Menu

80 extra zonnepanelen op blok 2C

30-11-2016

Op het grasdak van blok 2C langs de Haarlemmerweg stonden reeds 42 zonnepanelen opgesteld. Die zijn daar door de VvE neergezet en worden gebruik voor verlichting van de openbare ruimten.
Afgelopen week is opdracht gegeven tot plaatsing van nog 80 extra panelen. Daarmee wordt een totaal vermogen opgewekt van ongeveer 30.000 kWh per jaar.
In de praktijk betekent het dat de VvE daarmee alle elektriciteit opwekt die nodig is voor de verlichting van de openbare ruimten, de hydroforen en de beide  liften.

Heeft jouw gebouw plannen voor zonnepanelen? Dan hoef je het wiel niet zelf opnieuw uit te vinden. verspreid over het GWL-terrein zijn zonnepanelen geplaatst op gewone daken en grasdaken, door VvE’s en door bewoners zelf. Er is kennis en ervaring.  Belangstelling binnen jouw blok? Stuur een mailtje naar eco2@gwl-terrein.nl .

verslag bijeenkomst GWL klimaatneutraal

03-07-2014
Ondertekende mocht de spits afbijten. Het GWL is op energiegebied nodig toe aan een modernisering. Dat is goed voor iedereen, want naast de milieuwinst levert het een prettiger binnenklimaat, een lagere energierekening en een toename van de woningwaarde op. Maar wat is daarvoor nodig? Veel seinen staan al op groen: de overheid kan het zelf niet, maar wil het wel graag ondersteunen. Sinds de bouw zijn er bovendien vele nieuwe energiezuinige technieken ontwikkeld die direct toepasbaar zijn. Op dit moment is vooral steun en enthousiasme van bewoners, zowel leden van VvE’s als corporaties, nodig om het project verder te brengen. Als wij, de bewoners van het GWL terrein ons organiseren – en laten zien dat wij onze wijk willen moderniseren, dan komen ook andere partijen in beweging, komen middelen ter beschikking, worden creatieve ideeën ontwikkeld, en worden er uiteindelijk scherpe aanbiedingen gedaan die– als ze ons bevallen – kunnen worden gerealiseerd. GWL Klimaatneutraal wil dat proces graag organiseren en nodigt u uit om mee te doen.
Lees verder>>>
teken de steunbetuiging.

GWL vs Nuon in de rechtszaal: WE HEBBEN EEN DOORBRAAK!

23-05-2014
Bij de aanleg van het GWL-terrein kregen we stadsverwarming met warmte en stroom geleverd door onze eigen Warmtekrachtkoppelingscentrale (WKK). Dat was een van de speerpunten van de ecowijk. Een paar jaar geleden heeft Nuon de WKK-centrale bij het sportveld ontmanteld, repareren was te duur en de centrale was niet rendabel. Er voor in de plaats kwam een gewone gasturbine, waarmee het GWL-terrein opeens een heel stuk minder Eco werd.
Als GWL eisten we bij de rechtbank dat Nuon ons weer milieuvriendelijke warmte en stroom moest leveren, door middel van een nieuwe WKK-centrale of anderszins.
Afgelopen september zouden GWL en Nuon elkaar treffen in de rechtszaal. Voor het zover kwam zijn beide partijen in gesprek gegaan. Dat werden constructieve gesprekken. Nuon ging onderzoeken of het mogelijk was voor milieuvriendelijke warmte te zorgen die toch ook nog rendabel te maken viel.
Toen er vorig jaar door Stadsdeel West met Nuon een contract gesloten werd voor levering van stadswarmte aan de Houthavens, kwam de oplossing in zicht. Warmtenet (o.a. afvalwarmte van het Westelijk Havengebied) zou worden doorgetrokken en dat bood wellicht mogelijkheden ook aan te sluiten op het GWL.
De afgelopen maanden heeft Nuon dat onderzocht en begroot en het bleek financieel haalbaar te zijn.
Er komt een pijpleiding onder het Westerpark door, waarmee de warmte wordt aangevoerd. En terwijl een WKK-centrale 13% CO2 schoner is dan een gasturbine is wamte van Warmtenet maar liefst 80% schoner! Waarmee het GWL dan opeens een grote eco-sprong voorwaarts maakt.

