Menu

GWL Nieuwjaars High Tea


Zes januari was de jaarlijkse GWL Nieuwjaars High Tea in café-restaurant Amsterdam. Rond de honderd buurtbewoners kwamen hun buren de beste wensen geven. Het werd behoorlijk dringen rond de tafel met heerlijke hapjes. De kookploeg had zich ook dit jaar uitgesloofd en had maar liefst 18 verschillende hapjes gemaakt, waaronder hertenworstjes met zuurkool in bladerdeeg, omeletrolletjes met zalm, zeewier en sesam, wraps met gerookte forel en mierikswortel en ga zo nog een tijdje door. Niks geen bitterballen en vlammetjes voor het GWL.

Publicatiedatum: 13 januari 2013

en de winnaar is….!!!

Op de nieuwjaarsbijeenkomst werd wederom de felbegeerde GWL-trofee voor een zeer verdienstelijke GWL-er uitgereikt. De deskundige jury heeft ieder jaar weer een flinke klus bij de selectie. Beloon je de oude getrouwen voor bewezen diensten, of ga je voor het aanmoedigen van jong talent? Er wonen in 600 woningen kandidaten voor deze prijs, dus als iedereen aan de beurt moet komen, zijn we zo 1400 jaar verder…
Om de wachtlijst wat in te korten besloot de jury de prijs dit maal aan twee mensen tegelijk uit te reiken. Oude getrouwen van het eerste uur, maar ook nog steeds actief in vele activiteiten in de wijk. De gezamenlijke opsomming is lang: redacteur van de oud-nieuwsbrief De Waterspiegel, voorzitter van de Nutstuinen, voorzitter van de Hoogstamfruitbomen, organisator van de technische bijeenkomsten op het terrein, kascommissielid voor de ALV en sinds kort redacteur-in-opleiding van de GWL nieuwsbrief.
En omdat ze een stel zijn, hoeft de trofee niet in tweeën te worden gezaagd. Een beetje GWL-kenner weet dan al lang wie de winnaars zijn… Ineke Hartman en Michel Floris.
Beluister een diepte interview met de winnaars>>>

Publicatiedatum: 13 januari 2013

onrustige GWL jaarwisseling


De jaarwisseling is niet ongemerkt aan het GWL voorbij gegaan. De onderdoorgang onder Blok 1 bij het buurtbeheerdershuisje werd zwaar onder de graffiti gespoten. Tot in het trappenhuis toe. Op de eerste verdieping van het trappenhuis werden een aantal ruiten er uit geknald of geslagen en ook de brievenbus van het buurtbeheerdershuisje werd opgeblazen.

Publicatiedatum: 13 januari 2013

opsporing verzocht

Graffiti trekt graffiti. Blok 1 is het strijdtoneel geworden van een graffiti-oorlog, waarbij verschillende spuiters elkaars ‘tags’ bekladden en hun eigen beeldmerk neerzetten. Het wordt dus steeds meer graffiti.
Ook het GWL- wegwijzer bord heeft er aan moeten geloven.
Ook andere plekken in Westerpark hebben hier last van.

Wijkagent Tim van der Velde neemt de zaak hoog op en vraagt iedereen die wat ziet of weet dat te melden. Bij het op heterdaad betrappen van spuiters kan 112 gebeld worden. Andere informatie kan per mail naar de wijkagent.
Wie weet wie er schuil gaan achter tags als Dice, Bigs, Fums, Xeacho, WPG of Teach kan helpen bij de opsporing.

Publicatiedatum: 13 januari 2013

paard van de rekening

Ook het paard bij het buurtbeheerderhuisje is niet ongeschonden gebleven…

Publicatiedatum: 13 januari 2013

leefbaarheidsoverleg: oproep bewonersinitiatieven

Aanstaande donderdag 17 januari is er weer een leefbaarheidsoverleg (lebo). In het lebo gaat het over leefbaarheid en onderhoud en beheer van de wijk. Alles wat daarmee te maken heeft kan aan de orde komen. De wijkcoördinator van het stadsdeel (Petrina), de wijkagent (Tim) en de buurtbeheerder (Hassan) zijn aanwezig. We zullen het dit keer in ieder geval hebben over (verhuis)auto’s op het terrein en graffiti. Verder staan bewonersinitiatieven op de agenda. Vanuit het buurtbudget van het stadsdeel zijn hier middelen voor beschikbaar. Heb je een idee, dan ben je van harte welkom om dit te komen bespreken op het lebo. Laat dit eventueel van te voren weten, dan houden we er in de agenda rekening mee. Overigens staat het overleg open voor iedere geïnteresseerde GWL-bewoner. Dus wil je meepraten (meedenken) over de wijk of horen wat er allemaal speelt? Kom gerust langs. Het lebo is vijf keer per jaar. Data in 2013: 17 januari, 18 april (met wijkschouw, die start om 17 uur), 20 juni, 26 september, 12 december. Steeds om 19.30 uur in de groepsruimte van blok 5. Meer info: leefbaarheidsoverleg@gwl-terrein.nl

Publicatiedatum: 13 januari 2013

de herdertjes lagen bij nachte

Ook dit jaar is er weer druk meegezongen met de onderhand traditionele kerstzang in het seniorenblok 5. De opkomst was goed, er waren meer mensen dan vorig jaar. Het was leuk te zien dat brassband Pro Rege, die de kerstliederen jaarlijks zo mooi begeleidt, duidelijk aan het verjongen is! Wellicht een idee om volgend jaar wat meer moderne kerstliederen te spelen. Veel kinderen kennen die oeroude kerstliederen niet, ze leren nieuwe liedjes op school en op de radio.
Na afloop was het gezellig druk in de gezamenlijke ruimte van blok 5, waar de aanwezigen elkaar met een lekker glas glühwein of fris voor de kinderen prettige kerstdagen toe wensten.

