Menu

kiosk gaat komen

De kogel is door de kerk, het Stadsdeel heeft definitieve goedkeuring verleend aan de vergunning voor een kiosk op de hoek Haarlemmerweg/Waterkeringweg.
Dit nadat de bezwaarcommissie alle bezwaren daartegen niet gegrond had verklaard.
Omwonenden vrezen vooral overlast, de kiosk mag door de week tot 1.00 in de nacht open blijven, in het weekend tot 3.00.
Vanuit de koepel was het voornaamste bezwaar dat er jaren met het Stadsdeel samen is gewerkt aan een vergroenplan voor die plek.
De besluitvorming wordt toegelicht in een lange juridische brief. Kort samengevat: in het bestemmingsplan wordt gerept van de mogelijkheid een kiosk te plaatsen. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan had u uw bezwaren kenbaar moeten maken. Een bestemmingsplan is bestuursrechtelijk zwaar en daar wegen losse afspraken met het Stadsdeel niet tegenop.

Publicatiedatum: 12 oktober 2015

technisch overleg 29 oktober

Aanbrengen anti-kerntrekbeslag in blok 1, schuifpuien in blok 2c, dakbedekkers op blok 4, onderhoud aan de wilde wingerd van blok 6, vervanging van ramen en hydrofoorpompen in blok 12, schilderwerk aan de gevel van blok 15 en energielabels voor het gehele terrein. Dit zijn enkele onderwerpen die in het afgelopen jaar in de GWL Nieuwsbrief hebben gestaan.

Publicatiedatum: 12 oktober 2015

geslaagde pluk en bakdag

Voor de zevende keer vond op zaterdag 26-9 de jaarlijkse GWL pluk- en bakdag plaats. Eerst werden ‘s ochtends, met hulp van vele buurtkinderen en volwassenen, de appels en peren geplukt. Dankzij de grote aanloop waren we sneller dan verwacht klaar.

Het fruit werd verdeeld en de vrijwilligers gingen thuis aan de slag. Het resultaat was er naar: op de tafel stonden maar liefst 17 verschillende appeltaarten en een heerlijk bakje stoofpeertjes.

Alle aanwezig GWL bewoners konden genieten van de verrukkelijke baksels, begeleid met appelsap. Kortom, er is weer gesmuld. Het resterende fruit is uitgedeeld, dus er zal nog veel gebakken en gepureerd zijn in de afgelopen dagen. Al met al kunnen we weer terugkijken op een mooie pluk- en bakdag. Iedereen die geholpen heeft… bedankt.
 
Was je er bij en heb je zelf foto’s gemaakt? Wil je ze dan mailen naar fruitbomen@gwl-terrein.nl? Voor soortenlijsten en plattegronden met welke bomen bij jouw blok staan, kijk op de fruitbomen pagina. Daar vind je ook uitgebreide (foto) reportages van dit jaar en de voorgaande jaren. Leuk om terug te zien hoe jij 5 jaar geleden op het GWL actief was!

Publicatiedatum: 12 oktober 2015

enquete westerpark

“Het Westerpark biedt naast rust, groen en recreatie ook een culturele ontmoetingsplaats aan jong en oud. Het is het op één na meest drukbezochte park van Amsterdam. De Gemeente Amsterdam wil graag weten wat uw ervaringen met activiteiten in het Westerpark in 2015 waren. Op deze manier meten we graag hoe u het park ervaren heeft en wat u nog als verbetermogelijkheden ziet. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.”

Veel bewoners van het GWL terrein ontvingen onlangs een brief, ondertekend door Gerolf Bouwmeester, met bovenstaande boodschap en het bericht dat ze een enquete over het Westerpark in kunnen vullen. Wil jij jouw stem laten horen? Dat kan online via www.amsterdam.nl/overig/westerpark.

Publicatiedatum: 12 oktober 2015

verandering Leefbaarheidsoverleg

Zo lang als de wijk bestaat is er ook het Leefbaarheidsoverleg, in de volksmond LEBO genoemd.
Het Lebo is een laagdrempelig overleg waar alle bewoners punten kunnen inbrengen. Dat kunnen klachten zijn, maar ook wensen voor het onderhoud of plannen om iets op te zetten voor de wijk.
In dat Lebo zit iemand van het Stadsdeel, de wijkagent en het koepelbestuur.
Ter plekke wordt bekeken of er haalbare acties zijn en wie die op zich neemt. Op een volgende vergadering wordt dan bekeken of het probleem is opgelost.
Zaken die langduriger contact tussen verschillende organisaties nodig hebben (bijv. het onderhoud van de gracht) worden doorgeschoven naar het koepelbestuur.
Daarnaast voert het Lebo met allerlei gemeentelijke diensten jaarlijks een wijkschouw uit, waaruit aandachtspunten voor het onderhoud worden gedestilleerd.

De afgelopen jaren was de opkomst wisselend (afhankelijk van wat er in de wijk speelde) en bleek dat steeds meer bewoners direct in actie kwamen en zelf contact zochten met de wijkagent, de buurtcoördinator van het Stadsdeel of een digitale overlastmelding deden. Er was discussie over de vraag of het Lebo nog wel een rol van betekenis speelde. De frequentie is van 6x er jaar naar 5x per jaar verlaagd,  waardoor een bewoner met klacht of voorstel  soms ruim twee maanden moet wachten.

