Menu

prachtig weer tijdens klussendag

Zaterdag 17 november, november-zonnetje, een beetje fris, en windstil, een perfecte najaars-klussendag.
Er is onkruid gewied en gesnoeid. Er zijn weer zo’n 10 vuilniszakken gevuld met zwerfvuil.

Er zijn hekken (gaas) gesloopt! Bij twee percelen (stukje achter blok 16 en bij het speelveldje en nutstuinen achter buurtbeheer). In totaal is er zo’n 80 meter gaas weggehaald. Een flinke klus, waar met vereende krachten aan gewerkt is. Zonder gaas kan de rest van het hekwerk (stangen en palen) straks eenvoudig verwijderd worden. De bedoeling is om uiteindelijk alle hekken op het Gwl-terrein (uitgezonderd die langs de privé tuinen) weg te halen zodat er meer licht en zicht komt in de wijk.

Zo’n 20 bewoners en Hassan, waren zaterdag van de partij; Iedereen die mee heeft geholpen: bedankt! En fotograaf/Gwl-bewoner Andreas Strubin, ook veel dank!

Je kunt hier alle foto’s van de klussendag bekijken.

Publicatiedatum: 24 november 2018

berichten uit het Lebo

Afgelopen donderdag 22 november was het een lekker volle leb0-tafel met veel voorstellen en plannen. Binnenkort verschijnen de concept notulen op de site. Hieronder alvast wat onderwerpen de besproken werden.
Brommer-overlast: Hierover ligt een discussie-stuk op tafel van een van de bewoners. Wijkagent Tim van de Velde reageert alvast op een aantal vragen. Het belangrijkste is de mogelijkheid om van een kenteken een foto te maken en dit door te sturen naar Tim. (dit werkte al eerder deze maand). Er wordt ter vergadering besloten een brommer/motorgroep op te richten om alle voorstellen en mogelijkheden te onderzoeken en met voorstellen te komen in het volgende Lebo. Twee bewoners en Tim nemen zitting en er wordt nog een brommer-rijder bijgevraagd.
En let wel: door fietsers wordt ook hard gereden op het terrein!
Fietsnietjesplan: Op verschillende plekken op het terrein is er een tekort aan fietsnietjes, waardoor er meer kans is op diefstal omdat de fietsen niet vastgezet kunnen worden. Studenten van de politie-academie deden een enquete in blok2.
Er zijn voor- en tegenstanders van extra nietjes. Besluit: Jaap Broekema, van de gemeente, wordt gevraagd een ontwerp te schetsen waar deze nietjes zouden kunnen komen. Mensen kunnen vervolgens via de nieuwsbrief op dit plan reageren. Er komt dan ook een Google-enquête en de bedoeling is om in het volgende Lebo de knoop door te hakken.
Voorstel nieuw groenplan: Louis van Tilborgh en Maddy Wattel hebben zich ingespannen om voor mislukte perkjes en verrommelde stroken op het terrein een nieuw plan van aanpak te maken. Download hier het complete plan.

Zonnepanelen: Volgende week donderdag 29 november 20.00 uur op de ALV, is er meer info en een presentatie van De Dakdokters. Iedereen is welkom als toehoorder.

