Menu

Zonnepanelen en groene daken voor iedereen!

De koepelvereniging is bezig met een prachtig initiatief: zonnepanelen voor iedereen! Bijvoorbeeld op alle daken, en het kan ook elders. En als alle daken groen zouden kunnen worden… zou dat goed zijn voor isolatie, het rendement van de zonnepanelen, de staat van het dak (gaat langer mee als ie groen is), de natuur (denk aan de bijen), en meer.

Er is veel positief nieuws over zonnepanelen. De prijs gaat in rap tempo omlaag, de subsidies blijven overeind en de kwaliteit schiet omhoog. Maar hoe zit het precies? Bij wie moet je zijn? Moeten we het als VVE doen – of als hele woningbouwcorporatie? – of individueel? Het dak is per slot van rekening voor iedereen. En als je al (oude) zonnepanelen hebt, wat dan? Hoeveel kost het? Wat levert het op?

Belangrijk – Op die vragen wil de koepel voor elke VVE de komende maanden een antwoord geven. Contactpersoon: Jan ’t Hart (janthart@live.nl). Hij zal de VVE’s benaderen, en je kunt hem ook actief benaderen voor informatie. Doel is om een handzaam voorstel te maken voor alle VVE’s en woningbouwverenigingen om de daken groen te maken en van zonnepanelen te voorzien. Elke VVE beslist zelf wat met het dak te doen.

Er liggen momenteel op vier blokken in totaal 249 zonnepanelen. Er kunnen er nog zeker 1000 bij. Ook op de Gashouder komen zo’n 1000 zonnepanelen waarop je je als individu kan inschrijven. Alleen blokken 1 en 2 zijn groen, de rest is nog grijs. De koepel gaat proberen om te kijken of we collectief afspraken kunnen maken voor het vergroenen van de daken.

Gouden regel: hoe meer VVE’s en woningbouwcorporaties met elkaar samenwerken, hoe goedkoper het is en hoe sneller het kan. Intussen wordt er niet stilgezeten. Blok 15 heeft al het initiatief genomen om samen te werken met een coöperatie die samenwerkt met de gemeente Amsterdam. Die wil graag al haar medewerking en expertise – en subsidies – inzetten om de daken van zonnepanelen te voorzien.

De koepel gaat met de VVE’s en alle woningbouwverenigingen in gesprek – de eerste gesprekken zijn positief! – om te bepalen wat de handigste, goedkoopste en snelste weg is om onze wijk verder te vergroenen. Als er veel VVE’s willen meedoen – en we ten minste 500 zonnepanelen gaan plaatsen – steunt de gemeente ons met extra geld, bijvoorbeeld met ondersteuning van de koepel en de VVE’s om dit plan zo snel mogelijk te realiseren.

Dus: meld je aan als VVE. Als belangstellende, als gegadigde en je kunt ook actief meedoen met dit initiatief.

Zo snel mogelijk zullen we een informatiebijeenkomst beleggen voor iedere geïnteresseerde. Intussen kun je met vragen terecht bij ondergetekende en houdt de Gwl-website in de gaten, binnenkort meer info!

Jan ’t Hart

Publicatiedatum: 6 mei 2018

eerste aflevering ‘kind op gwl’… Arwen

Arwen Kassies, 10 jaar. Heeft een broer die 12 is.

Hoe lang woon je hier? ‘Ik woon hier 9 jaar, ik ben hier net niet geboren. We woonden eerst vlak bij het Vondelpark.’
Is het leuk om hier te wonen? ‘Ja! Heel veel kinderen uit mijn klas wonen hier ook. Mijn school De Catamaran is dichtbij. Het GWL is groot, en groen! Dat is fijn.’
Wat doe je het liefst in je vrije tijd? ‘In de winter: binnen zitten. Afspreken met vriendinnen. Tv-kijken, make-uppen. Vooral kletsen. En we zitten op de app music.ly – kun je korte filmpjes maken, liedjes nazingen, playbacken. Dat doen we veel – en die delen we dan met elkaar.’
Speel je ook buiten? ‘Nu weer wel als de lente komt. Heb niet echt vriendinnen hier op het GWL, wel jongens uit mijn klas. Beetje rondlopen en zo, beetje chillen. We gaan ook naar het Van Beuningenplein.’
Wat is je lievelingskleur? ‘Turquoise of roze. En zwart, de kleur die goed bij me staat.’
Wat wil je later worden? ‘Binnenhuisarchitect of mode-ontwerpster. Vind het leuk om dingen te ontwerpen en zo. Doe elke dag ander kleren aan. We waren laatst bij vrienden langs, die hebben hun huis mooi ontworpen, met veel grijs en turquoise.’
Vriendin Jasmijn grijpt in: ‘Je vergeet het belangrijkste’.
Arwen: ‘En zangeres!’
Willen jullie wat zingen? Jasmijn en Arwen zingen Treat you better van Shaw Mendes
En goed, echte talenten! ‘We kijken ook altijd naar The Voice Kids, daar willen we graag aan meedoen.’
Zijn je vader en moeder lief voor je? ‘Ja hoor.’
Mag je alles doen wat je wilt? ‘Nee, dat niet. Ja, ze zijn best aardig. M’n moeder zegt altijd dat ik mijn kamer moet opruimen, maar daar heb ik nooit zin in.’
Wat wil jij nog zeggen? ‘Ga goed met de natuur om. Er liggen op het terrein vaak hondendrollen op het gras. Ruim het op. Milieu en groen vind ik belangrijk. Anders wordt alles heel vies, en de dieren moeten goed verzorgd.’

