Menu

stadsdeel geeft 45.000 euro voor de Waterleliegracht

‘Naar een schone en aantrekkelijke Waterleliegracht in hartje Amsterdam’, zo luidde de subtitel van het rapport van de Wetenschapswinkel Wageningen. Het rapport was geschreven op verzoek van de koepelvereniging om helder te krijgen wat er voor nodig was om de al jaren kwakkelende waterpartij een nieuw leven te geven.
In dat rapport stonden keuzes die gemaakt konden worden en wat dat betekende aan kosten en aan onderhoud. Het stadsdeel bracht de eerst fase tot uitvoering, de gracht werd gebaggerd.
Maar daarna gebeurde er niet veel meer, er was geen geld voor herinrichting en ondertussen is de gracht in de zomer overwoekerd en in de winter een lege bak water. Niet heel schoon en ook niet heel aantrekkelijk.
Op aandringen van de koepelvereniging (het GWL betaalt zelf ook mee!) heeft het stadsdeel nu 45.000 euro beschikbaar gesteld om de gracht serieus aan te pakken.
Op korte termijn wordt nu de voormalige expertisegroep (deskundigen Wageningen, Stadsdeel, Waternet, bewoners) weer heropgericht om te bekijken wat de te nemen stappen zijn naar die aantrekkelijke en heldere gracht.

Publicatiedatum: 21 februari 2016

valentijn voor koepelbestuur

Op 10 februari kwam een spannend bericht binnen bij het Koepelbestuur: of ze op zondag 14 februari naar Café Amsterdam konden komen voor een verrassing. Afzender: Jeroen Poot, adoptant van het GWL terrein vanuit Stadsdeel West. Vol spanning gingen Hans Bax en Diego Pos er heen. Zou er goed nieuws komen over de aanpak van de Waterleliegracht? Of andere prettige berichten. Aldaar aangekomen werden ze opgewacht door Jeroen en Dehlia Timman, gemeenteraadslid, met …. een taart. Het verhaal: de D’66 fractie in de gemeenteraad deelt op Valentijnsdag in alle stadsdelen taarten uit aan actieve bewonersgroepen. En het was blijkbaar tot de centrale stad doorgedrongen dat het GWL daar geen gebrek aan heeft. Van de website van D66: “Stadsdeel West zet bewonersvereniging van het GWL-terrein in het zonnetje. De bewoners werken actief samen met het Stadsdeel om een schone en duurzame buurt te realiseren.” Waar de taart gebleven is? Mmm, dat zal smullen zijn geweest bij de diverse bestuursleden. En die gracht? Dat kwam enkele dagen later alsnog goed.

Publicatiedatum: 21 februari 2016

heggen bij zandbak verlaagd

Loop je wel langs de zandbak tussen blok 9, 10 en 11? Dan zal je het meteen zijn opvallen: de heggen bij  de Waterkersweg zijn tot kniehoogte teruggesnoeid. Daardoor zijn de zandbak en drie bankjes veel meer zichtbaar geworden. Doel is om de overlast te verminderen van hangjongeren, die regelmatig ‘s avonds en ‘s nachts op de bankjes zitten te blowen.

Zo’n 12 bewoners, vooral uit blok 11, zijn in het Valentijn weekend met scheppen, steeksleutels en snoeischaren aan de slag gegaan. Een buurman kwam met zijn slijptol de groene hekken verwijderen. Het hele gebied werd ontdaan van hashzakjes, sigarettenpeuken, een condoom, glas van flesjes en nog veel meer rotzooi. Na afloop waren de bewoners zeer tevreden over het resultaat. Al vonden sommigen het jammer dat de bankjes bleven staan, het positieve gevoel overheerste. “Veel opener. Fijn dat we toestemming hebben gekregen om dit te doen. Laten we eens kijken wat er nu gebeurt. Dit is de aftrap richting verdere vergroening van deze plek”, waren enkele van de reacties.

Als afscheid wensten buren elkaar een goede nachtrust toe. Dat zegt toch wel wat over hoe hoog de overlast hen zit en hoe blij ze waren met deze mogelijkheid.
De actie is ook een overwinning voor het Leefbaarheidsoverleg nieuwe stijl. Sinds dit jaar is de vorm veranderd, met als doel daadkrachtiger te kunnen zijn. Dat dit heel goed kan werken, blijkt wel uit deze hegverlaging: de bewoners van blok 11 hebben in het Lebo van 21 januari j.l. aandacht gevraagd voor het probleem (zie vorige Nieuwsbrief) en nog geen maand later is de eerste stap genomen. Een zeer voortvarende actie dus!
Wil je meer foto’s zien? Kijk dan hier.