Volgend Lebo: 31 januari 19.30 uur

Publicatiedatum: 24 november 2018

Buren Vertellen – 21 jaar Gwl-terrein

Donderdagavond 15 november waren er zo’n 60 mensen in de Nassaukerk omdat onze buren Diego Pos en Jan Willem Kluit (Gwl-bewoners van het eerste uur) een lezing gaven over 21 jaar Gwl-terrein. Het was een rijk en mooi opgebouwd exposé -de voorgeschiedenis, het historisch perspectief, tijdsbeelden, weetjes, feiten en cijfers; over de (verandering van) de watervoorziening, de politieke kleur van de staatsliedenbuurt en de plannen om een autovrije eco-wijk te gaan bouwen op de plaats van het waterleiding bedrijf en de weerstand die het opriep bij particuliere ontwikkelaars, maar ook in de media. Het was nieuw om voor 600 huishoudens slechts 100 parkeerplaatsen te plannen, of een wijk te creëren zonder straten, of woningbouwverenigingen die de handen in elkaar sloegen om samen te gaan voor 50% koop- en 50% sociale huurwoningen. En niet te vergeten, waren er (heftige!) bijeenkomsten waar o.a (vertegenwoordigers van) toekomstige bewoners, woningbouwverenigingen, architecten, wijkraad en stadsdeelbestuur met elkaar tot planvorming kwamen (of zich terugtrokken).

Het was ook nieuw om o.a met het ontwikkelen en bouwen rekening te houden met recycling van materialen, behoud van bestaande gebouwen, energiebesparing, veel groen en plaats voor moestuinen. Al tijdens de bouw werd een buurtbeheerder aangesteld die samen met een toekomstige bewoner in een nieuwsbrief (De Waterspiegel) bouwde aan de cohesie van de wijk door alle reeds bekende toekomstige bewoners op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.

In het volgend deel van de lezing kwamen de oplevering, het wonen, en het samenleven aan bod. Ook alle initiatieven, van de oprichting van een koepelbestuur tot het jaarlijkse buurtfeest en voetbaltoernooi, van nieuwjaarsborrel & uitreiking Gwl-trofee, tot opvang van de jonge statushouders met het project Gastvrij 1051 en alles wat er tussen ligt van technische commissie en ‘groene vingers’ tot de werkgroep Eco 2.0, van digitale nieuwsbrief tot website (waar ook al deze onderwerpen en rapporten te vinden zijn).
Want waar was het moeilijk of ging het mis, of kwam het tot een verbeterslag met vergroening en hoe zorg je ervoor dat de ecologische uitgangspunten door nieuwe huurders en kopers nog steeds nageleefd worden. Huur of koop je een ‘huis’ of doe je dit bewust op een eco-terrein. Om te waarborgen dat iedere nieuwe huurder of koper zich committeert aan de eco-uitgangspunten bestaat er een soort kettingbeding dat getekend moet worden. Maar wordt dit nog gehanteerd, en/of is iedereen op de hoogte van alle eco-leefregels en hoe ‘streng’ zijn die… (de Eco-politie kon destijds onverwacht aanbellen). Hoe gaan de woningbouwcorporaties er nu mee om, en hoe de verkopende particulieren?

In het laatste deel van de lezing ging het over navolging van de opzet van het Gwl-terrein, waaruit blijkt dat er nu veel meer bewustzijn bestaat over duurzaam bouwen en sociale duurzaamheid. Ook werden de kengetallen benoemd over o.a. bewoners aantallen (dalend), leeftijd (stijgend) en stemgedrag (schuivend: Groenlinks & D66). En volgens het OI&S onderzoek naar bewoners tevredenheid scoort het Gwl-terrein een 8,2.

In dit verslag doen we absoluut te kort aan alles wat de revue passeerde op deze avond.
Was je er niet bij? Dan heb je echt wat gemist!
In het Lebo van afgelopen donderdag werd er enthousiast aan deze ‘Buren Vertellen’ gerefereerd en het idee geopperd dat dit tijdsbeeld, deze informatieve, geestige en onderhoudende lezing, gelardeerd met beelden en films wellicht nog een keer op het Gwl-terrein herhaald zou kunnen worden. Wegens succes geprolongeerd? Diego en Jan Willem (en initiator van de lezingenserie Buren Vertelen, Kerk&Buurt Westerpark) veel dank!

Publicatiedatum: 24 november 2018

een fijne stad / een buurt gevoel

Al gezien het interview met drie Gwl-bewoners in de Amsterdam-krant / editie-West?
We krijgen deze krant allemaal in de brievenbus en bij mij lag ie nog ongelezen op tafel!

Publicatiedatum: 24 november 2018