Publicatiedatum: 13 januari 2013

plug jij ook wise?

De trotse winnaars van de GWL trofee kregen de eerste Plugwise adapters overhandigd. Plugwise??? Dat zijn stekkers die je tussen een apparaat en het stopcontact zet. Ze vormen samen een draadloos netwerkje en geven informatie over het stroomverbruik door aan je computer. Per apparaat kun je 24 uur per dag zien wat het apparaat verbruikt. En omdat meten ook weten is, kun je vervolgens iets doen tegen al te grote stroomslurpers.

De werkgroep ECO 2.0 heeft vier Plugwise sets gekocht en die gaan het komend jaar iedere maand rouleren naar een volgende woning. Een kleine 50 huishoudens op het GWL kunnen zo kijken hoe het met hun stroomverbruik is gesteld en hoe ze dat verbruik kunnen beperken.
De spelregels zijn simpel: meld je aan op eco2@gwl-terrein.nl met je naam, adres en telefoonnummer. Als je aan de beurt bent, word je gebeld voor een installatie afspraak. Als tegenprestatie schrijf je na afloop in een paar regels voor de nieuwsbrief over de inzichten die het gebruik je heeft opgeleverd.

Publicatiedatum: 13 januari 2013

energieonderzoek GWL

De koepelvereniging heeft aan de firma Ecoreach van architect Max Drath de opdracht gegeven voor het hele GWL-terrein een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om energie te besparen. Voor het GWL gaat het dan met name om warmte. Max brengt advies uit voor besparing op woning-, blok en wijkniveau. Daarvoor moet hij door de hele wijk diverse woningen opmeten om hun isolatiewaarde te bepalen. VvE’s kunnen daarvoor een subsidie aanvragen bij het Stadsdeel. Na afloop van de metingen van Max zijn de eigenaren van de opgemeten woningen de bezitters van een officieel energielabel. Dus: VvE’s, meld je aan en doe mee!
Naast het onderzoeken van de mogelijkheden om te besparen door isolatiemaatregelen onderzoekt Max ook wat de mogelijkheden zijn op het GWL energie op te wekken. Daarbij kan gedacht worden aan zonneboilers of warmte-koude opslag.

Publicatiedatum: 13 januari 2013

van stedelijk groen naar een ecologisch paradijs in hartje Amsterdam

Studenten van de Universiteit Wageningen hebben de afgelopen tijd een onderzoek verricht op het GWL naar de ecologie van de wijk. Hier een samenvatting van hun bevindingen in eigen woorden:
De afgelopen weken hebben wij het GWL-terrein verkend om op zoek te gaan naar al het moois wat er groeit, bloeit en leeft. In totaal hebben we maar liefst 227 plantensoorten en 29 diersoorten waargenomen, waaronder ook een aantal zeldzame planten. Er is gebleken dat ten noorden van de wijk een strook ligt van groene gebieden die onderdeel zijn van de ecologische corridor in Amsterdam waarvan soorten zouden kunnen overkomen naar het GWL-terrein. Om de vestiging van nieuwe soorten te faciliteren, kunnen er aanpassingen in het beheer of in de inrichting van de wijk gedaan worden, zodat er leefgebieden ontstaan die nog niet in de wijk aanwezig zijn. Hierdoor heeft de wijk de potentie om zelf deel uit te gaan maken van de ecologische corridor.

Ook is gekeken naar de visie van bewoners op het groen in de wijk, met behulp van een enquête. Gebaseerd op de resultaten van de enquête en het ecologisch onderzoek kunnen een aantal aanpassingen worden aangeraden om zowel de ecologische identiteit van het terrein te verbeteren als de visie van de bewoners te benaderen.

Aanpassingen in het beheer omvatten voornamelijk minder maaien en snoeien door het stadsdeel en het uit handen geven van enkele beheerstaken aan de wijkbewoners. Door de hagen anders en op andere momenten te snoeien kunnen de hagen tot bloei komen en worden broedvogels niet verstoord. Het laten staan van de ondergroei zorgt voor een vollere haag, meer schuilplaatsen voor dieren en het bevordert de vestiging van interessante plantensoorten. Uit de resultaten van de enquête blijkt ook dat er draagvlak is voor groenbeheer door GWL-bewoners. Taken die door de bewoners uitgevoerd kunnen worden zijn onder andere harken, schoffelen of het bouwen en plaatsen van schuilkasten voor dieren, zoals een bijenhotel, egelkasten of vleermuiskasten. Een andere maatregel die makkelijk door bewoners uitgevoerd kan worden en bijdraagt aan het versterken van het ecologische karakter van de wijk, is het verspreiden van zaden en wortelstokken, zodat men niet hoeft te wachten tot nieuwe soorten zich spontaan vestigen.

