Menu

over en uit…

Nog even en 2014 is over en uit. Via een aanloopje kerst(vakantie) stomen we op naar 2015.
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar en de redactie, de buurtbeheerder en het koepelbestuur wensen alle GWL-ers vast een heel goed uiteinde en een heel mooi nieuw jaar.
Dat 2015 weer een jaar vol GWL-activiteiten mag worden!

Publicatiedatum: 19 december 2014

kiosk op de hoek Waterkeringweg/Haarlemmerweg?

Haring, oliebollen, kranten, bloemen of patat?
Er is bij het Stadsdeel een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een kiosk op de hoek van de Waterkeringweg en de Haarlemmerweg. De kiosk mag 15 m2 oppervlak beslaan en wordt 3 meter hoog. De kraam lijkt bedoeld voor doorverhuur, er wordt nog geen specifieke bestemming genoemd in de aanvraag. De aanvrager heeft vanuit het stedelijke bestemmingsplan op 26 plaatsen een vergunning aangevraagd.
Zoals ook besproken in het Leefbaarheidsoverleg (zie verderop) hebben omwonenden nog tot 13 januari de mogelijkheid een zienswijze in te dienen waarin ze hun eventuele bezwaren toelichten.

Het koepelbestuur gaat zo’n zienswijze indienen, op grond van de volgende argumentatie:

Publicatiedatum: 19 december 2014

opbouw voormalig KPN gebouw

Aan de Waterpoortweg is veel frustratie over de nieuwe opslagloods (M3 self storage) die momenteel in aanbouw is en negen meter hoog wordt, de helft hoger (t lijkt echter meer) dan het voormalige postsorteercentrum en liefst 72 meter lang, met een geheel blinde achtergevel (de ramen in het huidige pand worden straks afgedekt met metalen platen). We hebben dit niet kunnen tegenhouden en nemen dat het stadsdeel kwalijk. Waar is het misgegaan? Ondanks de korte lijntjes van onze wijk met het stadsdeel, onder andere via lebo en koepelvereniging, zijn we als bewoners nooit geïnformeerd over het nieuwe bestemmingsplan (in april jl. voor 10 jaar vastgesteld) of de omgevingsvergunning (op 29 juli afgegeven). Niemand heeft blijkbaar in de gaten gehad, dat deze loods op het bedrijventerrein “Rond de Graven” aan een woonstraat grenst, en er dus ten minste enige kwaliteitseisen aan het uiterlijk van de buitengevel gesteld hadden moeten worden. Toen we in september, bij toeval, achter de bouwplannen kwamen,  waren alle bezwaartermijnen al verstreken en was er niets meer tegen te beginnen. Jammer voor onze straat, (beneden)bewoners en speelstoep. Jammer ook vinden wij het voor het gwl-terrein als geheel, dat een minder aantrekkelijke entree krijgt met deze sombere wand. 
 
Medebewoner Giesbert is door zijn dwarslaesie sterk aan huis gebonden. De gevolgen voor zijn leefsituatie zijn dan ook groot: ‘Ik kom niet zo ver met m’n rolstoel, en het is een zonnige stoep, letterlijk en figuurlijk. Als ik niet fit ben, lig ik op bed, soms meer dan een week aan een. Mijn uitzicht was eerst een sportveldje, toen een lelijk post gebouw, met lucht en zon erboven. En vanaf nu zie ik een lelijke donkere muur .’

Bewonerscommissie Blok 1

Publicatiedatum: 19 december 2014

uit het Leefbaarheidsoverleg: opbouw KPN-gebouw, overlast sportveld, kioskvergunning en bewakingscamera’s

