Menu

historische ALV via ‘beeld-&-geluid’

Gwl-koepel-voorzitter Marjo Kroese nodigde alle vertegenwoordigers van de bewoners, woningbouwverenigingen, VVE’s, bestuursleden en nog wat loslopende Gwl-toehoorders, zoals de nieuwsbrief-redactie uit voor de Corona-proof ALV.

Het voorstelrondje van de ingelogde ‘aanwezigen’ en het geluid hakkelde soms nog iets, maar feitelijk werd het een heldere en goed verlopende vergadering. Alle onderliggende stukken werden voor gezet en door gescrold, stukken werden toegelicht, er werd op gereageerd en goedgekeurd of afgestemd. En natuurlijk misten we de koffie en koekjes en gezelligheid bij Hetty en de borrel nadien in Cradam…
En erger nog, er waren geen handdruk en bloemen mogelijk en een afscheids-nazit in Cradam voor Cees Fenenga, die na een historisch lange periode, van bijna 20! jaar afscheid neemt als bestuurslid / penningmeester (dat laatste sinds 2007).
Woorden van dank en waardering werden natuurlijk wel uitgesproken. Cees geeft het stokje over aan Arie Ouwerkerk.
Lees hier de concept-notulen

Publicatiedatum: 5 juli 2020

interview met nieuw bestuurslid / penningmeester Arie Ouwerkerk

De naam Ouwerkerk kennen we van Bart Ouwerkerk, van de legendarische Gwl-voetbaltoernooien…, familie van je?
Jazeker. Sonja en ik hebben twee kinderen, Bart en Marijn. Bart is de oudste. We hebben nog samen gevoetbald in de eerste editie van het GWL-voetbaltournooi in 2000. Toen waren er gemengde teams van kinderen en volwassenen. Ik bleef altijd voor het eigen doeltje staan.
Je bent toegetreden tot het bestuur als penningmeester en volgt Cees Fenenga na ruim 13 jaar op. Waarom koos je voor de functie penningmeester?
Na vele jaren trouwe dienst is Cees Fenenga gestopt als penningmeester. Cees was op zijn beurt in 2007 de opvolger van Louis Kok. De functie was dus vacant en ik werd door een van de bestuursleden gepolst of dit niet iets voor mij was. En toen heb ik ja gezegd omdat ik het een leuke klus vind en genoeg vrije tijd heb.
Ik ben in de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2019 in het bestuur gekozen en ben vanaf de afgelopen ALV (25 juni) in functie als penningmeester. Voor Cees was het zijn laatste optreden.
Sinds wanneer woon je op het GWL-terrein?
Vanaf het begin, dus 1997. Sonja en ik zijn hier met onze twee kinderen van 5 en 3 komen wonen. We woonden op het Van Hogendorpplein, dus tegenover de Westerparkschool. We waren al op zoek naar een koopwoning in de buurt en toen kwam het GWL-terrein voorbij…
Was het een bewuste keuze voor de Eco-wijk?
We wilden graag in de buurt blijven wonen en liefst met veel groen en een eigen tuin… Zoals zovelen eigenlijk. We hadden voorrang en we konden zelfs kiezen tussen verschillende woningen. We hebben dus ontzettend veel geluk gehad.
Hoe bevalt het wonen op het GWL-terrein?
Heel goed. We vinden het geweldig om hier te wonen: groen, rustig, vlak bij de stad en het Westerpark.
Is daar in de loop der jaren iets aan veranderd?
Niet veel, het is een blijft een geweldige plek om te wonen Het groen is natuurlijk veel mooier dan in het begin. Wel heb ik de indruk dat de onderlinge betrokkenheid en contacten met elkaar minder is dan in de eerste jaren. Dat geldt zowel voor de wijk als het eigen blok, in ons geval blok 12.
Ben je actief op het terrein?
Nee, op dit moment niet… Wel heb ik een aantal jaren in het bestuur van de VVE van het blok gezeten, ook als penningmeester. Bij de groenwerkzaamheden zul je mij niet tegenkomen, daar heb ik geen lol in. Gelukkig zijn er anderen die hiervoor wel te porren zijn en daar heb ik veel waardering voor.
Wat vind je top van het GWL?
De rust, het groen en prettige samenwonen met elkaar. 
Welke punten hebben aandacht nodig?
De sociale cohesie in de wijk is volgens mij teruggelopen. Elkaar ontmoeten en leren kennen zou wat meer gestimuleerd moeten worden. Als bestuur gaan we hier ook meer mee aan de slag.
En uiteraard het eeuwige punt van bedrijfsauto’s op het terrein. Ik heb het gevoel dat dit toeneemt.
Wat is je favoriete plek in de buurt?
Het groen en de moestuintjes achter ons blok. Daar is het goed toeven, zeker bij mooi weer.
En ‘onze’ brasserie, café Amsterdam. Wat een goed besluit indertijd om het machine pompgebouw deze bestemming te geven.
Heb je tips, of speciale opmerkingen over terrein, wijk of stad?
Laat ik me beperken tot het grootste probleem van de stad: de vastgelopen woningmarkt Het is schrijnend dat veel jonge Amsterdammers geen huis kunnen huren of kopen anders dan tegen woekerprijzen. Dat was in 1986 toen wij onze woning kochten veel en veel gemakkelijker.
Is het bestuur nu weer voltallig, of zijn er nog mensen, specialisten nodig?
We zijn met z’n vijven, dus er kunnen er nog wel een of twee bij. Dat hoeven geen specialisten te zijn, alhoewel je mensen met verstand van stedelijke ontwikkelingen, ICT of fondsenwerving altijd goed kan gebruiken. Door het aangekondigde vertrek van Michel Floris is er wel direct behoefte aan een nieuw kas-comissielid. Zie voor meer info ook het bericht in de linker kolom.
Weet je al iets meer over de aanschaf van de AED (Automatische Externe Defribillator), een initiatief van Gwl-bewoner Marijn die met succes actie heeft gevoerd en veel bewoners geld gedoneerd hebben.
Ja, we hebben besloten om van het geld dat is gedoneerd en een bijdrage uit eigen kas de AED van de Hartstichting te kopen.We hadden de AED allang willen laten plaatsen maar Corona gooide roet in het eten. Het is leuk om er nog een soort opening en PR-moment van te maken. We gaan het nu op korte termijn regelen.
Vakantieplannen?
Hoofdzakelijk in eigen tuin en groenEn in augustus nog een week of twee naar Brabant en België. Dan zul je waarschijnlijk Bart weer tegenkomen want hij woont nu piepklein op het Roelof Hartplein en hij komt dan voor onze kat zorgen.

