Menu

lekker kort geschoren toch?

Misschien wel lekker, maar de anemonen gingen ook onder het mes. Voor de biodiversiteit is het een slechte zaak om zo vroeg te maaien. Actie dus! De koepel gaat in overleg met de gemeente en wil graag ook uw mening weten.

De gemeente maait grasstroken en veldjes op het GWL terrein van het vroege voorjaar tot in het najaar.
Dat zorgt voor grasstroken waarin een aantal planten kunnen overleven en veel andere soorten geen kans krijgen. Veel dieren kunnen hierin niet overleven.
Naarmate grasstroken meer verschillende bloemen bevatten neemt het aantal dieren toe. Bloeiende planten trekken veel verschillende insecten e.a. dieren aan, zoals vlinders, hommels, bijen, sprinkhanen, mieren, kleine zoogdieren, padden (die houden weer van slakken), Bedreigde plantensoorten krijgen kans om zich te vestigen. Insecten etende vogels en hun jongen hebben meer overlevingskans.
Wanneer planten tot bloei kunnen komen, als nestel-plaats en als voedselbron kunnen dienen en zich vervolgens uit kunnen zaaien, zullen er bloemrijke stroken ontstaan vol nuttige beestjes.
Dat betekent minder maaien en vooral niet te vroeg in het jaar. Wie hier rekening mee houdt, maait twee keer per jaar, de eerste keer eind juni en de tweede keer na half september. Dit maaibeleid vergroot de biodiversiteit.

Wat vindt u als GWL bewoner van de volgende stelling:
De gemeente mag maximaal twee keer per seizoen maaien, zodat de biodiversiteit op het GWL toeneemt.
vul hier de poll in

Publicatiedatum: 2 mei 2021

verslag buurtschouw

De jaarlijkse schouw heeft plaatsgevonden op 15 april 2021.
aanwezigen: Juul en Van, namens het Gwl-koepelbestuur / Hassan Ziani, buurtbeheerder / Saida El Mhassani, buurtregisseur / Cees Venderbos, wijkagent / Jaap Broekema, groenbeheer, gemeente Amsterdam.
Allerlei onderwerpen kwamen aan de orde; van gemotoriseerd verkeer tot nieuwe containers, van bomen tot afvalbakken, van verzakkingen (rioollekkage of ratten) tot het beplanten van het eiland in de Waterleliegracht.
De voorstellen van de ‘scooterclub’ worden (nog) niet over genomen, maar Jaap Broekema kijkt er nog naar. En let wel: fietsers kunnen ook nogal eens errug hard rijden of de bocht om scheuren. Ook fietsers zijn ‘te gast’ op het terrein, dwz dat het voetgangers-gebied is.

Lees hier het verslag buurtschouw

Publicatiedatum: 2 mei 2021

sport en meer vanuit blok 5

Overal op het terrein zien we ze dagelijks in training, op matjes, in allerlei houdingen en bewegingen, met boksballen en gewichten, op balkons en bruggen…
Sinds vorig jaar geven Pieter en ik (Paula) – met een onderbreking in de zomer – 2x per week op
maandag- en vrijdagochtend van 10.30 – 11.00 uur
balkongym
langs de Waterleliegracht tegenover blok 5,
waar een aantal bewoners meedoen op het balkon.
Er doen ook regelmatig buren van ons terrein mee vanaf de brug of langs ons gebouw en dat kan nu inmiddels prima, omdat de regels soepeler zijn dan een aantal weken geleden.
Maandag 12 april werden we tijdens het sporten verrast door een hagelbui, maar we gingen gewoon door. Eén bewoonster zelfs onder de paraplu.
Zolang er belangstelling is, blijven we het doen, omdat  we inmiddels weten dat bewegen heel belangrijk is.
Vrijdag 4 juni is de nationale beweegdag, dus dan verwachten we dat iedereen meedoet.
Sportieve groet vanuit blok 5.
Publicatiedatum: 2 mei 2021

water geven of juist niet?

Als het een tijdje niet regent vraagt menig tuinder zich af, moet ik nou water geven of beter nog even niet.
De redactie vroeg de GWL-Groene Vingers om advies:
Water geven of niet, dat ligt er maar aan.
Grote vaste planten wortelen dieper dan kleine kiemplantjes.
Goede grond heeft minder water van de tuinder nodig.

