Menu

zomer2021 op het gwl-terrein

Zomerse stilte? Stil was het niet tijdens de storm op 6 juli met een ontwortelde boom als resultaat op de Waterkeringweg, de lege plek waar deze boom gestaan heeft is nog een stille getuige. Regen was er veel, tot vreugde van de naaktslakken die in grote getale in verschillende moestuinen de oogst van sla tot courgette, van palmkool tot komkommer tussen hun kaken namen. Ook de tomaten, aubergines en paprika’s kregen last van de vochtigheid.
Maar er was ook mooi weer: zo is er buiten genoten van een heerlijk en gezellig aanschuif-diner onder de watertoren. Er is een bijen-zwerm in de gashouder bijgeplaatst én er is gezeisd in de gashouder. Er is geschoffeld (oh ja, pas op voor het wespennest in het Reve-plantsoen – zie foto met rode cirkel), en het fruit in de bomen is uitgedund. Er is uit- en ingehuisd, en de renovaties in blok 1 zijn (bijna) afgerond. Ennnn er zijn nieuwe speel- en klimrekken geplaatst op het veldje bij het paard. Wat vinden de (buur)kinderen ervan?

 

De meeste Gwl-ers zijn weer op honk, de vakantie-stilte op het terrein lijkt voorbij. Het is tijd en leuk om elkaar weer te ontmoeten! Dat kan in ieder geval zaterdag 18 september, tijdens de fruitpluk- en bakdag, en tijdens de burendag op zaterdag 25 september. Ook het lebo, gepland op dinsdagavond 21 september kan weer zoals we gewend waren, met elkaar rond de tafel. Meer over dit alles in deze nieuwsbrief. We zien je graag!

Publicatiedatum: 4 september 2021

oud-voorzitter Koepelvereniging overleden

Op 23 augustus is, Joze van Stigt, de eerste voorzitter van de GWL-koepelvereniging overleden. Veel te vroeg, ze is maar 63 geworden.
Joze was een van de pioniers van het GWL-terrein. Betrokken en actief vanaf het moment dat de plannen op de tekentafel lagen. In 1996 werd de koepelvereniging opgericht en werd ze er voorzitter.
Maar Joze was op meerdere fronten actief: buurtgroepen, stadsdeelraad en ook in het bestuur van blok 12, het blok waar ze woonde.
Joze was gedreven en vasthoudend en (dus) ook niet altijd de gemakkelijkste. Haar kennis van het GWL-terrein (in al z’n facetten) was ongelofelijk groot. Dat gebruikte ze in de overleggen en onderhandelingen binnen de koepelvereniging, met corporaties, met bestuurders en ambtenaren van de gemeente, architecten, bouwkundigen, aannemers en andere organisaties die actief waren op het terrein.
In 2013 is ze verhuisd naar Slotermeer en is ze uit beeld verdwenen. Niet helemaal, zo nu en dan kwamen we haar tegen in de buurt of in het Westerpark.
Wij wensen haar man Jan Pieter, haar zonen, Tjibbe en Nuri en de rest van de familie en vrienden, alle sterkte toe bij het dragen en verwerken van het verlies van Joze.
Bestuur Koepelvereniging
foto links: Joze van Stigt, uit privé collectie, geplaatst bij het artikel in Het Parool.
Foto rechts: tijdens het aansnijden van de taart voor 15 jaar GWL-terrein
Publicatiedatum: 4 september 2021

een lesje appeltjes uitdunnen en meer

Op de oproep aan de fruitboomgroep-leden half juli om te helpen met het uitdunnen van de dubbele appeltjes, ten gunste van de appelgroei, komt niet veel respons. Wellicht te laat opgeroepen? En/of is de vakantie al ingegaan en zijn veel bewoners elders… Langslopend op het juiste moment treffen we Michel Floris aan, op de ladder onder een appelboom op de Waterkersweg.

 

Michel heeft zojuist overlegd met de buurman in wiens tuin deze appelboom nu staat en legt ons nu ook uit:
… In aanleg stond deze boom niet in zijn tuin. Er was destijds sprake van een buitenheg en een verder-gelegen binnenheg die het tuinperceel afscheidde. De ruimte tussen de heggen was toen algemene groenruimte. Omdat deze algemene ruimte eigenlijk niet gebruikt werd is toen besloten om de binnen heg tegen de buitenheg aan de plaatsen, waardoor de tuinen meer ruimte kregen en de boom daardoor in de tuin van de bewoner stond. De boom blijft wel eigendom van de GWL-fruitbomengroep…
Tegelijkertijd snoeit Michel een struik in de tuin, die wat teveel ruimte inneemt ten nadele van de appelboom. De struik groeit door de appelboom, dus de takken zitten te dicht op elkaar, waardoor (kans op) schimmel en minder zon, ziekte en groeiachterstand voor het fruit. Michel én de bewoner zonder ‘groene vingers’ zijn blij met het overleg /de uitleg en de direct genomen acties. Zo helpen we elkaar.

