Menu

na ruim acht jaar trouwe wijkdienst…

 

Het vertrouwde gezicht en de verschijning van wijkagent Tim van der Velde op de fiets is verdwenen. Na bijna 43 dienstjaren, waarvan de laatste 8 op het GWL-terrein heeft Tim bij de politie een nieuwe baan.
Wat hij gaat doen? Omdat binnen een aantal jaren er bij het landelijke politiekorps 17.000 van de 65.000 agenten met pensioen gaan, ligt er een grote opdracht. Voor die tijd moeten er voldoende nieuwe agenten opgeleid worden voor het vak. Voordat Tim, over 2-4 jaar met pensioen gaat, wil hij zich deze laatste dienstjaren nog bezighouden met de selectie van kandidaten voor de politie-academie.

Tim is gelukkig nog bereikbaar voor een telefonisch interview.

Van de drukke en heftige buurten, zoals Centraal Station en Waterlooplein-buurt kwam je in 2012 op het GWL-terrein terecht, hoe was dat?
Na alle heftigheid van deze buurten, ik was inmiddels 52, vond ik het wel lekker om naar dit deel van West te gaan, tegen de Staatsliedenbuurt en het centrum aan. Ik was verantwoordelijk voor het GWL-terrein, het Westerkwartier met de Van Slingelandtstraat e.o. en Vredenhof.
Ja het is een veel rustiger wijk dan ik gewend was. Een verademing, met aardige mensen, normaal publiek, met wie je een gewoon gesprek kunt voeren. De buurt heeft een sterke sociale cohesie met veel zelfredzaamheid. De aanwezigheid van Buurtbeheerder Hassan vangt ook veel weg op het gebied van leefbaarheid, vuilnis en openbare ruimte.

Hebben er in die 8 jaar verschuivingen plaatsgevonden van incidenten / vragen / problemen op het GWL-terrein?
Op het moment dat ik kwam waren er problemen met niet aangelijnde honden en met bromfietsers over het Gwl-terrein… en beide onderwerpen spelen nog steeds, ze steken met een regelmaat de kop op. Als dat de grootste problemen zijn, dan moet je toch concluderen dat het heel goed gaat op het GWL-terrein.
Inbraken zijn, zoals ook het landelijk niveau laat zien en de Amsterdamse cijfers, in 8-10 jaar tijd gedaald. Ook het aantal fiets-diefstallen zijn verminderd, maar er zijn nog steeds gelegenheids- en notoire fietsdieven. En het blijft gezegd: fietsen die uitsluitend op een ringslot staan, zijn een makkelijker prooi, dan fietsen die met een extra slot vastgezet zijn.

Wat is het meest opzienbarende wat je meemaakte op het GWL?
We hebben zo’n 3 jaar te maken gehad met jeugdoverlast in de Van Hallstraat. We hebben dat in kaart gebracht, hebben er spotlights op gezet, veel aanwezigheid van onze kant en overleg met alle sociale partners in de buurt, zoals Saoa (Stichting aanpak overlast amsterdam) Handhaving, Stadsdeel, jeugdzorg en woningbouwcorporaties. Het heeft veel energie gekost, maar het is opgelost. De jeugdgroep is uit elkaar gevallen. Ze zijn ouder geworden, rustiger, willen niet meer de fout in gaan en op (wellicht) een enkele uitzondering na zijn ze niet in het criminele circuit terecht gekomen.
Wat ik heel erg leuk vond en wat ik erg ga missen is het wekelijkse koffie-moment in de woongroep van blok5. Ik ben daar vaak aangeschoven, nam deel aan de gesprekken, en op een prettige manier gaf het me ook info over wat er speelt en zo nodig konden wij dan vanuit de politie daar alert op zijn of op inhaken.
(corona heeft roet in het wekelijkse koffiemoment gegooid. Koffie-afscheid zal later plaats vinden. red)

Wie gaat jou opvolgen?
Er wordt een sollicitatieprocedure opgestart, en ik verwacht dat er na de zomer een nieuwe wijkagent is aangesteld. Tot die tijd zijn mijn collega’s van de Staatsliedenbuurt beschikbaar.
Bij spoed natuurlijk altijd 112 of minder spoed 0900-8844,
of het contactformulier via politieamsterdam.nl/mijnbuurt
Ik wens mijn opvolgers dezelfde prettige werkrelatie toe, zoals ik die gehad heb.

Wat ga je missen?
Het rondje Houtmankade, Westerpark, Gwl-terrein, bedrijven-terrein, het straatwerk, de contacten en de samenwerking met Hassan.
Ik heb heel fijn gewerkt hier in de wijk, het was een positieve ervaring.
En… mijn nieuwe functie bij de Politie is een burgerfunctie, ik heb mijn uniform dus na 42 jaar in de kast gehangen.

Publicatiedatum: 7 juni 2020

aanleg warmteleidingen GWL-terrein volop in uitvoering

Visser & Smit Hanab is sinds vorige maand bezig met het aanleggen van stadswarmte in de Waterkeringweg in opdracht van Vattenfall
Om het GWL-terrein en nieuwe appartementencomplexen in Westerpark West van duurzame warmte vanuit Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB) te voorzien worden warmteleidingen in de Waterkeringweg gelegd.

Voetgangersdoorsteek tussen voetbalveldje en blok 2a tijdelijk gesloten
Momenteel wordt in de smalle doorgang tussen blok 2a en het voetbalveldje gewerkt. Tot de week voor Pinksteren kon de aannemer hier een doorsteek voor voetgangers vrijhouden. Vanwege zeer beperkte ruimte om de leidingen aan te leggen was het vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk de voetgangersdoorsteek tijdelijk dicht te zetten. Verwacht wordt dat de doorsteek eind volgende week weer open kan.