Publicatiedatum: 5 juli 2020

wedden dat… in de Waterleliegracht

Blok 6 is in het gelukkig bezit van een afvalgrijper om moeilijker bereikbaar afval vanaf de wal uit de Waterleliegracht te vissen én een paar waad-pakken. Zie je iemand met één van deze attributen in de buurt van de gracht of in de gracht lopen dan is het iemand van de gemeente of een “Cradammer” of een bewoner van blok 6, bijvoorbeeld onze redacteur, Opa(pa) Wilm.
Toen kleindochter Eva (net 6 jaar geworden) op bezoek was verleidde Opa haar tot een weddenschap. “Denk jij dat Opapa door het water van de gracht kan lopen en dat zijn spijkerbroek toch niet nat wordt?” Huh? Nou, dat was natuurlijk niet mogelijk, rare Opapa.
Opa zou een tekening krijgen als het klopte, anders kreeg Eva een euro. En die euro die is binnen, dat is wel duidelijk. En dat is leuk want Eva is hard aan het sparen voor een telescoop.
“Kom straks maar met Oma naar buiten, dan zie je dat ik de weddenschap win, als ik niet omval tenminste.”
Ooit heeft iemand een colablikje op het eilandje in de gracht tegenover blok 5 gegooid. Dit was een mooie gelegenheid om een grote ergernis te verhelpen: weg met dat blikje.

En dan ziet Eva dat Opapa niet gelogen heeft… 
Opa gaat ook nog onder de brug door om mogelijk enige menukaarten, bonnetjes en bierviltjes die vanaf het terras van Cradam zijn weggewaaid op te pikken.
Wat een troep kom je soms tegen.
Het meeste voorkomende afval in de gracht? Verpakkingen van Capri-Sun, terwijl je toch zelden kinderen rond de gracht ziet picknicken.
Oeps, bijna wint Eva alsnog de weddenschap want waden door de groene aangroei valt niet mee.
Opa krijgt zijn tekening want zijn spijkerbroek is nog droog. Eva krijgt haar welverdiende euro want Opa heeft het spel niet helemaal eerlijk gespeeld.
En de Waterlelies? Die lieten zich aanvankelijk snel zien nadat ze door hovenier Herman ‘gezet’ waren, maar hebben het waarschijnlijk en helaas weer te moeilijk met de heftige begroeiing op de bodem van de gracht en het riet. Er is (was?) nog 1 eenzame bloeiende waterlelie zichtbaar!

