Menu

plantdag met een boel mazzel

Hoeveel mazzel kan je hebben? Het weekend van 12 en 13 oktober stond in de agenda om twee grote borders vol te gaan planten. Een veertigtal GWL-ers had zich opgegeven om de zaterdag en zondag te helpen de 1482 planten de grond in te krijgen.
Op vrijdag werden de planten gebracht, een regenachtige en donkere dag. Het weerbericht was matig.
Zaterdag: droog en in de middag zelfs zonnig. Een ideale plantdag. Het Stadsdeel had de borders voorbereid, het gras verwijderd en pootaarde gestort. En de GWL-vrijwilligers plantten zich helemaal suf onder leiding van een professionele hovenier.
En al om half vier op zaterdagmiddag was de klus geklaard en kon de borrel in het buurtbeheerdershuisje beginnen.
Gelukkig maar voor de vrijwilligers die zich voor de zondag hadden opgegeven: dat was die stormachtige dag die de analen in gaat als een van de natste dagen in mensenheugenis.
Bekijk hier de fotoserie>>>
Nou gaan die plantjes natuurlijk eerst de winter in. En dan in het voorjaar moet de pret echt beginnen. Pas tegen de zomer krijgen we een idee van de pracht die we hebben aangeplant.

Dat betekent dat de aanplant nog lang kwetsbaar is. Maar als we er nou met z’n allen een beetje op letten en ons best doen om kinderen en honden er uit te houden…

Publicatiedatum: 23 oktober 2013

studenten presenteren bevindingen Waterleliegracht

Waar zijn toch die waterlelies gebleven die vroeger ronddreven in de gelijknamige gracht? Waarom groeit hij de laatste jaren steeds maar verder dicht met riet en ontwikkelt zich er een dikke laag kroos? Hoe staat de gracht er eigenlijk voor, wat is de waterkwalteit, wat leeft er zoal in?
Dit waren een paar van de vragen die een groep studenten uit Wageningen zich stelden toen zij begonnen aan hun onderzoek. Maar ook wie nou verantwoordelijk zijn voor het onderzoek en wie er belang hebben bij een andere aanpak van de gracht.
Afgelopen disndag presenteerden ze hun bevindingen in het buurtbeheerdershuisje. Een paar uitkomsten: ja, er zijn meer planten in de gracht dan alleen riet, maar dan wel in kleine hoeveelheden. Ja, er is visleven in de gracht, er zijn twee soorten baarsjes gevonden. Ja, er is inderdaad een buis van de gracht naar de Haarlemmertrekvaart om overtollig regenwater af te voeren.
De studenten geven ook aanbevelingen en schetsen opties. Op dit moment ligt er een halve meter slib op de bodem van de gracht. Als we niks doen (ook een mogelijkheid), dan hoogt dat verder op en dan eindigen we met een bos. Bagger je de zaak uit en verander je niks aan het onderhoud, dan begin je weer van voren af aan en zit je over 15 jaar weer in de siruatie zoals die nu is.
Een samenvatting van hun bevindingen staat hier>>>

Dit onderzoek is de start van een breder onderzoek naar de Waterleliegracht dat verricht wordt door de Wetenschapswinkel Wageningen. Dat onderzoek zal duren tot juni 2014 en moet leiden tot een aantal scenario’s voor beheer en gebruik van de gracht.

Publicatiedatum: 23 oktober 2013

groot onderhoud

Er wordt tot half december gewerkt aan groot planmatig onderhoud van blok 1. Het werk wordt in opdracht van de Alliantie uitgevoerd door de firma Logchies uit Beverwijk. Eerst is het beton schoongespoten, daarna zal houtrot worden behandeld, waarna geschilderd zal worden. Er wordt buiten met een dry-woodsysteem gewerkt.
Bij blok 2C aan de Haarlemmerweg wordt momenteel al het houtwerk geschilderd. Aan de gevel van blok 5 wordt ook onderghoud gepleegd, de dakwerkzaamheden aan blok 12 lopen ten einde.

Publicatiedatum: 23 oktober 2013

buurtbeheerdershuiskamer?

Bij een groep bewoners leeft het idee om het buurtbeheerdershuisje beter geschikt te maken voor gebruik door de buurt. De Waterval heeft zijn buurthuisfunctie verloren, dus wellicht kan ons eigen huisje, waarvan wij allen via onze servicekosten een beetje huurder zijn, als vervanging dienen? De initiatiefnemers denken aan een keuken, zodat je met andere ouders van je basisschool, buren van je woonblok of andere buren samen kunt ontbijten of koken. Sinds het idee rondzingt, horen zij geluiden van ouders die ruimte zoeken voor gezamenlijke huiswerkbegeleiding, kunstclubjes en taallessen voor volwassenen enz. De huur betaal je in de vorm van een ruildienst zoals schoonmaken of en keer voor een groepje bewoners aldaar te koken.

