Menu

jonge sla, van een poëtische schoonheid

Het plantgoed dat woensdag 12 mei voor de moes-tuinders arriveerde was overweldigend jong en groen.
Hoe ‘schoon’ schreef Rutger Kopland ook al weer over jonge sla?

Jonge Sla
Alles kan ik verdragen

het verdorren van bonen,
stervende bloemen, het hoekje
aardappelen, kan ik met droge ogen
zien rooien, daar ben ik
werkelijk hard in.

Maar jonge sla in september,
net geplant, slap nog,
in vochtige bedjes, nee.

Publicatiedatum: 5 juni 2021

AT5 filmend en interviewend op GWL

AT5, kwam naar het GWL-terrein om te kijken en horen hoe hier natuur-inclusief bouwen vorm heeft gekregen en wat de effecten zijn.
…Eén van de plekken in de stad waar goed is nagedacht over duurzaamheid en aanwezigheid van natuur is het GWL-terrein, dat grenst aan de Staatsliedenbuurt en het Westerpark. Vanaf 1997 verrees hier de eerste ecologische woonbuurt van Nederland.

Marjolein Pel (portret rechts boven – alle foto’s zijn screenshots uit de film) woont al 25 jaar in de buurt en dat bevalt goed. ‘’Het is heerlijk hier, en toch wel behoorlijk groen.’’ Daarvoor zetten buurtbewoners zich dan ook goed in. Zo onderhouden zij gezamenlijk moestuintjes. Ook met de dierenpopulatie in de wijk gaat het goed: ‘’Er zijn hier twee keer zoveel vogels als in de rest van Amsterdam’’, zegt Marjolein.

Een deel van het groen in de buurt wordt door de gemeente onderhouden. Om in onderhoud van het groen te voorzien waarvoor de gemeente geen zorg draagt moeten de bewoners zich zelf inzetten. Zo betalen alle bewoners maandelijks zes euro. Met dat budget onderhoudt een groep actieve bewoners onder leiding van een tuinman het groen wat voor hun rekening komt. Volgens Marjolein is deze werkwijze ook geschikt om in andere wijken toe te passen: ‘’Eigenlijk is het toch raar dat wij hier vrij succesvol op deze manier in deze wijk wonen en dat er na 25 jaar zo weinig navolging is van dit concept binnen Amsterdam.’’ Bekijk hier het filmpje van AT5

Publicatiedatum: 5 juni 2021

gwl-website: ook een vraagbaak voor onderhoud aan je huis

Onze Gwl-website gwl-terrein.nl is een actuele site over alles wat er speelt en op de agenda staat.
Het is ook een uniek archief van ruim 20 jaar Gwl-terrein.
Wat valt er zoal te vinden? De meest actuele nieuwsbrief staat altijd open.
Alles nieuwsbrieven zijn te vinden en te openen, of via de zoekfunctie is elk afzonderlijk bericht te vinden en openen.
Koepelvereniging? Alv?/ Lebo? / foto’s? / buurtfeest? / nutstuinen? / buurtbeheerder? /vergroening?…

BEWONERS: Klik op bewoners, daarmee krijg je toegang tot alle mogelijke info.
De knop BEZOEKERS is voor niet-bewoners die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van het Gwl-terrein, het Eco-aspect en de ontwikkelingen en ervaringen, alsook de rondleidingen, die enkele bewoners op het terrein leiden met (internationale) studenten, professionals en media.


Zoekfunctie: vind je jouw onderwerp niet in de linker kolom? Dan kun je ook de zoekfunctie [Search………] rechts in het venster gebruiken.
Onderhoud aan je huis: dit onderdeel op de site wordt ook de Technische Wiki genoemd. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, je vindt hier een keur aan onderwerpen. Na een recente ervaring van bewoners met een kapot warmte element in een Grohe douche-kraan en hoe dit is opgelost kwam hierover een mail binnen bij de redactie van de nieuwsbrief. Dit werd een nieuw item in de lijst. Heb je tips die nog niet beschreven staan, laat het vooral weten: redactie@gwl-nieuwsbrief.nl

Publicatiedatum: 5 juni 2021

rijke voorjaarsbloesem

Bericht van de fruitbomen-groep:
Kersen, peren, appels en bijen…
Hoewel het nog steeds wat koud blijft voor de tijd van het jaar, hebben onze fruitbomen al prachtig in bloei gestaan.
De kersen, die bijvoorbeeld tussen blok 2 en 4 bij de kinderspeelplaats staan, zijn inmiddels uitgebloeid en hebben hun bloesem laten vallen.
De peren, met witte bloesem, staan deels nog in bloei en zijn deels al uitgebloeid.
De appels, met roze bloesem, staan grotendeels nog in bloei.
De bijen bovenop blok 1 hebben goed gevlogen. We hopen dat de rijkelijke bloesem bij een aantal bomen de voorbode is voor veel fruit in het najaar.
Foto: de peer (wit) en appel(roze) bij blok 12

Publicatiedatum: 5 juni 2021

groenafval waar dumpen?

