Menu

Waterleliegracht wordt gebaggerd!

Het afgelopen jaar doken regelmatig groepen studenten uit Wageningen de Waterleliegracht in voor allerlei onderzoeken. Ze onderzochten de bestaande stand van zaken zoals de waterkwaliteit, maar hadden ook de opdracht scenario’s te schetsen voor mogelijke verbeteringen.
Over één ding was iedereen het steeds eens: als je de gracht echt wilt verbeteren, dan moet eerst het riet er uit en moet er worden gebaggerd. Vanaf dat punt kan je dan opnieuw beginnen.
Probleempje was dat dat baggeren voor de komende jaren nog niet op de begroting van het Stadsdeel stond. Een paar maanden geleden meldde het Stadsdeel dat er in november 2015 gebaggerd zou gaan worden. En de afgelopen weken kwam het bericht dat er al half november aanstaande gebaggerd gaat worden.
Eerst wordt het riet verwijderd, daarna kan de dikke sliblaag op de bodem van de gracht worden opgezogen. Het baggeren gaat maximaal 5 dagen duren. Een onafhankelijke deskundige houdt toezicht of alles op de juiste wijze gebeurt.

Publicatiedatum: 2 november 2014

hoe verder met de gracht?

Eind november ligt er dan een lege gracht. Die zal opnieuw moeten worden ingericht en er zal een goed beheerplan moeten komen, zodat de gracht er over tien jaar niet weer net zo bij ligt.
Daarbij staan Stadsdeel en GWL niet met lege handen, de studenten uit Wageningen hebben veel voorwerk verricht.
Op 10 oktober presenteert de Wetenschapswinkel Wageningen het eindrapport van de serie onderzoeken, met daarin aanbevelingen voor een nieuwe aanpak. Waarna een aanvang gemaakt kan worden met het realiseren van een heldere gracht met een gevarieerde begroeiing.

Publicatiedatum: 2 november 2014

uitslag GWL vergroen enquete

Afgelopen weken konden GWL-ers een online enquête invullen over de vergroening die is ingezet met het GWL Masterplan. In totaal gaven 78 mensen hun mening.  Daaropvolgend vond er op 23 oktober een bewonersbijeenkomst plaats. Waar een enquête meer reacties oplevert, biedt een bijeenkomst de mogelijkheid tot discussie, met elkaar, maar ook met het Stadsdeel.
Helemaal eens wordt je het natuurlijk nooit met elkaar (er zijn enen en tienen uitgedeeld), maar alle projecten kregen gemiddeld een dikke voldoende.
Voor het beheer door het Stadsdeel voor het komend jaar zijn de volgende afspraken gemaakt:
– De grasstroken langs de hagen worden maar één keer per jaar gemaaid
– In fasen gaat het Stadsdeel de meidoornhagen verlagen tot hekhoogte. Om de eindhoogte op maximaal 1.40m te houden zal er drie keer worden gesnoeid in plaats van twee keer.
Volgend najaar vindt er dan weer een evaluatie plaats.
Op de vraag welk deel van het GWL men het liefst aangepakt wilde zien koos een ruime meerderheid voor de Waterleliegracht. Dat kwam in het licht van de recente ontwikkelingen mooi uit.
Bewoners aan het Watervalplein gaven aan graag te zien dat ook dat plein aangepakt gaat worden.
Hier staan de volledige uitslagen>>

Publicatiedatum: 2 november 2014

yes!!! We are TOD!

Het stedenbouwkundig plan van het GWL Terrein in Amsterdam is gecertificeerd met de TOD Standard in Silver. recent heeft het Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) een catalogus van 50 stedelijke ontwikkelingen wereldwijd gepubliceerd.

TOD (Transit-Oriented Development) Standard is een beoordelings-, waarderings- en beleidsinstrument uniek gericht op het integreren van duurzaam vervoer en ruimtelijke ontwerp en planning. Het laat zien welke projecten mensen op een comfortabele, voordelige en veilige manier verbinden met hun werk, winkels, onderwijs en andere stedelijke voorzieningen. De evaluatie baseert op acht principes voor betere straten en betere steden – walk, clycle, connect, transit, mix, densify, compact en shift – die toegepast levendige en koolstofarme steden creëren waar mensen graag wonen en werken.

TOD Standard wordt ondersteund door UN Habitat, de Duitse Vereniging voor Internationale Samenwerking (GIZ) en door ClimateWorks Foundation.

Publicatiedatum: 2 november 2014

ophoging TNT gebouw

Het voormalige TNT gebouw dat grenst aan de Waterpoortweg heeft een nieuwe bestemming gekregen. Het wordt een self-storage, een gebouw waar je ruimte kunt huren om spullen op te slaan. Als een donderslag bij heldere hemel kwamen omwonenden er achter dat er een vergunning was verleend om het gebouw 3 meter te verhogen. Dat scheelt bewoners in blok 1 veel licht.
De bewonersvereniging van blok 1 probeert te achterhalen hoe het allemaal gelopen is en of er nog iets aan te doen is.

Publicatiedatum: 2 november 2014