in de zomer overwoekerd en in de winter een lege bak water. Niet heel schoon en ook niet heel aantrekkelijk.
Op aandringen van de koepelvereniging (het GWL betaalt zelf ook mee!) heeft het stadsdeel nu 45.000 euro beschikbaar gesteld om de gracht serieus aan te pakken.
Op korte termijn wordt nu de voormalige expertisegroep (deskundigen Wageningen, Stadsdeel, Waternet, bewoners) weer heropgericht om te bekijken wat de te nemen stappen zijn naar die aantrekkelijke en heldere gracht.


Watervalplein kreeg complete makeover

31-05-2015
Ja zag ze kijken gisteren aan het eind van de middag, mensen die een paar dagen niet op het Watervalplein waren geweest. Hoe kan dat nou, dit plein ziet er toch normaal heel anders uit? Hoe kan het opeens zo groen zijn?

Op 30 mei hebben bewoners het Watervalplein een facelift gegeven die het plein een geheel nieuwe aanblik geeft. Naar een plan van stadsdeelontwerper Peter Ulle – in samenspraak met omwonenden – is het er na jaren van praten eindelijk van gekomen. Na vorig jaar het Watertorenplein en het Waterspiegelplein was nu het Watervalplein aan de beurt. Vele handen maakten licht werk en al vroeg in de middag was de beplanting klaar en kon de borrel beginnen.
Zo klein als de planten nog zijn (en er komt nog wat bij), de aanblik van het plein was toch al totaal anders dan een paar dagen eerder.  Een heel stuk groener en zachter, maar toch met behoud van speelruimte voor de kids.
Je moet er natuurlijk zelf gewoon even langs wandelen, maar hier vast een impressie van de plantdag.
Wie dat allemaal betaalt? Jij.
De vergroening van het plein is betaald door de koepelvereniging, waar alle GWL-woningen een maandelijkse bijdrage aan betalen.


Waterleliegracht heeft weer waterlelies

31-05-2015
Op 23 mei zijn er twee drijvende eilandjes met beplanting te water gelaten in de Waterleliegracht aan de kant van de Van Hallstraat. Bewoners hebben de voorbereide eilandjes voorzien van beplanting, waarna ze in de gracht zijn verankerd. Als de planten groter worden levert dat niet alleen een groen eiland in het water op, de wortels helpen ook mee het water helder te houden.
Aan de andere kant va de brug zijn op vier plaatsen waterlelies verzonken. Dat is nog een beetje een zoekplaatje, de bladeren zitten nog onder water en moeten naar het licht toe groeien. Dat vraag nog even om geduld. Maar in ieder geval doet de Waterleliegracht zijn naar weer eer aan.
Voor grootschaligere maatregelen om de gracht helder en gezond te houden is het afwachten op een aangevraagde subsidie bij de Centrale Stad.


eindrapport Wetenschapswinkel Wageningen gepresenteerd

26-11-2014
Op 10 november – de dag dat begonnen werd aan het weghalen van het riet – presenteerde de Wetenshapswinkel Wageningen haar eindrapport over de Waterleliegracht.
In een bloedstollende crimi-presentatie werden de  schuldigen van het saboteren van de Waterleliegracht ontmaskerd.
Van de vijf verdachten (lekkage van het bodemzeil, vervuild grondwater, teveel voedselrijkdom door hondenpoep en eendjesbrood, achterstallig onderhoud en de overheveling naar de Haarlemmertrekvaart) werden twee hoofdschuldigen aangewezen: achterstallig onderhoud en de overheveling naar de Haarlemmertrekvaart. Hondenpoep was slechts een medeplichtige.
Gelukkig deed de Wetenschapswinkel meer dan alleen de daders aanwijzen. Het eindrapport staat vol aanbevelingen om  te komen tot een heldere gracht met meer variatie en een aantrekkelijkere uitstraling. En, niet onbelangrijk, hoe die heldere gracht vervolgens onderhouden moet worden om dat ook zo te houden op de langere termijn.
Het is nu aan het Stadsdeel, Waternet en het GWL om stappen in die richting te zetten.
Lees hier het rapport>>
Lees het persbericht>>


