Menu

avond4daagse westerpark: hoe heet het was en hoe mooi

In de ruime eetkeuken van Marja Schavemaker (en haar man Gültekin) ligt nog een medaille op tafel, ‘die ga ik straks even omruilen op een school, het betreffende kind liep al haar zesde avond4daagse maar kreeg per ongeluk een 5-je’. Op de grond staan ook nog wat dozen en een zak met geknipte kaarten… 

Dit was al de 14e editie van de Avond4daagse Westerpark, A4dW, hoe kwam het zo?
Op Basisschool De Bron waar onze kinderen op school zaten was een van de ouders bezig om voor de school de avond4daagse te coördineren om mee te lopen met die van Zuid. Maar hoe dan dacht ik; kinderen ophalen van school, eten, op de fiets naar zuid en weer terug, laat naar bed, en dit 4 avonden achter elkaar… dat gaat ‘m niet worden. Dus ik dacht waarom hebben wij hier in West geen avond4daagse. Ik sprak er met Rutger over, de organiserende vader en hij bleek professional in het ‘uitzetten’ van wandelpaden, hij was meteen enthousiast. Het stadsdeel Westerpark was ook gelijk enthousiast en zegde hulp van buurtconciërges (Hassan was er toen ook al bij betrokken) en subsidie toe. Vervolgens vroeg ik Henrike (secretaresse) erbij, Gert meldde zich aan – o.a. jarenlang coördinator van de Amsterdamse sinterklaas-intocht). Er vormde zich een groep met allerlei betrokken ouders, buren, buurtouders. Stuk voor stuk professionals (zoals ook Hanneke, Lies, Mariëtte, Ludo, Wim, Eric) op gebied van organiseren, administreren & ict, vergunningen & stadsdeel, verkeersveiligheid en sponsorwerving. We vormden het Organisatie Comité Avondvierdaagse Westerpark -OCAW. Er ontstond een draaiboek, maar (glunderend) daar hoef ik inmiddels niet meer in te kijken. Elk jaar vergaderen we 6x, die data staan allemaal al vast en we gaan na de zomer 1x uit eten met elkaar. (de vergaderingen waren overigens een leuke aanleiding om onze keuken te verbouwen – ‘gaat dat niet wat ver’, vroeg Gültekin nog, maar kijk, we kunnen hier heerlijk zitten aan deze grote tafel en dat doen we al jaren)

Wat waren de bijzonderheden dit jaar?
Het hitte protocol. Er waren veel verontruste ouders met vragen hierover. Met de scholenvia de website, Facebook en mail, communiceerden we hierover. We bestelden en betaalden zelf een extra watertap op het terrein bij start/finish (1 tank wordt al een aantal jaren geregeld en gegeven door Stadsdeel) en routes werden ingekort. Er waren extra waterdeel-punten en verder alle logische adviezen over kleding, petjes en drinken voor onderweg. Op de routes bleken er op een aantal plaatsen ook spuitende tuinslangen en waterbadjes te zijn, waar vrolijk en dankbaar gebruik van gemaakt werd. We hadden extra Rode Kruis vrijwilligers, 4 extra e-bikers op de routes.

De eikenprocessie-rups. Gert (verkeer en veiligheid) heeft voor de route door de nutstuinen het traject nog nagelopen op eventuele eikenprocessierupsen. We konden geruststellen, er was niets te bekennen. Standaard is het wegknippen van uithangende brandnetels  langs de route (met snoeischaar en handschoenen – o.a. Eric).
Bescherming van het groen en de bosjes op het plein. Kinderen klimmen op het muurtje en duiken dan de bosjes in. Dat doen ze normaal ook, maar met duizenden wordt dat heel bezwaarlijk! We hebben hierover ook gecommuniceerd met de scholen en de ouders, spandoeken opgehangen, groen/wit lint gespannen én Andreas heeft er dit jaar speciaal op toegezien. Resultaat? Er is geen takje geknakt! (hopelijk is Parkbeheer ook tevreden)
De route over de begraafplaats St Barbara. We hebben het een keer eerder gedaan toen de A4dW in de week van de open begraafplaatsen viel. We werden toen uitgenodigd door St Barbara. Dertig mensen liepen deze keer de alternatieve route, de rest liep over de begraafplaats, wij stonden daar met extra mensen. Kinderen liepen respectvol, het eerste jaar werd nog stil gestaan bij het graf van een kind wier vader was overleden en daar begraven lag. Wij horen terug dat er op school en thuis ook nog aandacht aan besteed is. De  dood is onderdeel van ons leven. Een begraafplaats is een plek van rust en bezinning, maar een plek die niet verscholen dient te blijven. Er is al geëvalueerd tussen ons (Organisatie Comité Avondvierdaagse Westerpark -OCAW en de de coördinator van de begraafplaats. Het resultaat is dat we in 2021 opnieuw uitgenodigd zijn om over de begraafplaats te lopen. Bijzonder was ook het optreden van Buurtkoor Staatsliederlijk, zij zongen bij de poort waar de route over de begraafplaats eindigde.