Natuurlijk moeten er allerlei praktische zaken worden geregeld, maar De Alliantie, verhuurder van het buurtbeheerdershuisje, vertelde tijdens het laatste Leefbaarheidsoverleg zeker open te staan voor leuke initiatieven. Loop je ook al langer met een idee rond, stuur dan een mail aan Annette Schautt en sluit je aan bij de groep die de plannen verzamelt en eventuele uitvoering trekt. We maken er een gezellige huiskamer van.

Publicatiedatum: 23 oktober 2013

druk technisch overleg

Leden van bewonerscommissies, VVE bestuurders, vertegenwoordigers van de Alliantie en Ymere en bewoners, maar liefst 17 in totaal, spraken geïnteresseerd met elkaar op de jaarlijkse vergadering over het Technisch onderhoud op het GWL terrein op 10 oktober.
Onderwerpen die ter sprake kwamen: schilderwerk, VVE beheerders, liften, daken, lekkage, mechanische ventilatie, brandveiligheid en verstoppingen van afvoeren.
Opvallend was dat veel bestuurders zelf of samen met hun beheerder aan de slag gaan, zonder met andere bestuurders op het terrein te overleggen. Dat is jammer, want zo moet iedereen steeds opnieuw het wiel uitvinden. Kennis delen kan door met elkaar te overleggen en door informatie op de technische wiki voor anderen beschikbaar te stellen. Iedereen die technische GWL kennis heeft opgedaan en deze wil delen, kan deze informatie sturen naar redactie@gwl-terrein.nl. Dan wordt de info op de site gezet.
De eerste stappen tot gezamenlijke overleg zijn al tijdens de vergadering gemaakt: de aanwezige vertegenwoordigers van blok 2A, 2B en 2C hebben afgesproken om binnenkort eens gezamenlijk om de tafel te gaan zitten. Een mooie voortzetting van een geslaagde avond.

Publicatiedatum: 23 oktober 2013

mus voelt zich kiplekker op het GWL

Ook afgelopen seizoen heeft de zich op het GWL terrein gevestigde Huismussenkolonie weer goed gebruik gemaakt van de kunstmatige nesten die in veel muren van de verschillende blokken zijn aangebracht.
Van de in totaal 82 aanwezige kunstnesten werden er van Maart tot Augustus 49 in gebruik genomen, naar alle waarschijnlijkheid voor meerdere broedsels.
Daarnaast zullen er broedparen gebruik hebben gemaakt van door bewoners opgehangen nestkasten.
De ooit zo talrijk voorkomende Huismus heeft het moeilijk in Nederland. O.a. het schaarser worden van geschikte nestgelegenheid door de veranderende huizenbouw is daar debet aan, de Huismus broedde het liefst onder pannen daken.
De kunstnesten zoals die bij de aanleg van de “Eco-wijk” werden gerealiseerd bieden uitkomst en we kunnen blij zijn met de redelijk grote kolonie die zich hier gevestigd heeft, één van de  weinige overgebleven kolonies in Amsterdam.

In de komende winter kunt U weer veel doen om dit kwetsbare vogeltje een handje te helpen door geregeld voer te strooien, het liefst op een plek waar katten niet kunnen komen. De Huismus is een zadeneter,  alle soorten graan en zaad zijn geschikt.
Vergeet U ook niet Uw nestkasten – die overigens graag als slaapplek gebruikt worden – te controleren en eventueel schoon te maken.
Voor uitgebreide informatie en allerlei wetenswaardigheden kunt U de site bezoeken van de sympathieke “Stichting de Witte Mus”

Andreas van Elburg

Publicatiedatum: 23 oktober 2013

paal boven (nou ja, aan het) water

Ze zullen er toch een jaartje of zestien hebben gestaan, die twee lantaarnpalen in privétuinen langs de Waterleliegracht. Een beetje verlegen, zich verstoppend achter die klimop.
Maar nu hadden ze toch hun langste tijd gehad en werden ze onverbiddelijk verbannen naar het openbaar terrein.
Daar staan ze nu nog wat onwennig aan de andere kant van het pad in het gras langs de Waterleliegracht.

Publicatiedatum: 23 oktober 2013

GWL present op Brusselse Duurzame Dagen

Op 10 en 11 oktober vonden in Brussel de Dagen van de Duurzame wijken plaats, georganiseerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Ik was hier uitgenodigd om een presentatie te geven over het GWL-terrein.   Indruk op het Brusselse publiek maakte de groene, autovrije inrichting van onze mooie wijk, maar ook dat wij, bewoners, zo veel zaken zelf aanpakken. Op het programma stonden ook bezoeken aan enkele duurzame Brusselse voorbeeldwijken en projecten.  We zagen onder meer een “energiepassief” huis, al  was door de taalbarrière (het ging allemaal in het Frans) helaas niet helemaal te volgen hoe dit precies werkte. Door mijn (gekleurde?) GWL-bril vond ik de openbare ruimte bij de projecten soms wat braaf en voorspelbaar:  we zagen straten met parkeerplekken en hier en daar perkje, met siergrassen beplant. Bewoners mochten hier zelf niks aan veranderen “om het ontwerp niet te verstoren”, tja. Ik verlangde ineens erg naar onze eigen wilde wingerds, geveltuintjes en fruitbomen. De auto had een veel dominantere plek dan bij ons, hoewel  men zei de “zachte” mobiliteit (fietsen) te willen stimuleren.  Bewoners van voorbeeldproject Brutopia hadden besloten om –illegaal weliswaar, dit was verboden!- enkele overbodige, maar verplichte autoparkeerplekken in hun nieuwe woongebouw te gebruiken voor fietsparkeren.  Verbazend misschien, maar ik voelde ineens iets van herkenning: bewoners die zelf het heft in handen namen! Zo werd het toch nog een aardig uitstapje.

