Menu

GWLdoet KLUSSENMIDDAG 16 maart

Zaterdag 16 maart vanaf 13.30 uur is er weer een klussenmiddag.
We sluiten daarbij ook aan bij NLdoet.
We gaan rotzooi opruimen, bankjes in de olie zetten, tuinieren en ook
dit keer weer hekken verwijderen. Vele handen maken licht werk en gezellig wordt het zeker. De wijk knapt er van op, dat is voor iedereen prettig!
Van 13.30 tot circa 16.00 uur.
Wil je meedoen, meld je dan zaterdag bij het buurtbeheerdershuisje.
Rond 16 uur sluiten we af met een hapje en drankje.

Over het verwijderen van de hekken: hieronder op de plattegrond een planning voor wat in heel 2019 (voor- en najaar) hopen te kunnen doen, als het meezit. Het jaar daarop volgt dan de rest (nog niet op dit kaartje aangegeven).
Op 16 maart beginnen we achter blok 8 met de hekken (rondom nutstuinen F), daarna is het veldje tussen blok 9 en 10 aan de beurt. Dan de overige stukken.


Publicatiedatum: 2 maart 2019

programmaraad Westerpark presenteert advies aan stadsdeel West

Negen maanden geleden heeft stadsdeel West in samenwerking met de Westergasfabriek BV, de Programmaraad Westerpark opgericht, waarin omwonenden, culturele instellingen en ondernemers deelnemen. Doel is om de omliggende buurten te betrekken bij de buitenprogrammering van het Cultuurpark Westergasfabriek en hier beter over te communiceren met elkaar en te komen tot een betere balans tussen evenementenpark en buurtpark. Dagelijks bestuurder van Stadsdeel West, Melanie van de Horst (zie foto) is o.a portefeuillehouder van Project Westerpark (incl. Cultuurpark Westergasfabriek en alle ontwikkelingen). Zij heeft de Programmaraad specifiek gevraagd om advies te geven met betrekking tot de buitenprogrammering in het Westerpark. Want er is veel liefde voor het park, maar ook veel overlast, onveiligheid en natuurschade.

Bijna 100 punten plan ((het zijn er 94!)
Op woensdag 13 februari presenteerde de Programmaraad in het Westergastheater (tegenover Het Ketelhuis) haar adviezen voor het Westerpark aan stadsdeel West.
De eerste adviezen van de Programmaraad staan gebundeld in het ‘Bijna 100 punten plan’ en werden door verschillende leden kort toegelicht en vervolgens aangeboden aan Melanie van der Horst. Het is een gedegen plan waar veel vergader en discussie-uren aan ten grondslag liggen. Het gaat over duurzaamheid, vergunningen, communicatie, handhaving, definities zoals bijvoorbeeld ‘buitenprogrammering’ en ‘handhaving, toezicht en beheer’, veiligheid in het park (pas op voor kinderen en fietsers in het park, ipv pas op voor vrachtverkeer – zoals het nu is), geluids- en vuiloverlast, beschadiging van natuur en inrichting van het park en profijt voor buurtondernemers en buurtbewoners. Het is een indrukwekkend plan en Melanie van der Horst sprak daar ook zeer veel lof en waardering voor uit. Zij liet weten wel heel goede reden te moeten hebben om niet alle punten over te nemen en een pleidooi te houden voor dit plan bij het college. Lees hier het bijna 100-puntenplan.

Volg hier de vergadering (26febr) van de stadsdeelcommissie(SDC) Het deel over het bijna 100-puntenplan begint ± op 30.57 minuten, waar het plan wordt toegelicht, gevolgd door insprekers, reactie van de verschillende SDC-leden en het actieplan van Melanie van der Horst, inclusief vragen van SDC-leden en de antwoorden daarop.

Zin in nog meer info? Ga naar de Vrienden van het Westerpark
en ervaar zelf of het een toekomstbestendig begin is om de disbalans te herstellen, en/of een hoopvol beginnetje dat met veel aandacht en kritische blik gevolgd moet worden. De programmaraad blijft in elk geval actief. In navolging van burgemeester Femke Halsema die tijdens haar nieuwjaarstoespraak zei: ‘…van wie is de stad en wat voor stad willen we eigenlijk zijn…’, maakte MvdH ervan: ‘…van wie is het park en wat voor park willen we eigenlijk zijn…’

Publicatiedatum: 2 maart 2019

nieuwe voorzitter fruitbomen gezocht

Tijdens de GWL pluk en bakdag, vorig jaar september, heeft Michel Floris laten weten dat hij wil stoppen als voorzitter van de GWL Hoogstamfruitbomengroep. Na sinds september 2008 maar liefst 24 snoei en pluk/bak dagen te hebben georganiseerd, vindt hij het tijd om het stokje over te geven. Michel blijft lid van de groep, heeft draaiboeken klaarliggen en zal voor een inwerkperiode zorgen. Wie wil zijn werkzaamheden overnemen?

Belangrijkste taken: 1. in de eerste helft van april organiseren van een snoeidag en op die snoeidag zorgen dat alles goed gaat, 2. eventueel een extra zomersnoeidag in de tweede helft juni organiseren, 3. organiseren van snoeicursussen, 4. het in de tweede helft van september organiseren van de GWL pluk en bakdag, kopen van de benodigde ingrediënten, zorgen voor de benodigde materialen (bv. ladders) en zorgen dat op de pluk en bakdag alles goed gaat, en 5. communicatie richting GWL Nieuwsbrief en alle betrokkenen.

