Menu

klussendag afgelast

De najaars-klussendag gaat niet door. De corona maatregelen (en onze veiligheid) staan dit niet toe.
Wie graag individueel zwerfvuil wil opruimen, kan altijd bij Hassan spullen hiervoor lenen (grijpers, vuilniszakken). Hassan heeft twee grijpers staan, en heeft ook ringen, handschoenen, emmers etc.
Graag eerst even bellen, als je spullen wilt lenen.
Buurtbeheerder Hassan Ziani
ma. t/m do. van 9 – 15.00 uur
06-4580 1711
buurtbeheerder@gwl-terrein.nl
Publicatiedatum: 31 oktober 2020

met wijkagent Cees Venderbos in gesprek én naar buiten

‘Het zal wel afkicken worden’ werd hem al eerder in zijn carrière, gezegd, toen Cees Venderbos als wijkagent van de Hugo de Groot-buurt naar de Westerstaatsman ging. ‘Maar’, zo vertelt hij, ‘dat was niet het geval. Er is in die 10 jaar Westerstaatsman, waar ik nu vandaan kom heel veel gebeurd, ik heb me daar ‘niet verveeld’, zal ik maar zeggen. Iedere wijk heeft zijn eigen dynamiek en problematiek, en dat zal voor het Gwl-terrein, niet anders zijn. Ik heb er heel veel zin in.’

Cees startte op 1 oktober 1973 zijn 1 jarige opleiding tot agent.
Ik was daarna 4 maanden werkzaam bij de Mobiele Eenheid, liep vervolgens 3 maanden stage aan het opleidingsbureau van Beuningenplein en kwam later te werken op de bureau’s Lodewijk Van Deyssel, IJtunnel, Meer en Vaart, Admiraal de Ruijterweg en sinds 1999 aan het bureau Houtmankade.
Ik werkte o.a. als begeleider van jonge collega’s tijdens hun opleiding maar ook, na het behalen van mijn brigadiersdiploma, als groepsbrigadier waarbij ik jarenlang leiding gaf aan groepen agenten en hoofdagenten. In de Bos en Lommer zette ik o.a. het Marokkaans netwerk ‘Connect’ op samen met Said Bensellam, die later Amsterdammer van het Jaar werd.
In 2005 werd ik buurtregisseur ( wijkagent ) in de Hugo de Grootbuurt en sinds 2010 in de Westerstaatsman. Daar zette ik een groot burgerparticipatieproject op onder andere naar aanleiding van de liquidaties die op 29 december 2012 hadden plaats gevonden.

’Ik ben een family-man, ik ben voor de dialoog en verbinding, spontaan en gedreven en pak graag weer nieuwe dingen aan. Ik had al eerder minder kunnen gaan werken, of kunnen stoppen, maar ik wil me de laatste 2,5 jaar tot aan mijn pensioen nog graag inzetten voor het politiewerk, iets betekenen voor bewoners. Ik solliciteerde nadat wijkagent Tim van der Velde hier vertrok en mij tipte voor deze wijk. Ik ben al vanaf 1999 onderdeel van Bureau Houtmankade, waar deze wijk ook toe behoort, dus de collega’s die daar werken ken ik en het wijkagentenwerk blijf ik ook doen vanuit het zelfde basisteam.

Voor de bewoners
Ik ben hier voor mensen in de buurt, ik ben van de verbinding en de dialoog, ik ben toegankelijk, veel op straat en makkelijk aanspreekbaar. Twee keer in de week is er een spreekuur in de Koperen Knoop. Mensen van deze wijk kunnen daar natuurlijk ook naar toe komen, maar omdat jullie hier een goed vangnet hebben met o.a. buurtbeheerder Hassan, ga ik er vanuit dat weinig gebruik gemaakt zal worden van dit spreekuur en ben ik dan liever extra zichtbaar aanwezig in de wijk.

