Menu

Gwl-klussendag

Op zaterdag 17 november vanaf 13.30 uur kan iedereen -jong en oud- die zin heeft, weer de handen uit de mouwen steken.

We gaan rotzooi opruimen, bankjes in de olie zetten en andere klussen doen in de openbare ruimte. Ook willen we dit keer weer hekwerk gaan weghalen. Vorig jaar is besloten om de hekken langs de heggen in de openbare ruimte te verwijderen. Als de hekken weg zijn, kunnen de heggen lager teruggesnoeid worden, op 1.20 m. Daarmee komt er meer licht en zicht in de wijk, zo is de verwachting. Tijdens de klussendag in het voorjaar is hier een begin mee gemaakt, en is er in totaal al zo’n 100 meter hek verwijderd. Dit keer willen we aan de slag rondom het speelveldje bij het paard en de aangrenzende nutstuinen (perceel C). Het gaas moet hier nog verwijderd worden, wat een flinke klus zal zijn. Er zal gezorgd worden voor goed gereedschap, ook handschoenen, en voor instructies voor de uitvoering.
We klussen tot circa 16 uur, waarna we afsluiten met een hapje en een drankje.
Voor vragen en suggesties voor klussen kun je terecht bij Hassan (buurtbeheerder@gwl-terrein.nl).

Publicatiedatum: 17 november 2018

Buren Vertellen

Altijd al willen weten hoe het nou precies zat met dat GWL-terrein? Had het niet iets te maken met water en eco?
Op donderdag 15 november geven twee bewoners van het GWL van het eerste uur (oud-bobo’s van het koepelbestuur Jan-Willem Kluit en Diego Pos) een impressie over leven en wonen in de eerste autovrije en duurzame wijk van Nederland: zijn geschiedenis, de idealen en dromen, het ontwerpproces, maar ook hoe het is om er echt te wonen en op te groeien, zonder auto’s, met regenwater om de wc te spoelen, fruit aan bomen met een jaarlijkse appeloogst. Hoe staat de wijk er nu voor, en is de wijk bestand tegen de heftige ontwikkelingen op de woningmarkt in de stad? Antwoord op deze en vele andere vragen zal gegeven worden op deze avond die omlijst wordt door lichtbeelden en video’s.
Kerk&Buurt, lezingenserie Buren Vertellen
Donderdag 15 november, 20.00
Nassaukerk, De Wittenkade 111
Entree 5 euro (inclusief introducé)
download hier de flyer

Publicatiedatum: 15 november 2018

Programmaraad Westerpark komt op stoom

Dinsdag 30 oktober kwam de programmaraad – die het stadsdeel gaat adviseren over de toelating van evenementen in het park – weer bij elkaar. Naast de 14 omwonenden uit de verschillende buurten is daar ook de stadsdeelportefeuillehouder aanwezig en namens de WestergasfabriekBV (de gebouwen) zit eigenaar Duncan Stutterheim aan. Met ook nog als toehoorders leden van de stadsdeelcommissie (de voormalige deelraad) zitten alle partijen aan tafel en praten direct met elkaar. Dat leidt tot concrete voorstellen en suggesties, die gelijk met alle partijen besproken kunnen worden. Voor het eerst is er discussie waarbij Stadsdeel en de BV op hoog niveau aanwezig zijn. Zowel bij het stadsdeel als bij de WestergasfabriekBV zit beweging. De startnotitie van de portefeuillehouder over evenementen in het park wordt de komende maanden behandeld in de stadsdeelcommissie. En in tegenstelling met voorgaande jaren praat ook de BV met omwonenden en neemt verantwoordelijkheid voor eventuele overlast door evenementen binnen de gebouwen.
De programmaraad moet in december een advies uitbrengen aan de portefeuillehouder, in januari worden de festivals in de stadsdeelcommissie besproken.

Na het ADE/Awakenings ging er een enquête door GWL-blok2C (het grote blok aan de Haarlemmerweg) om te kijken hoe bewoners het evenement in het park hadden ervaren. De resultaten daarvan zijn besproken in de programmaraad.
Er hebben 46 bewoners de vragenlijst ingevuld.
Veel last 9%
Viel tegen 24%
Neutraal 15%
Viel mee 42%
Geen last 9%

De klachten top-3 is toeterende taxi’s, bonkende bassen en rotzooi.
In 2007 werd ook al een enquête over Awakenings (toen 2 nachten) gehouden. Toen was het percentage bewoners dat last had ondervonden 25%. De toeterende taxi’s speelden toen ook al.

