Menu

vraag: hoe betreed je met een verhuiswagen een autovrije wijk?

Antwoord: door dwars door een perk heen te rijden.
Dat gebeurde vanochtend op het Watervalplein. Met twee verhuiswagens en een wagen voor de ladder rukte het verhuisbedrijf het terrein op, niet gehinderd door de gedachte dat dat misschien niet de bedoeling was.
Bewoners haalden er de politie bij. Die constateerden slechts dat er een ontheffing was verleend en verdwenen weer.
Behalve dat de ontheffing voor twee kleine wagens was, mag je blijkbaar met een ontheffing gewoon door een perk heen rijden.
De groene perken op het Watervalplein zijn dit voorjaar aangelegd met geld van bewoners door bewoners. Het verhuisbedrijf zal aansprakelijk worden gesteld voor de vernieling.
Vorig jaar zijn nog huis aan huis de aloude afpraken over auto’s op het GWL verspreid ter opfrissing. Verhuiswagens zijn niet toegestaan op het terrein. De afdeling vergunningen van de Gemeente is dringend verzocht geen ontheffingen meer te verlenen.
Maar zolang ze dat toch doen kan de politie niet bekeuren.

Publicatiedatum: 28 november 2015

alv koepelvereniging

In stilte is de Algemene Ledenvergadering van de koepelvereniging voor het GWL voorbij gegaan. Twee keer per jaar kunnen de leden (VvE’s, corporaties, huurdersverenigingen) zich uitspreken over het beleid van de koepelvereniging. In het najaar worden jaarplan en begroting voor het komend jaar besproken, in het voorjaar wordt de jaarrekening bekeken.
Bij elkaar gaat het toch jaarlijks om ongeveer 90.000 euro die besteed worden namens de GWL-bewoners.Weliswaar gaat een groot deel vast naar de huur van het buurtbeheerdershuisje en het salaris van de buurtbeheerder, maar er wordt ook besloten over bestedingen aan groen of een onderzoek naar energiebesparing. Het koepelbestuur zet de lijnen uit voor de ontwikkelingen van de wijk voor de komende jaren en is de belangrijkste onderhandelingspartner van het Stadsdeel.
Dan valt het een beetje tegen dat er op de vergadering maar een paar stemgerechtigde leden vertegenwoordigd zijn.
Uw bestuur legt dat dan maar positief uit: als de leden niet tevreden waren zouden ze vast massaal komen opdraven op de vergadering om hun ongenoegen te uiten. Conclusie: u bent zeer tevreden!
U kunt deze interpretatie nuanceren in de GWL-poll over de koepelvereniging>>

Publicatiedatum: 28 november 2015

hulde aan de groene helden!

Hoewel we het warmste jaar aller tijden hebben, gaat het toch langzaam winter worden. Tijd voor de allerlaatste schoffelronde van de Vliegende Groen Brigade. Deze superhelden hebben sinds het voorjaar grofweg iedere twee weken staan schoffelen in de diverse perken die we op het GWL-terrein hebben laten aanleggen en die we zelf moeten onderhouden. Bij elkaar alweer een kleine hectare. Onversaagd zijn onkruid en hondenpoep te lijf gegaan.
Vandaar zondag na de laatste schoffelbeurt (14.00) een afsluitende borrel (16.00) in het buurtbeheerdershuisje. Voor iedereen die heeft meegeplant of geschoffeld dit jaar. Of dat niet heeft gedaan, maar wel een compliment daarvoor wil uitdelen. Of die misschien volgend voorjaar zelf ook wel een superheld wil worden.
(Het weerbericht is nogal onstuiming. Maar ook bij een evt. code rood voor schoffelen blijft code groen voor de borrel staan)

Publicatiedatum: 28 november 2015

Cordaan uit blok 2b vertrokken

Al sinds het begin van de wijk herbergt het GWL een woongemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap van Cordaan aan het Watertorenplein.
Onlangs reden er verhuiswagens voor en werd alles ingeladen. Plotseling was iedereen verdwenen, zonder taal of teken naar de buren, zonder afscheid.
Navraag leert dat de vestiging nog slechts negen bewoners telde en eigenlijk niet meer voldeed aan de eisen van de tijd. Met name aan de behoefte van bewoners om meer privacy kon de ruimte niet door een verbouwing voldoen. De bewoners zijn verhuisd naar andere vestigingen van Cordaan.
Wat er met de vrijgekomen ruimte gaat gebeuren is nog onbekend. De ruimte is destijds specifiek voor dit gebruik gebouwd.
Meneer Mulder was een vaste en sfeerbepalende gast en soms DJ op het GWL zomerfeest.
We gaan je missen, meneer Mulder!