Wijkagent in functie
Het is bijzonder om na ons gesprek even met Cees naar buiten te lopen voor een foto. Het wordt direct duidelijk dat ik naast een wijkagent in functie loop; ‘Alles goed?!’ , vraagt de buurman alert als hij ons samen ziet. Cees houdt meer dan 1,5 meter gepaste afstand, en op die afstand stel ik de beide mannen aan elkaar voor en is de buurman gerustgesteld. In de hal beneden staat Bhoedi (‘het hondje van het rondje’), te kwispel-blaffen tegen een soortgenootje buiten de hal en maakt haar baasje ook kennis met de nieuwe wijkagent.
Direct na het foto-moment buiten bij de Watertoren, ben ik getuige van ‘de wijkagent in functie’: een scooter-rijder komt -LOPEND- onze kant op met de scooter aan de hand, om ons voorbij te lopen richting Cradam. Er wordt vriendelijk goedemorgen gezegd en Cees geeft de lopende scooter-man een complimentje: ‘keurig’… ‘Ja hè, nou ja… eigenlijk omdat u hier staat’, biecht hij op en loopt voorbij. Cees draait zich nog om en vraagt hem toch nog even te wachten en zegt, wijzend op de helm die de scooter-man op z’n hoofd heeft: ’die kinband die daar nu onder uw kin bungelt moet u voortaan wel vastsnoeren, dit heeft zo geen zin en is levensgevaarlijk’…. ’Huh?’ is de reactie van de scooter-man en voelend aan het riempje onder zijn kin volgt de reactie: ‘oh, uh, ja natuurlijk!’
Ik grinnik en vraag me af of ik ooit nog een scooter-rijder lopend met scooter over het terrein zal tegenkomen.

Overdracht
Inmiddels heeft de wijk-overdracht met Tim van der Velde plaats gevonden, zijn er ‘namen en nummers’ uitgewisseld en hebben Tim en Cees samen een rondje door de wijk gedaan.
Cees Venderbos werkt full time en is bijna dagelijks op het terrein en in de wijk, waarvan ook met een regelmaat in de weekends en soms ‘s avonds.

Bij spoed, minder spoed of behoefte aan contact geldt nog steeds:
spoed
natuurlijk altijd 112
minder spoed 0900-8844
of het contactformulier via politieamsterdam.nl/mijnbuurt

Publicatiedatum: 31 oktober 2020

HERHAALDE OPROEP: kascommissie lid gezocht

Als kascommissie lid onderzoek je 1x per jaar de financiële administratie en het jaarverslag. Je kijkt of de inkomsten en uitgaven goed verantwoord zijn en of de bestedingen passen binnen het mandaat van het bestuur. Je doet verslag aan de ALV. Zo’n onafhankelijk onderzoek is belangrijk voor het vertrouwen in de financiële gang van zaken binnen de koepelvereniging.

De kascommissie bestaat nu uit Michel Floris en Pieter Lammers. Omdat Michel gaat stoppen zal op de ALV van 26 november een nieuw kascommissie lid moeten worden benoemd. Samen met Michel en Pieter doe je in het voorjaar van 2021 de controle over 2020.

Kascommissie lid zijn kost je 2 avonden in het voorjaar: 1 avond om vooraf de gegevens te bestuderen, die je van de penningmeester krijgt aangeleverd, en 1 avond om met zijn tweeën door de administratie te lopen en alles te bespreken. Boekhoudkundige kennis is handig, maar niet vereist. Gezond verstand en een kritische blik is voldoende.

Wellicht iets voor jou? Meld je dan via de redactie van de nieuwsbrief: redactie@gwl-terrein.nlWil je meer weten of heb je vragen voor Michel, mail dan naar michel@gwlfruitbomen.nl

Publicatiedatum: 31 oktober 2020

het is zover, stadswarmte voor het GWL-terrein!

Na een periode van 9 jaar zijn de 600 woningen op het GWL-terrein deze maand aangesloten op het stadswarmtenet van Westpoort Warmte, een joint venture van Vattenfall en gemeente Amsterdam.