Goed vertegenwoordigd in die programmaraad is de Vereniging Vrienden van het Westerpark. Van de veertien leden zijn er zeven lid van de vereniging. Een grote achterban is belangrijk om de Vrienden in die programmaraad ook echt mandaat te geven.
Lid worden van Vrienden van het Westerpark kan hier.

Publicatiedatum: 3 november 2018

bewoners reageren op brommeroverlast

Nicky: Is het een idee om de brommers/scooters die nu in de wijk parkeren een eigen parkeerplek net buiten het terrein aan te bieden. Een plek waar duidelijk staat dat dit alleen voor brommers is. Misschien met een overkapping om het aantrekkelijker te maken dan parkeren binnen het terrein. Is het mogelijk een paar parkeerplekken van auto’s ombouwen.
————————
Femke: Hallo medebewoner,
Ook ik erger me aan de scooters, ook omdat wij doof zijn, mijn dochter doof is, is dit een extra gevaar. We gaan er immers niet vanuit dat scooters met grote snelheid langsrijden en horen, mochten ze het verbod negeren, ze niet aankomen. Dit heeft tot bijna ongelukken geleid.

Een oplossing: dat bewoners foto’s kunnen maken van heterdaadjes en dit naar de buurt regisseur/politie kunnen sturen waarop automatisch een boete volgt. Dus dat een foto van het daadwerkelijk rijden op het terrein tot sanctie kan leiden. Nu kan foto’s maken mogelijk agressie oproepen bij de scooterrijder? Het kan ook van achteren genomen worden.

Zo heb ik dat ook gedaan bij een bestelauto die regelmatig bedrijfsafval ‘dumpte’ bij onze vuilcontainers. Een foto gemaakt terwijl hij ermee bezig was en opgestuurd naar onze buurtregisseur. Hij zou een boete krijgen.

Camera’s ophangen en automatisch een boete lijkt me een dure en kwetsbare aangelegenheid maar wel effectief en bevordert gevoel van veiligheid (en verminderd privacy).
———————————————
Michel: Een idee over de brommeroverlast. Zorg dat de brommers van GWL bewoners plek hebben aan de rand van het terrein.
Het grasveldje rondom het elektrahuisje bij de tramhalte is een optie, want daar kunnen brommers het terrein op en dat is redelijk centraal. Heg aan 1 kant weg, andere 3 kanten verlagen, grasveld betegelen, beugels om brommers aan vast te maken, bord erbij en klaar.

Ook een aandachtpunt: vraag alle Thuisbezorgd gebruikers om geen brommer koeriers, maar fiets koeriers te bestellen. En laat hen niet alleen het huisnummer, maar ook bloknummer doorgeven. Nu rijden brommer koeriers soms 5 minuten rond op zoek naar een onleesbaar (want ‘s avonds, dus donker) huisnummer. De bloknummers zijn van wat grotere afstand te lezen.
———————————————
Redactie: Wij hebben deze bewoners-ideeën voorgelegd aan de wijkagent, Tim van der Velde. Op het eerstkomende Leefbaarheidsoverleg (Lebo) is Tim aanwezig en gaat hij een reactie geven op de hierboven gegeven ideeën van bewoners.
Kom naar het Lebo en praat mee:
22 november 2018, 19.30 uur
blok 5, Waterspiegelplein 58, algemene ruimte.

Publicatiedatum: 3 november 2018

watertoren weer in kunstlicht

Werd u ook verrast door toverlantaarn-plaatjes op de Watertoren?
Buurt Kunst Licht is een project van Tanja Henn die dit mogelijk maakt. Tanja projecteert met een regelmaat het werk van 22 kunstenaars uit de buurt op blinde muren, gebouwen en op de Watertoren. Klik hier meer info over de programmering van Buurt Kunst Licht
Tijdens Sint Maarten (11 november) wordt de watertoren een hele grote Sint Maarten-lampion.

Publicatiedatum: 3 november 2018

rondje zonder/met t hondje

Zonder hondje maakte ik op 7 oktober een rondje over de jaarlijkse minimarkt in blok 5. Zoals altijd weer gezellig, een praatje met bekenden, kopje koffie of thee, uiteraard met koekje, en dan even struinen. En… gescoord! Voor het (inmiddels nogal koude) rondje met het hondje een geweldig warme goudkleurige jas voor een heel fijn prijsje. Volgend jaar ga ik weer!

