Menu

je gelooft je ogen en oren niet

Afgelopen week zijn er op de bovenverdieping van het buurtbeheerderhuisje vijf enorme fotopanelen opgehangen. De panelen moeten een beeld geven van het GWL. De ruimte wordt daarmee visueel aatrekkelijker en een soort kleine expositie van de wijk, goed te gebruiken bij rondleidingen.
Maar de ware aard van de panelen blijkt bij de ‘wie is de burgemeester van Wezel’ – test: de voor die ruimte kenmerkende badkamergalm is verdwenen. De fotopanelen zijn gespannen op een dikke laag geluidsabsorberend materiaal. En daarmee is de ruimte nu veel geschikter voor gebruik als vergaderruimte voor groepen tot een mannetje (m/v) of dertig.
Kleinere groepem kunnen terecht in de vergaderruimte beneden. Flipover, beamer, dvd-speler en koffie zijn voorradig. De ruimten zijn gratis beschikbaar voor alle vergaderingen die iets met het GWL van doen hebben.
Reserveren bij de buurtbeheerder.
Loop even binnen om zelf te kijken en luisteren.

Publicatiedatum: 8 december 2013

ledenwerf actie GWL-nieuwsbrief daverend succes!!!

MAAR LIEFST DRIE NIEUWE LEZERS AANGEMELD!!!
De spectaculaire wervingsactie met grote prijzen was een gouden greep, maar liefst 0,5% van de GWL-woningen heeft zich aangemeld. Dat houdt in dat de redactie zelf de beloofde VVV-bonnen mag houden en daar voor de kerst iets leuks mee kan gaan doen. Hartelijk dank daarvoor.
Maar… er is nog een kans…
De actie is verlengd tot de kerst. Nou snapt de redactie heus wel dat een beetje GWL-er niet in de benen komt voor een geldelijke beloning, zo zijn wij niet in  de ecowijk. Een beetje zorgelijk is het echter wel, waar blijft het ondernemerschap bij de GWL-jeugd??? Die komen wel voortdurend aan de deur om een heitje voor een karweitje, maar laten het grote geld links liggen. Bij vijf buren een email adres scoren levert 10 euro op, jongelui, WAKKER WORDEN!
Als jij vijf nieuwe lezers aanbrengt, dan komt er een cadeaubon van 10 euro naar je toe. En voor de kampioen aanbrenger is er de hoofdprijs: een bon van 25 euro!

Publicatiedatum: 8 december 2013

hondenpoepcontainer

Veel bewoners van het GWL terrein en de omgelopen wijken laten hun hond op de GWL grasstroken uit. Wellicht vinden ze de speciaal daarvoor bestemde gebieden in het Westerpark te ver weg. Of moet de hond zo nodig dat hij het niet meer kan ophouden tot aan de overkant van de Haarlemmerweg.
Niet iedereen is er van op de hoogte dat het op het GWL terrein verboden is honden los te laten lopen. Logisch toch, met zo veel spelende kinderen. Sinds de buurtregissseur een aantal hondenbezitters heeft beboet, gaat het gelukkig beter.
Een aandachtspunt voor hondenbezitters: als je ‘s avonds na 11 uur je hond uitlaat, probeer dan het blaffen en het hardop praten met andere hondenbezitters te beperken, vanwege de mensen die (proberen te) slapen.
Hondenpoep staat al jaren in de top 3 van overlast klachten. Gelukkig ruimen veel hondenbezitters de hondenpoep op. Maar ja, waar laat je dat? Gelukkig staan op enkele plekken aan de rand van het plein speciale hondenpoepcontainers.
Op 26 november is op het centrale plein naast de fontein, door een grote groep in oranje gestoken mannen, een nieuwe hondenpoepcontainer geplaatst. Of hij daar zal blijven staan is nog de vraag, want enkele buren hebben er hinder van bij het spelen. Het plein is een belangrijk sportveldje voor kinderen uit de buurt. Er wordt gevoetbald, gecricket, gehonkbald, noem maar op.

