Menu

leeboo: leuk & nuttig!

Het Lebo ‘leeboo’ is het leefbaarheidsoverleg van het GWL-terrein.
6x per jaar zitten daar o.a het koepelbestuur, de buurtbeheerder, de gebiedsmakelaar, de wijkagent, en (helaas steeds minder) vertegenwoordigers van de woningbouwverenigingen van het GWL. Bewoners worden nadrukkelijk uitgenodigd aan te schuiven en mee te praten.
De onderwerpen zijn gericht op onze leefomgeving, sociale samenhang, signalen van onrust of ongenoegen, wensen voor verbetering of ideeën, plannen.
Het is leuk, want je ontmoet je buren, (on)gelijkgestemden én de mensen die zich voor ons inspannen, als functionaris en/of als vrijwilligers. En inclusief koffie, thee en koekjes.
Het is nuttig, want je wordt gevoed door de initiatieven en plannen die er zijn. Je kunt je eigen plannen ventileren, die al of niet met de beschikbare subsidiegelden vanuit stadsdeel en/of met steun van de koepel ook uitgevoerd kunnen worden.
Tijdsinvestering: hooguit 1,5 uur uit en thuis!

Onderwerpen die dit keer o.a. passeerden:
-initiatieven tot verder verduurzaming van het GWL-terrein
-boetes voor loslopende honden en voor brommen op het terrein
-vergroeningsverbetering Watervalplein
-mogelijke subsidiëring van GWL-plannen door het Stadsdeel
-plannen voor het optoppen van blok4 (bezwaren/bestemmingsplan/nog niet aangevraagde vergunning)

Een aantal van deze onderwerpen zijn verder uitgewerkt in deze nieuwsbrief.

Noteer alvast: volgende Lebo 9 november 2017
Aanvang 19.30 in het seniorenblok, Waterspiegelplein 58.

Publicatiedatum: 23 september 2017

terwijl wij weg waren

… werd de gracht weer gemaaid en uitgebaggerd


… werden de heggen gesnoeid


en… ging de Waterpoortweg op de schop (huh? de bewoners werden een week van te voren op de hoogte gesteld middels een bewonersbrief. Hassan, gebiedsmakelaar, of bestuur, niemand wist ervan)

Eind augustus kregen de bewoners van de Waterpoortweg bericht van de gemeente dat er onderhoud zou plaatsvinden aan de Waterpoortweg. De stoepen moesten leeg gehaald: fietsen, plantenbakken en zitbankjes elders gestald. Een hele operatie, vooral het verplaatsen van de vele plantenbakken op de stoep. En dat in de schoolvakantie, terwijl lang nog niet iedereen terug was van vakantie.
Inmiddels wordt de stoep opnieuw bestraat, boomwortels worden verwijderd, het knapt er zeker van op. Maar vragen blijven er wel. Waarom juist de Waterpoortweg? Komt de rest van het terrein ook nog aan de beurt? Het blijft gissen, omdat er op het heel summiere briefje aan omwonenden na, verder niets gecommuniceerd is.

Publicatiedatum: 23 september 2017

hoe gaat het met het speeltuintje?

De vaart zit erin. Nadat de gemeente het speeltuintje tussen de blok 2c en 4 afkeurde, want onveilig, kwam snel de oproep ‘denk je mee over hoe verder?’ Dit leverde 7 meedenkers / GWL-ers op. Dit bewonersforum ging vlot aan de slag. Voor het eind van het jaar moet er een nieuw speeltuintje staan.

Jaap Broekema van de gemeente  ging in gesprek met het forum.  Men was het al gauw eens: Graag wat er al stond, maar nu wel voldaan aan de nieuwe veiligheidseisen. En, met wat meer mogelijkheden voor kleine kinderen van 1,5 – 3 jaar (schommel?).
Letterlijk de “Steens des aanstoots” is de ring die nu alles verbindt en waar een kind vanaf kan vallen. Risico’s moeten vermeden, zo niet uitgebannen worden. Het wordt dus even puzzelen.
Nog zoiets: een panellid pleit ervoor om de bankjes die nu verscholen in de hoek staan, zodanig te verplaatsen dat je met je gezicht naar de balkons van de flats zit en ook zichtbaar bent vanaf daar. Dat maakt het makkelijk om wat te hard pratende jongeren te vragen of het wat zachter kan (overigens afgelopen zomer niet zo’n probleem).

De gemeente is nu aan zet. Opmerkingen over de gewenste kwaliteit, het karakter, materiaalgebruik en ondergrond, schommel en verplaatsing bankje wordt meegenomen naar de ontwerper. Deze is aan de beurt om aan de hand van alle input er iets moois van te maken. En snel, want het komende bewonerspanel is al weer rond 15 oktober gepland.