Publicatiedatum: 28 november 2015

nuon update

Nadat een eerder tracé om het GWL te voorzien van duurzame warmte middels een pijpleiding onder het Westerpark was gestrand op gifgrond, heeft Nuon een tweede route onderzocht. Die loopt grofweg gelijk op met het fietspad in het park naar de ING-gebouwen.
De route is onderzocht door een ingenieursbureau en is technisch haalbaar, hoewel  daar wel een paar hoogstandjes voor nodig zijn zoals boren onder de Haarlemmertrekvaart en de A10. Alleen is de route langer en duurder dan de route richting Houthavens.
Cruciaal voor het wel of niet doorgaan van de aanleg is het aansluiten van genoeg nieuwe afnemers van stadswarmte om de aanleg rendabel te maken. Daarvoor is Nuon in gesprek met de ontwikkelaar van de 900 woningen die op het ING-terrein zullen worden gebouwd. Als die aansluiten lijkt de leiding naar het GWL-terrein haalbaar.
Net voor de ALV van de koepel meldde Nuon dat zij een offerte hadden ingediend  bij de ontwikkelaar die positief was ontvangen en dat er nu verder wordt gepraat.

Publicatiedatum: 28 november 2015

isolatie onderzoek

In 2013 liet het koepelbestuur door de daarin gespecialiseerde architect Max Drath een onderzoek doen naar de isolatie van woningen op het GWL-terrein.  Hoe goed zijn de verschillende gebouwen geïsoleerd, met welke maatregelen valt er een inhaalslag te bereiken wat betreft energiegebruik?
Max heeft ongeveer 15 woningen verspreid over de hele wijk opgemeten.
In het kader van de gesprekken met Nuon is door het GWL geopperd om ook naar de installaties binnen de woningen te kijken. In hoeverre kan er binnen de woningen nog worden geoptimaliseerd?
Nuon heeft zich bereid verklaard door een daarin gespecialiseerd bedrijf een aantal woningtypes te laten onderzoeken op mogelijkheden tot energiebesparing. De bedoeling is te komen tot een concrete lijst met mogelijke aanpassingen binnen de woning.
Dit onderzoek borduurt voort op de metingen van Max Drath. Alleen is niet meer precies bekend welke huisnummers destijds hebben meegedaan aan dat onderzoek.
Heeft Max destijds jouw woning opgemeten? Geef dat dan even door naar isolatie@gwl-terrein.nl

Publicatiedatum: 28 november 2015

nieuwe appelboom bij paard

Op 19 november is een nieuwe appelboom geplant op de speelplek bij het paard, waar enkele jaren geleden een boom dood is gegaan door ernstige beschadiging van de bast. De nieuwe boom is een Reine des Reinettes ofwel Golden Pearmain. Dit ras past goed bij de arme zandgrond op ons terrein. Klik op de soortnamen voor meer info over dit ras.
De boom is gehaald bij Snel in Naarden, op aanraden van Gerrit, de vaste snoeibegeleider. Omdat op die plek wordt gespeeld en omdat de andere twee bomen op het speelveld al wat ouder zijn, is gekozen voor een wat grotere boom. De geplante boom is 5 jaar oud en zo’n 3 meter hoog. Je kunt de boom bewonderen op het speelveld bij het paard. Wil je meer weten over de GWL Hoogstamfruitbomengroep? Kijk dan hier.

Publicatiedatum: 28 november 2015

prachtige pasteltekeningen

Naar aanleiding van de aankondiging in de vorige Nieuwsbrief bezocht ik de pop-up-galerie van Morag MacDougall. Ik heb jaren met Morag in het bestuur van de Nutstuinenvereniging gezeten, dus ik was erg nieuwsgierig naar haar pasteltekeningen van de nutstuinen en het openbaar groen.
Als ik het buurtbeheershuisje binnen ga, zie ik meteen hoe mooi de presentatie van de tekeningen is. Lex, haar echtgenoot, heeft prachtige schermen gemaakt om de tekeningen op te hangen.
Morag vertelt dat zij ongeveer een jaar geleden het pasteltekenen weer heeft opgepakt, na hier 14 jaar niets mee gedaan te hebben. Zij heeft onze buurt vanaf het begin zien groeien en tot haar plezier steeds groener zien worden. Ze genoot vooral van de mooie kastanjeboom bij het paard en wilde deze vastleggen. Zo onstond de eerste pasteltekening, waarna er nog vele volgden.
Een favoriet onder haar tekeningen heeft zij niet, al heeft de tweede tekening die ze maakte, genaamd “De kastanjeboom en moestuinen C“, sentimentele waarde voor haar.
Morag gebruikt speciaal papier voor de pasteltekeningen, dat niet wit is maar blauw-grijs of soms rood. Dit geeft een extra kleureffect aan de pasteltinten, die zij gebruikt.
Grappig is, dat je hier en daar buurtbewoners en zelfs de kat van één van haar buren herkent op haar tekeningen.
Het was een mooie tentoonstelling en ik hoop dat Morag nog veel pasteltekeningen zal maken. Ineke Hartman, bewoonster blok 12.

