Menu

Waterspiegelplein makeover

Het GWL-terrein boven de Waterleliegracht was een stuk steniger uitgevallen dan ooit bedoeld. Dat leidde een jaar of vijf geleden tot de oprichting van de werkgroep Groene Vingers. Het Waterspiegelplein stond hoog op de lijst van plekken die wel wat groener konden. Het ontwerp was al vijf jaar geleden gemaakt door Stadsdeelontwerper Peter Ulle samen met GWL-bewoners. Maar tussen droom en daad zat nog een lange weg, het Stadsdeel (toen nog Westerpark) had ook aangegeven geen geld te hebben voor verwezenlijking van de plannen. Maar onlangs is het er dan toch van gekomen, op kosten van de koepelvereniging werd plm. 450 m2 bestrating weggehaald en vervangen door vruchtbare aarde. Dat is ongeveer de helft van het plein.
Waarna in het weekend van 17 en 18 mei bewoners aan het planten sloegen. Onder aanvoering van professionele hoveniers werd in rap tempo het plein vergroend.
Bij de keus van de planten is rekening gehouden met een aantal punten:
* ook in de winter groen
* verschillende bloeiperioden
* aantrekkelijk voor vlinders en bijen
* onderhoudsarm

Met het opknappen van het sportveld vorig voorjaar, het vergroenen van het Watertorenplein een paar weken geleden en dan nu het Waterspiegelplein heeft het deel van het GWL boven de gracht een flinke facelift gehad.

Hier staat een fotoreportage>>>
Hier staat de videoclip>>>
Artikel in de Staatskrant>>>

Publicatiedatum: 25 mei 2014

GWL vs Nuon in de rechtszaal: WE HEBBEN EEN DOORBRAAK!

Bij de aanleg van het GWL-terrein kregen we stadsverwarming met warmte en stroom geleverd door onze eigen Warmtekrachtkoppelingscentrale (WKK). Dat was een van de speerpunten van de ecowijk. Een paar jaar geleden heeft Nuon de WKK-centrale bij het sportveld ontmanteld, repareren was te duur en de centrale was niet rendabel. Er voor in de plaats kwam een gewone gasturbine, waarmee het GWL-terrein opeens een heel stuk minder Eco werd.
Als GWL eisten we bij de rechtbank dat Nuon ons weer milieuvriendelijke warmte en stroom moest leveren, door middel van een nieuwe WKK-centrale of anderszins.
Afgelopen september zouden GWL en Nuon elkaar treffen in de rechtszaal. Voor het zover kwam zijn beide partijen in gesprek gegaan. Dat werden constructieve gesprekken. Nuon ging onderzoeken of het mogelijk was voor milieuvriendelijke warmte te zorgen die toch ook nog rendabel te maken viel.
Toen er vorig jaar door Stadsdeel West met Nuon een contract gesloten werd voor levering van stadswarmte aan de Houthavens, kwam de oplossing in zicht. Warmtenet (o.a. afvalwarmte van het Westelijk Havengebied) zou worden doorgetrokken en dat bood wellicht mogelijkheden ook aan te sluiten op het GWL.
De afgelopen maanden heeft Nuon dat onderzocht en begroot en het bleek financieel haalbaar te zijn.
Er komt een pijpleiding onder het Westerpark door, waarmee de warmte wordt aangevoerd. En terwijl een WKK-centrale 13% CO2 schoner is dan een gasturbine is wamte van Warmtenet maar liefst 80% schoner! Waarmee het GWL dan opeens een grote eco-sprong voorwaarts maakt.

Zijn er nog beren op de weg? Ja, maar die beren zijn eerder mollen onder de grond. Bij het boren onder het park door wordt er zeker gifgrond aangetroffen. En de regel is dat wie gif tegenkomt ook maar moet zorgen dat dat opgeruimd wordt. Wat voor Nuon een grote kostenpost kan betekenen. De Gemeente Amsterdam moet op dit punt soepelheid vertonen.
Als het allemaal lukt, dan krijgt het GWL begin 2017 schone warmte.

Publicatiedatum: 25 mei 2014

it’s party time!

De zomer komt er aan en de mooiste nacht is dan toch de midzomernacht. Zeker op het GWL, dan vieren we samen feest op het kersvers vergroende Watertorenplein.
Culinair zorgt de kookploeg als altijd voor een fenomenaal diner dat weer diverse landsgrezen zal overschrijden.
Maar voor een goed feest is meer nodig. Zoals muziek en dans. En natuurlijk leuke buren. En die zijn hier zat.