Waterleliegracht gebaggerd

26-11-2014
Nadat eerst het riet in de Waterleliegracht stevig was gesnoeid en verwijderd werd half november de gracht gebaggerd. Op de bodem van de gracht had zich de afgelopen 16 jaar een dikke sliblaag gevormd, voornamelijk bestaande uit afgestorven Riet. De gracht was niet alleen overwoekerd door riet, maar  was ook aan het verlanden. Nog een paar jaar en we hadden GWL-turf kunnen gaan steken.
Met een gebaggerde dacht komt er nu meer water in en kan dat water makkelijker in beweging worden gehouden, wat voorkomt dat er een laag van zuurstofloos water ontstaat waarin voornamelijk algen zich prettig voelen. Nu de omgewoelde bodem neerslaat zie je al dat het water helderder wordt.


Waterleliegracht 2.0

03-07-2014
Alweer de derde groep studenten van de Universiteit Wageningen heeft zijn onderzoek naar de Waterleliegracht afgerond. Deze groep had de mooie opdracht alle vergaarde kennis te gieten in praktische adviezen en stappenplannen om de Waterleliegracht weer mooi en helder te krijgen.
Hun rapport bestrijkt een groot aantal mogelijke maatregelen, met daarbij een kostenindicatie en beheeraspecten. Het advies beslaat zowel de korte termijn (hoe kunnen we nog deze zomer weken aan helder water en voorkomen dat er een dikke algenlaag op het water komt) als de lange termijn.
Naast alleen onderzoek heeft het werk van de studenten er uit bestaan om intensief overleg tussen GWL, Stadsdeel, Waternet en café Amsterdam op gang te brengen, waardoor alle partijen gespitst zijn op een verbetertraject voor de gracht.
Ook hebben ze onderzocht in hoeverre GWL-bewoners actief willen mee helpen bij het onderhoud aan de gracht.
Op zaterdag 21 juni hebben de studenten voor bewoners een toelichting op hun onderzoek gegeven in het buurtbeheerdershuisje.
Lees hier de bewonerssamenvatting>>
Lees hier het volledige rapport (100 pagina’s)>>


Altijd al een superheld willen zijn? Dit is je kans!

03-07-2014
Superhelden zijn veelvuldig te vinden op het witte doek. Op het GWL-terrein komen we ze nog niet zo vaak tegen. Maar dat gaat veranderen.
Nu er steeds meer vergroenprojecten op het GWL van de grond komen, valt er ook meer groen te onderhouden. En dat is waar de nieuw op te richten Mobiele Groene Brigade in beeld komt: een elitecorps van lokale groene superhelden die de misdaad (lees: onkruid) komt bestrijden wanneer en waar dat nodig is.

Wat is het profiel van onze lokale superhelden? Tussen de 0 en de 90 jaar, liefhebber van activiteiten in de buitenlucht en contact met medebewoners.
Het idee is een losse lijst mensen, die op gezette tijden een mailtje krijgen als er een ochtend of middag wordt georganiseerd. Wie kan die komt, niets is verplicht. Verzameld wordt steeds bij Buurtbeheer en na de koffie gaan de groenbrigadiers schoffelen en wieden waar dat nodig is in de wijk.
Geef je hier op voor de mailinglijst>>

GREEN(WO)MAN TO THE RESCUE!!!


uitslag poll: Wat vindt het GWL van het vergroende Waterspiegelplein?

