Menu

ALV koepel 18 november

Wil jij invloed uitoefenen op wat er op het GWL gebeurt? Dat kan. Er zijn diverse mogelijkheden: er is regelmatig Leefbaarheidsoverleg en er zijn diverse (deels ad hoc) commissies. Zo kun je je momenteel aanmelden voor de feestcommissie ’20 jaar GWL (in 2017)’.

Op 18 november vind de najaarsvergadering van de Koepelvereniging plaats. Ook daar worden beslissingen genomen die van belang zijn voor het gehele GWL terrein. Zo wordt o.a. het Jaarplan 2017 van de Koepelvereniging besproken. Dat kun je hier alvast lezen.

Als bewoner kun je niet zelf naar de Koepel ALV toe. Je wordt daar vertegenwoordigd door je VVE bestuur of door je corporatie en bewonerscommissie. Wil je dus in de Koepel meedenken, meestemmen of meebeslissen? Vraag hen wat er besproken wordt, wat ze willen inbrengen en hoe ze gaan stemmen. Wil je meer? Ook dat kan! Wordt dan bestuurslid bij jouw VVE of bewonerscommissie of lid van het Koepelbestuur.

Niet belangrijk, die Koepel? Nou, je betaalt er anders wel maandelijks een bijdrage in je huur of servicekosten voor. En je wilt toch zeker weten of dat geld goed besteed wordt? Dus! Het GWL is van ons allemaal, dus samen houden we het mooi en leefbaar. Hier lees je meer over de Koepelvereniging.

Publicatiedatum: 13 november 2016

verslag minimarkt blok 5

Zondag 6 november vond de derde minimarkt bij Woongroep De Waterspiegel in blok 5 plaats. Aan die dag is veel vooraf gegaan. Immers, hoe kom je aan je spullen? En hoe krijg je ze naar blok 5? De dag zelf kende drukke en rustigere momenten, met een gezellig samenzijn aan het eind. Lees hier het verslag.

Publicatiedatum: 13 november 2016

nutsuinen winterklaar

We gaan richting de winter. Tijd om de nutstuinen winterklaar te maken. Maar hoe doe je dat eigenlijk op een ecologische manier? Daarover ging de door de Nutstuinvereniging georganiseerde workshop op maandag 24 oktober. Rosa van Giessen van Boerenverstand vertelde aan zo’n 15 aanwezigen o.a. de volgende tips:
– ‘Winterklaar maken’ mag niet te ingrijpend zijn.
– Dode planten laat je liggen, onkruid laat je dus staan.
– Kale aarde geeft juist onkruid en doodt het bodemleven.
– Zorg dat de bodem niet onbedekt is voor de winter begint.
– Vlak voor en tijdens de winter spit je niet!
– En nog veel meer …

Het was een erg leerzame avond. Was je er niet bij en wil je toch weten wanneer te snoeien? Kijk dan op de MijnTuinApp.

Publicatiedatum: 13 november 2016

verf bij blok 8 grotendeels weg

De witte verf, die begin juli op de straat is gevallen bij blok 8 en waar vervolgens een auto overheen is gereden (zie Nieuwsbrief 17 juli), wordt stukje bij beetje onzichtbaar. In de afgelopen weken is een stratenmaker bezig druk geweest. De straatstenen worden allemaal omgedraaid, dus dat is een flink karwei. Degene die daar zijn bij de Praxis gehaalde verfemmer heeft laten vallen, heeft een flinke schadepost veroorzaakt. De stratenmakers doen het werk, wegens grote drukte, tussendoor, daarom is het nog niet helemaal af. Op de foto zie je het verschil tussen al wel en nog niet gedaan is.

Publicatiedatum: 13 november 2016

rochdale schilders druk bezig

Bij de Rochdale blokken 7, 9 en 10 wordt druk gewerkt door de schilders. Daar is een hoop aan vooraf gegaan. Er is lang gesproken met het Stadsdeel en de Koepelvereniging over de mogelijkheid om met voertuigen, bouwketen en containers op het terrein te mogen staan. Op een gegeven moment was er zelfs sprake van het tijdelijk weghalen van een heg, vanwege de bereikbaarheid. Uiteindelijk is besloten ontheffing te geven voor twee bouwketen op de Waterloop, naast blok 9, en voor laden en lossen.
Na de start van de werkzaamheden bleven de auto’s van de schilders nog wel eens de hele dag staan, maar na een gesprek van buurtregisseur Tim van der Velden met de schilders is dat niet meer het geval. Het is de schilders bekend dat de auto(‘s) niet op het terrein mogen staan.
De bij het schilderwerk gebruikte verf wordt synthetische Sigma verf, dat gaat over de Drywood heen. Volgens de schilder is sinds wetgeving uit 2010 de hoeveelheid oplosmiddel zo verminderd, dat synthetische verf, mede door betere kwaliteit van de verf, op de langere termijn bekeken een beter resultaat geeft dan watergedragen verf. De schilders zullen delen met houtrot vervangen, o.a. boeilijsten vlak onder het dak.

Publicatiedatum: 13 november 2016

brugdelen vervangen

Op 25 oktober zijn enkele brugdelen van de brug over de Waterleliegracht bij blok 7 vervangen. Dat was nodig omdat er een hoogwerker doorheen was gegaan. Twee heren hebben de brugdelen op maat gezaagd, aangebracht en voorzien van een zwarte anti-slijtage laag. Het ziet er weer keurig uit.

