Menu

en toen gingen de lampionnen aan

De opwinding op het terrein was voelbaar en hoorbaar.
Zonder de bel te horen kregen we al een vooraankondiging van een nieuwe groep die onze voordeur of die van de buren naderde.
En dan hun spanning aan de andere kant van de deur: wordt er wel of niet open gedaan…
en wat krijgen we?

Als de voorraad achter de voordeuren op is, wordt er niet meer open gedaan.
Maar, als je er nog niet geweest was, dan kun je altijd nog bij CRAM naar binnen lopen: daar zitten drie snoepfeeën achter een soepketel met lekkers en de oudste fee vertelt het verhaal over Sint Maarten.
De allergrootste lantaarn was dit jaar de Watertoren, daar werden lampionnen en snoepgoed op geprojecteerd (een project van Tanja Henn). En de allermooiste St.Maarten-kleurplaat met eigen tekening werd ingeleverd door Olivier!

Publicatiedatum: 25 november 2017

klussendag, met vijf wat?

Zo’n dag dat het nog net niet regent, maar later toch licht gaat miezeren en dat je ‘s ochtends denkt: ik blijf lekker thuis. O nee, wacht, het is Klussendag. Dat je jezelf toch overhaalt te gaan en tot je grote vreugde zijn er ook tientallen anderen! Het is mijn eerste keer – nu ja, ik maak het verslag en de foto’s – maar lieve medebewoners, wat is dit leuk! Even de vogelpoep van de bankjes afwassen, de borden met plattegronden schoonmaken, rotzooi uit de heggen vissen en in grote vuilniszakken afvoeren, maar vooral: gezellig met je buren kletsen over van alles en nog wat. En altijd eer van je werk. Vijfduizend bollen zijn er geplant over het hele terrein. Als in de lente – dat voelt nog ver weg – de krokussen en de anemonen opkomen, dan weet u: die zijn in november op de Klussendag geplant. Vijf-dui-zend. Het onkruid is gewied in de perken en de pleintuinen. En Berthy maakt het opgeknapte monument van Gerard Reve schoon en smeert de bijbehorende bank in met lijnolie. Heeft u u wel eens verwonderd waarom dat prachtige monument zo mooi intact blijft? Nu weet u het. In een paar uur ligt de wijk er weer spic en span bij. Zo’n 25 mensen sluiten de middag af in het buurtbeheerdershuisje met een kleine borrel. Dik verdiend. Bij deze de uitnodiging voor alle bewoners: op naar de 50 klussers in de lente. Je houdt er vele leuke en boeiende gesprekken met buurtbewoners aan over.

Publicatiedatum: 24 november 2017

Leefbaarheidsoverleg, ons terrein duurzamer/ duurzaamst.

Naast uiteraard andere belangrijke onderwerpen, zoals het aantreden van een nieuwe gebiedsmakelaar, Saida el Mhassani, de komst van een nieuw speeltoestel, scheurende brommers over het terrein  -bel vooral onze buurtregisseur Tim van der Velde 0900-8844-,  werden er ideeën gelanceerd om ons terrein nog duurzamer te maken:

  • Van het kookgas af
  • Gebruik regenwater voor de nutstuinen vanuit het grijswatersysteem. Er zijn nog blokken, die dat hebben en de vraag is om dit te melden. Dit kan bij de redactie
    van de nieuwsbrief
  • Composteren
  • Vergroening van de parkeertongen(de loze stoepen tussen de parkeerplekken)
  • Groene daken
  • Zonnenpanelen

Elk van deze onderwerpen heeft een trekker of een werkgroep. Heb je interesse, ideeën etc. en wil je je aansluiten bij trekker of werkgroep dan kan je via e-mail contact opnemen met Edith Andriesse, edith@edithandriesse.nl, voor  de namen en  emailadressen van deze bewoners.

Lees vooral het concept verslag LEBO 9 november 2017 voor meer informatie hierover.

Publicatiedatum: 24 november 2017

ben jij vertegenwoordigd?

Donderdag 16 november was de algemene ledenvergadering (ALV) van het koepelbestuur.
Als bewoners worden wij hier vertegenwoordigd door onze VVE-bestuurder, woningcorporatie of bewoners-commissie. Zij kunnen in de vergadering reageren op de plannen van het koepelbestuur, de resultaten van  het afgelopen jaar en nemen besluiten dmv stemming… althans, als ze er zijn. (oops)

De ALV-vergadering is 2x per jaar. De volgende vergadering !nieuwe kans! is 19 april 2018 om 20.00u.
Als bewoner ben je als toehoorder ook welkom.

Publicatiedatum: 24 november 2017

project Haven-Stad / Groot-Westerpark

Tijdens de voorlichtingsavond van donderdag 23 november was er nog geen uitgewerkt voorstel, meer een stand van zaken na een jaar praten.

Mede op basis van de input opgehaald tijdens deze bijeenkomst worden de uitgangspunten, randvoorwaarden en de concrete plannen voor de komende 5 jaar verder uitgewerkt tot een Integraal Uitvoeringskader Westerpark. Dit plan zal begin 2018 een periode van inspraak ingaan.

Download hier het artikel in de volkskrant van 23-11-2017 Reportage Megawijk in Amsterdam

Bekijk hier ontwikkelingen van Haven-Stad / Groot Westerpark op de site van de gemeente Amsterdam.

Publicatiedatum: 24 november 2017

duurzaamheid in het klein : koffieprut

Een nieuwe rubriek! Eén, waar je ook je eigen duurzaamheidstips in kwijt kunt. Het gaat om tips, die makkelijk uitvoerbaar zijn in de individuele huishoudens en het leven milieuvriendelijker, duurzamer, leuker, goedkoper etc. maken.

Weet je wat je allemaal kunt doen met koffieprut?

+ Hoofdhuid scrubben tegen haaruitval
+ Je lichaam scrubben, strak velletje. En als je dat allemaal onder de douche doet en je spoelt na met heet water, dan zijn je doucheputje en de leiding ook weer schoon.
+ De pannen schuren. Ze gaan weer lekker glimmen.
+ De planten  bemesten. Niet alle planten zijn gesteld op koffieprut. Internet meldt hier meer over, zoals ook over wat nog meer gedaan kan worden   met de prut.

Heb je ook huis-, tuin- en keukentips voor deze rubriek? Schrijf de redactie!

Publicatiedatum: 24 november 2017

duurzaam020-tips

Op zaterdag 4 november 2017 even binnen gelopen bij ‘Duurzaam020 – Hoe dan?’ aan de overkant in de Zuiveringshal van de Westergasfabriek.
Het was zeer inspirerend en vol duurzame energie, voor en met kinderen en volwassenen, (kleinschalige) duurzame bedrijvigheid en locale overheid.
In het kader van de initiatieven tot verdere verduurzaming van het GWL-terrein of verduurzamen in je eigen huishouden, hier een paar bruikbare sites:
buurtcompost / wormenhotels
Amsterdam heeft ook duurzaamheids-ambities en stimuleert en faciliteert bewoners en bewonersinitiatieven. Op de site van de gemeente amsterdam, beleid en subsidie, vind je verschillende onderwerpen:
composteren / wormenhotels in de buurt
subsidies duurzaamheid
groene daken
elektrisch koken
facebook:
facebook.com/duurzaam020

Wil je meedenken en in actie komen voor verdere verduurzaming van het GWL-terrein, dan kun je je opgeven bij Marjo Kroese

Publicatiedatum: 24 november 2017