Menu

masterplan is overhandigd aan Godfried Lambriex

Donderdag 30 januari was een historische dag: het Masterplan Vergroening werd officieel overhandigd aan wethouder Godfried Lambriex, die buurtportefeuillehouder voor het GWL terrein is. Doel van de overhandiging was de intentie uit te spreken dat het GWL terrein en het Stadsdeel blijven samenwerken bij de verwezenlijking van de plannen. Namens het Stadsdelen waren diverse betrokken ambtenaren aanwezig, namens het GWL terrein waren diverse koepelbestuurders, leden van de Groene vingers, nutstuinenvereniging, fruitbomenwerkgroep en andere belangstellenden aanwezig.

Vóór de overhandiging gaf Diego Pos, een van de trekkers, een korte presentatie van het Masterplan. Diego vertelde dat de koepel al sinds 2008 samen met het stadsdeel optrekt om de wijk groener te maken. Na jaren van plannen maken, overleg met bewoners en betrokkenen, waaronder het Stadsdeel, en beslissingen nemen, gaan we nu over op uitvoering.

Na de overhandiging sprak Godfried zijn waardering uit naar de bewoners van het GWL terrein, omdat zij met elkaar en met het Stadsdeel plannen hebben gemaakt voor de openbare ruimte. Hij is erg blij met de kracht van de samenwerking tussen Koepel en Stadsdeel en vindt dit Masterplan een goed voorbeeld van bewonersparticipatie en gebiedsgericht werken. Hij gaf aan dat dit Masterplan een belangrijke stap is en dat het mooi is voor het stadsdeel om de verantwoordelijkheid te kunnen delen, maar ook spannend en nieuw. Belangrijk is dat de openbare ruimte op deze manier van ons allen wordt en dat is een grote meerwaarde. Godfried waardeert het dat wij als GWL, zowel via de VVE’s als via de corporaties, willen meebetalen en meewerken aan de uitvoering van het Masterplan. Dat vindt hij een zeer positief signaal.

Wat is er afgesproken? Godfried benadrukt dat de stadsdelen niet opgeheven worden na de verkiezingen op 19 maart. De speerpunten van de bestuurscommissie liggen juist bij openbare ruimte, groen en buurtgericht werken. Deze projecten zijn erg belangrijk. Godfried is heel positief over het Masterplan en het proces. Hij neemt hierover contact op met Dirk de Jager, omdat die portefeuillehouder openbare ruimte is. Godfried stuurt het Koepelbestuur een brief waarin hij de mening geeft van Dirk en van hemzelf en waarin zij aangeven wat het stadsdeel en straks de bestuurscommissie moet en kan regelen om het masterplan verder te brengen. Deze brief komt vóór 19 maart.

Publicatiedatum: 1 februari 2014

mega autokraak treft GWL

In de nacht van donderdag op vrijdag is het GWL-parkeergebied Waterkeringweg en Waterpoortweg bezocht door een autokraker op zoek naar vermelding in het Guinness Book of Records. Van ongeveer 20 auto’s werd de zijruit ingeslagen, waarna mogelijk verkoopbare voorwerpen uit de auto’s werden meegenomen. Van enkele auto ‘s werden zelfs beide zijruiten ingeslagen.
De wijkagent kon zich niet herinneren ooit eerder een autokraak van deze omvang te hebben meegemaakt.
Reden genoeg om ook de Forensische Opsporing in te schakelen die op de Crime Scene op zoek ging naar vingerafdrukken en andere sporen.
Met een aantal woninginbraken, fietsendiefstal en dan nu ook autokraken heeft het GWL zich in januari hoog opgewerkt in de misdaadstatistieken.