Publicatiedatum: 28 november 2015

looking for a breath of fresh air

Wij vergeten het zelf nog wel eens, maar anderen vinden het GWL heel bijzonder. Zo kwam een GWL bewoonster in het vliegtuig een artikel tegen waarin Transavia zegt: ‘Looking for a breath of fresh air in one of the world’s green capitals? Take a stroll around the streets of the GWL Terrein in Amsterdam, Europe’s first 100 procent eco-friendly urban district.’ Aha, dus daar komen al die toeristen vandaan!

Publicatiedatum: 28 november 2015

vuilnis bij sportveld

De bedrijven in het Machinepompgebouw produceren met elkaar best een hoop afval. Dat moet natuurlijk worden opgehaald langs de rand van het terrein. Immers, auto’s mogen het terrein niet op. Wel levert dat soms minder fraaie beelden op. Zo is op onderstaande fotos te zien dat de mooie groenstrook langs het sportveld ontsierd wordt door grote vuilniscontainers. Een lelijk gezicht. Ook valt op dat de containers erg vol zijn. Met de harde november wind kan dat leiden tot rondzwervend afval, wat ongewenst is. Misschien is een andere oplossing mogelijk?

Publicatiedatum: 28 november 2015

vuurwerk bij Sint Maarten

De wijkagent krijgt van bewoners nu al de eerste meldingen van vuurwerkoverlast op het GWL-terrein. Zo deed zich tijdens Sint Maarten een incident voor. Een stuk illegaal vuurwerk, een ‘strijker’, ontplofte vlak naast twee kinderen, die met hun ouders langs de deuren gingen, ter hoogte van de poort bij blok 2. Het liep gelukkig goed af, wel zijn de kinderen flink geschrokken. Maar voor hetzelfde geld hadden er ongelukken kunnen gebeuren.

Voor de duidelijkheid: vuurwerk afsteken mag dit jaar alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Je kunt een boete krijgen als u vuurwerk afsteekt buiten deze toegestane afsteektijden. Wil je weten wat de regels zijn rondom vuurwerk? Klik dan hier.

Volgens de wijkagent is de speciale vuurwerkoverlast telefoonlijn (nog) niet actief. Wil je vuurwerkoverlast melden, dan kan dat bij de Gemeente via 14020 (let op: bij mobiel bellen kunnen de kosten hoger zijn dan bij vast bellen). Ook kun je een registratie doen op het Meldpunt Vuurwerkoverlast.

Publicatiedatum: 28 november 2015

hondenpoep op watervalplein

Het mooie groen zorgt dat veel hondenbezitters, zowel GWL bewoners als van daar buiten, hun hond hier uitlaten. Waarom helemaal naar het Westerpark lopen als uitlaten ook hier kan? Gelukkig wordt veel poep keurig door de eigenaren opgeruimd. Toch is niet iedereen zo netjes. Her en der liggen regelmatig hopen poep. Op het Watervalplein, waar nota bene kinderen van de BSO buitenspelen, was iemand het duidelijk zat, gezien het vlaggetje op de hoop. Een wan-hoops-kreet?

Publicatiedatum: 28 november 2015

geslaagde minimarkt blok 5

Het was een gezellige boel, in de algemene ruimte van blok 5. Er hingen rekken vol kleding, tafels stonden vol met allerlei gebruiksartikelen en huisraad, cd’s van Stef Bos en boeken, sieraden werden verkocht en stoelmassage werd gegeven. Kortom, voor elks wat wils. De soep was heerlijk en de koffie en wijn smaakte goed. Er ontsponnen zich hele gesprekken over ‘mijn kast is al zo vol’, ‘dan moet je eens wat wegdoen’, ‘dat kan ik niet’, ‘nou, ik doe regelmatig wat weg en daarna koop ik er wat bij’… enzovoort. Volgend jaar weer !

Publicatiedatum: 28 november 2015

nieuw dak blok 12

De dakbedekking van blok 12 wordt vervangen. Er waren in de afgelopen periode diverse lekkages geweest. Uit inspecties, o.a. door de onafhankelijke instantie Vebidak, bleek dat volledige vervanging noodzakelijk was. Daarbij is gekozen voor vervanging van het EPDM door bitumen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Kroom Dakdiensten, dat ook de bedekking van de bovenste balkons heeft vervangen. Bij de werkzaamheden wordt een betere isolatielaag aangebracht, het afschot verbeterd en valbeveiliging aangebracht. Eerst is met een ladder vanaf de zijkant van het blok het grind naar beneden gebracht. Dat ligt nu in witte zakken te wachten. Vervolgens is de nieuwe dakbedekking naar boven gebracht. Die wordt nu aangebracht. Hierbij wordt best wat lawaai gemaakt. Bij zulke werkzaamheden op het dak merk je weer hoe gehorig het op het GWL terrein kan zijn. De werkzaamheden zijn hopelijk binnenkort afgelopen. Bedoeling is dat blok 12 dan weer een dak heeft dat er vele jaren tegen kan.

Publicatiedatum: 28 november 2015