Publicatiedatum: 21 februari 2016

bewonersinitiatieven

Heb je als GWL bewoner een idee voor een activiteit of initiatief? Dan kun je wellicht een financiële bijdrage krijgen uit een potje voor bewonersinitiatieven. Ook in 2016 is hiervoor weer een bedrag beschikbaar gesteld door Stadsdeel West.
Iedere bewoner of organisatie namens bewoners kan een bijdrage aanvragen voor een activiteit of initiatief. Om enkele voorbeelden te noemen: samen met kinderen maken van een bijen- en/of mussenhotel, het opknappen met de buren van een geveltuin, een klussenmiddag of een kunstproject.
Het initiatief dient de onderlinge contacten en netwerken in de buurt duurzaam te bevorderen en/of is gericht op de bevordering van het leefbaar, schoon en/of veilig houden van de buurt. Bijdragen voor initiatieven kunnen worden aangevraagd in een e-mail naar leefbaarheidsoverleg@gwl-terrein.nl. Het Leefbaarheidsoverleg beslist over de toekenning van de financiële bijdragen. De eerstvolgende vergadering van het Leefbaarheidsoverleg is op 17 maart 2016.

Publicatiedatum: 21 februari 2016

informatie avond over kiosk

Je zal maar op 8 meter afstand wonen van de geplande plek van de nieuwe kiosk. Dan wil je daar graag meer van weten. Op maandag 15 februari was een informatie avond in blok 5, waarop de ondernemer kwam praten over de invulling van de aan de Haarlemmerweg/hoek Waterkeringweg te plaatsen kiosk (bij blok 2b). Er zijn veel protesten geweest tegen de vergunning. De eigenaar hoopte die avond de zorgen van omwonenden weg te nemen. Omdat het gesprek plaatsvond op initiatief van Gerolf Bouwmeester, gebiedsportefeuillehouder Westerpark, waren er ook een aantal vertegenwoordigers vanuit de Gemeente.
Naar de avond waren zeven bewoners uit blok 2 gekomen, die allen aangaven veel overlast te verwachten. Hun grootste angst is dat parkgangers in de vroege ochtend langskomen en bij de kiosk blijven hangen. Vooral dat volgens het bestemmingsplan in de kiosk niet alleen een winkel mag komen, maar ook horeca is toegestaan (met als restricties: geen alcohol, geen snackbar; wel met in het weekend openingstijden tot 3 uur ‘s nacht), zorgde dus voor een schrikreactie bij sommige bewoners.

De ondernemer gaf aan bereid te zijn tot maatregelen om de overlast te beperken. Besproken opties zijn: vergroenen van de kiosk en omgeving, het draaien van de ingang richting Haarlemmerweg, besluiten om geen terrasvergunning aan te vragen en kijken naar de openingstijden.
De ondernemer vertelde dat pas zal worden gebouwd als een huurder is gevonden. Het is aan de huurder om het concept te bepalen. Een contract loopt voor 25 jaar en is alleen door de huurder op te zeggen. De bouwtijd is zo’n 4 weken, de gehele doorlooptijd al gauw een half jaar.
De aanwezige bewoners reageerden afwisselend emotioneel, juridisch en meedenkend. Er werden veel verschillende argumenten en meningen uitgewisseld. Meer daarover staat in de notulen die, zodra ze beschikbaar zijn, op de GWL website geplaatst zullen worden.
Na afloop vertelde de ondernemer de zorgen te begrijpen en te proberen het maximale te doen. Meer informatie over de kiosken lees je op www.mikamsterdam.nl.

Publicatiedatum: 21 februari 2016

rattengangen gerepareerd

De rattengangen bij de Waterleliegracht, waarover in de Nieuwsbrief van 28 november werd verteld, zijn onlangs gerepareerd.
Lange tijd lagen er rijplaten over de gaten. Waarom duurt het zo lang voordat het stadsdeel de boel herstelt?
Dat is omdat het weinig zin heeft de gangen dicht te maken, de ratten graven dan gewoon weer nieuwe gangen. Er wordt dus eerste gewacht op de GGD om te ratten te bestrijden.
Hou de ratten weg: strooi geen brood bij de gracht.

