Menu

afval afvoeren op fietsafstand

Het leek ‘Kat in bakkie’. Buurtgenoot Reinder Rustema, beheerder van Petities.nl , dicht bij het vuur dus, organiseerde een petitie. Om “op of naast het stadsdeelwerf  één sorteerstation voor alle mogelijke soorten afval aan te bieden waar alleen fietsers toegang toe hebben”. De stadsdeelwerf ligt aan de Den Brielstraat, even voorbij Vredenhof, lekker dichtbij.
Juli vorig jaar werd gemeld dat het ging gebeuren. Overleg met bestuurder en ambtenaren zou leiden tot het centraal afvalpunt, te beginnen als pilotproject. Snel succes dus.
Toen werd het stil. Dus even contact gezocht met de initiatiefnemer.
“Goed dat je het vraagt. De ambtenaar in kwestie schreef me dat het niet kan door strikte regelgeving. Dus ik vroeg haar welke regels er van toepassing zijn., dan ga ik het landelijk aanpakken, want elders in het land en de stad is er vast ook wel behoefte aan een afvalpunt op fietsafstand. Doen we het gelijk in 1 keer goed en dan schiet het milieu er in heel Nederland wat mee op”.
Afwachten dus. Jammer, en voorlopig een gemis om dicht bij huis je vuil te kunnen afleveren en na te denken over verwerking!

Publicatiedatum: 3 november 2017

(weg)werkzaamheden 1,2,3,4

Vorig jaar liet hier iemand een emmer met witte olie!verf vallen met een heel spoor tot gevolg. Stukje bij beetje hebben stratenmakers als tussendoor werkzaamheden de stenen gelicht en gedraaid en maken het nu af. Een forse vervuiling en dito schadepost. Het is weer schoon. (en geëgaliseerd!)
Nu ligt er #@$ weer een verfspoor van Praxis naar en op de Waterkeringweg. Iets voor het Leeboo om in te brengen, want is er preventie mogelijk vanuit Praxis, en/of…


De weg-verzakking bij het voetbalveldje is eindelijk goed onder handen genomen.
Er waren regelmatig mor-meldingen gedaan van deze verzakking. De GGD heeft onderzoek gedaan naar ratten maar dat was niet de oorzaak. Waternet heeft de straat opengelegd en het bleek dat de verzakkingen zijn veroorzaakt door een lekkende buis.
De lekkage is verholpen en er is opnieuw bestraat.


Wegomlegging voor voetgangers / verboden voor voetgangers / Rochdale werkt aan de gebouwen 7, 9 en 10 en vindt het tijdelijk te gevaarlijk voor voetgangers ivm zwaar materieel.


Nieuw parkeerbeleid? Ook hierover zijn veel vragen van bewoners bij buurtbeheerder Hassan Ziani binnengekomen. Nee (gelukkig!) er worden werkzaamheden verricht door Monarch in opdracht van Liander/NUON in het GWL-ketelhuis. Er moeten grote en zware onderdelen vervangen worden en dus aan- en afgevoerd. Parkeer-vergunningen zijn hiervoor afgegeven. Ons Ketelhuis wordt weer up to date!

Publicatiedatum: 2 november 2017

er is weer nieuws over het speeltoestel

Woensdagavond 18 oktober is het bewonerspanel van het speeltoestel achter blok 2C voor de tweede en laatste keer bij elkaar geweest.
Joost van den Brink van speeltoestelbouwer Acacia Robinia gaf aan de hand van een aantal artist impressions een presentatie van zijn ontwerp voor het nieuwe speeltoestel.

De firma Acacia Robinia is gespecialiseerd in houten speeltoestellen,
en een leuk weetje: de Robinia (een pseudo-acacia) is de standaardboom op het GWL.

Het ontwerp was goed doordacht, voor alle leeftijden, zag er uitnodigend en spannend uit. Na wat kleine aanpassingen tijdens de bijeenkomst was (en is) er unaniem enthousiasme van het bewonerspanel voor dit ontwerp.

Planning: eind januari staat er een geheel nieuwe speelplaats.
lees hier het verslag van de bijeenkomst.

Publicatiedatum: 2 november 2017

gashouder-bijen zoeken burencontact

In een van de gashouders aan de Haarlemmerweg staan vijf bijenkasten met in alle kasten honingbijenvolken. Sommige bewoners van het GWL hebben daar zelfs uitzicht op. Samen met Nicole de Rop en Anita van Veelen zorg ik (Ina Stoeten) voor deze bijen. Bij deze wil ik iets vertellen over de manier van bijen verzorgen, de vijf volken aan jullie voorstellen én jullie uitnodigen. lees hier het hele verhaal en het voorstel over de gashouderbijen

Buurtinitiatief Graag willen wij een buurtinitiatief starten om samen met jullie het onderhoud van de gashouder in eigen beheer te verzorgen. Dat zou inhouden dat je twee of drie keer per jaar samen met ons de gashouder in gaat om o.a. het riet te maaien en af te ruimen en vuil weg te halen. Uiteraard hoort hier ook bij dat jullie aan de bijen ‘voorgesteld’ worden en jullie nog meer te weten komen over het fascinerende leven van de honingbijen.

Ben je geïnteresseerd stuur dan een mail naar stoetenina@hotmail.com met als onderwerp Gashouderbijen.

Publicatiedatum: 2 november 2017

oudste GWL-waterleiding van Amsterdam wordt vervangen

Maar liefst 164 jaar ligt hij er al, de drinkwaterleiding onder de Haarlemmerweg. Het is de oudste leiding van de stad, maar binnenkort wordt hij vervangen.

