Menu

we krijgen een nieuw sportveld!

Klachten over het sportveld zijn er al jaren (lelijk, overlastgevend, blessuregevoelig) en ook de plannen om dat deel van het GWL een facelift te geven zijn al een paar jaar oud. Een inspraakavond georganiseerd door het Stadsdeel vorig jaar in de Koperen Knoop over de plannen gaf aan dat het menens werd. Al was de financiering in tijden van crisis nog niet zo zeker.
Maar nu is toch echt de kogel door de kerk, half april beginnen de werkzaamheden. Er komt een kunstgrasveld met nieuwe achterhekken en het plein wordt ook een heel stuk groener.
Het zal dus wel heel vreemd moeten lopen als er in juni geen GWL-voetbaltoernooi komt om de nieuwe grasmat in te wijden…

Masterplan GWL
Het ontwerp voor het nieuwe sportveld is één van de vele plannen die de werkgroep Groene Vingers de afgelopen jaren voor de wijk maakte samen met bewoners, Stadsdeelontwerper Peter Ulle en landschapsarchitecte Annemieke Diekman.
Die voorstellen zijn allemaal gebundeld tot een samenhangend (concept)masterplan voor het GWL.
Dat masterplan wordt de komende maanden met de GWL-bewoners besproken en wordt daarna door het Stadsdeel gebruikt als richtlijn voor onderhoud en beheer in de komende jaren.
Schrijf vast in de agenda: 8 april, 23 april en 13 mei zijn er discussieavonden over de voorstellen.

Publicatiedatum: 10 maart 2013

reus van een fietsenmaker

David Goliath Bikes heet de nieuwe fietsenmakerij aan het Waterspiegelplein. En de eigenaar heeft ook David, maar dan Lammers. Maar Goliath Bikes is groot in reparaties…
David was al een tijd op verschillende plaatsen in Amsterdam op zoek naar een geschikte locatie voor zijn fietsenzaak. En toen viel zijn oog op het GWL-terrein. Bijkomend voordeel is dat hij vlakbij woont.
En een ecowijk betekent natuurlijk ook een fietsminnend publiek.
Behalve reparaties doet David ook aan in- en verkoop van tweedehandjes.
Hij is open van dinsdag tot en met zaterdag en gedurende de maand maart geeft hij 5% korting op reparaties. Een goed moment dus om de fiets een voorjaarsbeurt te geven.

Publicatiedatum: 10 maart 2013

nutstuinenvereniging zoekt helpende handen

Op 25 augustus wordt het Groente buurtfestijn georganiseerd, een initiatief van Slow Food, afdeling Amsterdam. Slow Food staat voor eten dat lekker, puur en eerlijk moet zijn. Op het Groente buurtfestijn, dat zal plaatsvinden in het Westerpark of Erasmuspark, maken bewoners van Amsterdam West kennis met stadsmoestuin initiatieven. De moestuin groenten worden als hapjes geserveerd, bijvoorbeeld als quiche, omelet of salade. Het telen van de benodigde groente wordt gefinancierd vanuit de Groengelden van Stadsdeel West.

De op het festijn geserveerde groenten worden mede geteeld door een aantal tuinders van onze eigen GWL Nutstuinenvereniging. Er zijn kweekbakken en goede tuinaarde besteld, om een zo goed mogelijke oogst te kunnen krijgen. Dit alles wordt geleverd op vrijdag 22 maart. Op 22, 23 en 24 maart moeten de bakken en de aarde (die los gestort wordt) naar de tuinen gebracht worden. Op die dagen hebben we helpende handen nodig! Ook kruiwagens en plateauwagens zijn zeer welkom!

Wil je op 22, 23 of 24 maart helpen? Mail dan naar ineke.nutstuinen@upcmail.nl of bel 686 22 01. Beloning: een gratis stuk quiche op 25 augustus.

Publicatiedatum: 10 maart 2013

nieuw bestemmingsplan GWL wordt 19 maart besproken

Het GWL-terrein krijgt een nieuw bestemmingsplan. Het huidige bestemmingsplan dateert van 1995 en de Wet Ruimtelijke ordening schrijft voor dat een bestemmingsplan iedere 10 jaar moet worden herzien. Daarnaast is er sinds 1995 ook nogal wat veranderd in beleid wat betreft ruimtelijke ordening.
Bestemmingsplan en bijlagen zijn hier in te zien.
Op 19 maart wordt de raad van Stadsdeel West voorgelicht over het bestemmingsplan (samen met zes andere plannen) in een zogenaamde Vrij Besteedbare Politieke Avond.
Bewoners zijn welkom. Ze kunnen vragen stellen over de afzonderlijke bestemmingsplannen.
Stadsdeelraadskantoor, 19.30 uur.
Het ontwerpbestemmingsplan GWL-Terrein ligt vanaf 7 maart 2013, gedurende zes weken ook ter inzage bij het loket Vergunningen van het stadsdeelkantoor, Bos en Lommerplein 250 te Amsterdam.