Tijdens zijn rondje worden veel gevallen appeltjes door Michel geraapt en in een zak gedaan, om ze op een veilige plek terug te geven aan de natuur, want als er schimmel inzit of spint, dan wil je dat niet te dicht bij de gewassen hebben, en ook niet op de compost hoop.

Michel toont ook nog even het jongste boompje, op het veldje bij Het Paard. Met een paar bewoners en Hassan hebben ze destijds een flink gat gegraven (daar kwam nog aardig wat bouwpuin uit), nieuwe aarde gestort en zie hier het resultaat. Een iets andere appel, met nu al rood-verkleuring: een paar dubbele worden uitgedund en een extra appel die de tak te zwaar maakt, wordt ook ‘geknipt’, want de tak is nog dun en daardoor kwetsbaar voor storm en spelende kinderen. Na de knipbeurt zwiept de tak direct een stuk omhoog. Dan ook nog even de witte-pitten-check: ja juist, deze appel is dus nog onrijp (17 juli). Het was weer een mooi staaltje aanschouwelijk onderwijs bij de appelbomen. Thanks Michel!

Inmiddels (begin september) zijn de appels (en peren) gerijpt en klaar voor de pluk. Verderop in de nieuwsbrief wordt de fruitpluk- en bakdag (appeltaartdag) van 18 september aangekondigd.

Nagekomen bericht:
Van de kleine perenboom, op het grasveld tussen blok 6, 7 en 9, zijn takken afgebroken. Dit is door iemand gedaan om de peren te plukken. Op 5 augustus zaten de peren er nog aan, op 12 augustus waren ze eraf. Op de foto links is te zien dat de peer scheef is getrokken en enkele afgebroken takken op de grond liggen. Op de foto rechts is te zien dat een tak er afgebroken nog aan hangt. En dat voor een paar peertjes die nog niet eens rijp waren. Wat jammer.

Publicatiedatum: 4 september 2021

appeltaart op 18 september

Op zaterdag 18 september gaan vrijwilligers ’s ochtend de appels en peren van onze hoogstamfruitbomen plukken. ’s Middags gaan ze er taarten van bakken. Buurtbewoners, vooral kinderen, zijn van harte uitgenodigd te komen kijken en helpen. Alle GWL bewoners zijn uitgenodigd om de taarten om 5 uur ’s middags te komen proeven.

Het programma is volgt:
Wil je plukken? Tussen half 10 en 10 uur verzamelen bij het buurtbeheerdershuisje. Om 10 uur gaan jong en oud, onder leiding van de vrijwilligers van de Hoogstamfruitbomengroep, de appels en peren plukken. Zorg wel voor stevig schoeisel, veiligheid voor alles.
Wil je bakken? Tussen half 1 en 1 uur gaan de vrijwilligers er thuis appeltaarten en stoofpeertjes van maken. Wil jij ook iets maken? Graag ! Voor de ingrediënten wordt gezorgd.
Lekker smullen: om 5 uur kunnen alle GWL bewoners bij het buurtbeheerdershuisje appeltaart komen eten en appelsap drinken. Heerlijk!

Alle info staan in deze uitnodiging. Foto’s van voorgaande jaren en veel meer over de hoogstamfruitbomen vind je op www.gwlfruitbomen.nl

Publicatiedatum: 4 september 2021

burendag met koffie, rondleiding, gezelligheid en pannenkoeken

Evenals vorig jaar doet het GWL-terrein mee aan de Nationale Burendag. Dit jaar op zaterdag 25 september. Het geheel vindt plaats voor het Buurtbeheerhuisje, bij de fontein.
Om 10.30 uur wordt de rijdende koffiebar geopend en kunnen we genieten van overheerlijke koffie, thee en koekjes. Om 11.00 uur en 11.30 start een korte rondleiding over het GWL terrein met aandacht voor de high lights, maar ook met nieuwe ontwikkelingen rond groen, milieu en sociale verbinding tussen bewoners.
Om 12.30 is het pannenkoeken-tijd!
Een week van te voren ontvangen de bewoners nog een flyer in de bus. Maar noteer het nu al: Burendag, 25 september, 10.30 uur bij het Buurtbeheerhuisje. Tot dan!
Publicatiedatum: 4 september 2021

welkomstbrief

Voor alle nieuwe bewoners heeft het koepelbestuur een welkomstbrief opgesteld. Dit op basis van een vraag die regelmatig bij Lebo en ALV langs kwam. Het is de bedoeling dat nieuwe bewoners deze krijgen van hun woningbouwvereniging, en/of bewonerscommissie, of VVE.
Zie hier de welkomstbrief aan nieuwe bewoners.

 

Publicatiedatum: 4 september 2021