En t rondje? Als ik zo door de wijk loop met t hondje heb ik het idee dat de GWL -flora deze hete, droge zomer, dankzij alle gieters, spuiters en andere waterdragers goed heeft doorstaan.
De planten en bomen staan er mooi bij en maken zich met een uitbarsting aan kleuren op voor hun winterslaap.

Publicatiedatum: 3 november 2018

Diego Posplantsoen?

Onthuld tijdens het zomerfeest vorig jaar en nu al weer vernieuwd: het straatnaambordje dat is vernoemd naar Diego Pos. Het bord miste de klassieke regel wie Diego Pos eigenlijk is. Niet in een paar woorden te vatten natuurlijk, maar wel te benaderen waarom hij het bordje heeft gekregen. Net als op het Jan Willem Kluitplein! Diego is de grote man achter van alles – met het Masterplan uit 2014 als hoogtepunt – maar vooral ook actief in de vergroening van het Waterspiegelplein. En daar hangt zijn bordje dan ook. Met nu de ondertitel: initiator groenprojecten GWL-terrein. En we spreken hier de wens uit dat Diego dat nog lang zal blijven. Met zo’n bordje kan dat natuurlijk ook niet anders.

Publicatiedatum: 3 november 2018

schoffelen, nu 3 x per week mogelijk!


We hopen dat het u is opgevallen: afgelopen 1/2 jaar is het onderhoud aan het groen op het GWL terrein geïntensiveerd.

Natuurlijk werkt de gemeente aan het onderhoud. Zij maaien het gras, snoeien de heggen en verwijderen onder de heggen ook het vuil en onkruid. Daarnaast heeft de firma Buunk de perken op het Watervalplein, Waterspiegelplein, langs de Waterloop en bij blok 12 een aantal keer onderhouden. Dit onderhoud was nodig omdat de schoffelbrigade een en ander niet meer gedaan kreeg (het was te veel werk voor de kleine club enthousiastelingen). Om te zorgen dat de perken er verzorgd uit blijven zien is onderhoud door de bewoners echter nog steeds erg welkom. Vandaar dat het koepelbestuur samen met Hassan voor een andere opzet heeft gekozen.

Hassan is naast al zijn andere werkzaamheden nu ook verantwoordelijk voor het overzicht rondom het onderhoud van de perken. Hij probeert elke week zo ongeveer 4 uur aan dit onderhoud te werken. Echter Hassan werkt het liefst samen met bewoners.

Op dinsdag- , woensdag-,  en donderdagochtend kun je samen met Hassan schoffelen, hij weet waar en hoe en zorgt voor het materiaal.
Bel Hassan 06 45801711, dan vertelt hij je waar je moet zijn,
of meld je om 10 uur bij het buurtbeheerhuisje.

Er wordt maximaal 2 uur geschoffeld, bij slecht weer wordt er niet gewerkt.

Publicatiedatum: 3 november 2018

wie heeft ze nog?

De voorganger van de GWL Nieuwsbrief was de Waterspiegel. Deze werd van december 1996 tot en met mei 2009 door diverse vrijwilligers samengesteld, en verspreid onder bewoners en belangstellenden. In de Waterspiegel was vanaf de bouw te volgen wat er gebeurde op ons terrein. In totaal zijn er 86 Waterspiegels uitgebracht. De Waterspiegels vanaf 2004 zijn na te lezen hier op onze site. Het zou leuk zijn als ook de oudere Waterspiegels daar in te kijken zouden zijn.

Ik heb er zelf helaas ‘slechts’ 82 in bezit. Ik mis de volgende 4 exemplaren: 2e jaargang, nr. 8 (jaar: 1998), 3e jaargang, nr. 5 (jaar: 1999), 5e jaargang, nrs 4. en 5 (jaar: 2001). Heb je die originele exemplaren nog ergens liggen en doe je er niets meer mee? Dan zou ik ze graag van je willen ontvangen. Je kunt ze in de brievenbus van het Buurtbeheerdershuisje doen, dan krijg ik ze wel via buurtbeheerder Hassan. Wil je ze liever niet kwijt? Dan ben ik al heel blij met een scan. Die kun je sturen naar: redactie@gwl-terrein.nl. Zij zorgen er voor dat de scans bij mij komen.

Bedankt alvast,
Ineke Hartman, redacteur van juli 2003 tot en met mei 2009
(hieronder zie je het Waterspiegel logo)

Publicatiedatum: 3 november 2018