Menu

het nieuwe Groenplan, de presentatie

In november jl, introduceerden Louis van Tilborgh en Maddy Wattel in het Lebo hun voorstel voor een nieuw groenplan. download het groenplan hier.
Ondertussen hebben ze niet stil gezeten. Tijdens het Lebo van donderdag 31 januari presenteerden zij hun verder uitgewerkte groenplan, met adviezen, voorstellen en prijzen van zowel de tuin-architect Celia Prenen, als de hovenier Herman Heine. Er is geleerd van de valkuilen van de afgelopen 5 jaar, zoals frustaties/demotivaties van de vrijwilligers door slechte aarde, verkeerde plantkeuze, en verdroging.
Er ligt nu een startplan voor 2 stukken: zie de kaart. Er wordt gezorgd voor continuïteit door Maddy en Louis (het hele jaar), scholing en begeleiding van de vrijwilligers door Herman Heine, hovenier. Er is al een groep van 13 vrijwilligers. Het bestuur heeft het plan goed gekeurd!

Bekijk de presentatie hier online

Meer vergroening?
Kijk je uit op een stukje groen wat je ook graag kleurrijker, afwisselender, bij-vriendelijker zou willen zien. Verzamel een aantal buurtgenoten die zich daar ook actief voor in zouden willen zetten en meld je aan bij wattel10@xs4all.nl Mogelijk is dat het volgende stukje wat ontworpen gaat worden.

Publicatiedatum: 2 februari 2019

enquête fietsnietjes… de uitslag

Er zijn 58 enquêtes ingevuld. Veel daarvan zijn van bewoners van blok 2c, wat minder van blok 2a en 2b en enkele van de rest van het terrein.

Het voorstel om extra fiets-nietjes te plaatsen langs de heg vanuit de onderdoorgang Blok 2c ter hoogte van Hotel De windketel (het windketelhuis), op het Watertorenplein is door (slechts) 10% een goed plan gevonden en zouden daar ook gebruik van maken. Hiermee is dit voorstel afgewezen.

Van alle voorstellen die gedaan zijn door de respondenten, blijven er een paar staan die verder onderzocht worden:
Woonblokken met een gemeenschappelijke tuin kunnen intern overleggen en indien wenselijk een aanvraag doen bij het bestuur voor (meer) nietjes in de tuin.
Het bestuur overlegt met de gemeente of er bij de kiosk aan de Haarlemmerweg wat meer nietjes kunnen staan (door schuin plaatsing)
en of eventueel meer schuine nietjes in de onderdoorgang bij blok 2c geplaatst kunnen worden.

In deze nieuwsbrief ook nog een ingezonden brief over de fietsnietjes.
En opgelet: Er zijn ‘weesfietsen’ en ‘fietswrakken’ gesignaleerd, deze worden binnenkort door de Gemeente Amsterdam opgeruimd.

Publicatiedatum: 2 februari 2019

hekken en hagen

De afgelopen weken zijn medewerkers van het gemeentelijke werkbedrijf Pantar hard bezig met het weghalen van hekken en het lager terug snoeien van heggen op het gwl terrein. Het werk is uitgevoerd met takkenscharen en handzagen.
De heggen worden op 1.20 meter gesnoeid, zo’n 20 tot 30 centimeter lager dan eerst. Door de lagere heggen is er ineens meer uitzicht op veel ‘verscholen’ groen in de wijk. Verlagen van de heggen is een vervolg op het slopen van hekwerk, waar veel bewoners aan mee hebben geholpen op de gwl klussendagen afgelopen jaar.
Binnenkort volgt meer info over de verdere planning en aanpak.

Publicatiedatum: 2 februari 2019

berichten uit de motorclub

De motorclub heten ze en hij doet goed werk. Om de overlast van brommers en scooters op het terrein tegen te gaan, heeft de club donderdag op het Leefbaarheidsoverleg een aantal maatregelen gepresenteerd die wellicht zouden kunnen helpen de overlast tegen te gaan. En de meeste zijn met applaus onthaald.

Als eerste alvast even dit: het terrein is echt verboden terrein voor brommende brommers en scooters. Dus ook voor brommers en scooters, en motoren, van bewoners! Vanaf de rand van het terrein mag je met je scooter het terrein op wandelen, maar brommen is echt niet toegestaan. Er zijn net iets te veel mensen al van hun sokken gereden.