20-06-2014
Maar liefst 91 GWL-ers hebben de poll ingevuld wat ze vonden van het vergroende Water-spiegelplein. In de eerste dagen van de poll was de waardering voor het vergroenen bijna Noord-Koreans hoog. Dat beeld is een beetje bijgetrokken. Maar 71,4% die het plein helemaal top geworden vindt is bepaald geen slechte score. Met daarbij de 18,7% die het een verbetering vindt is 90% van het GWL content met het nieuwe plein. Een kleine groep maakt het niks uit. Opvallend is dat en nul mensen het niks bijzonders vinden, de mensen die er niet blij mee zijn noemen het plein direct een flop.
In de uitgebreidere reacties die bij de redactie terecht kwamen keerde dat beeld ook terug. Veel mensen zijn uiterst lovend: De nieuw aangelegde tuin rond het reve-monument is ongelooflijk mooi geworden. alsof het zo moet zijn. Gelukkig nu ook die ongelukkige gele bakstenen baan een plaats gegeven. En er is nu “maat”en “schaal”te zien en te ervaren.
In de poll moet ik “top”invullen, maar zo’n nikszeggend woord komt mij maar niet over de lippen.

Of men is uiterst negatief: Nu twee pleinen in de buurt vernield zijn heb ik geen zin in feest.


Waterspiegelplein makeover

23-05-2014
Het GWL-terrein boven de Waterleliegracht was een stuk steniger uitgevallen dan ooit bedoeld. Dat leidde een jaar of vijf geleden tot de oprichting van de werkgroep Groene Vingers. Het Waterspiegelplein stond hoog op de lijst van plekken die wel wat groener konden. Het ontwerp was al vijf jaar geleden gemaakt door Stadsdeelontwerper Peter Ulle samen met GWL-bewoners. Maar tussen droom en daad zat nog een lange weg, het Stadsdeel (toen nog Westerpark) had ook aangegeven geen geld te hebben voor verwezenlijking van de plannen. Maar onlangs is het er dan toch van gekomen, op kosten van de koepelvereniging werd plm. 450 m2 bestrating weggehaald en vervangen door vruchtbare aarde. Dat is ongeveer de helft van het plein.
Waarna in het weekend van 17 en 18 mei bewoners aan het planten sloegen. Onder aanvoering van professionele hoveniers werd in rap tempo het plein vergroend.
Bij de keus van de planten is rekening gehouden met een aantal punten:
* ook in de winter groen
* verschillende bloeiperioden
* aantrekkelijk voor vlinders en bijen
* onderhoudsarm

Met het opknappen van het sportveld vorig voorjaar, het vergroenen van het Watertorenplein een paar weken geleden en dan nu het Waterspiegelplein heeft het deel van het GWL boven de gracht een flinke facelift gehad.

Hier staat een fotoreportage>>>
Hier staat de videoclip>>>


de Waterleliegracht helder als een bergbeekje?

23-05-2014
De Waterleliegracht vangt jaarlijks 27,5 liter regenwater op. En dat is ook waar hij in de eerste plaats voor bedoeld is, het opvangen van regenwater, dat dan niet in het riool terecht komt, maar wordt overgeheveld naar de Haarlemmertrekvaart.
Dat is een van de vele zaken die studenten van de Universiteit Wageningen in dit 2e onderzoek hebben uitgezocht over de Waterleliegracht. Hun opdracht was uit te dokteren hoe het met de gracht zat en hoe de situatie van de gracht kan worden verbeterd.
Op de bodem van de gracht ligt een zeil. was dat aangelegd om verontreinigd grondwater tegen te houden?
Nee, het zeil was bedoeld om de gracht in zijn vorm (ondiep aan de kant, dieper in het midden) te houden. Er is gewoon contact met het grondwater.
Komt door dat grondwater verontreinigd water de gracht in? Nee, er komt wel grondwater de gracht in, maar dat is niet vervuild.
Werkt die overheveling naar de Haarlemmertrekvaart nog? Ja, die werkt nog. Maar onder bepaalde omstandigheden gaat er ook wel eens water de andere richting op, van de trekvaart naar de Waterleliegracht.

