Menu

Watervalplein weer lekker groen

In 2015 is het Watervalplein vergroend. Door een aantal oorzaken bleef het volwassen worden van het groen achter bij het Waterspiegelplein, dat een jaar eerder is aangepakt. Ook het experiment met de wilde bloemenstroken is helaas grotendeels mislukt.

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 september j.l. hebben enthousiaste bewoners daarom met hulp van het hoveniersbedrijf het plein opnieuw een groene opkikker gegeven.
Er is onkruid verwijderd, de voormalige wilde bloemenstroken zijn voorzien van vaste planten en kale plekken zijn herbeplant.
Na hard werken staat het plein er weer mooi bij. Dit werd gevierd met heerlijke taart!
Binnenkort worden de gaten in de heg nog opgevuld en de twee groene vlakken van extra graszaad voorzien.

Publicatiedatum: 13 oktober 2017

AT5 portretteert het Watertorenplein

In de AT5-serie Straten van Amsterdam was het 2 oktober de beurt aan het Watertorenplein/GWL.
In dit 20 minuten durende programma vertellen bewoners over het plein, hotel de Windketel, Het Magazijn en het GWL-terrein in het algemeen.
De uitzending is hier terug te zien

Publicatiedatum: 13 oktober 2017

workshop bijen en insekten

Donderdag-avond 12 oktober was er in het Buurtbeheersdershuisje een goed bezochte workshop Bijen en Insekten voor de GWL-Nutstuinders. (helaas is vergeten om alle gwl-ers hiervan tijdig op de hoogte te brengen via de nieuwsbrief).
Het eerste deel bestond uit een introductie over o.a. solitaire / wilde bijen. (door Nicole de Rop – tuinman bij de Gemeente o.a. voor Westerpark, Waternatuurtuinen en de Kruidentuin Frederik Hendrik Plantsoen).
Het tweede deel was een introductie over de honingbijen, de darren, werksters en koninginnen, hun leven in kasten, en het zwermen (door Ina Stoeten, Imker van de 5 bijenkasten in de gashouder).
Imker Ina Stoeten wil graag de 5 bijenvolken met hun buren aan de overkant (dat zijn wij dus!) in contact brengen. Zij gaat hiervoor een voorstel doen in de volgende nieuwsbrief.
Er is ook een idee geopperd om deze winter onder leiding van Nicole de Rop en met deels al beschikbaar materiaal, insektenhotels te bouwen voor het Gwl-terrein.
En een tip van imker Carol Poye: oogst de zaden van bloemen die nu her en der in de tuinen staan en strooi ze uit ten gunste van de bijen en insekten voor het volgende seizoen.

!!Aandachtspunt voor de honingbijen is dat er voldoende voedsel moet zijn om in leven te blijven (stuifmeel en nectar). Hiervoor is buurtbewoner Esther van der Meer (o.a bijenhotel, Woeste Westen) een crowdfund-campagne aan het opstarten met als doel meer bloeiende bollen en planten/beplanting in en rond het Westerpark te realiseren, zodat er het hele jaar door voldoende eten beschikbaar is voor onze buurtbijen: ‘Bijenparadijs Westerpark’. Lees hier meer info over het project.

Het was een enthousiasmerende en informatieve avond, die wordt vervolgd op vele manieren!

Wil je (nog) meer weten over bijen, luister dan naar deze podcast

Publicatiedatum: 13 oktober 2017

re(acties) verdere verduurzaming gwl-terrein

Tot nu hebben zich acht mensen gemeld met 7 ideeën voor verdere verduurzaming van het GWL terrein.
Alle plan-indieners en geïnteresseerden worden gevraagd naar het volgende Lebo van 9 november te komen. Daar staan de ideeën op de agenda.

idee 1: van het kookgas af: koken op inductie
idee 2: regenwater voor gebruik in nutstuinen: het nog steeds opgevangen regenwater wat niet meer voor de toiletten wordt gebruikt, inzetten voor de Nutstuinen
idee 3: composteren in nutstuinen
idee 4: aanpak scheurende brommers (wijkagent is hier al actief mee)
idee 5: vergroening parkeertongen
idee 6: zonnepanelen op alle blokken
idee 7: groene of blauwgroene daken op kleinere gebouwen op terrein

download hier het hele verslag van alle ideeën.

Wil je meedoen doen, meld je dan bij marjo.kroese@gmail.com
en/of kom naar het Lebo op 9 november 19.30 uur

Publicatiedatum: 13 oktober 2017

11 november is dé (klussen)dag!

Sinte-sinte-maarten & algemene klussendag vallen dit jaar samen op 11 november. Lekker makkelijk onthouden!

klussen: 11 november vanaf 13.00 uur bij buurtbeheerhuisje.
vanaf 16.30 uur wordt afgesloten met een borrel en hapjes
Start en afsluiting bij buurtbeheerhuisje.

De activiteiten bestaan o.a. uit:
opruimen/ winterklaar maken van het terrein,
hier en daar wat gaashekwerk weg halen zodat de heggen op bepaalde plekken in het voorjaar ook lager kunnen worden (vlg afspraken in het Masterplan)
bloembollen planten (met name op de grasvelden en mogelijk ook onder de heggen

Na gedane arbeid dan ook die borrel…….we hadden dit jaar ook nog geen appeltaart-feest gehad dus het wordt wel weer tijd.

En daarna: zingend naar huis en / of langs de deuren…

Publicatiedatum: 13 oktober 2017

allerlei GWL-info, films, foto’s en meer

Deze zomer heeft Diego Pos een expertmeeting georganiseerd voor nieuwe GWL-bestuursleden en -nieuwsbriefredacteuren.
Diego Pos, is GWL-bewoner van het eerste uur en heeft door jarenlange woonervaring, bestuurservaringen en nieuwsbrief-redacteurschap een enorme hoeveelheid kennis, en expertise.
Hij is een lopende GWL-lexicon!
In de bijeenkomst werd vooral ook duidelijk dat er enorm veel (eigenlijk alle!) informatie op onze website staat. Die toegankelijkheid tot alle info willen we natuurlijk graag doorgeven:
Je kunt rondsurfen op de site, maar met zoektermen kun je ook van alles vinden: van nieuws /nieuwsbrieven tot archief met foto’s en films, of van uitleengereedschap tot technische GWL-weetjes.

Gaat het je bijvoorbeeld om de ontwikkeling van het eco-terrein, evaluaties, aanpassingen, verbeteringen, kijk dan bij masterplan
of eco 2.0

Publicatiedatum: 13 oktober 2017