Menu

onder de blauwe hemel…

Hoe bijzonder is het om jaarlijks met elkaar de banken en tafels buiten te zetten en te kunnen vieren hoe lekker we hier wonen en leven.
En dat doen we met heerlijk eten, met live muziek en dj. We kunnen dansen en lol trappen, napraten over het jaarlijkse voetbal-toernooi en voorpraten over zonnepanelen en groene daken. We delen ervaringen over het groen-onderhoud op het maaiveld en in de gracht, de nieuwe speeltuin en het frisse activisme van de Vrienden van het Westerpark. Er wordt uitgewisseld over groei, bloei en missers in de (moes)tuinen. En…hoe is met onze politieke ‘dieren’ en hun ambities in stadsdeel-commisie, gemeenteraad en college? We halen herinneringen op over de buren die er niet meer bij (kunnen) zijn en over de buren-statushouders die hier tijdelijk onderdak vonden en nu elders (in de stad?) hun toekomst opbouwen (!jong oranje!). Veel voeten zijn nog pijnlijk van de zeer recente avond4daagse en/of vele oren tuten daar nog van. De opgelopen blaren tijdens de nacht van de vluchteling zijn weer weggetrokken (toch?!)… Let’s dance!

In de volgende nieuwsbrief (de laatste voor de zomervakantie) een uitgebreid foto-verslag van Andreas Strubin van dit zomerfeest!

Publicatiedatum: 8 juli 2018

bloedspannende finales van het GWL-toernooi

De mannen van Het Sterrenteam onder leiding van good old Boris van den Berg streden als een hecht team tegen Wedstrijd Lezen van eveneens good old Bart Ouwerkerk. Een echte finale vol technische hoogstandjes, een genot om naar te kijken. Wedstrijd Lezen liep uiteindelijk uit tot 4-1 en daarmee winnaars van het toernooi.

Bij de veteranen stond traditiegetrouw FC Watertoren in de finale, de mannen die al 19 jaar met elkaar elke vrijdag samenspelen. Ze moesten het opnemen tegen Nieuw Oranje, de statushouders die allemaal leeftijddispensatie hadden gekregen. Watertoren legde schitterende combinaties op de mat, namen een voorsprong maar waren slordig in de afronding: 4-3 voor Nieuw Oranje. Bij de prijsuitreiking had toernooi-organisator Jan ‘t Hart nog een hartenkreet: er had zich geen enkel jeugdteam ingeschreven. Dat moet volgend jaar natuurlijk anders. Dus vaders, moeders, jeugdspelers: kom op volgend jaar!

Publicatiedatum: 8 juli 2018

onze Piet heeft groene vingers gekregen na zijn werk op het GWL-terrein

Henk Bertelkamp ging met camera in de hand een kijkje nemen bij ‘onze’ Piet en doet verslag:
Piet Kuyt is vanaf de bouw van het GWL-terrein de vaste medewerker stadsreiniging geweest op het terrein. Iedere bewoner kende Piet die met zijn elektrische karretje dagelijks door de wijk reed en naast het schoonhouden ook een ieder hielp met vervoersproblemen. Kwam hij je tegen met een vuilniszak voor de container, dan was het vaak; “stop maar in de kar dan breng ik het wel weg”. Bij zijn pensioen is er een inzameling gehouden onder bewoners voor een tuinhuisje op zijn pas verworven tuintje aan de spoordijk achter de sporthal Diemen. Piet is vorige maand 70 geworden en wil de bewoners van het GWL-terrein graag nog eens bedanken voor het tuinhuisje dat hij dankzij hun gift kon bouwen.
Wil je Piets tuin eens bewonderen, je bent er altijd welkom.
Bekijk hier de film waarin Piet een rondleiding geeft in zijn tuin.

Publicatiedatum: 8 juli 2018

geef jij om het Westerpark? Word dan Vriend.

De vereniging Vrienden van het Westerpark bestaat al 22 jaar. Toen 15 jaar geleden het Cultuurpark werd ontworpen was deze club een belangrijke speler.
Op dit moment wordt er een grote ledenwerfactie gevoerd om de vereniging uit de winterslaap te halen en weer tot een actieve spil te transformeren, die het geluid van parkgebruikers en omwonenden kan laten horen.