Zijn er nog beren op de weg? Ja, maar die beren zijn eerder mollen onder de grond. Bij het boren onder het park door wordt er zeker gifgrond aangetroffen. En de regel is dat wie gif tegenkomt ook maar moet zorgen dat dat opgeruimd wordt. Wat voor Nuon een grote kostenpost kan betekenen. De Gemeente Amsterdam moet op dit punt soepelheid vertonen.
Als het allemaal lukt, dan krijgt het GWL begin 2017 schone warmte.

jaar onderzoek warmteverbruik op het GWL

13-11-2013
Vijfentwintig bewoners hebben het afgelopen jaar op verzoek van de werkgroep Eco 2.0 maandelijks de stand van hun warmtemeter doorgegeven. In de zomer bestaat het verbruik van warmte voornamelijk uit water dat gebruikt wordt om te douchen. In de winter komt daar dan de verwarming bij.
De verschillen tussen verschillende bewoners en woningen zijn groot, maar grofweg kan gezegd worden dat eenderde van het gebruik naar douchen gaat.
Met korter douchen valt dus besparing te halen. Bij verwarming speelt natuurlijk mee hoe warm er gestookt wordt, maar daar speelt ook de isolatie van de woning een belangrijke rol.
Bekijk de conclusies
Bekijk de meterstanden

GWL energieneutraal?

15-10-2013
We zijn een ecowijk en dat willen we ook blijven. Maar het is niet makkelijk om na een jaar of vijftien nog vooraan te staan, nieuwe ontwikkelingen maken dat elk nieuw Vinexwijkje energiezuiniger is dan het GWL. En het helpt dan ook niet als Nuon ook nog eens die zuinige WKK-centrale afkoppelt.
Willen we weer een voorbeeldwijk worden, dan zullen we wat moeten doen.
Nu bestaat het overgrote deel van de Nederlandse woningen niet uit kersverse nieuwbouw, maar uit oudere woningen. Er valt dus een grote slag te halen in het energiezuiniger maken van bestaande bouw.
Daar speelt het GWL op in. De koepelvereniging heeft een onderzoek laten verrichten door architect Max Drath naar de mogelijkheden om op het GWL te besparen op warmte. Dat kan door betere isolatie, maar ook door eigen milieuvriendelijke opwekking. Het onderzoek van Max moest bekijken wat daarvoor de mogelijkheden waren op woning-, blok- en wijkniveau. Max heeft recent een lijvig rapport uitgebracht en gepresenteerd aan de werkgroep Eco 2.0.
Dit heeft natuurlijk alles te maken met het proces dat de wijk tegen Nuon voert. De eis is niet zozeer die WKK-centrale terug te plaatsen, het mag ook een andere (modernere) oplossing zijn, als de warmteleverantie maar milieuvriendelijk is. Dankzij het rapport van Max Drath weten we nu beter welke mogelijkheden er zijn. Op dit mement is de rechtszaak op verzoek van Nuon uitgesteld en wordt er serieus samen met het GWL gekeken naar alternatieven.
Daarnaast heeft het koepelbestuur bij het Stadsdeel een aanvraag gedaan om erkend te worden als voorbeeldwijk op het gebied van energiebesparing. Stadsdeel West was op zoek naar een paar bestaande wijken die serieus het traject in willen gaan van energiebesparing. De erkenning als voorbeeldwijk geeft aanspraak op gelden om verder te onderzoeken hoe de ambitie om van het GWL een energieneutrale wijk te maken kan worden gerealiseerd. Het GWL heeft een onderzoeksbudget toegekend gekregen van 12.000 euro.