Publicatiedatum: 23 oktober 2013

debat Ongedeelde Stad

Het WijksteunpuntWonen West organiseert op dinsdag 29 oktober om 19.00 uur een debat met als thema de ongedeelde stad.
Decennia lang is de ongedeelde stad een vast beleidspunt in Amsterdam. In een ongedeelde stad bestaat de mogelijkheid voor verschillende soorten huishoudens (rijk, arm, jong, oud etc.) om samen in dezelfde wijk te (blijven) wonen. De laatste jaren is veel veranderd op het gebied van wonen. Denk bijvoorbeeld aan de Donnerpunten, de verkoop van het aantal sociale huurwoningen, de inkomensafhankelijke huurverhoging en natuurlijk de verhuurdersheffing. Veel van deze ontwikkelingen hebben direct, dan wel indirect, invloed op de diversiteit en toegankelijkheid van de stad. Een aantal genodigden zullen hierover met elkaar in debat gaan.

De deelnemers aan het debat zijn:
Tamira Combrink (Gemeenteraadslid GroenLinks)
Godfried Lambriex (Wethouder Wonen Stadsdeel West)
Michiel Mulder (Gemeenteraadslid PvdA)
Maarten van Poelgeest (Wethouder Ruimtelijke Ordening Gemeente Amsterdam)
Hugo Priemus (Hoogleraar TU Delft, directeur onderzoeksinstituut OTB)
Jeroen Slot (Hoofd Onderzoek en Statistiek O+S Gemeente Amsterdam)
Winnie Terra (Bestuurslid Huurdersvereniging Amsterdam)
Anne Wilbers (Directrice De Alliantie)

De inloop is vanaf 19.00 uur, het debat start om 19:30 uur. Iedereen is van harte welkom op de Eerste Helmersstraat 106D, 1054EG te Amsterdam.
Mocht u het debat willen bijwonen, dan verzoeken wij u vriendelijk om u vóór 25 oktober a.s. aan te melden via west@wswonen.nl

Publicatiedatum: 23 oktober 2013

in theater De Ruimte

Op zoek naar het Huilmeisje
Malou van der Sluis

leeftijd 2+
Zondag     27-okt    14:00

Een vrolijke voorstelling over een zee van tranen.
’Op zoek naar het huilmeisje’ gaat over het meisje Malou. Malou is stoer en huilt nooit. Op haar radiootje hoort ze een verhaal over een meisje dat op een klein eilandje woont en de hele dag huilt. Zelfs zoveel dat de zee zich vult met tranen en haar eilandje kleiner en kleiner wordt. Dat wil Malou wel eens zien.

Samen met haar beste vriend vis gaat Malou op zoek. Ze kan niet gaan lopen, fietsen, met de trein of de auto. Ze zal moeten vliegen of varen, maar hoe? Tijdens de tocht tekent Malou haar eigen avontuur. Taal speelt een bijzondere rol in de voorstelling waar alles op rijm is. Een bijzondere beeldende voorstelling met veel herkenbare thema’s voor de kleinste. Iedereen wil stoer zijn, maar huilen mag ook!

Met het oog op zorgen

Je begint je leven met verwachtingen, dromen en plannen. De bomen reiken tot in de hemel. Dan komt er tegenslag: ziekte, verlies, je raakt het spoor bijster. Zorgen! Soms is zorg geven makkelijker dan zorg krijgen. Wie voor een ander zorgt, kan zijn eigen zorgen parkeren. Om de deur naar anderen open te houden en zorg te ontvangen heb je veel kracht nodig. Ondanks alle opgelopen averij nemen de spelers ons mee in de voorstelling. Ze lachen, zoeken, dansen, schrikken, schuilen, helpen en hopen.
Met het oog op zorgen is geregisseerd door Frank Hoek. Het stuk wordt gespeeld door acht Amsterdammers die elk hun eigen ervaringen met zorg meebrengen.
Zo 20 oktober Vr 25 oktober Vr 1 november Vr 8 november Zo 17 november
w w w . w c t a . n l

De Ruimte in de Cliffordstudio
Cliffordstraat 38
Tel. 020-4881010

Publicatiedatum: 23 oktober 2013