Wil je ook in Kind op GWL? Geef je op en stuur een e-mail naar redactie@gwl-terrein.nl.

Publicatiedatum: 14 april 2018

Vrienden van het Westerpark weer wakker!

Eind maart vond de aftrap plaats van een nieuw overleg over het Westerpark tussen stadsdeel en omwonenden: het Vierseizoenenoverleg. Zoals de naam al suggereert is het de bedoeling dat vier keer per jaar te doen.
Eerdere overlegstructuren waren de afgelopen jaren langzaam doodgebloed. Maar steeds meer klaagden omwonenden dat ze altijd pas achteraf op de hoogte werden gesteld van ontwikkelingen in en rond het park.
Dertig tot veertig mensen waren op deze avond afgekomen.
De stadsdeelvoorzitter opende de avond, het stadsdeel legde uit wat de bedoeling was en er werd een presentatie gegeven van de toekomstige ontwikkelingen rond de grootschalige nieuwbouw in Sloterdijk en het Westelijk havengebied (Haven-stad) en de gevolgen daarvan voor groot Westerpark.
Daarna mochten een aantal omwonenden ‘pitchen’ (ook Blok2C) en belandde de avond in een vrije uitwisseling waarin kritische geluiden en boze buren ruim aan bod kwamen.
Die uitlaatklep was nodig om de frustraties van de afgelopen jaren uit de lucht te halen en ruimte te maken voor een toekomstig wat meer structureel overleg.
Drie van de vier gekozen stadsdeeladviseurs voor Westerpark waren op de avond aanwezig.

Programmaraad Ook werd de oprichting van een programmaraad voor evenementen in het park gepresenteerd. In die raad adviseren omwonenden, organisaties en de WestergasfabriekBV het stadsdeel op het gebied van toelating en randvoorwaarden.
Informatiebijeenkomst Programmaraad Meer info en uitnodiging van Stadsdeel Westerpark voor de informatiebijeenkomst Programmaraad maandag 16 april 19.15 is hier te vinden.

Schot voor de boeg
De WestergasfabriekBV (die de gebouwen bezit en recentelijk is opgekocht door een consortium geleid door Duncan Stutterheim) kon niet wachten op die programmaraad en presenteerde middels de nieuwe directeur in Het Parool haar ambities: zeggenschap over de programmering in de buitenruimte, meer reuring langs de Haarlemmervaart tussen Pacific Park en Ranarai en liefst een metrostation om meer bezoekers aan te kunnen voeren.
De veelzeggende kop van het stuk: Druk in de stad? De Westergasfabriek wil juist méér bezoekers. lees hier: Juist méér bezoekers
Dat leidde tot een ingezonden stuk naar Het Parool Van Diego Pos en Esther van der Meer: De Westergasfabriek is rupsje nooitgenoeg. lees hier: Rupsje Nooitgenoeg

Publicatiedatum: 14 april 2018

speeltuin nog even achter hek

Op een zonnige dag trekt de verse speeltuin veel bezoekertjes, maar daar is het hek: ‘kom we breken in’ oppert er een… Het lukt hem niet om onder het hek door te komen en is zwaar teleurgesteld. Nee, inbreken gaat niet. De gemeente heeft een stevig en hoog hek rondom de speeltuin gezet. Ook Thaddeus, die samen met (oma) Morag komt spelen moet het doen met de belofte: nog twee weken wachten! Waarom??? Het vers gelegde gras moet nog wortelen. Waarschijnlijk vanaf woensdag 25 april is de nieuwe speeltuin open!

