Menu

Watervalplein kreeg complete makeover

Ja zag ze kijken gisteren aan het eind van de middag, mensen die een paar dagen niet op het Watervalplein waren geweest. Hoe kan dat nou, dit plein ziet er toch normaal heel anders uit? Hoe kan het opeens zo groen zijn?

Gisteren – 30 mei – hebben bewoners het Watervalplein een facelift gegeven die het plein een geheel nieuwe aanblik geeft. Naar een plan van stadsdeelontwerper Peter Ulle – in samenspraak met omwonenden – is het er na jaren van praten eindelijk van gekomen. Na vorig jaar het Watertorenplein en het Waterspiegelplein was nu het Watervalplein aan de beurt. Vele handen maakten licht werk en al vroeg in de middag was de beplanting klaar en kon de borrel beginnen.
Zo klein als de planten nog zijn (en er komt nog wat bij), de aanblik van het plein was toch al totaal anders dan een paar dagen eerder.  Een heel stuk groener en zachter, maar toch met behoud van speelruimte voor de kids.
Je moet er natuurlijk zelf gewoon even langs wandelen, maar hier vast een impressie van de plantdag.
Wie dat allemaal betaalt? Jij.
De vergroening van het plein is betaald door de koepelvereniging, waar alle GWL-woningen een maandelijkse bijdrage aan betalen.

Publicatiedatum: 31 mei 2015

het GWL-feest komt er aan!

De voorbereidingen voor het GWL buurtfeest op 27 juni zijn natuurlijk alweer in volle gang, de kookploeg broedt weer op een uniek menu. Een tipje van de sluier: het eten wordt dit jaar Oosters, met Chinese, Thaise, Japanse en Indonesische invloeden. De wijnkeus wordt daar speciaal op afgestemd.
Die zwoele tropennacht krijgen we er vast bij cadeau.

Als gewoonlijk komt het feest weer tot stand met hulp van veel vrijwilligers. Fietsenmaker David Goliath biedt drie bandenplakbeurten aan, die worden verloot onder de vrijwilligers.
We hopen op een grote opkomst,

De feestcommissie: Marja, Gültekin, Juul en Martien

Publicatiedatum: 31 mei 2015

Waterleliegracht heeft weer waterlelies

Vorige week (23 mei) zijn er twee drijvende eilandjes met beplanting te water gelaten in de Waterleliegracht aan de kant van de Van Hallstraat. Bewoners hebben de voorbereide eilandjes voorzien van beplanting, waarna ze in de gracht zijn verankerd. Als de planten groter worden levert dat niet alleen een groen eiland in het water op, de wortels helpen ook mee het water helder te houden.
Aan de andere kant va de brug zijn op vier plaatsen waterlelies verzonken. Dat is nog een beetje een zoekplaatje, de bladeren zitten nog onder water en moeten naar het licht toe groeien. Dat vraag nog even om geduld. Maar in ieder geval doet de Waterleliegracht zijn naar weer eer aan.
Voor grootschaligere maatregelen om de gracht helder en gezond te houden is het afwachten op een aangevraagde subsidie bij de Centrale Stad.

Publicatiedatum: 31 mei 2015

GWL aso?

In een poll van de nieuwsbrief gaven meer dan 50 bewoners aan GWL-bewoners aan het wel te zien zitten als er een GWL Social Media app zou komen.
Een klein groepje enthousiastelingen nam het op zich om samen met het koepelbestuur te verkennen wat er mogelijk was, de zogenaamde SM-groep..
Er werd subsidie aangevraagd bij het fonds voor de Buurtmedia samen met een leverancier uit West. Maar uiteindelijk werkte die toepassing toch nog niet goed genoeg en werd de samenwerking beëindigd. Met twee andere landelijke projecten werd uitgebreid gesproken en uiteindelijk is er verder getest met één van de twee aanbieders.
Waarbij het GWL weer eens een eigenwijze wijk bleek te zijn, met veel noten op de zang. Aanpassingen om de toepassing geheel en al op maat voor het GWL te maken zouden veel tijd en geld kosten, de toepassing zoals hij was kon op te weinig enthousiasme van de testgroep rekenen. Dus is de stekker uit het project getrokken: er wordt niet langer gewerkt aan een omvattende GWL app.
Bewoners die zelf graag groepen willen maken of vraag- en aanbod of burenhulp willen organiseren, zullen dus zelf aan de slag moeten met Facebook of een soortgelijke toepasing.