Waarom dat nodig is? Omdat het in het steeds drukkere Amsterdam woekeren is met de ruimte. Het Westerpark staat daarbij met 9 miljoen bezoekers per jaar midden in het brandpunt. Inspraakrondes afgelopen jaar om het aantal festivals omlaag te krijgen hebben weinig geholpen. Individueel hebben bewoners en parkgebruikers geen stem.
En die stem is nodig:
De Gemeenteraad heeft in het recent vastgestelde locatieprofiel het aantal evenementen verhoogd naar 123 dagen (zonden bouwen en breken) en de voorwaarden versoepeld.
De Westergasfabriek BV (eigenaar van de gebouwen) heeft ambities. De nieuwe directeur in Het Parool: “Je kunt wel zeggen dat het overal in Amsterdam te druk is, maar hier zou ik graag wat méér mensen zien.”
Het stadsdeel vergunt de evenementen en is verantwoordelijk voor de handhaving. Daar valt nog veel winst te halen. Een voorbeeld: het Bevrijdingsfestival op 5 mei had vergunning voor maximaal 10.000 mensen. Het werden er 30.000. Geen ongelukje, er wordt ieder jaar te ruim geprogrammeerd met teveel podia.
Amsterdam groeit, in het Westelijk Havengebied verrijst een stad ter grootte van Leiden, Haven-stad. Een groot deel van die nieuwe buren gaat straks ook wandelen en sporten in het park dat daarvoor de komende jaren wordt omgevormd tot Groot-Westerpark.

Er gebeurt dus nogal veel nu en de komende jaren. In dit speelveld ontbreekt een krachtige speler die opkomt voor de belangen van parkgebruikers en bewoners. Die krachtige speler willen de Vrienden worden, in nauw overleg met de leden.
Alleen een sterke vereniging heeft genoeg invloed om ook echt een rol te kunnen spelen.
Wordt dus nu lid! En geef je hier op.
Download hier de flyer.

Publicatiedatum: 8 juli 2018

programmaraad evenementen Westerpark voor de eerste keer bijeen

De nieuwe programmaraad Westerpark gaat het stadsdeel adviseren over de buitenprogrammering en het beperken van de overlast van de evenementen (zoals verkeer, afval, e.d.). De raad is op 20 juni voor de eerste keer bijeen gekomen.
Naast het stadsdeel en de Westergasfabriek BV zitten er 14 vertegenwoordigers van bewoners, organisaties of bedrijven in de raad. Deze zijn per buurt geselecteerd, voor het GWL zitten er drie mensen in: Diego Pos, Aicha Lagha en Bart Monnens.
De eerste vergaderingen zijn gewijd aan de vraag: hoe gaat de raad precies opereren en hoe zwaarwegend zijn de adviezen?
Stadsdeel DB-bestuurder en portefeuillehouder Westerpark, Melanie van der Horst gaf aan de raad heel serieus te willen nemen.

De vereniging Vrienden van het Westerpark zit met vijf vertegenwoordigers in de programmaraad, alle vijf omwonenden die al langer met het Westerpark-bijltje hakken. De vereniging had van te voren documentatie opgevraagd bij het stadsdeel, zoals een lijst van alle evenementen in 2018. Dat viel nog niet mee, ook een tweede versie van de lijst van het stadsdeel was nog steeds onvolledig.
Ook over concrete vragen als het aantal bouwdagen en bezoekersaantallen is het moeilijk duidelijkheid te krijgen.

Alleen met de juiste informatie kunnen de leden van de raad goed adviseren. Gelukkig is er nog tijd, de komende vergaderingen moeten alle gegevens netjes op een rijtje komen, in het najaar worden de evenementsaanvragen voor 2019 behandeld. Daar moeten spijkers met koppen worden geslagen.

Publicatiedatum: 8 juli 2018

groene daken en zonnepanelen op alle woonblokken

Beste mede-bewoners: Tijd voor nieuwe energie!
De plannen om ons terrein verder te verduurzamen krijgen vorm!
We hebben met veel deskundigen, partners, ambtenaren en betrokkenen gesproken over:
groene daken en zonnepanelen op alle woonblokken
voor een zeer lage prijs en optimaal resultaat.
We coördineren vanuit het koepelbestuur een gezamenlijk initiatief maar elke VvE en woningcorporatie beslist natuurlijk zelf of ze wil meedoen.
Wij raden het aan, zeer! Ecologisch een stap vooruit, voor duurzaamheid, én financieel voor VvE’s, corporaties en individuele bewoners.
Misschien te mooi om waar te zijn, maar het lijkt erop dat we het kunnen waarmaken.
Ook als je al een groen dak hebt, of zonnepanelen, of beide, of je nu huurder bent of koper: kom! Om onze wijk nog veel duurzamer te maken.
Maandag 9 juli om 20.00 uur in het buurtbeheerdershuisje is er een belangrijk informatieavond voor alle VvE-besturen, woningcorporaties en belangstellenden.

De avond wordt geleid door Marjo Kroese, voorzitter van de koepelvereniging.
Met een presentatie van Jan ‘t Hart, lid koepelbestuur en projectleider.
In aanwezigheid van Eric de Lange, deskundige Zon op Nederland.
En veel ruimte voor vragen, opmerkingen en adviezen.
Tot maandag!

Publicatiedatum: 6 juli 2018