Menu

grote werkzaamheden in stad én op GWL-terrein

Overal in Amsterdam zijn er obstructies door (grrrr) grote werkzaamheden. Het GWL-terrein draagt daar ook z’n steentje aan bij. Woningcorporaties, bouwbedrijven, steigerbouwers, bewoners, bewonerscommissies en Hassan hebben het er druk mee. Meestal is het aangekondigd, maar soms is het een verrassing. Uiteindelijk is het vooruitzicht dat het overal weer waterdicht wordt en/of het strak in de verf staat.
Blok1: totale gevel-restauratie / Bang!: dakbedekking  / Watertoren: inspectie en onderhoud / Blok 11 en 13: schilderwerkzaamheden

:

Auto’s op het GWL-terrein: De gemeente verleent vergunningen als het gaat om bedrijfsauto’s die dienst doen als ‘werkplaats’.
De betrokken bedrijven hebben officieel vergunningen gekregen van de gemeente.

En de Waterspiegelgracht?
Binnenkort krijgt de vijver weer een bagger-beurt en eiland-herstel.
Bij Byte (momenteel veelal vanuit huis werkend) veroorzaakten de picknicktafels veel wilde recreatie.
Op verzoek van Hassan zijn de tafels binnen gezet.

Publicatiedatum: 3 juli 2021

‘hoog’ bezoek tijdens schoffeldag

De samenwerking tussen Gwl-terrein en stadsdeel is de laatste jaren moeilijker geworden omdat het stadsdeel veel minder kan regelen. De nieuwe groen-projecten krijgen hierdoor weinig tot geen support.
Tijd voor een werkbezoek van portefeuillehoudergroen Carolien de Heer.
Dit was op uitnodiging van onze groengroep ‘Groene Vingers’ en het GWL-Koepelbestuur om te laten zien wat we op het GWL-terrein aan het doen zijn op het gebied van groen, en -vernieuwingen.
Het bezoek bestond uit een rondleiding over het terrein, een historische schets over de groen-ontwikkelingen, participatie van de bewoners en uitwisseling van standpunten.


Carolien de Heer leek behoorlijk enthousiast over wat ze hoorde en zag.
De inzet is dat er gewerkt gaat worden aan de verbetering van de relatie van het stadsdeel en het Gwl-terrein om meer gezamenlijk op te trekken. Binnenkort op de website een verslag van dit werkbezoek.

Publicatiedatum: 3 juli 2021

nieuwe bewonersgroep Cordaan ‘Watertoren’

Vanaf 1 april 2021 is Watertoren officieel geopend. De nieuwste woonlocatie van Cordaan voor mensen met een verstandelijke beperking (vgz). De locatie bestaat uit 11 studio’s waarvan er nu 9 bewoond worden. De bewoners zijn erg blij met hun nieuwe woonplek en vinden vooral de buurt erg gezellig. Ook het Westerpark aan de overkant is natuurlijk een feest, waar we regelmatig sportactiviteiten organiseren voor en met bewoners. Met de versoepelingen die hopelijk blijvend zijn, hopen we de komende tijd meer van dit soort activiteiten op te zetten, bijvoorbeeld tuinieren in onze grote gemeenschappelijke tuin die wel een opknapbeurt kan gebruiken.
We kijken ernaar uit andere buurtbewoners eens te ontmoeten.
Hartelijke groet, Begeleiding Cordaan Watertoren en de bewoners

Wij blijven graag op de hoogte van initiatieven vanuit de buurt die interessant zouden kunnen zijn voor ons of onze cliënten. Het lijkt me een mooi idee hen wat meer te verbinden met de buurt en bewoners en nu met de versoepelingen is er hopelijk ook een stuk meer mogelijk. (red: de persoonlijk begeleider is toegevoegd aan de abonnee-lijst van de Gwl-nieuwsbrief)
Ik hoor graag bij vragen! Met vriendelijke groet, Door Kras, Persoonlijk begeleider
M 06 – 28 17 16 30 / dkras@cordaan.nl