Vanaf dit jaar zijn er alleen voor-inschrijvingen mogelijk. Andere jaren kregen we nog zo’n 500 na-inschrijvingen extra, dat kan niet meer, we kunnen en willen niet meer groeien, omdat de vergunningen dan te veeleisend worden, bovendien zijn de paden en wegen niet op zoveel mensen berekend. Om teleurstellingen te voorkomen, op tijd inschrijven dus!

5 of 10 km, vier avonden achter elkaar. Stoer toch! ’Nou’. zegt Marja nog: ‘kinderen lopen eigenlijk 3x de afstand want die rennen steeds heen en weer tijdens de route… reken maar uit!

Nagenieten, meegenieten? Dat kunnen we allemaal, door op de website van de a4dw de foto’s te kijken, geschoten door Peter, Annemarie en Richard, op alle avonden, en op beide afstanden. En weet u hoe en wanneer de Avond-vierdaagse in Nederland is ontstaan? Ook dit leuke weetjes staat op de site.
Zin in een boeiende (avond)wandeling en ook ervaren hoe verrassend, gevarieerd en groen onze buurt is, de routes staan op de site en zijn zelfs te downloaden.

Publicatiedatum: 6 juli 2019

Blok2C van de stroom af

In 2012 plaatste Blok2C (langs de Haarlemmerweg) 42 zonnepanelen op het grasdak.
In 2017 kwamen daar nog eens 80 panelen bij.
Het doel was om alle benodigde elektriciteit voor de openbare ruimtes, de twee liften en de hydroforen zelf op te wekken.
Door ook nog eens de beide oude hydroforen te vervangen door zuiniger systemen was het afgelopen jaar zo ver: Blok2C levert meer stroom op dan het zelf gebruikt. 

Publicatiedatum: 6 juli 2019

Blok 1 krijgt zonnepanelen!

Het grootste blok van het GWL-terrein aan de Waterpoortweg van woningcorporatie De Alliantie, krijgt zonnepanelen. Op een bewonersavond kregen belangstellende bewoners twee voorstellen gepresenteerd. Eén: de Alliantie legt de zonnepanelen zelf of twee: de nog op te richten buurtcoöperatie Zon op GWL, waar ook andere woonblokken zich bij hebben aangesloten, gebruikt het dak om zonnepanelen op te leggen. Bij de Alliantie kan maximaal de helft van de woningen direct worden aangesloten (letterlijk met kabels door het gebouw) op een set van ten minste zes zonnepanelen. Wie het eerste komt, wie het eerste maalt. De deelnemers hoeven niets van tevoren te betalen; de servicekosten worden voor vijftien jaar lang met ruim 16 euro per maand verhoogd. Elk jaar wordt de winst uitgekeerd. Bij de coöperatie moeten de deelnemers wel een bedrag van tevoren betalen: de eenmalige inleg is ongeveer 125 euro per paneel. Er is geen minimum aantal afneembare panelen en iedere bewoner kan meedoen, zo ver er aanbod is. Dat kan ook op andere daken zijn. De winst wordt elk jaar uitgekeerd. De Alliantie en de coöperatie in oprichting sturen een nieuwsbrief naar de bewoners waarna er kan worden gestemd. Uitslag waarschijnlijk eind augustus/begin september en dan gaat ook de coöperatie van start.

Publicatiedatum: 6 juli 2019

ook gierzwaluwen gezien?

Deze foto van de staart van een gierzwaluw maakte Ineke vanuit het trappenhuis van blok 12. Leuk en bijzonder, want tot nu toe waren in dit blok de nestopeningen altijd alleen door mussen bezet.
Lees hier eerdere berichten van de gierzwaluwen (en de media) op de GWL-website.


