Menu

en toen ging het sneeuwen

en werd het weer sprookjesachtig mooi! Een aantal bewoners stuurden foto’s naar de redactie, Bedankt! Daar kunnen wij geen genoeg van krijgen. Stuur je kerst-, sneeuw-, of nieuwjaarsfoto’s naar redactie@gwl-terrein.nl

Publicatiedatum: 16 december 2017

Blok 2C spreekt in bij de gemeenteraad

Een tandje meer? Of liever wat minder?
Blok 2C spreekt in bij de gemeenteraad over evenementen in het Westerpark. Wat vindt de rest van het GWL?

Blok 2C (het grote blok aan de Haarlemmerweg) gaat de gemeenteraad vragen niet akkoord te gaan met het concept-locatieprofiel voor het Westerpark. Locatieprofiel? Wat is dat nou weer?
In mei 2016 stuurde de burgemeester een notitie rond ‘Uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid’. Die notitie was de aanleiding tot het opstellen van een locatieprofiel voor alle Amsterdamse parken. Zo ook het Westerpark.
De nieuw op te stellen locatieprofielen waren door de burgemeester niet bedoeld om de bestaande situatie op schrift te zetten, maar om te zorgen dat er een balans gevonden wordt tussen festivals, ondernemers, stedelijke belangen en bewoners:
‘De keerzijde van de groei van Amsterdam is dat de belasting op de stad is toegenomen en vormen aanneemt van een bad dat overstroomt en waarbij dweilen alleen vanzelfsprekend niet voldoende is. De kraan moet op bepaalde plaatsen en tijden worden dichtgedraaid. Dit vereist een andere kijk op het organiseren en het laten plaatsvinden van evenementen in de publieke ruimte.’

Ondertussen is er een concept-locatieprofiel opgesteld voor het Westerpark. Daarin is niets te merken van een vermindering van evenementen, er komt zelfs nog wat bij.
123 festivaldagen staan er in het concept, los van bouw- en breekdagen en activiteiten binnen de gebouwen of in aangebouwde tenten.
Op dit moment is het Westerpark met jaarlijks 900.000 bezoekers al het drukste park van Amsterdam. Het Vondelpark, 3x groter, trekt jaarlijks 1 miljoen bezoekers.
Los van festivals en horeca zal de bezoekersdruk de komende jaren ook toenemen door 40.000 nieuwe direct omwonenden van het park door grootschalige nieuwbouw (Haven-stad).

Het bestuur van Blok 2C heeft besloten in te spreken bij de gemeenteraad over het concept-locatieprofiel. Niet in de verwachting dat het opeens heel rustig zal worden in het park, maar in een poging het park in balans te houden. Voorlopig staat het voor 11 januari op de agenda.
Hier vind je het concept-locatieprofiel en de inspreektekst.

Blok 2C heeft als directe buur van het park een directe betrokkenheid. Elders op het GWL kan het zijn dat je weinig meekrijgt van alle activiteiten en verkeer in het park. Mocht je toch de oproep aan de raad willen ondersteunen, stuur dan een mail maar redactie@blok2c.nl

download Inspreken evenementenbeleid 2017
download locatieprofiel Westerpark
download Haven-stad Parool

Publicatiedatum: 16 december 2017

interesse in een avond over erfpacht?

Het is een beetje vreemd verlopen met de brieven die de gemeente aan alle woningeigenaren heeft gestuurd over het al dan niet eeuwigdurend afkopen van erfpacht, maar als het goed is hebben alle eigenaren inmiddels een brief gekregen, waarin staat dat iedereen uiterlijk 31 maart 2018 moet besluiten over hun manier van erfpacht afkopen.
Het leek ons daarom goed om voor woningeigenaren op het GWL-terrein in januari een bijeenkomst te organiseren over de hele erfpachtkwestie, waar iedereen alle vragen kan stellen die hij/zij heeft rond dit thema. Charles Vaneker; een bewoner van het GWL terrein die zich in de materie heeft verdiept, zal samen met een ambtenaar van de gemeente deze vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Voordat we tot de organisatie overgaan en een ruimte gaan reserveren, willen we graag een idee krijgen van het aantal geïnteresseerden in zo’n avond.
Vandaar de volgende vraag: Heb je vragen rond erfpacht, is je nog niet duidelijk wat in jouw situatie het beste is om te doen en vind je een informatieavond een goed idee om antwoord op je vragen te krijgen? Laat het ons svp vóór 22 december weten via deze link.
We geven dan zo snel mogelijk een locatie en een datum door.

Publicatiedatum: 16 december 2017

waterpoortweg bij opgehoogde loods, krijgt groenstrook

Twee bakken zijn donderdag 7 december geleverd en vrijdag (8 december) in de groenstrook geplaatst. De bakken zijn betaald uit het buurtbudget voor het GWL-terrein 2017.
Komend voorjaar willen we ze met bewoners gaan beplanten met (onder meer) bamboe. Doel is om het zicht vanaf de straat en vanuit de woningen op de in 2014 opgehoogde loods te verfraaiien.
Bewoners die mee willen helpen met het beplanten van de bakken en/of het onderhouden ervan kunnen zich nog melden. Graag een mailtje sturen naar c.marseille@hotmail.com.

Ooggetuige verslag van Arie Drost: De twee bakken zijn vanochtend op de juiste plaats gezet begeleid door natte sneeuw en koude regen. Het zat niet mee want bij de eerste bak stond een te lange vrachtwagen op een wang, een stuk uitstekend op de rijweg. De kraan kon daardoor niet dichtbij genoeg staan. Er is voor gekozen de hijskettingen met een strop te verlengen waardoor de mannen van Ovec hem op z’n plaats konden duwen.


Na een poging of drie vier stond hij echt goed, langs de vensterbank en niet meer op een pol van de lonicera. Voor de tweede bak kon de kraan strakker langs de geparkeerde auto’s met een stempel er tussen in. De arm van de kraan haalde het maar net en nu speelden er twee pollen op. Met menskracht en nog een schep erbij is de bak keurig tussen de pollen gekomen. Deze bak helt licht achterover maar dat krijgen we wel goed. Nu eerst maar ‘roesten’ maar het weer werk gelukkig mee.

Publicatiedatum: 16 december 2017

hekken en heggen rond blok 12

Na 20 jaar gestage groei waren de meidoorn heggen bij het trappenhuis van blok 12 nogal hoog en vooral breed geworden. Door die brede heggen konden diverse fietsnietjes niet goed gebruikt worden. Bewoners kwamen regelmatig met meidoorn schrammen thuis. In het Lebo van 8 juni en in de ALV van 16 november 2017 is besproken dat heggen, in overleg met de Koepelvereniging, lager kunnen worden gemaakt. Een en ander is ook vastgelegd in het GWL Masterplan.

Zo gezegd, zo gedaan. Bewoners van blok 12 hebben samen in drie ochtenden tijd de hekken langs de heg verwijderd. Immers, zolang die hekken er staan is het niet mogelijk de heg te verlagen. Vervolgens is een deel van de brede meidoorn heg verwijderd en zijn de resterende heggen uitgedund en wat verlaagd. Door deze actie zijn de fietsnietjes weer goed bereikbaar. Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheid om nietjes bij te plaatsen. Ook is alles een stuk overzichtelijker en daardoor veiliger. Kortom, een fijne burenactie, iedereen blij.

 

 

Publicatiedatum: 16 december 2017