Publicatiedatum: 31 mei 2015

overleg overlast door het Westerpark

Kort voor de Rollende Keukens was er weer overleg tussen bewoners van de Staatsliedenbuurt, Spaarndammerbuurt en het GWL  met het Stadsdeel over het Westerpark.
Ruim aan bod kwamen (parkeer)overlast door het bevrijdingsfestival en de maatregelen om de chaos van vorig jaar bij de Rollende Keukens te voorkomen. Bedachte  maatregelen daarbij waren het ruimtelijk groter opzetten van het evenement, meer zitplekken maken, het gras beter beschermen, de toegang en het fietsparkeren beter regelen en  het afsluiten van de brug bij de Van Hallstraat.
Op de langere termijn:
De permanente geluidsmeting in alle zalen is aanbesteed. Als het systeem is aangelegd kunnen omwonenden live op een website zien wat de gemeten geluidsbelasting op dat moment is.
De wifi-bereikbaarheid en telefooncapaciteit op piekmomenten is verbeterd. Bij grote evenementen als Pitch of Milkshake worden er extra masten ingezet.
Er worden 9 barbecueplekken ingericht met grote barbecues die voor iedereen te gebruiken zijn. Barbecueën in het park wordt niet verboden, men hoopt gebruikers te verleiden de vaste plekken te gebruiken en zodoende brandplekken in de grasmat te voorkomen.
Er wordt gewerkt aan een mobiliteitsplan voor het park, waarin wordt gekeken naar de verschillende verkeersstromen: de voetgangers, fietsers en auto’s van leveranciers.
Natuurlijk kwam ook de verkeers- en parkeeroverlast ter sprake, ondersteund door veel mails van GWL-bewoners. De wens om van de Waterkeringweg een bewonersparkeerzone te maken is al oud. Er lijkt nu een beetje schot in te komen. Op verzoek (en kosten) van Stadsdeel West heeft de Centrale Stad een projectleider parkeren aangesteld. Taak van de projectleider is niet alleen de problematiek te inventariseren, maar ook met mogelijke oplossingen te komen. Waarna het aan de Centrale Stad is die te implementeren.

Publicatiedatum: 31 mei 2015

stadsdeelvoorzitter neemt handtekeningen in ontvangst

De voorzitter van de bestuurscommissie West, Gerolf Bouwmeester (D66)  bezocht op 21 mei onze wijk, om 111 handtekeningen in ontvangst te nemen die waren verzameld bij omwonenden van de bedrijfslocatie Isaac Gogelweg 2 en gericht tegen de komst van een DHL-parcelstation op dat terrein. Ineke Nolet, initiatiefneemster van de actie, overhandigde hem de handtekeningen.
Het  terrein grenst aan de Waterpoortweg en was, toen het GWL-terrein werd opgeleverd, nog een korfbalveld. Het huisvestte daarna sinds 2001 een postsorteercentrum.  Na het vertrek van PostNL, kwam er een nieuwe eigenaar die de loods met 3 meter ophoogde (!)  en er een zelfopslagbedrijf vestigde. De ramen werden geblindeerd waardoor het pand nu een donkere muur van 72 meter lang  en 9 meter hoog vormt. Het parcelstation (een breng- en afhaalplek voor postpakketten) is gesitueerd aan het parkeerterrein van de loods, pal naast het voetpad dat uitkomt bij de poort in blok 1. Bewoners maken zich zorgen over de mogelijke overlast van vooral scooters, in het bijzonder omdat de locatie van het parcelstation gebruik van het voetpad als sluiproute naar de wijk verleidelijk maakt. Al helemaal omdat beide bedrijven 24/7 toegankelijk zijn, waardoor bewoners voor hun nachtrust vrezen. Ook wordt de veiligheid op het voetpad verminderd doordat de kluisjesmuur het zicht beneemt.
Het bezoek hebben we aangegrepen om de voorzitter een rondleiding te geven rondom de bedrijfslocatie en hem de gevolgen van de verbouwing van de loods voor de Waterpoortwegbewoners te laten zien en ervaren.  We hebben hem geïnformeerd over de plannen die bewoners hebben gemaakt om de omgeving van de loods lichter en fraaier te maken.
Concrete toezeggingen zijn niet gedaan, wel gaf Bouwmeester aan zelf ook niet tegenover een dergelijk pand te willen wonen en beloofde hij de bewonersplannen serieus te zullen bekijken en mogelijke stadsdeelbijdragen aan de  plannen  te onderzoeken. Ook is hij bereid om de eigenaar van de loods aan te spreken op eerdere (niet nagekomen) toezeggingen, zoals het reinigen van de gevel.  De Waterpoortwegbewoners blijven één en ander kritisch volgen.

Publicatiedatum: 31 mei 2015