Wortelen
Om ervoor te zorgen dat alle planten zo diep mogelijk wortelen moet je ze niet verwennen door ze regelmatig water te geven. Dan gaan ze namelijk oppervlakkig wortelen en moet je ze voortaan heel regelmatig water geven. Het beste is om te planten wanneer de grond vochtig is en dan de plant zo lang mogelijk op eigen kracht naar water laten zoeken, dan wortelen de planten dieper. Houd ze dan goed in de gaten, gaan de bladeren slap hangen en trekken ze in de nacht niet meer bij, dan hebben ze water nodig. Als je water geeft, geef dan meteen heel veel, en laat ze het dan weer zo lang mogelijk zelf uitzoeken. Door met een schepje de grond wat opzij te duwen, kun je ook zien tot hoe diep de grond nog vochtig is.

Zaaien
Als je gaat zaaien kun je dat het beste doen wanneer de grond goed vochtig is. Is het droog en wil je toch zaaien, dan heb je de keuze tussen zaaien en te wachten tot het gaat regenen, dan wachten de zaadjes met kiemen. Of zelf het zaaigootje goed nat maken zodat de zaadjes gaan ontkiemen, maar dan moet je dat zaaigootje vochtig blijven houden totdat de plantjes ontkiemd zijn en worteltjes hebben, daarna kun je wat minder vaak water geven. Als je water geeft, doe dat dan ‘s avonds zodat het de tijd heeft de bodem in te trekken en niet verdampt.

Goede grond
Als je ervoor zorgt dat je grond beter water vasthoudt hoef je ook veel minder water te geven. Hoe meer humus de grond bevat hoe meer water de grond kan vasthouden, de regenbuien blijven als watervoorraad in je bodem voor drogere tijden.

Mulchen
Mulchen zorgt ervoor dat je bodem niet uitdroogt en het water niet verdampt. Dat betekent, de bodem bedekken met organisch materiaal zoals stro, hooi, grasmaaisel, plantenresten, compost. Mulchen beschermt ook de bodem, houdt voedingsstoffen vast, houdt onkruidgroei tegen en voert de bodem met voedingsstoffen en humus wat weer meer water vasthoudt. In de natuur is de grond ook niet onbedekt.

Publicatiedatum: 2 mei 2021

plastic-containers verdwenen

Misschien heb je de aankondigingen gemist, of niet beseft dat het zo snel zou ingaan in onze buurt… We zijn het ook gewend om ons plastic afval te scheiden. De kans dat je met een plastic-verzameling naar de container bent gelopen en dan huh? Oh!

De gemeente Amsterdam over Plastic-afval scheiding: Vanaf 1 januari 2021 gaat Amsterdam al het plastic bij de afvalverwerker scheiden. Daar haalt een scheidingsinstallatie de plastic verpakkingen en drinkpakken uit het restafval. Ze stoppen daarom buurt voor buurt met het scheiden van plastic door bewoners. Dat betekent dat ze ook buurt voor buurt de plasticcontainers weghalen. Nu zijn een aantal buurten in West aan de beurt. Plastic mag daar voortaan bij het restafval. Bewoners krijgen hierover een brief.

Ondergrondse containers Van de ondergrondse plasticcontainers maken we na de zomer containers voor restafval, papier/karton of glas. Welke container er komt, hangt af van wat de buurt nodig heeft.

Glas, papier en textiel nog wel scheiden Voor het opnieuw gebruiken van glas, papier/karton en textiel is het wel beter als bewoners dat zelf scheiden. Daaraan verandert dus niets.

Meer informatie Kijk voor meer informatie over het scheiden van plastic op amsterdam.nl/plastic.

Publicatiedatum: 2 mei 2021

gezamenlijke snoei-actie

In februari heeft de koepel, op verzoek van Ymere en de voorzitter van een VvE een gezamenlijke snoei-actie blauweregen en klimop geregeld.
De werkzaamheden vond plaats op 8 april, de blauweregen en klimop zijn door fa Donker Groen bij blok 1, 16 en 17 (gedeeltelijk) gesnoeid.
Bij blok 14 en een gedeelte van blok 17 was het niet gelukt, de duiven waren ze voor. Er waren al nesten in de blauwe regen met eieren erin. Het snoeien van deze 2 plekken worden naar het najaar verplaatst.
Publicatiedatum: 2 mei 2021

verslag ALV 13 april en wisseling kascommissie

Op de ALV van de Koepelvereniging 13 april is Michel Floris officieel afgetreden als kascommissielid. Het bestuur heeft als dank vooraf een bos bloemen, bonbons en een kaart gebracht. De kascommisie is weer versterkt met twee extra leden. Namen en rugnummers van de kascommissieleden, alsook alle andere besproken (hot) items staan hieronder in de concept-notulen.

Bekijk hier de concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering Koepelvereniging ALV, GWL-terrein d.d. 13 april 2021.

Publicatiedatum: 2 mei 2021