Verder hebben de studenten water- en bodemmonsters onderzocht en oplossingen gesuggereerd om de Waterleliegracht weer helder te krijgen en algengroei tegen te gaan.

Hier is een korte samenvatting>>>
Hier staat het volledige rapport>>>

Zo zou de gracht er na een opknapbeurt uit kunnen zien:


vergroenplan Watertorenplein uitgevoerd

04-05-2014
Vrrijdag 2 mei en zaterdag 3 mei was het zover: het eerste grote stenige GWL-plein ging op de schep. Afgelopen vrijdag en zaterdag waren stratemakers, hoveniers en bewoners hard aan het werk. Eerst moet de bestrating er uit en moesten er bandjes worden aangelegd om de nieuwe perken. Zand werd weggegraven en vervangen door pootaarde. En toen gingen de planten er in. Rondom het Magazijngebouw en de watertoren werden tuinen gemaakt, fietsnietjes en bankjes zijn verplaatst, de doorgang richting café Amsterdam verbreed.
Het vergroenen van het Watertorenplein is een redelijk kleinschalige ingreep geweest, met desondanks een vrolijkmakend resultaat. Op 17 en 18 mei is het Waterspiegelplein aan de beurt, dat plan heeft een veel groter te beplanten oppervlak.
Hier meer foto’s>>>


masterplan geborgd door stadsdeelwethouder Lambriex

03-04-2014
Vorig voorjaar is het masterplan vergroening voor het GWL door de wijk besproken in drie avonden en zijn de plannen aangenomen. Dat was een mijlpaal, het GWL was het eens over vergroening van de wijk. Maar het maaiveld waar al die plannen over gaan is van het Stadsdeel. We wonen er wel, maar het beheer valt niet onder onze zeggenschap.
Op 30 januari 2014 werd het masterplan officieel overhandigd aan Stadsdeel West wethouder Godfried Lambriex. Dat overhandigen was geen puur ceremoniële handeling. Doel van de overhandiging was de intentie uit te spreken dat het GWL terrein en het Stadsdeel blijven samenwerken bij de verwezenlijking van de plannen. Immers, op 19 maart werden de Stadsdelen (althans de politieke bestuurslaag) opgeheven. Wat zou er dan overblijven van het jarenlange overleg over de status van dat masterplan als blauwdruk van de bewonerswens voor onze wijk?
Op 14 maart, vijf dagen voor de opheffing van (de politieke laag van) het Stadsdeel, kregen we een brief waarin het huidige bestuur verklaart het masterplan te zien als basis voor ontwikkelingen op het GWL voor de komende jaren. Precies zoals de wethouder bij de overhandiging had beloofd. Misschien geen document waar een juridische claim uit te halen valt, maar wel een intentieverklaring van het afscheidnemende Stadsdeelbestuur aan de opvolgende bestuurscommissie.
Lees hier de brief van de wethouder>>>


wethouder Lambriex stelt GWL als voorbeeld bewonersparticipatie

16-02-2014
Wethouder Godfried Lambriex nam op 31 januari officieel het GWL-masterplan vergroening in ontvangst. Dat dit meer was dan de zoveelste ceremoniële lintendoorknip blijkt uit de blog van de wethouder op de site van Amsterdam West:
Donderdag 31 januari was ik bij de presentatie van het GWL-masterplan. Ik mocht het plan als buurtportefeuillehouder in ontvangst nemen. Een plan waar bewoners in het kader van een bewonersiniatief herinrichtingsvoorstellen hebben gedaan voor een aantal pleinen en plekken op het GWL-terrein. Wat mij betreft is dit een bewonersiniatief pur sang!


masterplan officieel overhandigd aan wethouder Lambriex

01-02-2014
Donderdag 30 januari was een historische dag: het Masterplan Vergroening werd officieel overhandigd aan wethouder Godfried Lambriex, die buurtportefeuillehouder voor het GWL terrein is. Doel van de overhandiging was de intentie uit te spreken dat het GWL terrein en het Stadsdeel blijven samenwerken bij de verwezenlijking van de plannen. Namens het Stadsdelen waren diverse betrokken ambtenaren aanwezig, namens het GWL terrein waren diverse koepelbestuurders, leden van de Groene vingers, nutstuinenvereniging, fruitbomenwerkgroep en andere belangstellenden aanwezig.