Publicatiedatum: 10 maart 2013

reparatie tegels bij de brug bij het sportveld

Er is onderhoud gedaan aan de natuursteentegels langs de Waterleliegracht. Het en der waren tegels gebroken langs de gracht. Die zijn vervangen. Het ergst getroffen was de rij tegels bij de brug, die waren allemaal kapot.
Volgens de heren van het onderhoud kwam dat doordat er zo af en toe een auto over de brug rijdt. En daar is die tegelrij niet op gemaakt, een auto kan de tegels al snel stuk maken. Ontworpen voor een autovrije wijk zijn de tegels bestand tegen voetgangers en fietsers, maar niet tegen auto’s.

Publicatiedatum: 10 maart 2013

mussentips

Maart. De Huismussen hebben hun nesten alweer ingenomen en zijn druk bezig met de verbouwing! Uniek, deze kolonie in de “Eco-wijk”, één van de laatst overgebleven mussen kolonies in Amsterdam, een soort die inmiddels op de Rode Lijst staat van beschermde vogelsoorten en dus wettelijk beschermd is.
De bij de bouw aangebrachte muurnesten (bijna tachtig!) en het vele groen, de heggen en bossages en de klimop, dit alles heeft ervoor gezorgd dat de Huismus zich hier geweldig thuisvoelt.
Dit seizoen zal ik, in samenwerking met Stichting “De Witte Mus”, (www.stichtingwittemus.nl), een inventaris opmaken van het aantal broedparen, en bekijken wat er gedaan kan worden om het biotoop nog te verbeteren.
Het ophangen van nestkasten verdient zeker aanbeveling, het liefst een paar op ± 30 cm van elkaar. Afmeting nestkast: 15x15x25, vlieggat 35mm op 18cm vanaf de bodem. Niet in de zon ophangen!!!
Wanneer U vragen hebt of b.v. hulp nodig heeft bij het repareren van oude nestkasten kunt U altijd contact met mij opnemen.
In verband met de inventarisatie wil ik U vragen mij op de hoogte te houden van broedgevallen in een door U opgehangen nestkast. Een goed mussenjaar gewenst!
Andreas van Elburg (andreasvanelburg@gmail.com)

N.B.: Bij nestkasten waar mezen in gebroed hebben: ALTIJD het oude nest verwijderen en kast schoonmaken. Mussennesten: alleen als het oude nest sterk vervuild is.

Publicatiedatum: 10 maart 2013

GWL klussendag op 20 april

Ook dit jaar organiseert de Koepelvereniging weer een GWL- klussendag. Deze vindt plaats op zaterdag 20 april 11.00 -13.00 uur. Het de bedoeling om met elkaar klussen te gaan doen in de openbare ruimte. Te denken valt aan: het opruimen van rommel en zwerfvuil, schoonmaken Waterleliegracht, bankjes in de lijnolie zetten, beplanten en opknappen van geveltuinen, het reinigen van buitentrappen… Je kunt ook zelf klussen aanmelden (mits in de openbare ruimte). Net als vorig jaar wordt de dag gecombineerd met de plantjesdag van de Nutstuinvereniging. Aan het eind van de middag is er ter afsluiting voor de deelnemers een borrel.
Heb je vragen over de dag, of suggesties voor klussen? Neem dan contact op met Hassan (buurtbeheerder), tel. 06-45801711, buurtbeheerder@gwl-terrein.nl. Of mail de koepelvereniging: info@gwl-terrein.nl. En noteer de datum alvast! Ook kinderen die willen meehelpen zijn welkom.

Verzamelpunt: Buurtbeheerhuisje, Waterkersweg. Schoonmaakspullen (bezems, prikkers, handschoenen, hogedrukspuit..) en tuingereedschap zijn hier te leen. Er wordt gezorgd voor koffie, thee, limonade en koek.

Publicatiedatum: 10 maart 2013

het feestseizoen is geopend

De gang van de zevende verdieping in blok 2C aan de Haarlemmerweg is berucht op het GWL vanwege de bonte kerstlichtjesuitstalling die daar ieder jaar in de gang wordt opgehangen.
Maar ook in andere seizoenen weet men van feesten daar op de zevende. Vijftien jaar geleden trok men in het pand en werd gelijk ook het eerste gangfeest gehouden, toen nog in een gang vol baby’s en peuters. De jonge ouders zijn wat grijzer geworden, de baby’s zijn ondertussen forse pubers, maar gefeest wordt er nog altijd daar op de zevende.

Publicatiedatum: 10 maart 2013