Publicatiedatum: 1 februari 2014

waterleidingbreuk Van Hallstraat treft blok 2C


Vrijdagmiddag rond 13.00 begon er water te stromen over het zebrapad op de hoek van de Haarlemmerweg en de Van Hallstraat. Het bleek een breuk in de ondergrondse waterleiding te zijn. Waternet trok met groot materieel uit en de kruising werd wegens graafwerkzaamheden voor het verkeer afgesloten. Gedurende die werkzaamheden was de watertoevoer van Blok 2C aan de Haarlemmerweg afgesloten.
Dorstige bewoners konden water tappen bij een voor dat doel neergezette drinkwatercontainer.

Publicatiedatum: 1 februari 2014

poll leidt tot actie Nuon

De poll in de vorige nieuwsbrief, over de klachten met warm water tijdens het douchen, heeft enorm veel reacties uitgelokt. Maar liefst 96 mensen hebben de poll ingevuld, waarvan 47% regelmatig last had van het wegvallen van warm water en 43% soms.
Daarmee was zonneklaar dat de problemen niet op woningniveau gezocht moesten worden, maar dat het een wijkbreed fenomeen was. De resultaten van de poll zijn doorgestuurd naar Nuon en binnen een uur werd er gereageerd. Er zijn op diverse plaatsen metingen gedaan en het hele systeem is onderzocht. De oplossing bleek uiteindelijk te zitten in een betere afregeling van de ketel in de centrale bij het sportveld.
Als het goed ism zijn de warmwaterstoringen inmiddels verholpen.
Mocht je toch nog last hebben, meld dat in een mailtje aan de redactie met naam, telefoonnummer en adres, dan geven we het weer centraal door aan Nuon.

Publicatiedatum: 1 februari 2014

GWL op AT5: rondleiding door GroenLinks lijsttrekker

Op 27 januari was het GWL uitgebreid te zien op AT5 in het programma Straten van Amsterdam. GroenLinks lijsttrekker en GWL-bewoner Rutger Groot-Wassink liet zijn woning en wijk zien aan de reporter van AT5, waarbij ook hotel de Windketel werd bezocht, waar oud-koepelvoorzitter en wijkhotellier Jan-Willem Kluit vertelde over het ontstaan van Amsterdams kleinste hotel.
Rutger was zeer te spreken over het wonen in de wijk en daarom is het hem vergeven dat hij dacht dat de wijk pas tien jaar bestond, terwijl de eerste woningen reeds 17 jaar geleden werden opgeleverd. We zullen maar zeggen: time flies when you’re having fun!
Hier kan je de reportage zien>>

Publicatiedatum: 1 februari 2014

leefbaarheidsoverleg 23 januari

Enkele punten uit overleg:
– blok 11 en 13 hebben een voorstel gedaan voor het parkeren van fietsen en voor het groen.
– Janneke Vorst gaat in het buurtbeheerderhuisje nestkasjes maken op vier woensdagen in het voorjaar. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via mail@janneke.net.
– er is behoefte aan meer fietsnietjes op het terrein en beter gebruik van de huidige nietjes. Petrina van het Stadsdeel geeft aan dat je via een melding openbare ruimte kunt aangeven dat er fietsnietjes zijn gewenst of fietswrakken staan. Wel wordt zoveel mogelijk geprobeerd op het GWL terrein dezelfde nietjes (en banken e.d.) te laten plaatsen, om verrommeling van de openbare ruimte te voorkomen.
– volgens Tim, de buurtregisseur, zijn er al drie inbraken gemeld in 2014. Alle drie bij benedenwoningen via de tuin. Als er een inbraak is geweest volgen er dikwijls meerdere, dus aan iedereen wordt gevraagd op te letten.
– er is weer buurtbudget beschikbaar voor buurtactiviteiten in 2014. Heb je een idee voor de buurt, meldt dit dan via info@gwl-terrein.nl.
De volledige notulen lees je hier. De data voor 2014 zijn: 20-3 (met buurtschouw, om 17:00 uur), 12-6, 18-9 en 11-12 (alle drie om 19:30 uur).