Deze waterleiding is de root van het GWL. Bij de aanleg ervan werd ons terrein waterleidingterrein, in eerste instantie voor apparatuur, opslag en een reserve waterkelder, later met het pompgebouw.

Nog altijd krijgen veel Amsterdammers hun drinkwater door de gietijzeren leiding uit 1853. Samen met twee nieuwere buizen stroomt via het stelsel onder de N200 drinkwater voor één derde van de inwoners van de stad binnen.

Volgens de verhalen ontstond het idee om het water uit de duinen te pompen toen de Amsterdamse schrijver en politicus Jacob van Lennep in de negentiende eeuw een glas water dronk in Heemstede.

Hij was zo onder de indruk van het schone duinwater, dat hij het voortouw nam dit ook naar Amsterdam te halen. Tot dan toe dronken Amsterdammers nog water uit de grachten. Doordat hier ook de riolering op uitkwam, zorgde dat geregeld voor ziektes en konden epidemieën zich snel verspreiden.

8850 buizen
En daarom werd in 1851 het startsein gegeven om een drinkwaterleiding aan te leggen tussen de duinen in Kennemerland en Amsterdam. Een afstand van 23 kilometer, die verbonden werd met 8850 aan elkaar verbonden buizen. Het duinwater was verkrijgbaar bij een tappunt bij de Haarlemmerpoort en kostte één cent per emmer.

Na al die jaren trouwe dienst is de leiding nu aan vervanging toe. Dat gebeurt tijdens het grote onderhoud aan de Haarlemmerweg. Er komen twee nieuwe leidingen, die pas in werking worden gesteld zodra alles klaar is. De leidingen komen naast de N200 te liggen, waardoor ze makkelijker bereikbaar zijn voor onderhoud.

Dit is een artikel uit Het Parool van 25 oktober 2017

Publicatiedatum: 2 november 2017

evenementen Westerpark en nieuw evenementenprofiel

Eind oktober bezocht Diego Pos de bewonersavond rond de evenementen in het Westerpark en maakte een verslag. Aanleiding was het nieuwe (concept) evenementenprofiel voor het Westerpark.

Wat is een evenementenprofiel? Dat is nieuw, een uitvloeisel van een reactie door burgemeester van der Laan op de klachten van steeds meer omwonenden van parken in Amsterdam over de festivalisering en de daardoor geleverde overlast.
Uitganspunt was de overlast te beperken en het aantal evenementen in te krimpen.

Voor het Westerpark is ook, na overleg met bewoners, de Westergas BV en haar huurders een profiel opgesteld door het Stadsdeel.

Gaat het nu rustig worden in het Westerpark?
Daar ziet het er niet naar uit. In totaal staan er 123 evenementen in het profiel.
Wat is een evenement? Een evenement speelt zich af in de openbare ruimte (waarvan het Stadsdeel de baas is). De kermis duurt weliswaar tien dagen, maar is één evenement. De Sunday Market is 12 keer per jaar, maar is één evenement. Opbouw en afbreekdagen zijn ook niet meegeteld, dus 123 evenementen is heel veel meer dan 123 dagen.
Activiteiten binnen de gebouwen zijn geen evenementen. Die vallen onder de Westergas BV en haar huurders.
Maar ook hybride activiteiten die zowel binnen als buiten plaatsvinden, zoals Awakenings in de gashouder met grote tenten ervoor, zijn meestal géén evenement. Als het grootste deel van de activiteit binnen plaatsvindt, maakt een tent in de openbare ruimte nog niet dat het een evenement is. Oftewel: 123 evenementen betekent grote drukte in het park.

De door omwonenden uitgesproken zorg hierover staat wel vermeld, maar daar is verder niets mee gedaan:
Rekening houden met signalen van omwonenden: over het algemeen vinden zij dat de grens is bereikt van het aantal evenementen, ofwel de ervaren drukte. Zij neigen eerder naar minder dan naar meer van het totaal aantal evenementen, dus zowel de binnen- als buiten-evenementen. De toeloop en aftocht van bezoekers en de daarbij komende hinder en overlast is een grote zorg van omwonenden.

Staat er ook nog goed nieuws in?
Jawel, het Stadsdeel heeft geïnvesteerd in geluidmeetapparatuur en de geluidsnormen zijn naar beneden bijgesteld.
Begin december wordt het profiel in de gemeenteraad besproken.


Publicatiedatum: 2 november 2017

bij Hassan…

Bij buurtbeheerder Hassan kunnen we van alles lenen om het tuinieren, schoffelen of klussen in en om het huis gemakkelijker te maken, zoals:
gereedschap, ladders voor klussen in en om het huis of voor de tuin
of de kar om spullen te verplaatsen op het autovrije GWL-terrein.
De spullen staan in het Buurtbeheerhuisje of zijn met een kettingslot vastgelegd aan het huisje. Er wordt door bewoners veel gebruikt van gemaakt, ook vaak in het weekend.

Voor het lenen van spullen geldt de volgende afspraak:
Als je spullen wilt lenen dan is het de bedoeling dat materialen die in het weekend nodig zijn vóór vrijdag gereserveerd en opgehaald worden bij Hassan of  kun je bij hem de sleutel krijgen voor het gebruik van de kar.
In onverwachte situaties kunnen sleutels ook bij leden van het Koepelbestuur gevraagd worden.

 

Publicatiedatum: 2 november 2017