Er waren 17 mensen op het LEBO. Dat is meer dan gemiddeld. Dat kwam omdat er aardig wat mensen uit blok 1 waren. Die hadden dan ook wat te bespreken. Namelijk: Bij het voormalig postsorteercentrum aan de Waterpoortweg was afgelopen zomer onverwacht bouwactiviteit. Bij het vorige Lebo kwam dat al aan de orde, maar de vertegenwoordigster van het stadsdeel Petrina Groesbeek kon toen niet vertellen wat er gaande was. Nu weten we inmiddels dat er een opslagloods komt. Bewoners van blok 1 zijn gealarmeerd aangezien het gebouw hoger dan het voormalige gebouw wordt. Het blijkt dat er drie meter wordt opgebouwd. Er zijn hiertoe ook iepen sterk teruggesnoeid. De termijn om in beroep te gaan was al verstreken toen men erachter kwam.
Het gebouw was oorspronkelijk 6 meter hoog. Er is nu een vergunning voor 9 meter. Ooggetuigen hebben de indruk dat het hoger lijkt te worden dan de toegestane 9 meter, namelijk 10 meter en 11 centimeter. Als dat zo is gaan de bewoners flink protesteren.
Er komen aluminium platen voor de ramen. Men vindt ook dit aspect heel vreemd langs een woonstraat.
Een bewonerscommissie heeft met de wethouder gesproken, maar hoewel hij het treurig vond, is uitgelegd dat er niets meer aan te doen valt. Het wordt veel donkerder, zeker voor de benedenwoningen. De suggestie is nu dat de gemeente er een hek voor zet, waar groen tegenaan komt, dat zal de pijn iets verlichten.
Er zou eventueel ook een luifel komen met een lichtbak. Dat lijkt iedereen erg lelijk. De bewoners van de Waterpoortweg zullen nog vaker, wellicht in bijzijn van Petrina Groesbeek van het stadsdeel over het groenplan doorpraten.
Lees meer>>
Hier staan de notulen>>

Publicatiedatum: 19 december 2014

wijkagent in nieuw uniform

Onze wijkagent, Tim van der Velde heeft een nieuwe outfit. De politie van Amsterdam e.o. kreeg tussen 8 en 19 december 2014 een nieuw uniform aangemeten.
In april van dit jaar is er een grote logistieke operatie van start gegaan in Limburg, en zal deze maand worden afgerond in Groningen en Friesland. 32.500 politieagenten die op straat werken krijgen een operationeel uniform. Politiemensen die wel een uniform dragen maar niet echt op straat werken, blijven het huidige uniform dragen. Denk bijvoorbeeld aan baliemedewerkers, arrestantenverzorgers en docenten. Maar ook al dragen zij nog het huidige, nette uniform, het zijn gewoon agenten en ze hebben dezelfde bevoegdheden. Het nieuwe uniform is ontworpen door twee politiemedewerkers.

Publicatiedatum: 19 december 2014

kerstsamenzang

Komt allen tezamen voor de Kerstsamenzang!
Locatie: Waterspiegelplein – Blok 5
Datum:
Woensdag 24 december; aanvang 17.00
Met muzikale medewerking van de Tramharmonie.  

Publicatiedatum: 19 december 2014

giga!Sportinloop krijgt 8,5

Op vrijdag 28 november is het Buurtpanel van Expeditie West op bezoek in de Van Hogendorphal in Westerpark. Bewoners uit West met een licht verstandelijke beperking testen tijdens deze derde expeditie de giga!Sportinloop. Dat doen zij samen met Kirsten Beerens van Stichting Prisma en Cunera Frisart van ABC Alliantie. Nadat alle materialen zijn neergezet, begint de warming-up. Als de spieren lekker warm zijn, gaan expeditieleden Olof, Jan en Anton samen met de vaste deelnemers  sportspelletjes doen: in tweetallen worden de armspieren getraind met gewichtjes, liggend of zittend op een matje wordt overgegooid met de bal … maar dan wel via de muur!
Olof blijkt een natuurtalent met tennissen en verderop proberen Jan en Ronald met de basketbal te scoren. Als iedereen alle spelletjes gedaan heeft, mag je kiezen wat je daarna gaat doen. Olof en Anton gaan tafeltennissen en Jan begint met badminton: “Dat deed ik vroeger in Bakkum ook.” Na afloop helpt iedereen met opruimen en is het tijd om de dorst te lessen. Met een drankje erbij wordt er nog gezellig nagepraat in de kantine van Dirk. De vaste deelnemers vonden het leuk om samen met de expeditieleden te sporten. Zoals een van hen zegt: “Ik moet altijd even wennen als er nieuwe mensen meedoen, maar het was erg gezellig met jullie!”

Het Buurtpanel is eensgezind in haar oordeel: de giga!Sportinloop krijgt een 8,5!
Lees verder>>>

Publicatiedatum: 19 december 2014