Het koepelbestuur gaat dus eerst bewoners informeren dat het dus niet is toegestaan om te brommen, onder andere met flyers. Mogelijk wordt het verbod ook in huurcontracten opgenomen. Maar er wordt ook gekeken of er plekken zijn waar je je brommer of scooter goed kunt stallen. Er zal met de eigenaren worden gesproken wat een goede oplossing is, en met de verkeerscoördinator van het stadsdeel, een expert op dit gebied, wordt gekeken hoe we de eigenaren kunnen helpen. Die gaat ook kijken hoe en waar verbods- en toegangsborden kunnen worden geplaatst.

Moeten we ook zo’n groot spandoek ophangen met daarop duidelijk de boete vermeld, zoals bij de onderdoorgang van het Centraal Station? De meningen waren verdeeld. Wel lelijk toch, zo’n enorm ding. Aan de andere kant: je maakt wel goed duidelijk dat scooters en brommers niet zijn gewenst. Camera’s ophangen? Een stap te ver, vond menigeen.

Er zijn helaas ook veel scooters en brommers die het terrein gebruiken als doorgangsroute en er lekker op losscheuren. Hun aanspreken is vaak lastig, laat staan ze aanhouden. Wat wel kan, en mag: kenteken fotograferen en doorgeven aan wijkagent Tim van der Velde: tim.van.der.velde@amsterdam.politie.nl. Die maakt er dan direct werk van. Er zijn al dikwijls boetes uitgedeeld en die zijn niet mals.

Wat ook kan helpen: hekken plaatsen op vooral de doorgaande routes. Of heggen. Nadeel: weer vervelend voor gehandicaptenvervoer, mensen met kinderwagens enzovoort. Ook wekt het terrein een afgesloten indruk, terwijl het de bedoeling was dat het GWL-terrein open (zichts)lijnen heeft met de rest van de buurt. Wie een goed idee heeft, mag zich melden!

Publicatiedatum: 2 februari 2019

GWL rules Westerpark

Woensdag 30 Januari hebben leden van de Vrienden van het Westerpark een nieuw bestuur gekozen. Maar liefst drie van de vijf wonen op het GWL terrein. Twee van de drie zijn jarenlang en tot op de dag van vandaag actief voor het GWL-terrein en redacteur geweest van de GWL Nieuwsbrief.
Ongeveer 1/3 van de leden van de Vrienden van het Westerpark woont op het GWL terrein.
GWL rules!

De Vrienden van het Westerpark zijn zeer actief in de programmaraad die het stadsdeel adviseert over de evenementen. Daarnaast gaat de burgemeester dit jaar het locatieprofiel voor de evenementen evalueren.
De programmaraad presenteert op 13 februari haar advies aan het stadsdeel, bestaande uit 96 aanbevelingen. Op 26 februari wordt dat vervolgens in de stadsdeelcommissie besproken.
Op de langere termijn ontwikkelen de Vrienden visie over de ontwikkeling van Haven-Stad (40.000 nieuwe woningen in het Westelijk havengebied) waarvan veel van de nieuwe bewoners in het Westerpark zullen gaan recreëren. Kan het park dat aan?
Voor al deze thema’s is een sterke vereniging belangrijk om ook de stem van bewoners en gebruikers te laten horen.

Het park zoekt nog steeds vrienden, GWL bewoner of niet.

Publicatiedatum: 2 februari 2019

zandbak verdwijnt. En dan?

De kogel is door de kerk: de zandbak annex poezentoilet tussen de blokken 9 en 10 – en velen in blokken 7 en 11 kijken er op uit – verdwijnt. De heggen waren al gekortwiekt om zicht te houden op vage en soms wat luidruchtige jongerenactiviteiten. Die heggen blijven staan en de bankjes ook, al worden die verplaatst. En er komen bomen! Gedacht werd aan twee fruitbomen om het vele steen van de woonblokken een tikje op te fleuren. Dat zouden bijvoorbeeld heuse mispelbomen kunnen zijn. U weet wel, van de uitdrukking ‘zo rot als een mispel’. Mispels zijn pas eetbaar als ze door en door rot zijn, en als de nachtvorst eroverheen is geweest. En dat allemaal tussen de blokken 9 en 10!

