Menu

de Waterleliegracht is gebaggerd

Nadat eerst het riet in de Waterleliegracht stevig was gesnoeid en verwijderd werd vorige week de gracht gebaggerd. Op de bodem van de gracht had zich de afgelopen 16 jaar een dikke sliblaag gevormd, voornamelijk bestaande uit afgestorven riet. De gracht was niet alleen overwoekerd door riet, maar  was ook aan het verlanden. Nog een paar jaar en we hadden GWL-turf kunnen gaan steken.
Met een gebaggerde gracht komt er nu meer water in en kan dat water makkelijker in beweging worden gehouden, wat voorkomt dat er een laag van zuurstofloos water ontstaat waarin voornamelijk algen zich prettig voelen. Nu de omgewoelde bodem neerslaat zie je al dat het water helderder wordt.

Publicatiedatum: 26 november 2014

Wageningen: wie is de dader?

Op 10 november – de dag dat begonnen werd aan het weghalen van het riet – presenteerde de Wetenshapswinkel Wageningen haar eindrapport over de Waterleliegracht.
In een bloedstollende crimi-presentatie werden de  schuldigen van het saboteren van de Waterleliegracht ontmaskerd.
Van de vijf verdachten (lekkage van het bodemzeil, vervuild grondwater, teveel voedselrijkdom door hondenpoep en eendjesbrood, achterstallig onderhoud en de overheveling naar de Haarlemmertrekvaart) werden twee hoofdschuldigen aangewezen: achterstallig onderhoud en de overheveling naar de Haarlemmertrekvaart. Hondenpoep was slechts een medeplichtige.
Gelukkig deed de Wetenschapswinkel meer dan alleen de daders aanwijzen. Het eindrapport staat vol aanbevelingen om  te komen tot een heldere gracht met meer variatie en een aantrekkelijkere uitstraling. En, niet onbelangrijk, hoe die heldere gracht vervolgens onderhouden moet worden om dat ook zo te houden op de langere termijn.
Het is nu aan het Stadsdeel, Waternet en het GWL om stappen in die richting te zetten.
Lees hier het rapport>>
Lees het persbericht>>

Publicatiedatum: 26 november 2014

stadsdeel wil parkeeroverlast aanpakken

Op de bewonersavond op 6 november over activiteiten in en overlast door het Westerpark gingen omwonenden in gesprek met o.a. Gerolf Bouwmeester, voorzitter  van de bestuurscommissie van Stadsdeel West.

Een van de punten waarover gesproken werd is het verminderen van de parkeerdruk rond het park. Ook  vanuit het GWL-terrein wordt daar veel over geklaagd. Bewoners kunnen hun auto niet kwijt en er is een voortdurend rondrijden van zoekende auto’s.

Er gaat gekeken worden naar betaald parkeren op zondag (met een bezoekregeling voor omwonenden). Maar omdat ook op andere dagen de parkeerdruk groot is gaat Bouwmeester ook het gesprek aan met de Centrale Stad om te kijken of het mogelijk is om bijvoorbeeld de Waterkeringweg tot bewonersparkeerzone te maken.
Lees hier het verslag van de avond>>

Publicatiedatum: 26 november 2014

ALV van de koepel: wat brengt 2015?

Op 13 november vond de najaars ALV van de koepelvereniging plaats. Dat is de vergadering waarop het bestuur van de koepelvereniging zijn jaarplan met de leden bespreekt en de daarbij behorende begroting moet worden goedgekeurd
Iedere bewoner betaalt mee aan de koepelvereniging, 6 euro per maand per woning. Dat geldt voor zowel kopers als huurders. Jaarlijks heeft de koepelvereniging ongeveer 50.000 euro te besteden.
Het grootste deel daarvan gaat naar vaste uitgaven zoals de huur van het buurtbeheerdershuisje en het salaris van de buurtbeheerder.
Van het geld dat overblijft worden projecten bekostigd. De afgelopen jaren betrof dat zaken zoals het opknappen van het buurtbeheerdershuisje en de diverse vergroen acties.
Wil je weten hoe dat komend jaar gaat? Lees dan hier het jaarplan voor 2015>>

Publicatiedatum: 26 november 2014

GWL nieuwjaarsborrel 2015

Die nieuwe agenda voor 2015 is nog lekker leeg. Daar komt dan nu verandering in, het eerste bruisende GWL-evenement van 2015 komt er alweer aan: de nieuwjaarstea.

Op zondag 4 januari is het zover. Van 14.00 tot 16.00 is er een hapje en drankje voor de hele wijk in café Amsterdam.

Zet vast in die agenda!

Publicatiedatum: 26 november 2014

hoe gaat het met de GWL-bijen?

In het voorjaar van 2014 bleek dat slechts 1 bijenvolk de winter was doorgekomen, het andere volk was verdwenen, ondanks het feit dat zij 16 volle raten met honing hadden om de winter door te komen en zeer gezond en actief waren. De reden blijft een mysterie.
Maar al gauw trok een zwerm de lege kast in en begon flink te bouwen.  Door de mooie zomer groeiden de volken in beide kasten snel. Er was 1x een zwerm op het dak, die we in een korf hebben “gevangen” en naar Den Haag hebben verhuisd.
De bijen hebben heel veel voedsel verzameld en gaan met volle raten de winter in. Op mooie dagen vliegen ze nog steeds uit en komen terug met veel stuifmeel, waarschijnlijk de pollen van bloeiende klimop.
In het voorjaar meer nieuws over onze bijen.
Mocht u vragen hebben over de bijen stuur dan een mail naar:
beecare@blindpainters.org

Publicatiedatum: 26 november 2014

kerst 500

“Ga jij met ons deze uitdaging aan?”

KERST500 is een 3-gangenkerstdiner, dat op 19 december a.s. op meer dan 10 verschillende locaties verspreid over alle buurten van Westerpark geserveerd zal worden.
De gasten aan tafel zijn VIJFHONDERD bewoners uit Westerpark en dan met name bewoners waarvoor zo’n feestelijk kerstdiner niet vanzelfsprekend is, omdat zij een krappe portemonnee hebben of omdat zij zich vaak alleen en eenzaam voelen. Deze Westerparkers kunnen zich voor het kerstdiner aanmelden door het formulier in te vullen op www.abc-west.nl/kerst500 of door even langs te komen in Buurtcentrum Horizon (Hembrugstraat 156) of Huis van de Buurt de Koperen Knoop (Van Limburg Stirumstraat 119).

ABC Alliantie kan het niet alleen!
Voor deze actie hebben we jouw hulp nodig!

Voor de organisatie van KERST500 hebben we vele handen nodig die ons hierbij kunnen helpen, van tevoren en natuurlijk op de dag zelf, bijvoorbeeld met:
* koken
* serveren
* tafels dekken en afruimen
* ruimte versieren
* afwassen
* gastheer/gastvrouw zijn
* fotograferen
* live muziek maken, zingen, muziek ‘draaien’
* en nog veel meer …
 
Vind je KERST500 ook een goed idee?
Meld je dan aan als vrijwilliger om dit met ons voor elkaar te krijgen!
Stuur een e-mail naar horizon@abc-west.nl of bel naar 020 – 486 68 96 (Buurtcentrum Horizon) en vertel wat jij zou kunnen doen en op welke momenten je beschikbaar bent in de week van 15 t/m 19 december. Langskomen mag natuurlijk ook!

Publicatiedatum: 26 november 2014