Publicatiedatum: 3 juli 2021

veranderingen rond buurtbeheer

Bericht van het Koepelbestuur:
Soms gaan de ontwikkelingen sneller dan verwacht. Dat is nu het geval rond onze buurtbeheerder Hassan. Daarbij is voor iedereen die niet bij de laatste drie ALV’s aanwezig is geweest wat uitleg nodig. Daarom hieronder een wat lange inleiding:
Wat aan de veranderingen vooraf ging
Op de najaars ALV van 2020 heeft het bestuur van de GWL koepelvereniging ter sprake gebracht, dat onze uitgaven hoger zijn dan onze inkomsten. Omdat de uitgaven vooral zitten in het contract met welzijnsorganisatie Combiwel inzake onze buurtbeheerder Hassan Ziani, hebben we voorgesteld om met elkaar te bekijken wat de mogelijkheden zijn om die kosten eventueel te verlagen, dan wel de inkomsten te verhogen.
Tegelijkertijd speelt het project ‘GWL 2030’, waarin we met alle bewoners willen bekijken hoe het GWL-terrein nog groener, duurzamer en socialer kan. Daarbij speelt ook de vraag naar de rol en de mate van de inzet van buurtbeheer. Op dit moment, tot eind augustus dit jaar, bespreken alle VvE’s en huurcommissies in de verschillende blokken dit vraagstuk. Eind dit jaar, in de najaars ALV, zullen we aan hand van de uitkomsten van die gesprekken met elkaar besluiten hoe we GWL 2030 nader invulling gaan geven en welke rol en inzet de buurtbeheerder daarin heeft.
Dit hebben we uiteraard ook besproken met Combiwel en Hassan Ziani; wij sluiten per jaar een contract af en als op basis van het besluit van de najaars ALV de uren van Hassan verminderd zouden worden, horen zij dat vanzelfsprekend heel tijdig te weten. Het punt is alleen, dat we nu nog niet weten wat het besluit zal zijn. Dat maakte de situatie voor Hassan op het terrein onzeker. Voor hem en Combiwel was dat een reden om te kijken naar mogelijkheden voor aanvullend werk. We zijn er daarbij even van uitgegaan, dat de uren van Hassan verminderd zouden gaan worden naar 16 uur, om met Combiwel en Hassan naar een mogelijk noodzakelijke oplossing te kunnen zoeken voor volgend jaar.
Twee deeltijdbanen
Die oplossing deed zich veel eerder dan gedacht voor in de vorm van een deeltijdbaan als klussenman op de kinderboerderij in de Pijp. Daar kan Hassan per 1 juli aan de slag voor 14 uur. Dat aanbod heeft Hassan inmiddels geaccepteerd. Dat betekent dat hij vanaf 1 juli twee deeltijdbanen heeft, beide voor zijn werkgever Combiwel; bij de kinderboerderij als klussenman voor 14 uur en op het GWL terrein als buurtbeheerder voor 16 uur. In totaal heeft hij hiermee werk voor 30 uur per week, 3 uur meer dan hij tot nu toe had.
Aanwezigheid van Hassan op het GWL terrein
In deze nieuwe situatie zal het even zoeken zijn wat voor Hassan en de bewoners van het GWL terrein handig is wat betreft de aanwezigheid van en het contact met Hassan. Hassan heeft de wens uitgesproken daarin wat flexibel te kunnen zijn, afhankelijk van de drukte op een van de beide locaties. Combiwel is daarmee akkoord.
We gaan nu voorlopig uit van aanwezigheid op het GWL:
maandag en donderdag: 09.00 – 15.00 uur
vrijdag
: 9.00-13.00 uur
Na een half jaar bespreken we of dit werkbaar is en voor bewoners duidelijk.
We zullen Hassan dus 11 uur minder op het terrein zien. Dat zal wennen zijn. Anderzijds zijn we blij voor hem dat Combiwel hem een andere deeltijdbaan heeft kunnen aanbieden.
Hassan is tevreden over deze gang van zaken, maar ga gerust eens langs om het hem zelf te vragen!

Publicatiedatum: 3 juli 2021