Menu

de buurtbeheerder

Op het GWL-terrein is de buurtbeheerder Hassan Ziani de spin in het web waar veel om draait. De buurtbeheerder werkt vanuit het Buurtbeheerhuisje dat midden op het GWL-terrein staat.

De buurtbeheerder werkt in opdracht van de Koepelvereniging GWL-terrein en ziet er op toe dat het terrein er goed bij ligt. Daarvoor maakt hij dagelijks een ronde over het terrein, spreekt mensen aan op eventueel ongewenst gedrag en bespreekt gesignaleerde gebreken met de daarvoor verantwoordelijke instanties. Dit kan het stadsdeel zijn bij achterstallig onderhoud van de omgeving, de politie als er sprake is van vernielingen, diefstal of overlast of de corporaties en de VVE‚s als er iets mankeert aan het onderhoud van de gebouwen. Daarnaast houdt de buurtbeheerder wekelijks een inloopspreekuur voor bewoners en neemt hij deel aan diverse beheeroverleggen, zoals het Leefbaarheidsoverleg.

De buurtbeheerder is verder een belangrijk aanspreekpunt voor bewoners voor als er iets georganiseerd wordt op het terrein. De buurtbeheerder heeft goede contacten in het stadsdeel, weet waar zaken geleend of gehuurd kunnen worden, beheert spullen als verhuiskarretjes en picknickbanken en verleent regelmatig de nodige hand- en spandiensten bij bewonersactiviteiten.