Publicatiedatum: 8 december 2013

leefbaarheidsoverleg in het kort

Enkele punten uit het laatste overleg van 2013, op 26 november:
– er is gesproken over grafitti op het terrein, met name bij blok 2, 4 en 5. VVE’s moeten dit zelf laten verwijderen. Ze kunnen dit door het Stadsdeel laten uitvoeren, maar betalen dan wel de kosten. De Woningbouwverenigingen hebben vaak aparte afdelingen. Hoe eerder grafitti wordt verwijderd, hoe minder er bij komt.
– het toegangshek bij het paard is vernield door vuurwerk. Buren hebben een grote knal en veel rook gezien, maar geen daders. De schade is fors. De buurtregisseur vraagt om bij groot vuurwerk te bellen met de politie op 0900-8844. Immers, te vroeg knallen, illegaal vuurwerk afsteken of schade veroorzaken is een overtreding. Wat mag en niet mag staat hier.
– de buurtregisseur vertelt dat hij strenger handhaaft op over het terrein rijdende brommers en motoren. Na een waarschuwing volgt een boete. Handhaving is nodig omdat dit gevaar op kan leveren voor kinderen.
De volledige notulen lees je hier. De voorlopige data voor 2014 zijn: 23-1, 20-3, 12-6, 18-9 en 11-12.

Publicatiedatum: 8 december 2013

zzp-ers opgelet: goedkope(re) stroom

De deurbel gaat. Er staat een meneer van Nuon voor de deur. Klopt het dat op dit adres een Kamer van Koophandel inschrijving staat? Dat klopt. Nou, in dat geval kan hij een overstap aanbieden van particuliere gas- en stroomtarieven naar zakelijk. En zakelijke klanten betalen minder voor hun energie.
Met de jaarrekening in de hand berekent hij wat het verschil per jaar zou zijn: voor elektra een besparing van plm. 75 euro per jaar. Voor gas valt op het GWL weinig winst te halen, we hebben stadsverwarming.
Probleempje is dat deze GWL-er groene stroom betrekt bij een andere leverancier dan Nuon. Maar dit is vast geen regeling die alleen voor Nuon geldt. Dus de eigen leverancier gebeld en al snel een vergelijkbare offerte ontvangen. Het kan dus bij alle leveranciers en is een kleine moeite.

Publicatiedatum: 8 december 2013

kerstzang seniorenblok op 24 december

Kerstzang blok 5 aankondiging Ook dit jaar organiseert de woongroep van Blok 5 (aan het Waterspiegelplein) op zaterdag 24 december een kerstsamenzang. Ieder die mee wil zingen of wil komen luisteren om de Kerst in te luiden is hertelijk welkom. Het ensemble ‘Pro Rege’ begeleidt  (voor de allerlaatste keer!) de samenzang. De samenzang begint om 17.00u.

Na afloop is iedereen welkom in de gemeenschappelijke ruimte beneden voor een glas glühwein en chocolademelk voor de kinderen.

Publicatiedatum: 8 december 2013

tweede bewonersavond overlast Westerpark

Naar aanleiding van klachten over overlast in het Westerpark organiseerde het Stadsdeel een bewonersavond op 30 september in Het Kunstenhuis. Het onderwerp was de evaluatie van het gebruik van het evenemententerrein. De notulen staan hier.
De vervolgbijeenkomst vindt plaats op 16 december, om 20:00 uur in Pand020 (het voormalige Stadsdeelkantoor in het park). De uitnodiging staat hier (alleen de datum is gewijzigd). Graag vooraf aanmelden.

Publicatiedatum: 8 december 2013

adopteer een kerstboom

Vorig jaar zijn een paar duizend kerstbomen geadopteerd en herplant. Waarom? Vanwege het milieu: de geringe transportkilometers, de biologische teelt, geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest, het hergebruik. En vanwege de kerstgedachte: de zorg waarmee hij wordt uitgezocht, de prachtige plek op het platteland waar hij vandaan komt, de kinderen die een liedje voor hem zingen, de mogelijkheid om hem door het jaar heen te bezoeken. Natuurlijk vanwege zijn kwaliteit: de sterke wortels en dito kluit, de frisse, naaldvaste takken, de verschillende soorten en maten om uit te kiezen.

Wil jij ook zo’n boom? Haal hem op bij Eco-Logisch aan het van Slingelangdplein en lever hem in januari weer in, waarna je boom wordt teruggeplant. Je genummerde boom heeft een vaste plaats en kan zelfs bezocht worden. Volgend jaar november krijg je een mailtje van jouw boom met de melding of hij nog leeft of niet. Zo kan een kerstboom tot wel vijf keer worden hergebruikt. En zie je je eigen boom jaar na jaar groeien. Beide redactieleden hebben inmiddels zo’n boom en zien er nu al naar uit hem volgend weekend terug te zien.

Publicatiedatum: 8 december 2013