Publicatiedatum: 2 februari 2019

plaatjes en praatjes van bewoners

Sfeerplaatje na het ontwaken vanuit blok 2c / Van Hallstraat

Klimaatverandering op het GWL? Tegen alle trends in lijkt de klimaatsverandering op het GWL anders te verlopen dan verwacht. Op het Waterspiegelplein in het perk bij de tramhalte rukt Scandinavische begroeiing op in de vorm van kerstbomen. Een alerte bewoner wist zelfs een eland op de kiek te zetten. Het wachten is nu op de eerste schaatsmarathon op het natuurijs van de Waterleliegracht.

Publicatiedatum: 2 februari 2019

rondje met t hondje

Een beetje een mijmer rondje. En weer met daglicht. Zo fijn, die lengende dagen. Zo’n mijmerrondje lukt goed met het hondje. Het is stil op het binnenterrein, het beestje wordt niet afgeleid en hobbelt rustig mee, dus ik kan mijn gedachten de vrije loop laten. Raar toch, al die gedachten die zomaar, ogenschijnlijk uit het niet bij me opkomen: over het weer, vakantie, politiek… en dan ineens vraagt de omgeving mijn aandacht met daarbij de verwondering dat ik dit nog nooit eerder heb gezien: een paar palmbomen in een tuin, waar ik toch vaker langs loop en ze staan er nog goed bij ook.
Wat doet dat goed, zo midden in de winter en met deze kou. Maak ook eens een rondje!

Publicatiedatum: 2 februari 2019

extra fietsnietjes? ingezonden brief

Waarom er geen fietsnietjes in de openbare ruimte moeten komen
In de onderdoorgang van het Watertorenplein naar de Haarlemmerweg worden regelmatig fietsen gestolen. Leerlingen van de politieacademie hebben met bewoners gesproken en een oplossing voor dit probleem bedacht: nietjes bijplaatsen op het Watertorenplein, die staan beter in het zicht en zullen de dieven ontmoedigen. Ook elders op het GWL is er vraag om meer nietjes. Goed idee?

Hou de openbare ruimte open
Op het GWL-terrein zijn twee soorten openbare ruimte. De stukken gras rond de kleinere woonblokken achter de hagen en de open pleinen. Als bewoners fietsnietjes willen achter die hagen (ze zijn er vaak al), dan heeft dat geen invloed op het aangezicht van de openbare ruimte. Dat ligt anders bij de pleinen. Op geen van de GWL-pleinen zal je nietjes aantreffen. Dat is geen toeval, dat is jarenlang beleid van het koepelbestuur geweest. De pleinen zijn openbare ruimte voor iedereen, niet alleen van de directe omwonenden. Uitzondering: het Watertorenplein. Daar staan sinds jaar en dag al zo’n 40 fietsnietjes. Dat komt omdat bewoners van Het Magazijn en de bezoekers van café Amsterdam hun fietsen niet makkelijk elders kunnen stallen.  Dat geldt niet voor de gebruikers van de nietjes in de onderdoorgang, de bewoners van de blokken 2B en 2C. De stoepen van de Haarlemmerweg en de Waterkeringweg staan vol fietsnietjes. Die helaas altijd vol staan.

Meer fietsnietjes helpen niet
Het probleem met meer fietsnietjes is dat ze niet helpen. Ze zijn een magneet voor fietswrakken. Binnen een paar weken zitten alle nieuwe nietjes weer vol en is het wachten op een oproep voor nog meer nietjes. De openbare ruimte verrommelt en het probleem wordt niet opgelost.
Het voorkomen van fietsendiefstal is niet zo moeilijk: iedereen heeft een fietsenkelder. Een andere optie is burgerlijke ongehoorzaamheid, plak een waarschuwing op alle entreedeuren en ga vervolgens een weekend met een slijptol aan de gang en knip alle wrakken los die aan de bestaande fietsnietjes vast zitten.

In 2014 is het Watertorenplein door bewoners vergroend en opgeknapt.
Dat was een hele verbetering. Houden zo. Bekijk hier de film die daarover gemaakt is

Diego Pos

Publicatiedatum: 2 februari 2019