Menu

de buurtbeheerder

Op het GWL-terrein is onze buurtbeheerder Hassan Ziani de spin in het web waar veel om draait. De buurtbeheerder werkt vanuit het Buurtbeheerhuisje dat midden op het GWL-terrein staat.

De buurtbeheerder werkt in opdracht van de Koepelvereniging GWL-terrein en ziet er op toe dat het terrein er goed bij ligt. Daarvoor maakt hij dagelijks een ronde over het terrein, spreekt mensen aan op eventueel ongewenst gedrag en bespreekt gesignaleerde gebreken met de daarvoor verantwoordelijke instanties. Dit kan het stadsdeel zijn bij achterstallig onderhoud van de omgeving, de politie als er sprake is van vernielingen, diefstal of overlast of de corporaties en de VVE‚s als er iets mankeert aan het onderhoud van de gebouwen. Daarnaast houdt de buurtbeheerder wekelijks een inloopspreekuur voor bewoners en neemt hij deel aan diverse beheeroverleggen, zoals het Leefbaarheidsoverleg.

De buurtbeheerder is verder een belangrijk aanspreekpunt voor bewoners voor als er iets georganiseerd wordt op het terrein. De buurtbeheerder heeft goede contacten in het stadsdeel, weet waar zaken geleend of gehuurd kunnen worden, beheert spullen als verhuiskarretjes en picknickbanken en verleent regelmatig de nodige hand- en spandiensten bij bewonersactiviteiten.

Taakomschrijving en bereikbaarheid buurtbeheerder
Lees hier (versie mei 2021) wat Hassan voor jou zou kunnen betekenen.

De buurtbeheerder is bereikbaar tijdens de op deze pagina vermelde werkuren. Daarbuiten staat zijn voicemail aan. Ook kun je de buurtbeheerder een e-mail of WhatsApp bericht sturen. De buurtbeheerder zal vervolgens aangeven wanneer hij jou kan helpen. Dit hangt uiteraard af van zijn werkplanning en van de door hem ontvangen andere verzoeken van bewoners en organisaties.

Veranderingen rond het buurtbeheer
In 2020 en 2021 worden gesprekken gehouden over het GWL in 2030. Daarbij wordt gesproken over de inzet van de buurtbeheerder. Lees dit artikel van 3 juli 2021 voor de meest recente ontwikkelingen rondom het buurtbeheer. Meer info vind je door in het zoekscherm (het witte veld rechts bovenin) te zoeken op ‘buurtbeheer’ of op ‘2030’.