DJ-Inno opent het feest met oude soul/rock&roll/jaren 1970 disco, maar ook modern. Dan gaan we naar zuidelijker sferen en wordt de Europese solidariteit van de GWL-er op de proef gesteld in een wervelende Griekse dansmarathon onder de bezielende leiding van Manolis. Met als afsluiting een knallend optreden van een band waarbij de voeten gewoonweg niet op de vloer kùnnen blijven (er doet een hardnekkig gerucht de ronde dat de Rolling Stones op zoek zijn naar een klein podium als afterparty na Pinkpop…).

Wacht niet langer en boek nu voor het wijkdiner!

De kosten bedragen 10 euro per volwassene en 5 euro voor kinderen tot 16 jaar. Kleintjes onder de 5 jaar zijn gratis.
Nieuw is dit jaar de mogelijkheid makkelijk en veilig te betalen met iDeal. Je kan ook het inschrijfformulier met het geld inleveren bij de buurtbeheerder.
Enne… vergeet niet je ook op te geven voor een uurtje bardienst of hulp aan de kookploeg. Want dat is natuurlijk de kern van het GWL-feest, bewoners bouwen een feestje voor en met elkaar.

Hier de aankondiging en het inschrijfformulier voor cash betaling>>
Schrijf je hier gelijk in per bank met iDeal>>

Publicatiedatum: 25 mei 2014

sociale media op het GWL?

Op een recente poll op de website reageerden 56 mensen op de vraag of er behoefte was aan het gebruik van sociale media binnen de wijk. Maar liefst 84% van de respondenten was enthousiast over dat idee.
Bij de vervolgoproep in de nieuwsbrief wie daarover wilde meedenken kwamen echter maar twee reacties.
Nou hoeft het wiel niet keer op keer vanaf het begin opnieuw te worden uitgevonden. ‘Atlas van de Wijk’ is een sociale buurt tool die in Amsterdam West is ontwikkeld, specifiek gericht op interactie binnen de wijk.
Met een subsidie uit het nieuwe potje Buurtmedia van Stadsdeel West kunnen we zonder hoge kosten instappen.  Het programma is nog in ontwikkeling, dus als we meedoen zijn we tegelijk ook tester. De ledenvergadering van de koepelvereniging heeft een daartoe deskundige bewoner afgevaardigd om met de makers van gedachten te wisselen wat de tool voor het GWL zou kunnen betekenen en wat we er van verwachten.
Wil jij daar ook over meedenken? Geef je dan op bij social@gwl-terrein.nl.

Hier een presentatie van ‘Atlas van de Wijk’>>>

Publicatiedatum: 25 mei 2014

alv van de koepel: mystery guest en videoclip

Afgelopen donderdag was de voorjaars ALV van de koepelvereniging. Doorgaans een taaie vergadering waarin de  jaarcijfers worden besproken en de kascommissie haar oordeelt velt. Dat gebeurde dit keer ook, maar het was maar een klein deel van de avond.
De mystery guest waren de twee onderhandelaars van Nuon waarmee het GWL al een jaar probeert te komen tot ecologisch verantwoorde warmtelevering. Zij maakten met een heldere presentatie duidelijk wat de bereikte overeenstemming inhield en waar die schone warmte vandaan komt.
Ook werd er een presentaie gegeven van ‘Atlas van de Wijk’, een sociale webtoepassing gericht op interactie binnen de wijk.
Een videoclip schetste in de beste Sovjettraditie hoe het volk van het GWL in opstand kwam tegen de onderdukkers en zelf de vergroening van de wijk in de hand nam.
Tenslotte gaf Jan-Willem Kluit een presentatie over de geschiedenis en het reilen en zeilen van ons eigen kleine Windketel hotelletje.
Waarna de vergadertijgers toch wel dorstig geworden waren en de avond in café Amsterdam werd afgesloten.

Is het jou niet helemaal duidelijk wat die koepelvereniging allemaal uitspookt?
Hier staat het jaaroverzicht>>>

Publicatiedatum: 25 mei 2014

de Waterleliegracht helder als een bergbeekje?