Publicatiedatum: 1 februari 2014

hekwerk bij blok 1 beschadigd

Het hekwerk bij blok 1, vanaf blok 15 tot aan het buurtbeheerdershuisje, is beschadigd. Onderdelen van het hek zijn uit elkaar getrokken of omgebogen, het gaas is deels weg, maar de palen staan er nog. Nadat het in eerste instantie een raadsel was hoe dit kwam, bleek uiteindelijk dat dit bij werkzaamheden was gebeurd. Niet door de mannen die de hekken bij blok 6 en 12 hebben weggehaald, maar door de hoogwerker tijdens schilderwerk bij blok 1. Er is met de aannemer afgesproken dat hersteld wordt.

Publicatiedatum: 1 februari 2014

dakwerkzaamheden blok 2a

In de tweede week van januari stond een grote kraan naast blok 2A en liepen er oranje mannetjes op het dak. Daarmee begon de vernieuwing van de dakbedekking en het sedum. De werklui van Patina begonnen met het verwijderen van te vervangen delen van het dak (zoals het oude sedum). Ze takelden dit met containers naar beneden en de materialen voor het nieuwe dak werden omhoog getakeld. Het nieuwe materiaal is ook EPDM, maar van betere kwaliteit (dikker). Door de werkzaamheden, die zo’n 6-7 weken zullen duren, hoopt blok 2A van de lekkages af te zijn. Technisch beheerder Wilcke houdt, samen met bestuur en technische commissie van blok 2A, toezicht op de uitvoering. Mocht je meer informatie willen of vragen of opmerkingen hebben omtrent de werkzaamheden, dan kun je contact opnemen met het bestuur van blok 2A.

Publicatiedatum: 1 februari 2014

brief stadsdeel overlast Westerpark

Stadsdeel West heeft een brief gestuurd over de bewonersavonden over overlast in het Westerpark op 30 september en 16 december 2013. In de brief staan de genomen maatregelen beschreven, waardoor de overlast in 2014 een stuk minder zou moeten worden. De brief vind je hier.

Publicatiedatum: 1 februari 2014

fietsendieven bij blok 12?

Half januari zijn diverse fietsen verdwenen van bewoners van blok 12. Zouden ze gestolen zijn? Was er eind september al een golf van verdwenen fietsen bij blok 12, inmiddels staat de teller van de afgelopen week op 5. Heb je wat verdachts gezien of is ook jouw fiets recentelijk gestolen? Mail dan naar buurtbeheerder@gwl-terrein.nl. Onze buurtregisseur Tim verzoekt iedereen bij diefstal aangifte te doen, zie www.politie.nl/aangifte. Ook als de fiets niet verzekerd is geeft dit de politie inzicht in waar actie nodig is.

Publicatiedatum: 1 februari 2014

woninginbraak

Er zijn in januari reeds drie aangiften gedaan wegens woninginbraak op het GWL. In alle gevallen betrof het woningen op de begane grond waar vanuit de tuin werd ingebroken. Daarbij zijn de deursloten open gebroken. In één geval werd de inbreker betrapt, maar wist te ontkomen.
Wijkagent Tim van der Velde geeft de onderstaande tips om inbraken te voorkomen:
– Bel bij verdachte situaties altijd 112, want “112 daar vang je boeven mee”.
– Sluit (avond-nacht) het tuinhek af; dit is de eerste drempel voor de inbreker (er overheen springen is verdacht).
– Zorg voor voldoende licht, bv. een buitenlamp met bewegingssensor (maar richt deze zorgvuldig, dus niet in de woonkamer van de overburen).
– Zorg er voor dat er geen waardevolle spullen, zoals geld, computers, gsm’s etc. van buitenaf zichtbaar zijn.
– Zorg voor goed hang- en sluitwerk. Er zijn sloten verkrijgbaar die bestand zijn tegen de zogenaamde “kerntrekmethode”. Hierbij wordt in de cilinder geboord waarna deze er in zijn geheel wordt uitgetrokken.
– Houd bij afwezigheid van de buren een oogje in het zeil.
 
Werken aan veiligheid doe je samen!

Publicatiedatum: 1 februari 2014