Bereikbaarheid Watertorenplein
Tot dat de doorsteek tussen blok 2a het voetbalveldje weer open is kan het Watertorenplein bereikt worden via de Haarlemmerweg, zie ook de route op het onderstaande kaartje.

Leveringen Café Restaurant Amsterdam
Vanwege de werkzaamheden worden leveringen die voor de ingang van Café Restaurant Amsterdam geleverd moeten worden tijdelijk via de Van Hallstraat en dan over het Waterspiegelplein naar het café gereden. Zie ook het kaartje hierboven.

Doorsteek Waterpoortweg – Waterkeringweg
De paaltjes aan het einde van de Waterkeringweg en Waterpoortweg zijn weggehaald om de woningen en parkeerplaatsen tegenover het voetbalveldje bereikbaar te houden voor autoverkeer. Om te voorkomen dat verkeer via deze route onder de poort naar de Waterkersweg rijdt zijn hier schrikhekken geplaatst.

Parkeerplaatsen Waterkeringweg Er wordt gefaseerd gewerkt waardoor de eerste paar weken van het werk een deel van de parkeerplaatsen in de Waterkeringweg bereikbaar kon blijven. Vanaf maandag 15 juni tot en met medio juli zijn de rest van de parkeerplaatsen niet bereikbaar, zie ook het onderstaande kaartje.

Vergunninghouders van het GWL-terrein mogen in heel vergunninggebied 10 parkeren (West 10.1 en 10.2), zie ook het kaartje hieronder. Ook is de parkeergarage Westergasfabriek beschikbaar voor vergunninghouders, voor meer informatie zie https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeerplan/garages/

 

Nieuws & vragen Wilt u op de hoogte blijven van het project Stadswarmte Westerpark West en GWL-terrein? Volg de werkzaamheden en voortgang van de aanleg via de BouwApp. Bij vragen over de werkzaamheden kunt u een email sturen naar warmtetrace-westerpark@vshanab.nl

wil je alle info bij elkaar zien of printen: download hier het hele artikel

 

Publicatiedatum: 7 juni 2020

weer open & alle hens aan dek

Met inachtneming van de corona-regels is Cradam weer open. Binnen betekent dat een terugname van 300 naar 30 gasten. Op het terras is er met de 1,5 meter slechts 1/3 van de normale terras-bezetting mogelijk. Inclusief de 75 dagen sluiting is dit een enorme omzetdaling. Cradam maakt daarom gebruik van de mogelijkheid om terras-uitbreiding aan te vragen. De beoogde plek is op de inham van het hek onder de Watertoren, recht tegenover de deur, om 20 gasten extra te kunnen bedienen.
In een huis-aan-huis-brief licht Cradam dit toe en vraagt om coulance om dit na toekenning van de vergunning een kans te geven. Daarbij de belofte dat de overlast van voor 15 maart 2020 zich niet meer voor zal doen. Alle hens aan dek en alle zeilen worden bijgezet, om het voortbestaan van Cradam te waarborgen.

Publicatiedatum: 7 juni 2020

uitbreiding beplanting bij loods

Er zijn 2 nieuwe bamboebakken geplaatst bij de loods, door de gemeente, inclusief de beplanting.
Drie jaar geleden zijn er ook 2 bakken gekomen, via bewoners-initiatieven, koepel-bestuur en groengelden gerealiseerd. Ze worden door de bewoners van de Waterpoortweg onderhouden.
De bakken zijn van corten-staal en hebben geen bodem. Voordat ze geplaatst konden worden moest er een geul van 20 cm diep gegraven worden in de grond, om de bakken in te verzinken. Deze klus heeft Marianne (bewoonster) met haar vriend Gerard in een weekend geklaard. Een pittige klus, ook vanwege de struikjes die daar eerst voor gerooid moesten.
Het uitzicht op de dooie muur van deze lelijke loods begint te veranderen naar tropisch groen.

Publicatiedatum: 7 juni 2020

succes-verhaal bij bijen op dak

In de vorige nieuwsbrief stond een oproep wie er mee wilde helpen om de schutting op het dak van blok1 bij de bijen te repareren of vervangen. Han en Peter hebben zich gemeld en na een schouw op het dak, hebben de twee mannen een plan gemaakt en zijn in overleg met het kapotte hek aan de gang gegaan. De bijen zijn kennelijk zeer in goede doen en buurvrouw Ineke liet weten dat er een volk is gaan zwermen, en dat ze hoog in de Acacia-boom voor de deur hingen. Imker Geert is gebeld en die heeft assistentie gevraagd van de brandweer. Samen hebben ze de bijen geschept. Het volkje (dat zijn er tien-duizenden) is veilig in de korf terecht gekomen en vervoerd naar een lege kast elders. Bijen blij, buurvrouw Sandra blij, betrokkenen blij en de Han en Peter blij, zij gaan nog wat extra werkzaam aan kast en hek verrichten en overwegen een imker-cursus te gaan volgen bij Geert.

Publicatiedatum: 7 juni 2020

het laatste licht op de watertoren

Voorlopig heeft het laatste licht op de watertoren weer geschenen. Met de lange zomeravonden zou het te laat worden voor projecties.
Het was leuk, zeker met de toevoeging van projectie op de watertoren vanuit het Windketelhuis.
Wordt vervolgd!

Publicatiedatum: 7 juni 2020

ay! stukgereden

Donderdag 4 juni, is door een vrachtwagen van Waternet de houten brug stuk gereden.
Er is een melding gedaan door Hassan. De gemeente is snel komen kijken en het goede nieuws:
het is ook al weer gerepareerd!

Publicatiedatum: 7 juni 2020