Een week later langs de Waterleliegracht, verschijnen er 4 kunstige maai-hopen langs de kant. En daar heeft Opapa Wilm dus over geglibbert toen hij probeerde zijn weddenschap te winnen.

 

Publicatiedatum: 5 juli 2020

update werkzaamheden Waterkeringweg

Visser & Smit Hanab heeft afgelopen maand in opdracht van Vattenfall warmteleidingen in de Waterkeringweg gelegd. Maandag 13 juli starten zij met de werkzaamheden langs de Haarlemmerweg. Om het GWL-terrein en nieuwe appartementencomplexen in Westerpark West van duurzame warmte vanuit Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB) te voorzien legt Vattenfall stadswarmte aan.

Parkeerplaatsen & afsluiting Waterkeringweg
Op dit moment wordt de sleuf in de Waterkeringweg weer aangevuld. Hierna wordt een deel van de straat hersteld en komt een deel van de parkeerplaatsen weer vrij. Nadat de warmteleidingen in de kruising Haarlemmerweg – Waterkeringweg zijn gelegd wordt de Waterkeringweg, in de tweede helft van juli, weer volledig vrijgegeven.

Werkzaamheden Haarlemmerweg
Vanaf maandag 13 juli t/m eind september worden warmteleidingen langs de Haarlemmerweg, tussen de Waterkeringweg en Slingelandstraat, gelegd. Er wordt gewerkt in de groenstrook en op de busbaan. De Haarlemmerweg en het naastgelegen voet- en fietspad blijft open voor verkeer. Wel wordt het voet- en fietspad tijdens de werkzaamheden plaatselijk versmalt. Dit wordt gedaan om de leidingen vanaf de Haarlemmerweg via een horizontaal gestuurde boring naar het Westerpark aan te leggen. Na afloop wordt de groenstrook hersteld en worden nieuwe bomen geplant.

Werkzaamheden tussen voetbalveldje en ketelhuis
Vanaf augustus worden de warmteleidingen gelegd die het warmteoverdrachtstation (voormalig gasketelhuis) verbinden met de warmteleidingen die afgelopen maanden zijn gelegd. Hierna zal een testperiode plaatsvinden. Tot en met september zal er nog in deze hoek gewerkt worden. De voetgangersdoorsteek tussen voetbalveldje en blok 2a blijft bereikbaar.

Overige werkzaamheden
Visser & Smit Hanab is ook druk bezig met de aanleg van de warmteleidingen ter hoogte van de Arlandaweg in Sloterdijk en in het westen van het Westerpark. Tot en met september is het Brettenpad tussen de Molenwerf en Polonceaukade gesloten voor fietsers. Fietsers worden omgeleid via de Haarlemmerweg. Om de omgeving niet langer dan noodzakelijk tot overlast te zijn werkt Visser & Smit Hanab werkt de hele zomer door. Het gehele project is naar verwachting in oktober 2020 gereed.

Nieuws & vragen
Wilt u op de hoogte blijven van het project Stadswarmte Westerpark West en GWL-terrein? Volg de werkzaamheden en voortgang van de aanleg via de BouwApp. Bij vragen over de werkzaamheden kunt u een email sturen naar warmtetrace-westerpark@vshanab.nl

Download hier het hele document

Publicatiedatum: 5 juli 2020

nieuws van de bijen op dak van blok1

In de vorige nieuwsbrief werd het duidelijk dat de oproep van Carol Poye om hulp te bieden op het dak van blok1 tot fantastische hulp heeft geleid. De schutting bij de bijen werd hersteld en de liefde voor de bijen van de hulptroepen was geboren.
Wifi-camera bij de bijen
Peter heeft inmiddels een wifi-camera geïnstalleerd. Hij werkt nog aan een programmaatje, waarmee hij elke ochtend om 9u een foto zou kunnen sturen (voor wie dat leuk vindt).
Bijenpraatjes
Carol Poye, imker, initiatiefnemer en eigenaar van de bijen op het dak van blok 1: omdat ik merk dat GWL bewoners graag meer willen weten over de bijen, heb ik besloten een paar bijenpraatjes aan te bieden: “8 jaar bijen op het dak”, op zondag 12 en zondag 26 juli om 15.30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich gratis aanmelden door mij een email te sturen: carolpoye@yahoo.com

Publicatiedatum: 5 juli 2020