Bekijk hier het verslag van de bijeenkomst Speeltoestel 14-9-2017

Publicatiedatum: 23 september 2017

geen appeltaart dit jaar

Sinds 2009 is het een GWL traditie: op een zaterdag rond eind september plukken vrijwilligers de appels en peren van onze fruitbomen. Ze maken er appeltaart, appelmoes of stoofpeertjes van. Deze heerlijke baksels worden uitgedeeld aan de bewoners van het GWL terrein. Samen smullen we, da’s goed voor het buurtgevoel.

Helaas, dit jaar gaat de pluk- en bakdag niet door. De reden: er zijn nauwelijks appels. Het is een slecht fruitjaar. Niet alleen bij ons, ook landelijk. De vorst in april heeft veel appelbloesems beschadigd. Ook vlogen door de kou in het voorjaar de bijen minder uit, waardoor de bestuiving slecht was. Op veel plaatsen in Nederland is de appeloogst twee derde lager dan vorig jaar.

Bij een rondje langs onze GWL fruitbomen halverwege september werden slechts zo’n 50-60 appels en zo’n 20 peren geteld. Dat is heel weinig voor 46 appelbomen en 12 perenbomen. Vrijwel alle bomen waren zo goed als leeg, alleen de boom tegenover het buurtbeheerdershuisje, de boom ten noorden van blok 8 en de boom ten zuiden van blok 15 heeft meerdere appels. Bomen die in de afgelopen jaren lang veel fruit hadden, zoals die ten noorden van blok 12 en op het grasveld bij blok 16, waren dit keer helemaal leeg. Kortom, te weinig om te bakken dit jaar.

Als troost vind je hier de foto’s van de voorgaande jaren. Kijk eens hoeveel fruit we toen hadden. Ongelooflijk. Het is niet anders, volgend jaar beter.

Publicatiedatum: 23 september 2017

met hovenier schoffelen en planten zetten op het watervalplein

Het groen op het Watervalplein is verwaarloosd.
Het koepelbestuur heeft hovenier Sander gevraagd om te helpen het plein weer goed in het groen te zetten. De omwonenden kunnen dan weer met een regelmaat schoffelen om het fris en mooi te houden.

SCHOFFEL en PLANT mee op het Watervalplein olv Hovenier Sander:
vrijdag 29 sept: onkruid wieden
zaterdag 30 sept: extra planten zetten

verzamelen vanaf 9.30u bij het buurtbeheersdershuisje.

Publicatiedatum: 23 september 2017

na 20 jaar een nieuwe verduurzamingsslag

Iedereen weet waarschijnlijk dat we als bewoners van het GWL-terrein op een heel bijzondere plek in de stad wonen, waar nog steeds maandelijks studenten en professionals uit andere werelddelen komen afkijken wat een duurzaam gebouwde woonomgeving kan zijn.
Vanwege ons (nog steeds) 20-jarig bestaan hebben we op het Lebo van afgelopen week het idee opgeworpen om het GWL terrein verder te verduurzamen.
Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen op de daken van alle complexen (in samenwerking met de woningcorporaties) of met z’n allen van het kookgas af, zoals tijdens het Lebo werd geopperd.
Heb je zelf ideeën of wil je meedenken over een nog duurzamer GWL terrein? Geef je ideeën en wensen door aan marjo.kroese@gmail.com.
Voor 10 oktober graag. En laat dat nou net de Dag van de Duurzaamheid zijn. Een mooie begindatum voor de volgende 20 jaar van een nog duurzamer GWL terrein.
Bekijk hier de expertise over zonnepanelen en duurzaamheid op het GWL-terrein.
Kijk voor inspiratie op Dag van de Duurzaamheid

 

Publicatiedatum: 23 september 2017

helaas/gelukkig, krijgt oorkonde

Als niemand zou roken, zouden onze wachtkamers zo goed als leeg zijn’ . Longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker laten er geen misverstand over bestaan. Waar ze ook optreden ‘Sick of smoking, stop de tabaksindustrie’ is de boodschap. Met een groep dames – in actie-rood gekleed- werd Miléne Hoving eigenaresse van Cafe Restaurant Amsterdam (CRADAM) toegezongen en het ‘eerste rookvrije terras in Nederland’ gevierd. Een vrolijke uitreiking van een oorkonde en de yell naar een rookvrij Amsterdam. Een overval op een druk CRADAM.

Op het terras mag niet meer gerookt worden. Helaas/gelukkig staat bij de toegang tot het terras. Rokers zijn op de brug aangewezen. Er staat een grote asbak. Even gevraagd naar de reacties: er wordt wat gemopperd, maar het positieve overheerst overduidelijk. ‘Opluchting’ hoorden we.

Pauline Dekker en Wanda de Kanter, zijn longarts in resp. het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam.

Publicatiedatum: 23 september 2017