Al met al zijn er vele mogelijkheden om het GWL-terrein groener, gevarieerder en ecologischer te maken. Wij hopen dat jullie onze adviezen in de praktijk zullen brengen en dat het GWL-terrein zal veranderen in ecologisch paradijs in Amsterdam.

Caspara, Marly, Erik-Jan, Rutger, Isabelle en Ramona
(De powerpointpresentatie van hun onderzoek staat hier)
(Het gehele rapport staat hier)

Publicatiedatum: 13 januari 2013

crime fighter: op heterdaad

Onze buurtbeheerder Hassan Ziani heeft zich ook ontpopt als crime fighter. Onlangs zag hij tijdens zijn ronde bij de Waterpoortweg een drietal jongens verdacht rondhingen bij hun fiets. Ze hadden en sieraden/geldkluisje bij zich. Een van het drietal ging blok 1 binnen.
Niet veel later volgden de andere twee.
Bij een inspectie van de kelderboxen trof Hassan het drietal aan, ze waren net bezig het kluisje open te breken. Hassan belde de politie en de jongens werden meegenomen naar het bureau. Daar werd een bekentenis afgelegd. De kluis was buitgemaakt bij een inbraak aan de Wittenkade, de inhoud is geretourneerd aan de eigenaar.
De daders zijn vijf dagen in hechtenis gehouden en wachten nu op hun proces.
Hassan werd op bureau Houtmankade in het zonnetje gezet door buurtregisseur Tim van der Velde.

Publicatiedatum: 13 januari 2013

We are the champions!!! GWL in Guiness Book of Records?

Vijftien jaar geleden, toen ze hier kwam wonen, had ze zich ingescheven voor een parkeerontheffing. De jaren gingen voorbij, de wachtlijst leek maar langzaam korter te worden, de parkeerplaats werd naar een ver plaatsje in het geheugen verplaatst. En toen – onverwacht – viel er een brief van Cition in de bus: u bent aan de beurt voor een parkeervergunning voor het GWL-terrein.
Dit overkwam afgelopen week een bewoonster van Blok2C.
Feestvreugde en tranen natuurlijk, het wachten was nu op de wethouder die ongetwijfeld dit historische moment zou komen onderstrepen met een persoonlijke overhandiging en een bos bloemen.

Tenslotte is het GWL hiermee ongetwijfeld Nederlands kampioen parkeerwachtlijst. Googelend zijn er in de vertste verten nog geen concurrenten aan de horizon verschenen. Ook internationaal lijkt er geen concurentie van betekenis, een wachtlijst van 123 jaar in Zimbabwe wordt kritisch onderzocht door de jury van het Guiness Book of Records…

Publicatiedatum: 13 januari 2013

beurt voor de gracht

Mark Peeters, bewoner van blok 6 is landbouwkundig Ingenieur en specialist op het gebied van vijvers, is op een mooi herfst-zaterdag de Waterleliegracht (die in het oorspronkelijke ontwerp-plan trouwens een vijver-vorm had) in gedoken.
Het Stadsdeel heeft net een deel van het riet uitgebaggerd, Mark maakt het karwei af. Peeters: “Het grachtwater is erg voedselrijk. Dit  komt  doordat voedsel de gracht instroomt, bijvoorbeeld door hondenpoep via regenwater, en mensen gooien ook soms brood in de gracht. Bovendien is de gracht ondiep en heeft geen stroming, hierdoor wordt  het water snel warm. Deze combinatie zorgt ervoor dat de  waterplanten en het riet goed groeien. Dat heeft tot gevolg dat de gracht snel dichtgroeit met riet. Dat moet je dus elk jaar verwijderen. Verder  zou je de waterplanten ook elk jaar  moeten uitbaggeren. Ze sterven nu elk jaar  deels af en zorgen weer voor extra  voedsel in het water.”
Peeters heeft het overgebleven riet verwijderd, en ook zoveel mogelijk wortelstokken, omdat het riet zich verspreidt via wortelstokken en de uitlopers. Hij voegt eraan toe dat er nog minder stroming in het water komt doordat de gracht zo vol gegroeid is. “Door dichtgroeien komt er nog  minder stroming in het water, waardoor het water in een nog sneller tempo dichtgroeit. Volgens Peeters zou je ook de waterplanten in de zomer moeten maaien en verwijderen.
Bijzonder dat onze wijk zoveel know how in huis heeft en dat betrokken bewoners zich ook nog fysiek inzetten.
Peeters vrouw Henrike Branderhorst (ook al landbouwkundig ingenieur) helpt om het riet bij elkaar te harken. “We waren het al een hele tijd van plan, nu moest het er maar eens van komen.” Het stel wordt ijverig geholpen door Sheba uit blok 7. Zij vindt het harken een leuk werkje.

Publicatiedatum: 13 januari 2013