Publicatiedatum: 13 november 2016

wat is er aan de hand

Vlak na het uitkomen van de vorige Nieuwsbrief kwam deze foto binnen. Het gaat om werkzaamheden aan de noordkant van blok 11. Wat zou daar aan de hand zijn geweest? Wie weet het? Hou je buren op de hoogte van wat er gebeurt… mail naar redactie@gwl-terrein.nl.

Publicatiedatum: 13 november 2016

lekkage verwarmingsbuizen

In 2009 zijn in blok 1 door de Alliantie verwarmingsbuizen vervangen. De reden was dat er spontane lekkages ontstonden. Onlangs vertelde een bewoner uit blok 11 aan de redactie dat hij eerder dit jaar dergelijke lekkages in zijn woning had gehad.

Volgens de loodgieter had dit te maken met twee zaken. 1. Doordat we gebruik maken van de WKK centrale, is het gebruikte water direct warm (dit terwijl bij het gebruik van een ketel de temperatuur langzaam oploopt). Door die snellere schommeling van koud (verwarming uit) en warm (aan) is sprake van afwisselend krimpen en uitzetten van de plastic verwarmingsbuizen. Dat geeft extra belasting.
2. De plastic verwarmingsbuizen zijn nogal krap aangelegd. D.w.z. de ruimte tussen de WKK installatie in huis en daar waar de buizen de grond in gaan is wat krap. Bij sommige bewoners is er om die reden een stuk tussen gezet (zie foto). De loodgieter vertelde ook dat het vaak niet lukt om de kunststof buizen uit de (blauwe en rode) mantelbuizen te trekken.

Wellicht een wat technisch verhaal, maar je kunt je voorstellen dat die twee zaken elkaar versterken. Nu het kouder wordt en in vele huishoudens de verwarmining weer wordt aangezet, lijkt het goed om bij jezelf te controleren of alles goed is. Foto’s en meer info over dit onderwerp staat op de Technische wiki van het GWL terrein. Die kunnen je helpen bij die controle.

Op de Technische wiki is nog veel meer info te vinden. Zijn in jouw blok technische ontwikkelingen of gebeurtenissen? Meld ze dan bij de redactie. Die kan zorgen dat ze op de Technische wiki worden gezet, zodat anderen van de ervaringen kunnen leren.

Publicatiedatum: 13 november 2016

leren van het verleden

Nijenrode Universiteit heeft een onderzoek gedaan naar ‘oude’ ecowijken in Nederland. Waaronder ook het GWL. Het onderzoek is verricht onder supervisie van professor Anke van Hal, destijds de deskundige van Bureau Boom bij de bouw van het GWL. Een aankondiging stond in de Nieuwsbrief van 20 december vorig jaar.

Hoe krijg je met name bewoners echt enthousiast voor vergaande energiemaatregelen in hun (huur-)woningen? En hoe zorg je dat de maatregelen die je treft ook daadwerkelijk bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen? Met die vragen in het achterhoofd is in het onderzoek de circa twintig jaar woonervaring in zes Nederlandse eco-wijken nagetrokken.

In de eco-wijken van toen zijn immers de innovaties van destijds toegepast. En niet alleen op energiegebied maar ook met betrekking tot andere milieuthema’s. Zijn deze wijken door de jaren heen fijne wijken geworden en gebleven? En hebben de getroffen duurzaamheidsmaatregelen daar invloed op gehad? Dat was de vraag die centraal stond in het onderzoek.

Lees hier een uitgebreide versie van het onderzoek >>>
De verkorte versie staat hier >>>

In het uitgebreide rapport op p.70 staan de volgende punten over het GWL:

Positief
* Veel waardering voor het open, groene en autovrije karakter en de architectuur (combinatie van herontwikkeld oud en aansprekend nieuw). Uniek in de Amsterdamse binnenstad. Grote bewonerstevredenheid. Goede bereikbaarheid van voorzieningen.
* Betrokkenheid van bewoners was al groot in de planfase. Actieve koepelvereniging en actieve bewoners (maar veel komt neer op de schouders van enkelen).
* Veel aandacht voor sociale duurzaamheid; zelfbeheer, activiteiten, sociale contacten, o.a. nieuwsbrief. (‘Het is hier net een dorp.’)
* Privé-nutstuinen, fruitbomen en delen van de openbare ruimte worden door bewoners beheerd en erg gewaardeerd.
* Het café-restaurant functioneert als ‘wijkhuiskamer’; gewaardeerd en veel bezocht (ook als werkplek).
* Bewoners betalen mee aan wijkbeheerder plus locatie; deze heeft een gewaardeerde conciërgefunctie.
* Succesvolle duurzame maatregelen zijn o.a. laag energiegebruik, oriëntatie op de zon en duurzaam materiaalgebruik.

Negatief
* In de ogen van bewoners heeft de gemeente zich soms niet gehouden aan beloftes (minder groen dan beloofd) en verantwoordelijkheden (verwarming met WKK vervangen; onderhoud gracht). Verandering van verantwoordelijke personen binnen de gemeente leidt soms tot een moeilijker contact.
* Beperkt aantal parkeervergunningen beschikbaar; dit frustreert sommigen (maar ‘hoort’ ook bij centrum Amsterdam).
* Het energiezuinige gemeenschappelijke verwarmingssysteem (WKK) is zonder overleg met de bewoners vervangen door een standaardsysteem.
* Minder geslaagd zijn o.a. regenwaterhergebruik (energiegebruik pompen) en concessies op het gebied van duurzame energie.

De belangrijkste les: onderschat niet de invloed van de factor ‘tijd’ op het succes.

Publicatiedatum: 13 november 2016