Publicatiedatum: 14 april 2018

hoogstamfruitbomen 20 jaar oud

Sinds 25 maart zijn 50 van onze 63 GWL Hoogstamfruitbomen maar liefst 20 jaar oud !! (De andere 13 zijn sinds die datum vervangen of er later bij geplant.)

In dit artikel uit nummer 3 van jaargang 1998 van de Waterspiegel meldt redacteur Henk Bertelkamp dat op 25 maart 1998 fruitbomen werden geplant door kinderen uit de buurt. Daarmee is vastgelegd dat de officiële plantdatum 20 jaar geleden is. Het onderhoud door bewoners is ook rond die tijd gestart, zo blijkt uit Waterspiegel nummer 7 uit datzelfde jaar 1998. (Voor wie hier nog niet zo lang woont: de Waterspiegel was de papieren voorganger van de digitale GWL Nieuwsbrief.)

Er zijn bij mij geen foto’s uit de begintijd bekend. Mijn oudste foto komt uit 2004. Heb jij nog oudere foto’s van het snoeien en plukken, of zelfs van het aanplanten? Ik ontvang ze graag op michel@gwlfruitbomen.nl.

Heb jij leuke ideeën om dit 20e jaar van de GWL Hoogstamfruitbomen te vieren? Stuur ze me per mail. Het plan is dat we op de jaarlijkse appelpluk dag in het najaar jullie ideeën gaan uitvoeren. Ik hoor graag van jullie. Groetjes, Michel Floris, voorzitter GWL Hoogstamfruitbomengroep

Publicatiedatum: 14 april 2018

oude en nieuwe Vrienden van het Westerpark: actie!

Hoe het begon: Zo’n 22 jaar geleden is de vereniging Vrienden van het Westerapark opgericht, dus ruim voordat het Cultuurpark tot stand kwam. Deze vereniging heeft zich destijds flink geroerd bij het ontwerp van het Cultuurpark.
Maar de afgelopen jaren is de vereniging in winterslaap gesukkeld.
Een aantal ‘usual suspects’ in de diverse parkoverleggen is tot de conclusie gekomen dat er een doorstart moet komen: een nieuwe groep Vrienden, een gezamenlijke stem van omwonenden waar stadsdeel en WestergasfabriekBV niet omheen kunnen.
Het streven is er een grote vereniging van te maken die meepraat over alle ontwikkelingen in en rond het park, activiteiten organiseert, de leden actueel op de hoogte houdt en consulteert.
Het is nog pril, maar: de Vrienden komen er aan!

Stadsdeel – WestergasfabriekBV en…Verenging Vrienden van het Westerpark
Diego Pos: Het Westerpark is in 15 jaar een enorm succes geworden en ontvangt nu 9 miljoen bezoekers per jaar. Dat heeft vele positieve kanten, maar het levert ook overlast en schade aan het park op. Het is daarom van groot belang om de balans in het park te bewaren/herstellen. De komende jaren gaat er veel gebeuren in en rond het park. In de besluitvorming welke kant het op moet in het park zijn er twee grote partijen: het stadsdeel en de WestergasfabriekBV, die de gebouwen beheert. Omwonenden en parkgebruikers in het park zijn versplinterd.
De verenging Vrienden van het Westerpark heeft de ambitie een grote vereniging te worden die de geluiden van omwonenden, parkgebruikers en organisaties in het park bundelt.
Als sterke vereniging met veel leden willen wij de derde grote partij worden in de discussies over het park. Positief, kritisch en actief.
Wil jij dat je stem gehoord wordt? Wordt (straks) dan lid.
Op de hoogte blijven? Volg en like de Vrienden van het Westerpark  op Facebook

Feest! Zondag 8 april: waanzinnig mooi weer én feest in het Westerpark: het stadsdeel en de WestergasfabriekBV gaven een feest ter ere van 15 jaar park.
 Reden voor de vereniging Vrienden van het Westerpark in (her)oprichting om zich hier ook te presenteren.

Na de lunch en het gezellige onderhoud met buren, attracties en muziek, dus op zoek naar onze Vrienden van het Westerpark.
En gevonden!
Ze hadden helaas geen tijd voor een interviewtje, maar wel met een goede reden, want op weg naar een gesprek met Duncan Stuttenheim. (ja die!) Wordt vervolgd!

Publicatiedatum: 14 april 2018

de eerste anemonen

Na de krokussen zijn nu ook de anemonen opgekomen! Deze bloembollen zijn het afgelopen najaar tijdens de klussenmiddag op 11 november geplant. De foto is genomen op het veldje op de hoek van de Waterkersweg en het voetpad achter blok 1.

Publicatiedatum: 14 april 2018