En misschien niet toevallig, Gert de Jong, onderzoeker gierzwaluwen, meldde zich met onderstaande:

Gierzwaluwen hebben de Ecowijk veroverd
Bij de bouw van de Ecowijk zijn ongeveer 100 neststenen in de gevels geïntegreerd, die al snel zijn gekoloniseerd door huismussen. Ongeveer 50 broedparen bevolken de kasten al jaren. Gierzwaluwen hebben dat gezien en hebben de Ecowijk nu ook veroverd. Nu kan iedereen groepjes gierzwaluwen langs de neststenen zien scheren. Dit zijn deels sub-adulte vogels, die kijken waar de volwassenen broeden en hoe ze dat doen. Daarbij haken ze vaak aan de kasten om even te kijken hoe dat werkt. Soms schiet er één stilletjes naar binnen: dan weet je dat er gebroed wordt.
De gemeente Amsterdam inventariseert sinds 2013 nestplaatsen van gierzwaluwen.
Gierzwaluwen zijn erg trouw aan hun nestplaats en komen ieder jaar terug naar hetzelfde nest, dat daarom jaarrond beschermd is. We willen weten hoe het gaat met de populatie in Amsterdam: die is in het recente verleden erg achteruitgegaan in de binnenstad. Zo zijn er in de Staatliedenbuurt bijna geen gierzwaluw-nesten te vinden. De toename in de Ecowijk is dus zeer welkom!

U kunt invliegende vogels melden aan de onderzoeker Gert de Jong via gierzwaluw.amsterdam@gmail.com. Noteer dan het nummer van het blok en ook welke neststeen (bv. door een foto te maken en een pijltje erbij te zetten).

Publicatiedatum: 6 juli 2019

wingerd en blauwe druif zijn gesnoeid!

De klimop op vele woonblokken groeit en bloeit en hier en daar een beetje té. De woonblokken 4, 6, 11, 13, 14, 16 en 17 hebben eendrachtig samengewerkt om de wingerds en de blauwe druif te laten snoeien door de firma Donkergroen. Door het met z’n allen te doen scheelt dat veel geld. En nu hangen de wingerds er weer strak bij. En het leuke is dat er altijd veel vogels inzitten en er ook in wordt gebroed.

Publicatiedatum: 6 juli 2019

berichten van Hassan


Blok 4 had een gas-lekkage t.g.v. boor-werkzaamheden in het plafond


De heggen zijn weer gesnoeid


Onderzoek ivm problemen rondom de Waterleliegracht. De beluchters moesten uit het water genomen worden, de maaiboten bleken onverwacht niet te komen of onder een andere afdeling te vallen.
De jonge meerkoetjes piepen ook nogal heftig, maar dat heeft waarschijnlijk een andere reden.

Publicatiedatum: 6 juli 2019

Gwl-zomerfeest >>>>7 september

Het schitterende GWL-zomerfeest is dit jaar na de zomervakantie, en wel op 7 september!

Meehelpen met Organiseren & coördineren: heel graag!
Er is een draaiboek, er zijn bewoners met ervaring en support.
Meld je alvast aan voor het mede-organiseren: redactie@gwl-terrein.nl

Hand- en spandiensten:
Er hebben zich al enthousiaste bewoners gemeld, maar er zijn extra handen nodig!
Meldt je alvast aan voor hand- en spandiensten: redactie@gwl-terrein.nl

Publicatiedatum: 6 juli 2019

ik vertrek

Met spijt en met enig leedwezen kondig ik aan dat ik mijn werkzaamheden als bestuurslid van de koepel en als redacteur van de nieuwsbrief moet neerleggen. Ik heb een andere baan en daar wil ik me volledig op kunnen concentreren. Met leedwezen, want het is verschrikkelijk leuk werk. En het is ook nodig dat bewoners zelf de handen uit de mouwen steken om onze geweldige buurt geweldig te houden en nog mooier te maken. Bij deze dus ook een oproep: geef je op als bestuurslid, als redacteur van deze nieuwsbrief (een keer per maand een vergaderingetje) – en ‘stukkies schrijven’, red –, als vrijwilliger bij de Groene Vingers, af en toe meehelpen om te schoffelen of de planten en bomen water te geven. Het GWL-terrein wordt er zo veel mooier van. Doe mee met al die andere bewoners die zich al inzetten!
Jan ‘t Hart

Jan is altijd aanwezig op het uurtje vergaderen per maand. Maar met het uurtje ligt er nog geen nieuwsbrief en website. Jan tikte ook flink wat stukkies, zoals hij dat noemt, dit is voor hem een tweede natuur. Het is zeer gewaardeerd en we gaan hem en z’n ‘stukkies’ node missen. 

Publicatiedatum: 6 juli 2019