Menu

haksel-succes

Het eerste haksel heeft plek gekregen op het Watervalplein.
Goed voor bodem, bomen en diversiteit.

Publicatiedatum: 6 december 2020

ook als er geen agent in de buurt is!


In aansluiting op het bericht/interview met de wijkagent in de vorige nieuwsbrief lopen met scooter over het GWL terrein en het andere stukje over “Hoezo, geen vertrouwen in de jeugd” over kinderen die hun blikjes keurig in de bak gooien, wil ik toch even melden dat mijn jonge buurman Erdem van de Waterbaan áltijd met zijn scooter aan de hand over het terrein loopt, ook als er geen agent in de buurt is. Applaus voor Erdem!
Jet Groen

Publicatiedatum: 6 december 2020

blije bijen nu in winterrust

Na een oproep in de nieuwsbrief  van mei j.l over de schutting en bijenkasten op blok 1, is imker Carol Poye blij en dankbaar, met de hulp van Peter en Han die zich toen gemeld hebben.
Peter en Han maakten samen een prachtig stevige schutting, met vooral gerecyclede onderdelen. Een super team!
Zondag 22 november hebben Carol en Han een nieuw dak en nieuwe poten bij de kast aangebracht en alles lekker in de olie gezet. De bijen gaan nu in Winterrust, meer nieuws in het voorjaar.

Publicatiedatum: 6 december 2020

grofvuil!

Er zijn bewoners…

De dag nadat alle ophaaldiensten in onze wijk de containers geleegd en het grofvuil opgehaald hadden was bovenstaande het straatbeeld.

Nog even op een rijtje:
Grof vuil uitsluitend dinsdagavond na 21.00 uur buiten zetten en vòòr 7 uur woensdagochtend.
Zet grof afval nooit op de grijze containerplaat of tussen de containers. Bekijk het filmpje waarom dit is.
Container vol, of niet toegankelijk, zoek een andere container of zet het weer binnen.
Bouwafval en meer, kijk hier

Publicatiedatum: 6 december 2020

Vattenfall, bijna klaar

Laatste update Vattenfall: Volgende week (vanaf 7 december) worden de bomen en struiken langs de Haarlemmerweg geplant en ook herstellen we de geveltuin tegenover het voetbalveldje.
Het Brettenpad is eind november weer opengegaan.

Ter afsluiting en herinnering heeft Vattenfall de informatieborden* over het hele proces, inclusief een stuk buis**, aan het GWL geschonken. Hassan heeft de borden in het buurtbeheersdershuisje opgesteld, maar ja, vanwege je-weet-wel, is dat nu niet toegankelijk.

*) het bestand is hier te bekijken, maar uitsluitend voor eigen gebruik. Kopiëren/doorsturen/bewerken van het bestand niet toegestaan zonder toestemming van Vattenfall.

**) het stuk buis is kleiner dan de buizen die in het Brettenpad zijn aangelegd maar iets groter dan het tracé van het Westerpark naar het GWL terrein toe.

Publicatiedatum: 6 december 2020

vuurwerk- en coronaregels

Wijkagent Cees Venderbos:
Het einde van het jaar 2020 is er bijna en de vuurwerk overlast is inmiddels weer begonnen.
De meldingen stromen binnen, bij ons (politie) en bij de gemeente.
Er is een algeheel vuurwerkverbod dit jaar dus bijna alles is verboden, behalve “kindervuurwerk” .
Er wordt waar mogelijk opgetreden door de politie en de afdeling handhaving van de gemeente.

Nog even alle corona-regels checken: doe het hier

Publicatiedatum: 6 december 2020

enquete

Universiteit Twente doet in de Ecowijk op het GWL Terrein onderzoek naar bereikbaarheid in autoluwe en autovrije wijken.
Door het invullen van deze vragenlijst, welke ook in flyervorm in de buurt is rondgebracht, kunnen we inzicht verkrijgen in de verandering van het autobezit in de wijk en de karakteristieken die het succes van een autovrije wijk vergroten.
Uw gegevens zullen anoniem worden verwerkt.
Het invullen -via de link of de QR-code- van de enquête duurt ongeveer 15 minuten.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Rutger Meester
Enquête autoluwheid GWL Terrein

Publicatiedatum: 6 december 2020