Vóór de overhandiging gaf Diego Pos, een van de trekkers, een korte presentatie van het Masterplan. Diego vertelde dat de koepel al sinds 2008 samen met het stadsdeel optrekt om de wijk groener te maken. Na jaren van plannen maken, overleg met bewoners en betrokkenen, waaronder het Stadsdeel, en beslissingen nemen, gaan we nu over op uitvoering.

Na de overhandiging sprak Godfried zijn waardering uit naar de bewoners van het GWL terrein, omdat zij met elkaar en met het Stadsdeel plannen hebben gemaakt voor de openbare ruimte. Hij is erg blij met de kracht van de samenwerking tussen Koepel en Stadsdeel en vindt dit Masterplan een goed voorbeeld van bewonersparticipatie en gebiedsgericht werken. Hij gaf aan dat dit Masterplan een belangrijke stap is en dat het mooi is voor het stadsdeel om de verantwoordelijkheid te kunnen delen, maar ook spannend en nieuw. Belangrijk is dat de openbare ruimte op deze manier van ons allen wordt en dat is een grote meerwaarde. Godfried waardeert het dat wij als GWL, zowel via de VVE’s als via de corporaties, willen meebetalen en meewerken aan de uitvoering van het Masterplan. Dat vindt hij een zeer positief signaal.

Wat is er afgesproken? Godfried benadrukt dat de stadsdelen niet opgeheven worden na de verkiezingen op 19 maart. De speerpunten van de bestuurscommissie liggen juist bij openbare ruimte, groen en buurtgericht werken. Deze projecten zijn erg belangrijk. Godfried is heel positief over het Masterplan en het proces. Hij neemt hierover contact op met Dirk de Jager, omdat die portefeuillehouder openbare ruimte is. Godfried stuurt het Koepelbestuur een brief waarin hij de mening geeft van Dirk en van hemzelf en waarin zij aangeven wat het stadsdeel en straks de bestuurscommissie moet en kan regelen om het masterplan verder te brengen. Deze brief komt vóór 19 maart.


proef met lagere heghoogte gestart

01-02-2014
Als proef is begin januari 2014 een deel van de hagen bij het pleintje bij Buurtbeheer teruggesnoeid tot 1.20 meter. Daarvoor zijn ook de hekken uit de hagen verwijderd. De bedoeling is dat de hagen in de zomer MAXIMAAL 1.40 hoog worden.Dat was de heghoogte zoals die beschreven staat in het maaiveldontwerp voor het GWL-terrein.
Als die hoogte goed bevalt, dan wordt het doorgevoerd voor alle meidoornhagen.


studenten presenteren bevindingen Waterleliegracht

23-10-2013
Waar zijn toch die waterlelies gebleven die vroeger ronddreven in de gelijknamige gracht? Waarom groeit hij de laatste jaren steeds maar verder dicht met riet en ontwikkelt zich er een dikke laag kroos? Hoe staat de gracht er eigenlijk voor, wat is de waterkwalteit, wat leeft er zoal in?
Dit waren een paar van de vragen die een groep studenten uit Wageningen zich stelden toen zij begonnen aan hun onderzoek. Maar ook wie nou verantwoordelijk zijn voor het onderzoek en wie er belang hebben bij een andere aanpak van de gracht.
Op 22 oktober presenteerden ze hun bevindingen in het buurtbeheerdershuisje. Een paar uitkomsten: ja, er zijn meer planten in de gracht dan alleen riet, maar dan wel in kleine hoeveelheden. Ja, er is visleven in de gracht, er zijn twee soorten baarsjes gevonden. Ja, er is inderdaad een buis van de gracht naar de Haarlemmertrekvaart om overtollig regenwater af te voeren.
De studenten geven ook aanbevelingen en schetsen opties. Op dit moment ligt er een halve meter slib op de bodem van de gracht. Als we niks doen (ook een mogelijkheid), dan hoogt dat verder op en dan eindigen we met een bos. Bagger je de zaak uit en verander je niks aan het onderhoud, dan begin je weer van voren af aan en zit je over 15 jaar weer in de siruatie zoals die nu is.
Een samenvatting van hun bevindingen staat hier>>>