Er wordt nog steeds groenafval gedumpt op de plek achter de kledingbak aan de Van Hogendorpstraat (zie foto 1).
De plek (is al jaren!) bij de Isaac Gogelweg is (foto 2).
Publicatiedatum: 5 juni 2021

verlies bij de gashouder-bijen

Het zwerm-seizoen is weer begonnen. Zeven jaar lang leidde dat tot zwerm-activiteiten in de gashouder, activiteiten van imkers met korven, en spectaculaire hulpacties van toevallige hoogwerkers in de buurt, die gevraagd werden even bij die bepaalde boom omhoog te gaan met imker en attributen. Gwl-buren werden betrokken en gevraagd voor participatie en een aantal werden actief bij de bijen, onder leiding van imker Ina Stoeten c.s.
Er zijn veel (voorstadia van) zwermen gespot, gemeld via de zwermwacht-app, opgevangen in een korf, welke bij natuurbijen-imkers zoemend zijn afgeleverd en een nieuw thuis vonden. In de nieuwsbrief is er met een regelmaat over geschreven (zin om terug te lezen? zie gwl-nieuwsbrief.nl > zoekvenster: ‘bijen’ of ‘gashouderbijen’)
Omslag moment
In de gashouder is het nu echter akelig stil. Er wordt niet veel gevlogen, er wordt overdag niet met zwermen (‘baarden’) op de kasten gehangen, er zijn geen activiteiten van imkers met korven…
Wat is er gaande? In februari constateerde Ina al afgenomen activiteit bij vier van de vijf kasten en in april bleek alleen het bijenvolk Alert in de meest rechtse kast nog gezond en wel.
Te kort aan voedsel? te veel bijen? of?
Lees hier het bericht van Ina Stoeten over de constateringen en mogelijke oorzaken van het verlies van de bijen,
én hoe het verder gaat met het hoeden en imkeren van de gashouder-bijen.

Publicatiedatum: 5 juni 2021

g(r)ashouder en toiletgebouwen in westerpark

De Vrienden van het Westerpark behartigen de bewoners-belangen van het Westerpark. Ze overleggen en onderhandelen met belanghebbenden en gemeenteraad over o.a de juiste cijfers en definities over festivaldagen, (geluids)overlast, schade aan en gevaar in en om het park. Een van de belanghebbende ondernemers is Duncan Stuttenheim van Westergas BV, die kortgeleden via AT5 onverwachte nieuwe plannen kenbaar maakte.

De Vrienden van het Westerpark hierover:
Duncan Stutterheim van de Westergas BV wist deze week vriend en vijand te verrassen met zijn plannen voor de Gashouder. Voor ons werden de plannen totaal onverwacht gelanceerd op AT5. De Gashouder moet een ombouw krijgen en wordt een muziektheater dat plaats biedt aan 3500 bezoekers. Hoewel we de afgelopen jaren in de Programmaraad regelmatig met Duncan Stutterheim om tafel hebben gezeten vond hij het niet nodig ons als goede buurman op de hoogte te brengen.
De aandacht wordt natuurlijk getrokken door het ontwerp (op Twitter al de Grashouder genoemd). Het gebouw is een Rijksmonument en het is de vraag of Monumenten en Archeologie hiermee akkoord gaat.
En de angel zit natuurlijk in die 3500 mensen die het hele jaar door extra het park in en uit moeten. Hoe voorkom je (nog meer) overlast, parkeerdruk en toeterende taxi’s? Waren we niet juist bezig met het Westerpark in balans brengen?
De Vrienden willen eerst goed worden voorgelicht over de plannen. Daarna beraden we ons op een vervolg. Lees hier onze reactie op de plannen.
(foto onder: voorbeeld van de visuele planvorming / AT5)

Ander actueel item: de toiletgebouwen in het Westerpark.
De Vrienden hierover:
Het (toilet)gebouwtje bij de tennisbaan is alweer een hele tijd gesloten. Dat leidt tot veel wildplassen en poepen in het park. Om de vele parkbezoekers tegemoet te komen zijn er door het stadsdeel op drie plekken Dixies neergezet.
De Vrienden van het Westerpark willen dat het toiletgebouw weer opengaat met een goede beheerder. We zullen deelnemen in de jury voor de maatschappelijke tender die door het stadsdeel wordt uitgeschreven.
Bekijk hier het item op AT5

Publicatiedatum: 5 juni 2021