Menu

aanpak graffiti

In het leefbaarheidsoverleg is met politie, corporatie De Alliantie en het Stadsdeel besproken hoe de grafittigolf gestopt moet worden.
Kern van de aanpak is dat De Alliantie de doorgang onder blok 1 laat schoonmaken en dat de polite extra alert zal zijn op nieuwe graffiti. Bewoners worden verzocht direct melding te maken als ze iemand an het spuiten zien.
Wijkagent Tim van der Velde doet de volgende oproep:

Geachte bewoners van het GWL-terrein.

Zoals u ongetwijfeld zult hebben gezien wordt het GWL-terrein sinds enkele weken gebruikt als oefenruimte voor graffitispuiters. Met name de onderdoorgang Waterpoortweg/Waterkersweg is hiervan het doelwit geworden. Ook het naastgelegen trappenhuis is niet ontzien.
Tot nu toe tasten wij in het duister wie hiervoor verantwoordelijk is of zijn.
Het is duidelijk dat de aangebrachte graffiti geen verrijking van de buurt is. Wij willen daarom alles doen binnen onze mogelijkheden om de verantwoordelijken op te pakken en te vervolgen.

Het aanbrengen van graffiti is strafbaar gesteld ingevolge artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht (vernieling). De schoonmaakkosten zijn niet gering en zullen dan ook worden verhaald op de dader(s).
Wij zijn dus op zoek naar de dader(s) en vragen u daarbij om hulp.
–    Weet u wie de dader(s) zijn?
–    Heeft u een vermoeden wie de daders zijn?
–    Heeft u andere informatie die voor de politie van belang is?
U kunt uw informatie doorgeven via onderstaand e-mailadres.

Verder willen wij graag uw medewerking bij constatering van ‘nieuwe’ graffiti.
Ziet u personen die graffiti aanbrengen (heterdaad) bel dan 112 en geef door:
–    de exacte lokatie
–    over hoeveel personen het gaat
–    signalementen
–    hoe zij gekleed zijn
–    als zij weggaan in welke richting?

Omdat met name in de avond- en nachtelijke uren graffiti wordt aangebracht verzoeken wij bewoners die op deze tijden op straat zijn (bv. hondenbezitters of mensen die uit hun werk komen) extra oplettend te zijn en hun GSM te gebruiken indien zij iets verdachts zien.

Op korte termijn zal de aangebrachte graffiti door wooncorporatie De Alliantie worden verwijderd. Daarna zullen wij extra alert zijn op het aanbrengen van nieuwe graffiti. Wij vragen daarbij uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Tim van der Velde
Buurtregisseur GWL-terrein
Email: tim.van.der.velde@amsterdam.politie.nl

Publicatiedatum: 24 januari 2013

GWL zonnepanelenavond goed bezocht

Het was een goed gevulde zaal bij de allereerste GWL-bijeenkomst over het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Het GWL-terrein heeft veel platte daken met een goede ligging ten opzichte van de zon en dat biedt goede mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen. Op een aantal plaatsen in de wijk liggen die er al.
Om het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden en om andere GWL-ers warm te krijgen voor het zelf opwekken van zonnestroom organiseerde de werkgroep Eco 2.0 deze avond.
Het was een avond met veel informatie, zowel technisch (wat kan er allemaal?), organisatorisch (hoe organiseer ik het?) en financieel (wat kost het, hoe verdien ik het terug?).
Op het GWL-terrein zijn tot nu toe twee aanpakken toegepast:
1. de VvE koopt de zonnepanelen (blok2C)
2. een individuele bewoner koopt zonnepanelen en legt die op het dak met instemming van VvE of corporatie (blok 11, 12 en 13)
Beide aanpakken hebben hun voors en tegens en er moeten goede afspraken gemaakt worden over eigenaarschap en zaken als schades aan het dak. Van beide aanpakken is documentatie en die staat ter beschikking van andere bewoners die plannen hebben om zonnepanelen te gaan plaatsen.
Een derde mogelijkheid die gepresenteerd werd was een initiatief waarbij zonnepanelen op het dak van de nabijgelegen Praxis komen te liggen. Individuele bewoners ‘kopen’ dan een of meerdere panelen en wekken op die manier toch een deel van hun eigen stroom op. Met de Praxis zijn hierover reeds afspraken gemaakt.
Dit project wordt de komende maanden opgezet en zal bij voldoende belangstelling nog dit jaar worden gerealiseerd. Wie vast vrijblijvend op de informatielijst voor dit project wil komen kan zich per mail aanmelden.

Publicatiedatum: 24 januari 2013

verhuiswagens op het GWL?

De poll op de GWL-website over verhuiswagens is afgesloten. 110 bewoners hebben van zich laten horen.
De vraagstelling was:
Moet het verbod voor leveranciers en verhuiswagens om het GWL-terrein op te rijden worden gehandhaafd, versoepeld of opgeheven? Wat vindt het GWL???
Handhaven, anders zijn we straks een parkeerterrein
54.5%
Handhaven voor leveranciers, maar niet voor verhuiswagens
25.5%
Mij maakt het niet uit
3.6%
Soepel hanteren, wie heeft nou last van die paar auto’s?
12.7%
Opheffen, dat autovrije is achterhaald
3,6%

Publicatiedatum: 24 januari 2013

kom naar de bewonersavond en maak kennis met uw Sociaal Wijkteam!

In West heeft elke wijk een multifunctioneel buurtcentrum, dat het hart van de wijk vormt. Hier zijn de mensen van de ABC Alliantie te vinden.
Sinds 1 januari maken ook de maatschappelijk dienstverleners,  die eerder bij CentraM werkten, deel uit van de Alliantie.
Medewerkers van de ABC Alliantie zijn er voor u. Bijvoorbeeld, om buurtbewoners te helpen om activiteiten op te zetten en om vrijwilligers te koppelen aan leuke klussen.
Maar ook om mensen dat extra zetje te geven om samen bepaalde problemen op te lossen.

De medewerkers van de ABC Alliantie maken graag kennis met u.
Tijdens vier bewonersavonden eind januari vertellen ze over hun wijkteams en hoe ze het ‘t komend jaar gaan aanpakken.
En graag bespreken ze met u wat de medewerkers en bewoners voor elkaar kunnen betekenen.

http://www.abc-west.nl/bewonersavonden-in-west/

Portefeuillehouder Welzijn mw. Hetty Welschen, deelraadsleden van West en Dhr. Hans Zuiver, bestuurder van Combiwel (waar de ABC Alliantie deel van uit maakt) zullen aanwezig zijn.
29 januari, van 19.00 tot 20.30 uur
De Horizon, Zaandammerplein 50

Publicatiedatum: 24 januari 2013