Onderdeel 1 t/m 3 en 5 kosten niet al te veel tijd. Van onderdeel 4 kost met name het boodschappen doen best veel tijd. Oplossing kan zijn om werkzaamheden over meerdere mensen te spreiden (waar Michel de organisatie alleen deed). Er zijn zo’n 15-20 vrijwilligers bij de groep betrokken, dus dat moet kunnen lukken. Wat ook scheelt: vergaderen doen we niet, alles gaat per mail.

Wil jij voorzitter worden? Of wil je wat meer weten over de werkzaamheden, voor je beslist? Mail dan naar michel@gwlfruitbomen.nl.

Publicatiedatum: 2 maart 2019

plaatjes en praatjes van bewoners

Het Gwl-krokushofje mèt sneeuwklokjes naast blok11, grenzend aan de Van Hallstraat is weelderig, populair en veel gefotografeerd.
Er is ook vreugde over de eerste kroki in de berm langs de Waterleliegracht, maar eigenlijk is het wel magertjes hier in vergelijking met het Krokushofje. Waarom eigenlijk… Hondjes? Maaien?… wie-o-wie begrijpt dit? Vertel!
En zijn de anemonen al gesignaleerd? Show! redactie@gwl-terrein.nl
De plank op de brug ligt er al sinds december, er zit een gat in de brug (???). Hassan heeft al een aantal MOR meldingen gedaan.
En hoe is het met De Motorclub? Tijdens het eerstkomende Lebo  25 april worden we bijgepraat.

Publicatiedatum: 2 maart 2019

basiscursus fruitbomen snoeien

Al enige jaren ben ik betrokken bij het snoeien van de fruitbomen op het GWL terrein. Op deze dagen ben ik – als beginneling – blij met de informatie van de ervaren snoeiers van de GWL Hoogstamfruitbomengroep. Ook de zeer ervaren Gerrit van de POMologische Vereniging Noord-Holland laat dan de fijne kneepjes van het snoeien zien, zoals je ziet op de foto hieronder.

Op zaterdag 9 februari kreeg ik de mogelijkheid om, als ‘GWL-vrijwilliger’, gratis de Basiscursus Fruitbomen Snoeien te volgen bij de POM, in Tuitjenhorn. De wind was hard die ochtend, maar vroeg vertrokken en goed aangekomen.
Samen met 10 andere geïnteresseerden kregen we eerst theorie van een ervaren en enthousiaste fruitboomsnoeier. We kregen een boekje met afbeeldingen van boomvormen. Op het GWL hebben we de bolvorm (appel), piramidevorm (peer) en de zuilvorm (kers). Ook werden de verschillende soorten loten behandeld (langlot, kortlot, waterlot), net als de knopvormen, en de snoeifasering stap voor stap.
Tijdens een kopje soep werd nog verteld over de veiligheidseisen (schoenen, bril, hand-schoenen, snoeischaar, etc.) en dat je niet op de ladder gaat staan bij windkracht 6 of hoger. Dus ik dacht: dat wordt laagsnoeien vandaag.
Maar niets was minder waar. In de middag gingen we het campingterrein op met ladders en al. De wind viel eigenlijk wel mee, dus werkten we in groepjes van 4 en klommen omhoog om – onder begeleiding van snoeiers van de POM – takken en loten op de juiste wijze en plaats te zagen of te knippen. We maakten grapjes over de vorm van de boom die ‘geknipt’ moest worden, de ‘coupe’ of dat de boom naar de intensive care moest als die in de uitputtingsfase terecht was gekomen. De uitdrukking ‘ga jij de boom in’ werd natuurlijk ook veel gebruikt.
Kortom, het was een enthousiaste en zeer leerzame dag, goed aansluitend op het snoeiwerk op het GWL terrein. Dat gaat in april weer plaatsvinden bij onze 63 fruitbomen van wat oudere fruitrassen, zoals de Notarisappel en de Groningse Kroon. En dat midden in Amsterdam. Agnes Dijker

Publicatiedatum: 2 maart 2019

rondje met t hondje

Het was weer een rondje om blij van te worden. Iets eerder dan de voor het hondje geëigende tijd en daardoor heel stil en rustig, want de kinderen zaten nog op school. Dit terrein kan dan gerust uitgeroepen worden tot stiltegebied. Alhoewel: vanuit de Van Hogendorpstraat het terrein oplopend, word ik verrast door een waar concert van gezang, ineens, alsof een dirigent juist op dat moment de inzet aangeeft. Zelfs ‘t hondje stond stil en aandachtig te luisteren en ik bedacht er allerlei soorten van vogels bij, die allemaal het begin van de lente bejubelden. Wat een prachtige gezamenlijkheid.
Ook een ander soort van bedrijvigheid maakt duidelijk dat de winter op zijn eind loopt: gebouwen worden opgefrist en er is een start gemaakt met het groene masterplan fase 2. En ook voor blok 2c aan de Haarlemmerweg zijn de lentekleuren mooi aanwezig. Wat wonen we hier goed, toch.

Publicatiedatum: 2 maart 2019

kind op GWL

We zijn weer op zoek naar kinderen die iets willen vertellen over hun leven op het GWL-terrein. Over hoe het hier is om te spelen, of er veel vriendjes en vriendinnetjes zijn, over hobby’s, of ze later hier ook willen wonen, of ze wel eens kattenkwaad uithalen, en zo verder. Met een leuk fotootje erbij. Zo leren we GWL’ers beter kennen. Geef jezelf of je kind op (redactie@gwl-terrein.nl) en verover een prachtige plek in de nieuwsbrief!

Lees hier nog eens over de Gwl-kinderen Raf, Levi en Arwen, die eerder in de nieuwsbrief stonden.

Publicatiedatum: 2 maart 2019