De Waterleliegracht vangt jaarlijks 27,5 miljoen liter regenwater op. En dat is ook waar hij in de eerste plaats voor bedoeld is, het opvangen van regenwater, dat dan niet in het riool terecht komt, maar wordt overgeheveld naar de Haarlemmertrekvaart.
Dat is een van de vele zaken die studenten van de Universiteit Wageningen hebben uitgezocht over de Waterleliegracht. Hun opdracht was uit te dokteren hoe het met de gracht zat en hoe de situatie van de gracht kan worden verbeterd.
Op de bodem van de gracht ligt een zeil. was dat aangelegd om verontreinigd grondwater tegen te houden?
Nee, het zeil was bedoeld om de gracht in zijn vorm (ondiep aan de kant, dieper in het midden) te houden. Er is gewoon contact met het grondwater.
Komt door dat grondwater verontreinigd water de gracht in? Nee, er komt wel grondwater de gracht in, maar dat is niet vervuild.
Werkt die overheveling naar de Haarlemmertrekvaart nog? Ja, die werkt nog. Maar onder bepaalde omstandigheden gaat er ook wel eens water de andere richting op, van de trekvaart naar de Waterleliegracht.

Verder hebben de studenten water- en bodemmonsters onderzocht en oplossingen gesuggereerd om de Waterleliegracht weer helder te krijgen en algengroei tegen te gaan.

Hier is een korte samenvatting>>>
Hier staat het volledige rapport>>>

Zo zou de gracht er na een opknapbeurt uit kunnen zien:

Publicatiedatum: 25 mei 2014

we zijn beroemd in Korea (Zuid)

Jazeker, het GWL is een global player, van heinde en verre komen mensen een kijkje nemen. Zo ook de Koreaanse tv, die een hele uitzending weidde aan onze wijk.
Dus als de wijk de komende zomer voortdurend bezocht wordt door Koreaanse groepen toeristen, dan weet je hoe dat komt.
De redactie heeft niet kunnen checken welk beeld het tv-programma van de wijk schetste.

Zin in een stukje Koreaanse tv? Hier staat ie!

Publicatiedatum: 25 mei 2014

klimaatneutraal wonen op het GWL

Op maandag 16 juni van 20:00-22:00 uur organiseren Richard Zwiers en Rolf Steenwinkel in het beheerdershuisje een informatiebijeenkomst over klimaatneutraal wonen op het GWL terrein.
Richard Zwiers is adviseur duurzame ontwikkeling en Rolf Steenwinkel is directeur van duurzame energie coöperatie Amsterdam Energie. Beide zijn bewoners van het GWL terrein.
Toen het GWL terrein 17 jaar geleden gebouwd werd was het qua technologie en energiezuinigheid vooruitstrevend in Nederland. Maar de tijd heeft niet stil gestaan: nieuwe technieken en concepten zijn ontwikkeld en overal in Nederland worden energiezuinige, zelfs ‘nul op de meter’ woningen gebouwd of gerenoveerd. Zie bijvoorbeeld: Ons huis verdient het en Milieu Centraal. Ook op het GWL terrein is nog veel energiebesparing en duurzame energieopwekking mogelijk; maar hoe kan dat op een slimme manier georganiseerd worden? Dit is het doel van ons project GWL Klimaatneutraal.
De basisgedachtes zijn: 1. we kunnen het geld dat we nu besteden aan onze energierekening ook (en beter!) inzetten voor financiering van energiebesparende maatregelen, en 2. door onze omvang zijn we interessant voor marktpartijen, mits we ons als groep organiseren. Een eerste stap hiervoor is het invullen van een steunbetuiging: “Ja, ook ik wil milieubewust, comfortabel en betaalbaar wonen. Samen met mijn GWL medebewoners daag ik de markt uit om ons aantrekkelijke maatregelen aan te bieden die dit mogelijk maken”. 28 Bewoners gingen u al voor tijdens de VvE vergadering van blok 2c. Dat is mooi maar nog niet genoeg: we denken ongeveer 250 steunbetuigingen nodig te hebben.
Geïnteresseerd? Graag verwelkomen we u op maandag 16 juni in het beheerdershuisje op het GWL terrein. Op de avond zullen deskundigen aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. Het project GWL klimaatneutraal wordt ondersteund door Eco 2.0 en wordt gesubsidieerd door het stadsdeel. Na afloop is er gelegenheid tot napraten met een hapje en een drankje. Wilt u (vanwege de catering) svp uiterlijk 10 juni aangeven of u van plan bent te komen? Dat kan via info@gwlklimaatneutraal.gwl-terrein.nl.

Publicatiedatum: 25 mei 2014

klimop als geluidsdemping bij het sportveld

Gelijk met het beplanten van het Waterspiegelplein zijn er ook hedera’s geplant tegen de beide hekken van het sportveld. Dat zijjn klimmers die tegen een stootje kunnen en snel groeien. De gedachte is dat een volle wand klimop geluid vanaf het sportveld dempt, met name voor de lager gelegen verdiepingen.

Publicatiedatum: 25 mei 2014