Dit onderzoek is de start van een breder onderzoek naar de Waterleliegracht dat verricht wordt door de Wetenschapswinkel Wageningen. Dat onderzoek zal duren tot juni 2014 en moet leiden tot een aantal scenario’s voor beheer en gebruik van de gracht.


plantdag met een boel mazzel

23-10-2013
Hoeveel mazzel kan je hebben? Het weekend van 12 en 13 oktober stond in de agenda om twee grote borders vol te gaan planten. Een veertigtal GWL-ers had zich opgegeven om de zaterdag en zondag te helpen de 1482 planten de grond in te krijgen.
Op vrijdag werden de planten gebracht, een regenachtige en donkere dag. Het weerbericht was matig.
Zaterdag: droog en in de middag zelfs zonnig. Een ideale plantdag. Het Stadsdeel had de borders voorbereid, het gras verwijderd en pootaarde gestort. En de GWL-vrijwilligers plantten zich helemaal suf onder leiding van een professionele hovenier.
En al om half vier op zaterdagmiddag was de klus geklaard en kon de borrel in het buurtbeheerdershuisje beginnen.
Gelukkig maar voor de vrijwilligers die zich voor de zondag hadden opgegeven: dat was die stormachtige dag die de analen in gaat als een van de natste dagen in mensenheugenis.
Bekijk hier de fotoserie>>>
Nou gaan die plantjes natuurlijk eerst de winter in. En dan in het voorjaar moet de pret echt beginnen. Pas tegen de zomer krijgen we een idee van de pracht die we hebben aangeplant.

Dat betekent dat de aanplant nog lang kwetsbaar is. Maar als we er nou met z’n allen een beetje op letten en ons best doen om kinderen en honden er uit te houden…


Studenten Wageningen onderzoeken de Waterleliegracht

15-10-2013
Nadat vorig jaar een groep studenten van de Universiteit Wageningen het planten- en dierenleven van het GWL terrein onder de loep hebben genomen is het dit jaar het waterleven aan de beurt. Zij gaan komende vijf weken proberen te achterhalen waarom de gracht elk jaar dichtgroeit, hoe we daar misschien iets aan kunnen doen en hoe we de gracht in haar oorspronkelijke luister kunnen herstellen.
“We zijn een interdisciplinair projectteam van de Universiteit Wageningen; er zitten drie biologen, twee sociale wetenschappers en een specialist waterbeheer in ons team. Iris Al houdt zich bezig met internationaal land- en waterbeheer en specialiseert zich op dit moment in integraal waterbeheer. Stefanie van de Kaaij heeft een sociaal wetenschappelijke achtergrond en studeert op dit moment internationale ontwikkelingsstudies. Ankie Dols volgt dezelfde studie en heeft een vooropleiding in interdisciplinaire sociale wetenschappen. Evelien Keuzenkamp studeert biologie en weet veel over mariene biologie  en ecologie. Bram Omon is ook een bioloog in opleiding en hij is gespecialiseerd in het determineren van soorten. Maxime Kole is gespecialiseerd in gedrags- en adaptiebiologie en weet veel over vissen en zoet- en zoutwatersystemen.”

[op de foto v.l.n.r. Stefanie, Iris, Ankie, Maxime, Bram, Evelien]