Restwarmte afkomstig van afvalenergiebedrijf AEB Amsterdam verwarmt nu de woningen van het GWL-terrein. Hiermee is de warmtevoorziening in één klap een stuk milieuvriendelijker. Dat past in de filosofie, want al bij de bouw in 1997 kregen de woningen geen gasaansluiting maar zorgde een warmtekrachtinstallatie voor de verwarming. In 2012 werd die taak overgenomen door een tijdelijke gasgestookte centrale in de wijk. Martin Buijck, projectdirecteur van Westpoort Warmte, legt uit waarom de aansluiting op het hoofdwarmtenet zo lang op zich heeft laten wachten: “De route van onze leidingen hiernaartoe moest een aftakking van het warmtenet in Houthaven worden, maar de kortste route was niet mogelijk en viel af. We hebben dus een omweg gemaakt, maar die kende wat obstakels. Daar kwam bij dat we een uitdaging hadden door het knooppunt van waterleidingen dat hier van oudsher in de grond ligt. Daar moesten we met onze leidingen veilig langs zien te komen.”

Voor de bewoners verandert er verder niks, Vattenfall blijft warmteleverancier. Buijck: “Maar met hun warmte zorgen ze nu voor ruim 60% minder CO2-uitstoot dan hiervoor.”
De overstap naar stadswarmte werd afgelopen donderdag gevierd met Steven Kerstel (projectmanager Vattenfall), Marjo Kroese (bestuursvoorzitter GWL-koepelvereniging) en Diego Pos (oud-bestuurslid GWL-koepelvereniging). Steven overhandigde een stuk warmtebuis als markering van de start van de levering van stadswarmte. Het stuk warmtebuis zal in het buurtbeheerdershuisje neergezet worden, waar ook vanaf volgende week de tentoonstelling van de aanleg van de warmteleidingen naar het GWL-terrein tijdelijk te zien is. Deze tentoonstelling was ook tijdens de Open Monumentendagen op 12 en 13 september te zien in de Petruskerk in Sloterdijk.

De overhandiging van een stuk warmtebuis aan Marjo Kroese (bestuursvoorzitter GWL-koepelvereniging) en Diego Pos (oud-bestuurslid GWL-koepelvereniging) markeerde op 29 oktober de start van de levering van stadswarmte aan de 600 woningen op het GWL-terrein.

Nachtwerkzaamheden asfalteren Haarlemmerweg
Momenteel worden nog de laatste herstelwerkzaamheden aan de werkterreinen van Vattenfall op het GWL-terrein en langs de Haarlemmerweg verricht. Als het weer het toelaat (niet te regenachtig) wordt aankomende maandag op dinsdagnacht het asfalt van de busbaan op de Haarlemmerweg hersteld. Hierna, op woensdag 4 november, zal de kruising Haarlemmerweg / Waterkeringweg weer open zijn voor verkeer. Ook zal dan het straatwerk rondom het voetbalveld hersteld zijn.

Verder worden de komende maand ook de struiken langs het voetbalveld en de groenstrook langs de Haarlemmerweg hersteld. Langs de Haarlemmerweg worden 6 nieuwe bomen en struiken geplant.

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Dan kunt u een email sturen naar
warmtetrace-westerpark@vshanab.nl

Publicatiedatum: 31 oktober 2020

hakselaar

Sinds enige tijd beschikt de nutstuinvereniging over een stoere hakselaar, een apparaat om snoeihout in kleine stukjes te hakken, als strooisel voor in de tuin of om snoeiafval makkelijker te composteren. Uiteraard staat deze machine ten dienst van de gebruikers van de nutstuinen. Het gebruik van de hakselaar gaat het meest efficiënt als er in één keer een flinke hoeveelheid snoeihout verwerkt kan worden. Vandaar dat de tuinvereniging tuiniers, zowel nutstuiniers als GWL-terreinbewoners met een tuin ‘aan huis’, oproept om snoeiafval in te leveren op de verzamelplaats die we beschikbaar stellen achter het beheerdershuisje (zie foto). Afhankelijk van de hoeveelheid materiaal die wordt aangeboden zullen we, voornamelijk op zaterdagen, de hakselaar laten draaien. Dat gebeurt op het veld bij het paard naast het beheerdershuisje. We proberen om niet langer te hakselen dan één uur per keer. Op 24 oktober jl. heeft de machine ruim twee uur staan draaien, en dat, zo beseffen we, is voor de omwonenden belastend.