Het koepelbestuur (voorzitter van het Lebo) heeft over de situatie nagedacht en besloten het overleg belangrijk te vinden voor het beheer van de wijk en het te willen behouden. Komend jaar wordt de vorm echter anders. Dan wordt het Lebo gecombineerd met bestuursvergaderingen van het koepelbestuur. Als vanouds zijn Stadsdeel, politie en koepelbestuur aanwezig. Het eerste uur van de vergadering is het aloude Lebo waar iedereen welkom is, daarna vergadert het koepelbestuur zonder gasten verder.
Na een jaar wordt bekeken hoe de nieuwe aanpak bevalt.

Publicatiedatum: 12 oktober 2015

uitslag enquete

De enquête is nog aan de gang, zie artikel hierboven. Hoezo dan nu al uitslagen?
Uw wakkere GWL-reporter heeft de hand weten te leggen op de tussenstand na 500 invullers.
De jaarlijkse enquête van het Stadsdeel onder omwonenden over het Westerpark staat nog korte tijd online. Er zijn 11.000 pamfletten de deur uitgegaan met een oproep de enquête in te vullen, op dit moment zijn er zo’n 500 mensen die dat ook daadwerkelijk hebben gedaan.
Op (waarschijnlijk 28 oktober) volgt een bewonersavond om de resultaten met de bewoners van de omliggende wijken te bespreken.
De waardering voor het park is in 2015 hoger dan in 2014. 80% waardeert het wonen bij het Westerpark als positief. Omwonenden gebruiken het park ook massaal voor recreatie, sport, picknick en horeca.
Evenementen worden minder vaak bezocht, met uitzondering van de Rollende Keuken, Sunday Market, Neighbourhood Market en de kermis.
64% geeft aan enkele tot meerdere malen per jaar overlast te ervaren. Die overlast zit hem dan vaak in harde muziek, luidruchtige bezoekers, parkeeroverlast, taxi’s en vervuiling.
Zoals gezegd: bovenstaande is een tussenstand. De enquête kan hier nog worden ingevuld>>
Komende evenementen: Amsterdam Dance Event, 14 t/m 19 oktober
Cinekid, 17 t/m 23 oktober

Publicatiedatum: 12 oktober 2015

minimarkt blok 5

Zaterdag 7 november a.s. vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur.
Grijp je kans en kom kijken of er iets van je gading bij is, zoals kleding, diverse gebruiksartikelen en huisraad. Of kom gezellig een kop koffie of thee nuttigen voor de bescheiden prijs van € 0,50. Huisgemaakte soep voor € 1,50. Belegde broodjes (ham, kaas, humus, tomaat, augurk) € 1,50. Stoelmassage € 2,50.
Na afloop is er gelegenheid om gezamenlijk een glaasje wijn te drinken à € 1,50 per glas.

Publicatiedatum: 12 oktober 2015

groen is gezond

Wij GWL-ers wisten het natuurlijk al lang, het verband tussen een groene omgeving en gezondheid-geluk is niet nieuw. Maar nu is het bewijs weer een stukje harder:
Hoe meer groen in de wijk, hoe gezonder mensen zijn. Dat blijkt uit meta-onderzoek van promovenda Magdalena van den Berg van het VU Medisch Centrum (VUmc).
Van den Berg bekeek veertig studies naar de relatie tussen gezondheid en de aanwezigheid van groen in de leefomgeving. Los van elkaar zeggen die te weinig, maar gecombineerd bewijzen ze een positief verband, stelt zij.
Zo wijzen negentien studies erop dat de nervositeit en somberte van bewoners afneemt naarmate het aandeel groen in een woonwijk hoger is. Een ander opvallend effect is dat natuur in de wijk de sterftekans verlaagt. Zeven studies laten zien dat mensen in een groene wijk minder vaak overlijden dan in een ‘stenige’ wijk.

Dat is natuurlijk goed nieuws voor het GWL, wellicht compenseert ons groen de schadelijke werking van de fijnstof van de Haarlemmerweg.
Vervolgonderzoek zou moeten bekijken of de gezondheid van GWL-ers in de winter (amper groen) slechter is dan in de zomer (veel groen).

Publicatiedatum: 12 oktober 2015

Eva gefeliciteerd!

Collega Ecowijk Eva-Lanxmeer in Culemborg vierde onlangs haar 15e verjaardag. Om dat te vieren werd een middag georganiseerd met workshops en rondwandelingen, waarvoor andere ecowijken waren uitgenodigd. Het GWL was ook van de partij.
Met een leeftijd van 15 jaar is Eva-Lanxmeer een van de oudste grotere ecowijken in Nederland. Het GWL is met 19 jaar nog net een stukje ouder en daarmee Nederlands eerste echte grote ecowijk.
Net als het GWL heeft Eva-Lanxmeer een watertoren en appelbomen, maar daarmee houdt de vergelijking een beetje op.
Waar het GWL midden in de stad ligt en op 6 hectare 600 woningen herbergt, heeft Eva-Lanxmeer op ruim 30 hectare 300 woningen, een appelboomgaard en een stadsboerderij.
De wijk is in fasen gebouwd, waardoor leerervaringen van eerdere fasen in nieuwe kavels konden worden meegenomen. Bewoners beheren zelf een groot deel van het groen, ze hebben hun eigen warmtecentrale en – in tegenstelling tot het GWL – het is lastig er te wonen zonder echt betrokken te zijn bij ecologie.

Publicatiedatum: 12 oktober 2015