Menu

legionella ontdekt in blok 9

Woningcorporatie Rochdale doet jaarlijks standaard een legionella test in al haar panden. Daarbij is in blok 9 een geringe verhoging waargenomen. De verhoging was niet heel hoog, maar wel van het gevaarlijke soort legionella dat de veteranenziekte kan veroorzaken. Bewoners hebben direct een speciale douchekop gekregen met een legionellafilter daarin. Op 21 oktober worden alle leidingen intensief schoongemaakt.

Rochdale is op zoek gegaan naar de bron van de besmetting. Dat is een plek waar leidingen warm worden en water stil staat. Er is een verdachte plek gevonden, zeker is het niet dat het daar begonnen is. De waterleiding komt het pand binnen en legt 21 meter af door 6 boxen en komt dan bij de hydrofoor. Daar zit een aftappunt voor de schoonmakers. Daar zou water warm kunnen worden en stilstaan. Dat is vervangen door een ander systeem met een keerklep. Dat doet Rochdale nu in al haar panden op het GWL.
In de andere panden van Rochdale is geen legionella aangetroffen.

Rochdale raadt alle blokken aan een jaarlijkse controle uit te laten voeren. Hun technische man komt de 30e oktober naar de jaarlijkse GWL technisch onderhoud avond voor nadere toelichting en tips.
Alle VvE’s en corporaties zijn daarvoor uitgenodigd.Aanmeld-info onder aan de bruine balk.

Publicatiedatum: 15 oktober 2014

groenavond 23 oktober: vul de enquete in

Er is het afgelopen jaar nogal wat gebeurd op groengebied op het GWL. Vanuit het Masterplan Vergroening zijn het Waterspiegelplein en het Watertorenplein onderhanden genomen en aan de zuidelijke kant van de gracht zijn twee grasstroken beplant.
Daarnaast zijn op enkele plekken de hekken uit de meidoornhagen gehaald voor een proef met lagere heghoogte en ook zijn de grasstroken minder vaak gemaaid.

Publicatiedatum: 15 oktober 2014

verkeersplan Amsterdam Dance Event veranderd

Deze week vindt het Amsterdam Dance Event plaats, verspreid over heel Amsterdam, maar ook in het Westerpark.
Het Amsterdam Dance Event (ADE) is het mekka voor liefhebbers van de internationale elektronische muziek scene. Het grootste clubfestival ter wereld biedt ook onderdak aan de grootste elektronische muziekconferentie in Europa. ADE is van 15 tot en met 19 oktober 2014.
Het event trekt jaarlijks 2500 professionals uit de elektronische muziekwereld en zo’n 200.000 festivalgangers aan. Tijdens ADE kan het publiek uit zijn dak op de muziek van zo’n 800 dj’s en artiesten in de 75 beste clubs van Amsterdam, verdeeld over zo’n 450 events.

Woensdag geen verkeersregelaars
In tegenstelling tot wat eerder is aangekondigd zullen er woensdag geen verkeersregelaars bij de Waterkeringweg en de Van Hallstraat staan. De reden hiervoor is dat het event dat in de Gasfabriek zou worden gehouden zwaar overtekend is en naar een grotere locatie is verhuisd.
Wel wordt er in de nacht een mannetje op de fietsbrug geplaatst om klimmers afkomstig van kleinere events te ontmoedigen.
Voor donderdag en vrijdag blijven de verkeersmaatregelen zoals aangekondigd.

Publicatiedatum: 15 oktober 2014

tips voor inbraakpreventie

Hoe voorkomt u een inbraak in uw woning?

Een inbraak in uw woning? Dat wilt u niet. Anderen moeten met hun vingers van uw spullen afblijven. En u wilt niet dat iemand anders in uw woning kan komen. Hierna volgen tien tips waarmee u inbrekers buiten houdt. Het zijn eenvoudige tips die het inbrekers erg moeilijk maken bij u in te breken.

Is er toch bij u ingebroken? Doe altijd aangifte!
Doe altijd aangifte als er bij u is ingebroken! De politie kan de daders en uw gestolen spullen alleen opsporen als u aangifte doet. Maak een afspraak via telefoonnummer 0900 – 8844 voor het doen van aangifte.

Betrapt u een dief?
Bel altijd 112 als u in de buurt iets verdachts ziet. Noteer het kenteken van de verdachte auto of het signalement van de verdachte persoon. Geef dit door aan de politie. Blijf rustig. Neem geen risico’s! Meld uw naam, uw woonplaats, het adres en wat er precies aan de hand is.
Hier tien tips om inbraak te voorkomen>>>

Publicatiedatum: 15 oktober 2014

verslag enquete evenementen Westerpark 2014

Op 1 september hebben ongeveer 11.000 bewoners van de Staatsliedenbuurt, Spaarndammerbuurt en GWL terrein een brief ontvangen waarin zij worden opgeroepen een enquête in te vullen over activiteiten in het Westerpark in 2014. De enquête is door 621 bewoners ingevuld. De papieren enquête ook is via de Koperen Knoop verspreid om een grotere groep bewoners te bereiken. 
Hier een verslag van de uitkomsten>>>
Hier de tabellen van soorten overlast>>>
Binnenkort organiseert het Stadsdeel een avond om de uitslagen van de enquête met omwonenden door te nemen en te bespreken in hoeverre de ingezette maatregelen het afgelopen jaar resultaat hebben opgeleverd.

Publicatiedatum: 15 oktober 2014