Publicatiedatum: 21 februari 2016

de bijen doen het goed

Uit onderzoek van de Gemeente blijkt dat het goed gaat met de bijen in Amsterdam, zoals je hier kunt lezen. Twee weetjes: 1) er komen momenteel 45% meer bijensoorten voor dan in 2000, en 2) Van de vlinders die zich in Amsterdam voortplanten, komt 85% op meer plekken in Amsterdam voor dan twintig jaar geleden. De groenere inrichting van de stad wordt genoemd als belangrijke oorzaak. Haha, daar weten wij op het GWL terrein alles van: al vele jaren maken wij onze tuinen en nutstuinen aantrekkelijk voor bijen en vlinders. Ook onze fruitbomen zorgen voor een goede bijenomgeving. Op onderstaande kaart met honingbijen verspreiding zijn wij, samen met het Westerpark en Nut en Genoegen, het oranje deel in het midden. Hier geldt: hoe meer oranje/rood, hoe beter. Mooi nieuws dus!

Naast honingbijen zijn door de tellers ook wilde bijen op onze terrein gezien. Waar honingbijen een range van plm. 3 km hebben, is dat voor wilde bijen heel anders. Die hebben soms maar een range van tientallen meters. Als je de omstandigheden voor wilde bijen wil verbeteren, dan moet je ook zorgen voor onderdak (bijenhotels, vermolmde bomen) en water. Vind je het leuk om eventuele wilde bijen in je tuin te ontdekken en herkennen? Kijk dan eens op www.bestuivers.nl. Daar staat ook hoe je een bijenhotel kunt maken voor in de tuin of aan de muur.

Wil je zelf wat met honingbijen doen? Op 21 maart 2016 start de praktische imkercursus Natuurlijk (Stads-) Imkeren voor Beginners in Amsterdam. Daarin leer je hoe natuurlijk stadsimker Geert Van Kerckhove (onze imker van de bijen bovenop blok 1) en BD-meesterimker Albert Muller bijen houden en hoe je dit zelf doet. Hier staat meer info.

Publicatiedatum: 21 februari 2016

GWL deal 1: kerntrek beveiliging

Er is de afgelopen tijd een aantal keren ingebroken in de wijk. De inbrekers gebruiken daarbij de snelle en simpele kerntrekmethode, waarbij ze de cilinder uit het slot trekken. In een paar minuten en zonder breekwerk staan ze dan binnen.
De politie adviseert dan ook alweer jaren een zogenaamd kerntrekbeslag. Dat is een handvat dat deels voor de cilinder zit, zodat die niet meer uitgetrokken kan worden. Een dergelijk beslag past op ieder slot. Je hoeft dus geen nieuwe sleutels te maken, je houdt je eigen slot.
Zijlstra’s ijzerhandel in de 2e Nassaustraat komt ze monteren:
1 slot: 75,00 / 5 of meer woningen: 70,00
020-686 60 52 of ronzijlstra@hetnet.nl

Publicatiedatum: 21 februari 2016

GWL deal 2: mechanische ventilatie

Over hoe vaak verschillen de meningen, maar af en toe moet hij toch schoongemaakt worden: de mechanische ventilatie.
Na klachten over eerdere leveranciers dook er een paar jaar geleden een hele goede op. Daarmee is toen een groepsdeal gesloten voor meerdere bewoners die tegelijk bestellen. Dat is goed bevallen, het bedrijf biedt het nu standaard op de website aan. Diverse blokken op het GWL terrein hebben er al gebruik van gemaakt.
De totaalprijs, incl. reiskosten en BTW, is voor één woning €100,-
Bij drie deelnemende woningen is de prijs per woning €90,50
Bij vijf deelnemende woningen is de prijs per woning €85,-
Bij tien of meer deelnemende woningen is dat €80,-
Per afspraak moeten bewoners natuurlijk op dezelfde dag thuis zijn of de sleutel aan een buur geven.
Ventilatie Service Nederland
Cissy van Marxveldtstraat 99, 1321 LN Almere
telefoon 088 536 0 536
info@ventilatieservicenederland.nl
www.ventilatieservicenederland.nl

Publicatiedatum: 21 februari 2016