U kunt snoeiafval inleveren dat aan de volgende eisen voldoet: takken mogen hooguit vijf centimeter in doorsnede zijn. Dikker hout kan te zwaar zijn voor de hakselaar. Harde houtsoorten, zoals hout van fruitbomen en coniferen graag wat dunner, zacht hout, zoals wilgenhout, mag wat dikker. Lange stukken laten zich makkelijker hakselen dan korte, dus u hoeft het hout niet in te korten. Vers, vochtig hout hakselt ook makkelijker dan gedroogd hout, wat harder is. Bladeren en zijtakken mogen er gewoon aan blijven zitten. Dun materiaal, zoals bruidssluier, laat zich ook goed hakselen, maar knipsels van de ligusterheg zijn te fijn. Daar verslikt de machine zich in.

De hakselaar is niet betaald met contributiegeld van de tuiniers. In het verleden heeft de vereniging van de gemeente een bedrag gekregen voor het onderhoud van de waterpompen op het GWL-terrein. Deze pompen zijn nooit in gebruik genomen vanwege de twijfelachtige kwaliteit van het water. Het geld, dat al geruime tijd op de rekening van de vereniging staat, mag worden gebruikt in het algemeen belang van het GWL-terrein, maar niet ten bate van individuele tuinders. De circulatie van plantaardig materiaal binnen het terrein, waartoe de hakselaar bijdraagt, komt naar mening van het verenigingsbestuur ten goede aan het GWL-terrein als geheel.

Publicatiedatum: 31 oktober 2020

verslag Schouw 8 oktober 2020

Deelnemers
Arnold van den Broek, gebiedscoördinator voor het GWL terrein
Van Noor, lid Koepelbestuur GWL terrein, aandachtsgebied Groen
Juul Backerra, secretaris Koepelbestuur en contact buurtbeheer
Hassan Ziani, buurtbeheerder

Bekeken en besproken punten
bewoners blok 9 / fietsenstalling
speelveldje achter de kinderopvang
kuilen in de bestrating
eilandjes in de gracht
vuilcontainers
basketbalnetjes
paddenstoelen bij de benen van het paard

Lees hier het hele verslag schouw 8 oktober 2020

Publicatiedatum: 31 oktober 2020

aan de Waterleliegracht…

Er staan drie kids luid op de brug te praten. Twee met een blikje in de hand.
Wantrouwend blijf ik observeren. Ongemerkt uit het raam. Aan de zijkant van het huis.
Tergend langzaam wordt, al babbelend, gedronken.
Toch maar weer naar binnen, want mochten ze de blikjes in de gracht gooien dan moet je toch op afstand blijven, dus ferm aanpakken is er niet bij.
Foto gemaakt voor eventueel bewijs:

En ja hoor, ze zijn klaar.
Ze fietsen/steppen naar de fontein. (Kan ik allemaal volgen, nu vanuit het raam van de woonkamer.)
En de blikjes gaan netjes de bak in.
Hoezo geen vertrouwen in de jeugd?

Publicatiedatum: 31 oktober 2020

over onderhoud cv-installatie

Tip van medebewoner: Beste allemaal,
Recent is bij ons de CV verdeler vervangen.
Dit omdat deze verroest geraakt was door een ander lekkend onderdeel van de installatie.
Dit is sluipenderwijs gegaan en het was ons nooit opgevallen dat er ergens iets ‘drupte’ achterin de meterkast.
Misschien een tip voor jullie allen om eens te kijken of ergens er iets roestig of gecorrodeerd uit ziet…
Een groot deel van de installatie is nl. persoonlijk eigendom (vanaf de koppelingen direct onder de installatie is alles van jezelf) en dit wordt niet door Vattenfall onderhouden.
De foto laat zien wat er bij ons aan de hand was. Inmiddels is dit gerepareerd, nu de losse tegelvloer nog herstellen.
Op de GWL-website staat een ‘technische wiki’ met allerlei tips, over onderhoud van je huis.


Publicatiedatum: 31 oktober 2020